Реферати українською » Языковедение » Структурно-семантичні особливості видо-часових форм англійського дієслова в синхронному та діахронному аспектах


Реферат Структурно-семантичні особливості видо-часових форм англійського дієслова в синхронному та діахронному аспектах

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

 

3

Глава I.Структурно-семантические особливості розвитку граматичних категорій виду та часу англійського дієслова.


5

>Древнеанглийский період.

6

Засоби передачі значення майбутнього часу.

6

Різні відтінки значення колишніх часів.

7

Засоби передачі видового значення.

8

Засоби передачі значення завершеного дії.

 

9

>Сочетания дієслова >habban з причастям колишніх часів.

 

9

>Сочетания дієслів >beon і >weor>>an з причастям колишніх часів.

 

11

>Семантикаперфектних конструкцій.

11

Засоби передачі значення тривалої дії.

 

13

Розвитоквидо-временних форм англійського дієслова протягомсреднеанглийского іранненовоанглийского періодів.


16

Становлення категоріальної форми майбутнього часу.

 

16

Розвитокперфектних форм.

25

Розвиток тривалих форм.

33

Висновки на чолі.

 

41

Глава II.Структурно-семантические особливостівидо-временних форм дієслова в сучасному англійській.

43

>Грамматическая категорія часу.

46

Проблема категоріальної форми майбутнього часу.

47

Проблема категоріальної форми «майбутнє яких у минулому».

 

52

>Грамматическая категорія виду.

54

>Перфектние форми. Категорія тимчасової віднесеності.

 

55

Тривалі форми. Категорія виду.

57

Висновки на чолі.

 

59

 

Глава III.Сравнительно-сопоставительний аналіз значень і випадків вживаннявидо-временних форм, і навіть способів передачіперфектного й тривалого дії різними етапах розвитку мови.


60

>Перфект.

60

Засоби виражальностіперфектного дії англосакс період.

 

60

Еволюціяперфектних конструкцій протягомсреднеанглийского іранненовоанглийского періодів.

 

 

62

>Перфект в сучасному англійській.

63

Тривалі форми.

67

Засоби виражальності тривалості і значення тривалих конструкцій в давньоанглійській мові.

 

67

Розвиток тривалих конструкцій в давньоанглійській мові іранненовоанглийском.

 

68

Тривалі форми в сучасному англійській.

 

69

Висновки на чолі.

72

 

Укладання.

 

74

 

Бібліографія

 

 

78

Додаток.

81


Запровадження

Справжня дипломна робота присвячена дослідженнювидо-временних форм англійського дієслова, з урахуванням їхньої структурних і семантичних особливостей, і навіть особливостей історичного поступу.

>Грамматические категорії часу й виду англійського дієслова є предметом численних робіт загального користування та спеціального характеру з теорії й історіюграмматического ладу англійської. Дослідженням цієї проблеми докладно займалися такі серйозні дослідники-лінгвісти якИльишБ.А.,БархударовЛ.С.,Смирницкий А.І.,Есперсен Про.,РасторгуеваТ.А.,Ярцева В.М.,Мейе А., тощо. Однак наявне у сучасній науці розходження думок з цієї проблеми, і навіть накопичення нових фактів і призначає нові підходи і нові методи аналізу визначають постійну необхідність, і можливість подальших досліджень, що визначає як актуальність даної роботи і її мета - дослідженняструктурно-семантических особливостейвидо-временних форм англійськогоглаголав синхронному ідиахронном аспектах.

Досягнення поставленої мети, автором позначили ряд конкретних завдань:

1. визначити джерела сучасних категоріальних форм виду, часу й тимчасової віднесеності;

2. розглянути особливості історичного поступу аналітичних форм виду та часу англійського дієслова;

3. розглянути особливості функціонування сучасному англійській дієслівних формвидо-временного значення;

4. проаналізувати способи передачівидо-временних значень, з урахуванням їхньої формальних і семантичних особливостей, різними етапах розвитку англійської.

За такого підходу об'єктом дослідження стають дієслівні форми і синтаксичні конструкції які мають у собі значення часу й виду.

У процесі дослідження застосовувалися різні лінгвістичні прийоми і силові методи, а саме:

- методсравнительно-сопоставительного аналізу;

-уровнево-полевой підхід;

- одночасно -диахронний підхід;

- розрізнення процесівграмматизации іпарадигматизации.

Теоретичною базою дослідження даного дипломного проекту є:

- роботи з історії англійської (>А.И.Смирницкий;Т.А.Расторгуева; І.П. Іванова;Л.П.Чахоян тощо.);

- праці з теоретичної граматиці англійської (>А.И.Смирницкий;Б.А.Ильиш;И.П.Иванова тощо.);

- праці з мовознавства;

- практичні граматики сучасного англійської;

- матеріали інтернет-конференцій.

Практична значимість визначається можливістю використання матеріалів цього дослідження як бази щодо подальшої наукової праці з історії і теорії граматики англійської.

Структура дипломної роботи визначається цілями і завданнями поставленими вище. Робота складається з запровадження, 3x глав і укладання. Вона як і містить список використаної літератури та додаток.

.>Структурно-семантические особливості розвитку граматичних категорій виду та часу англійського дієслова.

Формування нових граматичних категорій дієслова і включення нових категоріальних членів у вже існуючі категорії є одним із найзначніших подій у історії англійської. Обсяг парадигми англійського дієслів у період часу з початку його за писемну історію до його сучасного виду зріс у кілька разів. У межах тих категорій, що є предметом дослідження, у даної дипломної роботі – категорії виду, тимчасової віднесеності і часу – зростання парадигми виражається такими співвідношеннями: у нових категоріях – виду та тимчасової віднесеності – виникло вісімнадцять нових особистих форм; розвиток майбутнього спричинило появу шести нових форм. Дане розширення дієслівної системи пов'язано із розвитком аналітичних форм і перебудовою всієї системи відносин міжглагольними формами.

Метою згаданої глави є розгляд змін – формальних і семантичних, що сталися за цей період часу у зазначених областях, саме: розвиток категорій виду та тимчасової віднесеності, і навіть становлення категоріальної форми майбутнього часу, що є предметом жорстоких суперечок як серед істориків, і серед теоретиків граматики сучасного англійської.


>Древнеанглийский період.

Попри те що, що у англосакс період існує дуже обмежене число граматичних категорій дієслова, його парадигма має дуже складну структуру: дієслова діляться силою-силенною морфологічних класів та використовують різноманітні засоби формоутворення. Усі форми дієслова поки що розвитку мови синтетичні, хоча слідство з думці деяких істориків аналітичні форми починають з'являтися вже під кінець давньоанглійської періоду.

У розвитку дієслівних форм часу й виду складно виділити початкову стадію «на початок змін». У письмовий період історії видно процес зміни на стадії співіснування і варіювання граматичних ілексико-грамматических синонімів, які послужили матеріалом на подальше освіти категорій тимчасової віднесеності і виду.

Засоби передачі значення майбутнього часу.

Використання тимчасових форм дуже узагальнену проти пізнішими періодами розвитку мови та із сучасною його формою.Древнеанглийский період характеризується відсутністю спеціальної форми передачі майбутнього часу. Отже форми нашого часу використовуються як для позначення дії теперішньому а й у майбутньому: дія з формі освіти що належить до на даний момент під час використання дієслів досконалого ґатунку або прислівників майбутнього часу набуває значення майбутності.

>OE.: “>ponnepupa in >bringst,he >ytt and >bletsappe”, - значення у майбутньому, -NE.:“whenyou >bringthem,hi >willeat and bless >you”.

Дія у майбутньому також може бути виражено модальним складовим присудком. Зазвичай, у разі використовуються дієсловаsculan іwillan, які мають у собімодальное значення, разом ізинфинитивом:

>OE.: “>forpmge >sculon …wepan” –NE.:“thereforeyou >shallweep”,

чи –OE.: “>gifge >willap >minumbebodum >gehyrsumnian” –NE.:“ifyou >want toobeymyorders”.

Цей спосіб передачі майбутнього часу є джерелом і прототипом освіти форми майбутнього часу у сучасному англійській, але у англосаксонський період основний функцією складеного присудка з дієсловами, з модальним значенням, не передача тимчасового значення – самі дієсловаsculan іwillan мають власне чітке лексичне значення:sculan – повинності,willan – бажання.

Різні відтінки значення колишніх часів.

Форма колишніх часів в англосаксонський період вживається для позначення різних дій скоєних чи скоєних у минулому, включаючи дії передані в сучасному англійській формами минулого тривалого, минулого досконалого, справжнього досконалого часу і іншими аналітичними формами дієслів.Доминантним було протиставлення форм минулого й нашого часу:

>OE.: “>Eallaasgoldsmas >secgappthinfrerswaclnegoldneswareadne >gesawon” –NE.: “>Allthesegoldsmith >say thatthey >have >never >seen >goldsoclear andsored”.

Різні відтінки значення колишніх часів визначаються з відповідного контексту:

>OE.: “>OndpsoferEastrongeforperedcyning;ondhe >riscode >fifgear” – у разі форма колишніх часів >riscode позначає досконале дію попереднє іншому дії у минулому – в сучасному англійській воно передається формою минулого досконалого часу –NE.: “andthenafterEasterdied KingAethered, andhe >had >reignedfiveyears”.

Засоби передачі видового значення.

Категорія виду англійського дієслова стосовно категорії часу є їх украй спірною як і наш час і у процесі розвитку мови. Донедавна загальноприйнятою думкою було те, що у давньоанглійській мові мові, як і всіх німецьких мовами, категорія виду виражається протиставленням дієслів з префіксомge- і дієслів які мають цього префікса; дієслова мають даний префікс мають значення досконалого дії нас саме ті ж дієслова їх мають висловлюють недосконалий вид.

>OE.: “>feohtan –gefeohtan” -NE.: “>fight –gainbyfighting”.

Але, за результатами останніх досліджень у цій області, префіксge- ні розглядатися яквидоразличительного елемента, може змінювати видову приналежність дієслова, надаючи їй значення досконалого дії, але, крім того, даний префікс може змінювати лексичне значення дієслів:

>OE.: “>sittan –gesittan” -NE.: “>sit –occupy”.

Було також відзначено здатність дієслів які мають префіксge- передавати значення завершеного дії:

>OE.: “>sippanWiergyld >lg” –NE.:“sinceWithergild >fell”.

У той самий час дієслова мають префіксge- можуть передавати незавершене чи повторювана дію:

>OE.: “>manig >oftgecw” –NE.: “>many (>people) >oftensaid”.

Відповідно до цих даним префіксge- слід провадити лише як словотворчий елемент, хоча її роль освіті форм дієслів досконалого виду очевидна.

Також слід зазначити що у англосаксонський період вже є низку інших коштів передачі видового значення: складні присудки які з поєднання дієслів >habban (>NEhave), >beon - >wesan (>NEbe), >weor>>an (>NEbecome) з формами дієприкметників сьогодення й колишніх часів. Дані синтаксичні конструкції є стійким протиставленням простоюглагольним формам і мають розглядатися як члени граматичних категорій. Вони на периферії дієслівної системи та є синтаксичний матеріал, надалі використаний належала для розширення даної системи. Але вже у англосаксонський період чітко простежується процесграмматизации даних конструкцій – перехід їхнього капіталу від вільнихсинтексических поєднань в аналітичнуглагольную форму.

Засоби передачі значення завершеного чи попереднього дії англосаксонський період.

Розглянемо спочатку поєднанняbeon,weoran іhabban зпричастиями колишніх часів. Ця форма є джерелом сучасногоперфекта.

>Сочетания дієслова >habban з причастям колишніх часів.

>OE.: “>he…hbbehineselfne>forgietenne” –NE.: “>he >hasforgottenhimself”. На даному прикладі бачимо стандартнуобъектно-предикативную синтаксичну конструкцію: дієсловоhabban (повністю зберігає своє лексичне значення) управляє прямим доповненням зпричастием-определением у яких значення гніву й узгоджених із визначенням, що показником повну незалежність причастя від дієслова.

>OE.: “>Wutonagifanmesne hiswif,forpmhehihfogearnad >mid hishearpunga –NE.:”…becausehe >hasgainedherby hisharpplay”. У разі вже простежується певнадесемантизация дієсловаhabban та її зв'язку з причастям у яких значення завершеного дії – стосовно інших членів пропозиції така конструкція діє і як єдине ціле.

>OE.: “>Paic >hfdeoneweall >urhyrelod,ageseahicduru” –NE.: “>When I >hadpassed thatwall,then Isaw thedoor”. У разі конструкція зhabban висловлює минуле дію, у деяких інших минулих дій. Значенняпредшествования у цій ситуації можна визначити контекстуальний.

>Лексический охоплення конструкцій зhabban досить великий – вона зустрічається із багатьма дієсловами, але переважно перехідними. Рідкісні ж випадки вживання конструкції знепереходними дієсловами свідчить про повноїдесемантизацииhabban:

>OE.: “>PaMoises >hfdegefaren >oferpaReadans,pagegaderodeheeallIsrahelefolc” –NE.: “>WhenMoises >hadpassedthrough theRedseaheassembled theIsraelpeople”.

З вищенаведених прикладів видно, щограмматизации синтаксичних конструкційhabban + причастя колишніх часів розпочинається вже до кінця давньоанглійської періоду. Формальна модель конструкції перестав бути стабільної, показником чого служить дуже багато варіантів із розбіжностями гаразд слів і узгодженні причастя і семантична варіювання: позначення як дії і стану.

>Сочетания дієслів >beon і >weor>>an з причастям колишніх часів.

Поєднання дієслівbeon іweoran з причастям колишніх часів триває кілька інше. Таке сполучення вважатимуться складовим іменним присудком зпричастием-предикативом що позначає ознака чи стан, який виник у результаті досконалого дії:

>OE.: “… >wronpamenn onlande of >agane” –NE.:”…thosepeople >weregone up to thatland”.

Проте вже цей час дані поєднання іноді позначають як стан, а й дію:

>OE.: “>Andswa >wsgeforden >patte…” –NE.: “>And it >had >happened that…”. У разі поєднання зbeon стоїть у одному ряду з перфектними конструкціями.

>Перфектние конструкції й поєднання зbeon перебувають у відношенні додаткової дистрибуції. Як було зазначено, конструкції зhabban що ніколи не утворюються від неперехідних дієслів, тоді як поєднання їх зіbeon вживаються тільки зпричастиями неперехідних дієслів. Так створилася потенційна можливість стягування їх до одного ряд у розвитокперфекта з цими двома допоміжними дієсловами.

>Семантикаперфектних конструкцій.

Що ж до семантикиперфектних конструкцій, то англосакс період вони синонімічні простий формі нашого часу. Формиперфекта сьогодення й колишніх часів мають значення завершеності дії.Сема «завершеність» легкопереосмисляется в цього «передування», яка очевидно була поки що не обов'язкової і шляхом додаткової. Найчастішеперфектная форма супроводжується лексичнимиуточнителями,указивающими на передування одного дії іншому.

>Предшествование і викінченості дії можуть виражатися різними засобами. До лексичним засобам ставляться численні дієслова і з вже згаданим префіксомge-, і з інших префіксів: to-, on-, a- та інших. крім цих дієслівних префіксів в давньоанглійській мові мові є чимало слів зсемой «передування»: приводи і прислівникиbeforan,gefyrn,r, >toforan – до, раніше; дієслова з компонентомfore- тощо. Тому попередні дії позначаються якперфектной конструкцією, і простий формою що пройшов супроводі прислівників чи придаткових часу, впроваджуютьсяrpampe,rponpe – як, перш ніж, чи оборотуrpissum – які були.

Показово, що попри різноманітні можливості позначити викінченості і передування, їх вираження у давньоанглійській мові перестав бути регулярним. Іноді передування одного дії іншому виражено простим які пройшли і з'ясовується тільки з ситуації, або ж послідовність дій залишається неясною:

>OE.: “>OndpsoferEastrongeforperedcyning;ondhe >ricsode Vgear” –NE.: “>AndafterEasterkingAtereddied; andhe >hadreignedforfiveyears.

Оскільки проста форма – зконтекстуальнимиуточнителями і навіть без них – могла висловлювати всі ті значення, які передавалиперфектние конструкції всі вони перебувають у відносинах напіввільного варіювання:претерит вільно замінювавперфектную конструкцію, тоді як остання могла замінити першу лише у деяких функції.

Засоби передачі значення тривалої дії.

Поєднання дієслівbeon іweoran з причастям нашого часу є попередниками сучасних тривалих форм. Статус цих поєднань в давньоанглійській мові мові оцінюється по-різному: деякі лінгвісти вважають їхню складовими присудками, які позначають ознака, хтось вважає їх дієслівної формою, здатної висловлювати дію. Вживання цих поєднань, котрий іноді їх походження, пояснюють впливом латиною й кельтських мов (і навіть французької всреднеанглийский період), оскільки часто зустрічаються як кальки в

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація