Реферати українською » Языковедение » Порівняльна таблиця по конституція зарубіжних країн


Реферат Порівняльна таблиця по конституція зарубіжних країн

Страница 1 из 2 | Следующая страница
Конституція КНР Конституція Італійської республіки Конституція Французької Республіки Конституція Японії
Особисті правничий та свободи

Право життя – це невід'ємне право людини, що означає, що не може бути довільно позбавлений життя. Така норма закріплена усіма міжнародно-правовими актами про права чоловіки й майже усіма конституціями країн світу.

Стаття 49. …материнство і дитинство перебувають при варті держави.

Стаття 32. Республіка охороняє здоров'я як снів-

>ное право особи і основний громадськийин-терес й гарантує безплатне лікування длянеиму-щих. Ніхто може бути примушенийподверга-ться певним медичним заходам інакше, як у постанови закону…

Стаття 11. Італія відкидає війну як зазіхання свободу інших народів та як засіб дозволу міжнародних суперечок…

Стаття 2. Мета кожного державного союзу становить забезпечення природничих інеотъем-лемих правами людини. Такі… безпеку.

УПреамбуле містяться гарантії охорони здоров'я дитини і достатнє матеріальне забезпечення

Преамбула: За умов взаємності Франція згодна на обмеження свого суверенітету, необхідних організації та захисту миру.

Стаття 13. Усі люди поважають як особистості. Їх під собою підстави,… в межах, ненаруша-ющих громадського блага, - найважливішим пунктом у законодавстві та інших державних питаннях.

Стаття 25. Усі люди мають право забезпечення мінімальних стандартів рівня здорового життя.

В усіх життєвих сферах життя держава маєприла-гать прагнення розвитку і зміцненню … здоров'я народу.

Стаття 31. Ніхто може бути позбавлений життя… інакше як і відповідність до процедурою, встановленої законом.

З іншого боку,гл.2, містить у собі норми, відмовитися від війни, що також можна вважати нормами права життя.

>Достоинство особистості – охоплює якість людини, рівнозначне праву повагу й обов'язки поважати інших.

Стаття 38. Шана і гідність громадян КНР недоторканні. Забороняється хоч би яким не пішли способом піддаватиграждан образам, наклепі, хибним обвинуваченням і цькуванні.

Стаття 13. …Будь-яке фізичну й моральне примус… підлягають покаранню.

Стаття 8. Закон може встановити покарання, лише суворо стежили і безперечно необхідні…

Стаття 13. Усі люди поважають як особистості.

Стаття 18. Ніхто неспроможна утримуватися в рабстві у будь-якій формі.Принудительний працю, заисключе-нием покарань злочин, забороняється.

Свобода і недоторканність особи. Ця конституційна гарантія випливає з визнання людини вільним.

Стаття 37. Свобода особистості громадян КНР недоторканною. Жоден з громадян не м. б.подве-ргнут арешту, інакше як органами громадську безпеку за санкцією чи з постановина-родной путтяратури чи з постановинаро-дного суду. Забороняється позбавляти чи обмежувати свободу особистості громадяннезаконнимзаключени-ем під варту чи іншими незаконнимидействи-ями.Запрещается незаконний обшук громадян.

Стаття 13. Свобода особистостіненарушима. Затримання, огляд чи обшук, так само як будь-яке інше обмеження особистої волі у який би не пішли формі не допускаються…

Будь-яке фізичну й моральне примус вот-ношении осіб, які піддалися тим чи іншимограни-чениям свободи, підлягають покаранню. Законуста-навливает мінімальні терміни попереднього ув'язнення.

Стаття 1. Люди народжуються і є вільними і рівними прав.

Стаття 4. Свобода полягає у можливості робити всі, що ні завдає шкоди іншому.

Стаття 24. Шлюб можуть грунтуватися лише з взаємній згоді … і підтримуєтьсяпосред-ством взаємного співробітництва за однакової кількості прав його й дружини, належного в основу.

Стаття 31. Ніхто може бутилишен…свободи, і навіть підвергнут іншому карному покаранню, інакше як і відповідність до процедурою,устано-вленной законом.

Недоторканність приватного життя – конституційна гарантія захисту тих сторін особистому житті людини, що він не хоче робити надбанням інших.

Стаття 40. Свобода і таємниця листування громадян КНР охороняються законом. Ніякі організації, або окремі особи, ні під приводом неогут перешкоджати волі і таємниці листуваннягр-аждан, крім випадків, як у інтересахгос-ой безпеки чи цілях розслідуванняуг-оловного злочину органиобщ.безопасности чи органи прокуратури гаразд, встановленому законом,осуществляют перевірку листування.

Стаття 39. Житло громадян КНРнеприкосновен-но. Забороняється незаконний обшук чи незаконне вторгнення у помешкання громадян.

Стаття 15. Свобода і таємниця листування та провідником усіхдру-гих видів зв'язкуненарушими. Обмеження їх може з'явитися лише силу мотивованого акта судової влади із дотриманням гарантій, встановлених законами.

Стаття 14. Житло недоторканно. Огляди, обшуки накладення арешту на майно що неспроможні здійснюватися інакше, як у і як, встановлених законом, відповідно до гарантіями, передбаченими охорони особистої свободи.

Стаття 4. Свобода полягає у можливості робити всі, що ні завдає шкоди іншому. Такимобра-зом, здійснення природних прав кожногоче-ловека зустрічає лише ті кордону, якіобес-печивают іншим членам суспільства користування тими самими найбільш правами. Кордони ці можуть визначити лише законом.

Стаття 35. Право кожного на схоронність свого помешкання, документів і майже особистого майна від вторгнень, обшуків і вилучень, на повинен порушуватися, крім дій зі наказу,изданному за наявності достатніхоснований й докладно яка вказує місце, підлягає обшуку, і предмети для вилучення чи винятком випадків, передбачених статтею 33.

Свобода совісті й віросповідання – передбачає свободу людини вірити в Бога, відповідно до тій чи іншій конфесією, чи бути атеїстом

Стаття 36. Громадяни КНР мають свободуверои-споведания. Ніякі державні органи,об-щественние організації та окремі особи немо-гут примусити громадян сповідувати абоиспо-ведовать релігію, що неспроможні дискримінуватиграждан за сповідування чинеисповедание релігії. Держава охороняє нормальне відправлення релігійної діяльності. Ні хто неспроможнаиспо-льзовать релігію для порушення суспільного ладу,нанесения шкоди здоров'ю громадян, і на шкоду державної системи освіти.

Ст.19. Усі корови мають право сповідувати свої релігійні вірування у будь-якій формі,индивиду-альной чи колективної, пропагувати їх й відправлятиме відповідний культ приватно чи публічно, крім обрядів, гидких добримнравам.

 

Стаття 10. Ніхто ні відчувати стиснень у натуральному вираженні своїх меніний, навіть релігійних, оскільки цей вислів не порушує суспільного ладу, встановленого законом.

Стаття 20. Свобода релігії гарантується всім. Жодна зрелигиозних організацій не одержує вигоду від держави ніяких привілеїв не може здійснювати політичну влада.

Ніхто неспроможнапринуждаться брати участь у релігійних актах, торжествах, ритуалах чи обрядах. Держава та її органи повинні утриматися від релігійногообучения й інший релігійної діяльності.

 

Особисті правничий та свободи

Свобода думки і вислів – належить до особистих і водночас політичних свобод.

Стаття 47. Громадяни КНР користуються свободою науково-дослідної діяльності,литера-турно-художественноготворчества й зовнішньоекономічної діяльності за іншими областях культури. Державапоощря-ет іподдер живає творчу роботу громадян, у галузі освіти, науки, техніки, литтяратури, мистецтва та інших областях культури, що відповідає інтересам народу.

Стаття 35. Громадяни КНР мають свободу слова, друку, зборів, спілок, вуличних маніфестацій і демонстрацій.

Стаття 21. Усі корови мають право вільно висловлювати своїх поглядів усно, письмово і будь-яким іншим чином їх поширення. Печатка неспроможна підлягати вирішенню чи цензурі.

Забороняються друковані твори, видовища і різного роду маніфестації, противні добримнравам.

Стаття 11. Вільне висловлювання думок і думок є одна здрагоценнейших правами людини; кожен громадянин тому може висловлюватися, писати й друкуватимуть вільно, під загрозою відповідальності лише над зловживання цієї свободою на випадках, передбачені законами.

Ст.19. Свобода думки і муки сумління має порушуватися.

Стаття 21. Гарантується свобода зборів і об'єднань, і навітьсвобо так слова, пресі й всіх інших форм висловлювання думок. Ніяка цензура заборонена, і навіть таємниця будь-яких видівкорреспонденции має порушуватися.

>Уголовно-процессуальние гарантії свободи творчої особистості. >Направлени недопущення сваволі при кримінальному переслідуванні і судовий розгляд.

Стаття 37. Забороняється позбавляти чи обмежувати свободу особистості громадяннезаконнимзаключени-ем під варту чи іншими незаконнимидействи-ями.Запрещается незаконний обшук громадян.

Стаття 25. Ніхто може бути вилучено зподсуд-ности того судді, який передбачено законом.

Ніхто може бути покараний інакше, як уоснова-нии закону, чинного до скоєння діяння. Ніхто може бути підданий заходам гарантуванню безпеки інакше, як і передбачені законами випадках.

 

Стаття 8. Закон може встановити покарання, лише суворо регламентовані та безперечно необхідні. Ніхто може бути покараний інакше як і силу закону…

Стаття 9. Оскільки кожен передбачаєтьсяневино-вним, доки встановлено зворотне, то разі затримання особи всяка надмірна строгість, не викликанийная необхідністю з метою гарантування затримання, повинна суворо каратися законом

Стаття 32. Ніхто може бути позбавлений права звернутися у суд,

Стаття 33. Ніхто може бути затриманий, інакше як у підставі виданоного уповноваженим судовим службовцям наказу із зазначенням конкретного особі злочину, якщо воно не затримується при скоєння такого.

У розділі ст. 38.Ніхто не м.принуждатьсясв-ть проти себе.

Політичні правничий та свободи

Стаття 35. Громадяни КНР мають свободусобра-ний, спілок, вуличних маніфестацій і демонстрацій.

Стаття 34. Усі громадяни КНР, досягли 18 років, незалежно від національної та расовоїпринадле-жности; статі, роду занять, зіциальногопроисхо-ждения, віросповідання, освіти,имущест-венного положения і осілості, заслуговують обирати й бути обраними. Винятоксостав-ляют особи, позбавленіполит-ских прав згідно із законом.

Стаття 17. Громадяни заслуговують збиратися мирною й без зброї. Для зборів, включаючисобра-ния на місцях, відкритих для публіки,предварите-льного повідомлення непотрібен…

Стаття 18. Громадяни заслуговують вільно, без особливого дозволу, об'єднуватись у організації у цілях, не заборонених окремих осібуголов-ним законом. Забороняються таємні суспільства…

 

Стаття 6. …Усі громадяни заслуговують брати участь особисто чи через своїх представників ув освіті...

Стаття 14. Усі громадяни заслуговуютьустанавли-вать самі чи через своїх представниківнеобхо-димостьг-го оподаткування, вільно давати згоду з його стягування...

Стаття 15. >Об-во проти неї вимагати звіту в кожного буд. л. в дорученій йому частині управління.

Стаття 15. Народ має невідчужуванимпра-вом обирати публічних посадових осіб й зміщати їх. Гарантується загальнеизбиратель-ное право для повнолітніх під час виборів публічних посадових осіб. Виборець несе публічної чи особисту відповідальність за вибір, яку зробив.

Стаття 16. Будь-яка особа проти неї поводження з мирної петицією…

Економічні права

Стаття 6. Основа соціалістичної економічної системи КНР – соціалістична власність коштом виробництва, тобто громадська власність і колективна власність трудящих мас.

Стаття 11. Індивідуальні господарства міських і сільських трудівників, які ведуться рамках,устано-вленних законом, є доповненням досоциа-листическому громадському господарству.

>Статья13. Держава охороняє правособствен-ности громадян законні доходи, заощадження, житло і той законну власність.

Стаття 41. Приватна господарська ініціатива вільна.

Стаття 42. Власність то, можливо державною чи приватною. Економічні блага належить державі, товариствам або приватних особам. Приватна власність визнається і гарантується законом, що визначає засоби її придбання і користування, і навіть його межі з метою забезпечення її на соціальну функції і доступності всім.

 

Стаття 17. Оскільки власність є право недоторканне ісвященное, то не то, можливо позбавлений її інакше, як у встановленої задоном безсумнівною суспільної необхідності та за умови справедливого і попереднього відшкодування.

 

Стаття 29. Право володіння чи користування власністю на повинен нарушаться. Майнові права визначаються законом відповідно до загальне твердженняственним благом.

Приватна власність то, можливо вилучено громадському користування за умови справедливою компенсації.

 

Культурні права

Стаття 47. Громадяни КНР користуються свободою науково-дослідної діяльності,литера-турно-художественноготворчества і правоохоронної діяльності за іншими областях культури. Державапоощря-ет іподдер живає творчу роботу громадян, у галузі, техніки, литтяратури, мистецтва та інших областях культури, що відповідає інтересам народу.

 

Стаття 33. Мистецтво і наука вільні, іпрепода-вание їх вільно.

Стаття 20. …чи культові мети суспільства, чи установи неможливо знайти визначенню спеціальних законодавчих обмежень чи спеціальних фіскальних заходів при освіті цих товариств та установ, або стосовно їх юридичної правоздатності і будь-яка форми діяльності.

 

Преамбула: Нація гарантує рівного доступу дітям і дорослі до … культурі.

Стаття 25. Усі люди мають право забезпечення мінімальних стандартів рівня… культурному житті.

Стаття 23. Гарантується свобода викладання.

Соціальні права

Стаття 42. Громадяни КНР мають право працю й зобов'язані трудитися. Держава створює умови праці, покращує охорону праці. Держава заохочує заняття громадян добровільним безплатним працею. Держава здійснює необхідне трудове навчання громадян до вустройства їх на.

Стаття 43. Трудящі КНР мають право відпочинок. Держава покращує умови на відпочинок створення та зміцнення здоров'я трудящих, встановлює для робітників і службовців робочий час і системи відпусток.

Стаття 44. Держава відповідно до законом встановлює порядок догляду за рахунок пенсій робітників і службовців… Держава й суспільство забезпечують пенсіонерів.

Стаття 45. Громадяни КНР на старості, у разі хвороби чи втрату працездатності, мають право одержаннягосударства й суспільства матеріальної допомоги. Держава розвиває соціальнестрахование, громадське соціальна виплата і медико-санітарнеобслуживание, необхідне цього громадян. Держава й суспільство забезпечують інвалідів у складівоеннослужащих, надають матеріальну допомогу сім'ям полеглих героїв, надають пільги сім'ям військовослужбовців.   

Держава й суспільство допомагають сліпим, глухим, німим та іншихгражданам-инвалидам у пристрої працювати, отриманні коштів у життя,получении освіти.

Стаття 46. Громадяни КНР мають право проразование і вчитися. Держава забезпечує всебічний моральний, розумовий і фізкабінет іческое розвиток молоді, підлітків та дітей.

Стаття 48. Жінки у КНР користуютьсяравними дитини з чоловіками правами у всіх галузях політичної, економічної, культурної, суспільного й сімейного життя. Держава охороняє правничий та інтереси жінок, забезпечує жінкам рівну дитини з чоловіками оплату за рівний працю, виховує і висуваєкадрових працівників у складі жінок.

Стаття 49. Шлюб, сім'я, материнство і дитинство перебувають при варті держави.

Стаття 29. Республіка визнає права сім'ї як природного союзу, заснованого на шлюбі.

Стаття 30. Закон забезпечує дітям, народженим поза шлюбу, всю захист юридичного і морального характеру, сумісну з правами членів законної сім'ї. Закон встановлює лад і межі відшукання батьківства.

Стаття 31. Республіка економічними та інші заходами сприяє створення сім'ї і виконання її завдань, звертаючи особливу увагу великим сім'ям. Республіка покровительствує

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація