Реферати українською » Языковедение » Один зі списків квитків по теорії перекладу, грудень 2000


Реферат Один зі списків квитків по теорії перекладу, грудень 2000

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 1


 1. Охарактеризуйте теорію перекладуЯ.И.Рецкера.

 2. Поясніть, що розуміється під адаптивнимтранскодированием. Наведіть приклади.

 3. Поясніть, що розуміється під когнітивним значенням слова. Наведіть приклади.

 4. Дайте визначення поняття контексту. Наведіть приклади.

 5. Поясніть, розуміють підсоответствиями-кальками. Наведіть приклади.

 6. Зазначте принципи перекладацькій стратегії (по А.Тайшлеру).

 7. Поясніть, розуміють під стилізацією перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 2


 1. Поясніть, що розуміє Ю.О. Найда під «динамічної еквівалентністю». Наведіть приклади.

 2. Поясніть, чому говорять про суб'єктивності перекладу.

 3. Наведіть приклади еквівалентності п'ятого типу (по В.М.Комиссарову). Поясніть їх.

 4. Поясніть, чим відрізняється синхронний переклад від послідовного.

 5. Зазначте основні типи лексичних трансформацій.

 6. Поясніть, ніж перекладацька транскрипція відрізняється від перекладацькій транслітерації. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, де складність передачі у перекладі комунікативного ефекту оригіналу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 3


 1. Поясніть, розуміють за загальною спеціальної теорією перекладу.

 2. Поясніть, що дозволяє розгляд перекладу з позицій лінгвістики тексту.

 3. Поясніть, що розуміється під реалією. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під широким контекстом. Наведіть приклади.

 5. Зазначте принципи описи граматичних відповідностей.

 6. Поясніть, розуміють під мінімальної одиницею перекладацького процесу. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють піджанрово-стилистической нормою перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 4


 1. Поясніть, розуміють під приватної теорією перекладу.

 2. Перелічіть комунікативні функції перекладача.

 3. Поясніть, що розуміється підексплицитностью. Наведіть приклади.

 4. Зазначте сфера поширення послідовного перекладу із записом.

 5. Поясніть, коли використання ситуативною моделі особливо ефективно й чому.

 6. Поясніть, чому у яких випадках перекладач вдається до прийомукалькирования. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють під нормою еквівалентності перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 5


 1. Поясніть, що розумієЛ.С.Бархударов під «прагматичними відносинами знаків». Наведіть приклади.

 2. Поясніть, у чому функціональне ототожненняИЯ іПЯ.

 3. Поясніть, що розуміється під контекстом. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під послідовним перекладом.

 5. Поясніть, розуміють підбезеквивалентной граматичної одиницею. Наведіть приклади.

 6. Перелічіть етапи перекладацького процесу (по Д.Селескович).

 7. Поясніть, розуміють під конвенційної нормою перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 6


 1. Порівняйте теорії перекладуЯ.И.Рецкера іЛ.С.Бархударова.

 2. Поясніть, що розуміється під змістовним ототожненням. Наведіть приклади.

 3. Поясніть, ніж «текст» відрізняється від «висловлювання». Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під механізмомвероятностного прогнозування. Наведіть приклади.

 5. Наведіть приклади використаннятрансформационно-семантической моделі перекладу.

 6. Поясніть, розуміють підгенерализацией. Наведіть приклади.

 7. Перелічіть основні види нормативних вимог.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 7


 1. Охарактеризуйте теорію перекладуЛ.С.Бархударова.

 2. Дайте визначення повноцінного перекладу (по А.В. Федорову).

 3. Поясніть, що розуміється під способом описи ситуації. Наведіть приклади.

 4. Зазначте сфера поширення синхронного перекладу.

 5. Дайте визначення процесу перекладу.

 6. Поясніть, розуміють під найменшими втратами у процесі перекладу.

 7. Поясніть, де відтворення прагматичного потенціалу оригіналу під час перекладу. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 8


 1. Поясніть, розуміють під лінгвістичнимпереводоведением.

 2. Поясніть, що дозволяє розгляд перекладу з позицій літературознавства.

 3. Поясніть, що розуміється під метою висловлювання. Наведіть приклади.

 4. Зазначте основних напрямів розвитку теорії усного перекладу.

 5. Вдайте схему ситуативною моделі перекладу (по В.М.Комиссарову). Поясніть її.

 6. Опишіть техніку роботи перекладача зі словником.

 7. Поясніть, розуміють під буквальним перекладом.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 9


 1. Поясніть, що розумієЛ.С.Бархударов під «>референциальним значенням знака». Наведіть приклади.

 2. Поясніть, що розуміється підпрескриптивной дисципліною. Наведіть приклади.

 3. Перелічіть три основні види синтаксичного варіювання. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, що розуміється під послідовним перекладом із записом.

 5. Поясніть, розуміють під лексичними замінами. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, розуміють під експлікацією. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють під нормою перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 10


 1. Поясніть, що розуміє В.М. Комісарів під «еквівалентністю». Наведіть приклади.

 2. Зазначте кордону функціонування скороченого перекладу.

 3. Поясніть, що розуміється під синонімічнимтрансформированием. Наведіть приклади.

 4. Поясніть поняття перекладацького відповідності. Наведіть приклади.

 5. Зазначте принципи описи фразеологічних відповідностей.

 6. Зазначте сферу застосування синтаксичного уподібнення. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють під прагматичним потенціалом тексту. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 11


 1. Поясніть, що де лежить основу будь-який теорії перекладу.

 2. Дайте визначення еквівалентності п'ятого типу (по В.М.Комиссарову).

 3. Поясніть, що розуміється під виступом. Наведіть приклади.

 4. Покажіть різницю між письмовим і усним перекладами.

 5. Зазначте область функціонування наближеного перекладу.

 6. Поясніть висловлювання: «Процес перекладу складається із серії виборів».

 7. Поясніть, розуміють під прагматичної адаптацією тексту перекладу. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 12


 1. Поясніть, що розумієЯ.И.Рецкер під «еквівалентами». Наведіть приклади.

 2. Поясніть, що дозволяє розгляд перекладу з позицій психології.

 3. Поясніть, які відносини встановлюються між текстом наИЯ іПЯ.

 4. Поясніть, розуміють під синхронним перекладом.

 5. Поясніть, розуміють підокказиональним відповідністю. Наведіть приклади.

 6. Перелічіть етапи перекладацького процесу (поХ.П.Крингсу).

 7. Поясніть, де прийомместоименного повтору. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 13


 1. Поясніть, тоді засновує свою теоріюЯ.И.Рецкер. Наведіть приклади.

 2. Дайте визначення скороченого перекладу.

 3. Наведіть приклади еквівалентності першого типу (по В.М.Комиссарову). Поясніть їх.

 4. Поясніть, розуміють під одиничним відповідністю. Наведіть приклади.

 5. Поясніть, у чому обмеженість пояснювальній сили ситуативною моделі.

 6. Поясніть, розуміють під компенсацією. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, де прийом переміщення лексичних одиниць. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 14


 1. Поясніть, чому є лінгвістична теорія перекладу.

 2. Поясніть, ніж еквівалентність четвертого типу відрізняється від еквівалентності п'ятого типу (по В.М.Комиссарову).

 3. Поясніть, що розуміється під текстом. Наведіть приклади.

 4. Охарактеризуйтепсихолингвистическую класифікацію перекладу.

 5. Поясніть, що розуміється підпсихолингвистической моделлю перекладу.

 6. Перелічіть етапи перекладацького процесу (по У.Виллсу).

 7. Поясніть, розуміють під прагматичної надзавданням перекладу. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 15


 1. Поясніть, що розумієЯ.И.Рецкер під «аналогами». Наведіть приклади.

 2. Дайте визначення еквівалентності третього типу (по В.М.Комиссарову).

 3. Поясніть, що розуміється підемплицитностью. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під усним перекладом.

 5. Вдайте схемутрансформационно-семантической моделі перекладу. Поясніть її.

 6. Поясніть, розуміють під перекладацькій транскрипцією. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, де прийом опущення. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 16


 1. Поясніть, що розуміється під теорією перекладу.

 2. Дайте визначення еквівалентності другого типу (по В.М.Комиссарову).

 3. Поясніть, що розуміється під компресією у мові. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під лінгвістичним контекстом. Наведіть приклади.

 5. Зазначте область функціонування нульового перекладу.

 6. Перелічіть етапи перекладацького процесу (по І.І.Ревзину і В.Ю.Розенцвейгу).

 7. Поясніть, розуміють під точним перекладом.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 17


 1. Поясніть, тоді засновує свою теорію В.М. Комісарів. Наведіть приклади.

 2. Поясніть, що дозволяє розгляд перекладу з позицій мовознавства.

 3. Поясніть, де складність перекладу реалій. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під письмовим перекладом.

 5. Поясніть, розуміють під нульовим перекладом. Наведіть приклади.

 6. Зазначте принципи перекладацькій стратегії (поЙ.В. Гете).

 7. Перелічіть технічні прийоми перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 18


 1. Поясніть, тоді засновує свою теоріюЛ.С.Бархударов. Наведіть приклади.

 2. Дайте визначення адаптивного перекладу.

 3. Наведіть приклади внутрішнього членування пропозицій під час перекладу.

 4. Зазначте взаємозв'язокжанрово-стилистических іпсихолингвистических типів перекладу.

 5. Поясніть, що розуміється під операційним способом описи перекладу.

 6. Опишіть моделювання перекладацького процесуМ.А.К.Хеллидеем.

 7. Поясніть, розуміють під вільним перекладом.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 19


 1. Зазначте причини появи різноманітних перекладацьких теорій.

 2. Поясніть, що розуміється підмежъязиковой комунікацією.

 3. Поясніть, що розуміється під ремою. Наведіть приклади.

 4. Наведіть приклади перекладацьких відповідностей різними мовних рівнях.

 5. Поясніть, розуміють підсоответствиями-аналогами. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, розуміють під синтаксичним уподібненням. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють під адекватним перекладом.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 20


 1. Поясніть, що розуміє Ю.О. Найда під «моделлю перекладу». Наведіть приклади.

 2. Поясніть, що розуміється під мовної трансформацією.

 3. Наведіть приклади еквівалентності четвертого типу (по В.М.Комиссарову). Поясніть їх.

 4. Поясніть, розуміють під вузьким контекстом. Наведіть приклади.

 5. Наведіть приклади використання ситуативною моделі.

 6. Поясніть, розуміють під граматичної трансформацією. Поясніть її причини.

 7. Поясніть, де складність відтворення формальних особливостей оригіналу. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 21


 1. Теорія перекладу як гуманітарна дисципліна.

 2. Дайте визначення еквівалентності четвертого типу (по В.М.Комиссарову).

 3. Перелічіть основні компонентиконнотативного аспекти значення слова. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під інформативним перекладом.

 5. Перелічіть способи описи процесу перекладу.

 6. Зазначте принципи перекладацькій стратегії (по Т.Севори).

 7. Зазначте роль нормативних вимог щодо оцінці якості перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 22


 1. Поясніть, чому деякі мовознавці ставляться скептично до появи науки про переведення.

 2. >Отобразите схематично процес перекладу, здійснюваний у межахмежъязиковой комунікації.

 3. Наведіть приклади еквівалентності другого типу (по В.М.Комиссарову). Поясніть їх.

 4. Поясніть, що центральним аспектом вивчення теорії усного перекладу.

 5. Поясніть, розуміють підтрансформированним перекладом. Наведіть приклади.

 6. Наведіть різні тлумачення мінімальної одиниці перекладацького процесу.

 7. Поясніть, розуміють під еквівалентним перекладом.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 23


 1. Методи теорії перекладу.

 2. Перелічіть завдання, що ставить собі теорія перекладу.

 3. Поясніть, що розуміється підвнутрилингвистическим значенням слова. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють підразнотипним відповідністю. Наведіть приклади.

 5. Перелічіть типиокказиональних відповідностей. Наведіть приклади.

 6. Перелічіть етапи перекладацького процесу (з погляду Ю.О. Найди).

 7. Поясніть, розуміють під чорновим перекладом.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 24


 1. Поясніть, завдяки чому стало можливим масова підготовка перекладачів.

 2. Поясніть, що розуміється під мовним посередництвом.

 3. Поясніть, що розуміється підконнотативним значенням слова. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під однотипним відповідністю. Наведіть приклади.

 5. Перелічіть основні випадки передачібазеквивалентних граматичних одиниць.

 6. Зазначте принципи перекладацькій стратегії (по Дж.Драйдену).

 7. Поясніть, розуміють під прагматичної нормою перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 25


 1. Поясніть, розуміють під загальним теорією перекладу.

 2. Поясніть, ніж еквівалентність другого типу відрізняється від еквівалентності третього типу (по В.М.Комиссарову).

 3. Поясніть, що розуміється під семантичнимперефразированием. Наведіть приклади.

 4. Зазначте види контексту. Наведіть приклади.

 5. Поясніть, розуміють під ситуативною моделлю перекладу. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, розуміють підантонимическим перекладом. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють під використанням постійного переведення гривень у перекладацькому процесі. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 26


 1. Покажіть відмінність між поняттями «загальна теорія перекладу», «приватна теорія перекладу», «спеціальна теорія перекладу».

 2. Поясніть, ніж еквівалентність першого типу відрізняється від еквівалентності другого типу (по В.М.Комиссарову).

 3. Поясніть, що розуміється під синтаксичної організацією тексту. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під множинним відповідністю. Наведіть приклади.

 5. Опишіть механізм вибору відповідності під час перекладу.

 6. Поясніть, розуміють підлексико-семантической заміною. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють під робочою перекладом.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 27


 1. Перелічіть відомі Вам теорії перекладу.

 2. Зазначте кордону функціонування адаптивного перекладу.

 3. Перелічіть різні види семантичного варіювання.

 4. Зазначте сфера поширення послідовного перекладу.

 5. Поясніть, розуміють підбезеквивалентной лексикою. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, розуміють під конкретизацією. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють під офіційним перекладом.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 28


 1. Поясніть, що розумієЯ.И.Рецкер під «адекватної заміною». Наведіть приклади.

 2. Вдайте і поясніть діаграмуР.К.Миньяр-Белоручева про взаємини між спільної програми та приватної теорією перекладу.

 3. Поясніть, що розуміється під значеннєвий динамікою. Наведіть приклади.

 4. Поясніть поняття «універсальна перекладацька скоропис».

 5. Перелічіть види перекладацьких трансформацій.

 6. Опишіть переклад як евристичний процес.

 7. Поясніть, де прийом переміщення лексичних додавань. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 29


 1. Охарактеризуйте теорію перекладу Ю.О. Найди.

 2. Поясніть, розуміють під «теорією неперекладності».

 3. Поясніть, де особливість передачіконнотативного значення слова під час перекладу. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, що розуміється підобразно-фразовим перекладом.

 5. Зазначте область функціонування трансформованого перекладу.

 6. Опишіть моделювання перекладацького процесу В.М.Комиссаровим.

 7. Перелічіть прагматичні функціїсоциолингвистических чинників. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 30


 1. Дайте визначення поняття «переклад».

 2. Поясніть, що розуміється під «комунікативноїравноценностью». Наведіть приклади.

 3. Поясніть, що розуміється підсемой. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під ситуативним контекстом. Наведіть приклади.

 5. Поясніть, розуміють підсоответствиями-заимствованиями. Наведіть приклади.

 6. Зазначте принципи перекладацькій стратегії (по Ф.Гюттингеру).

 7. Поясніть, розуміють під граматикою перекладу. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 31


 1. Поясніть, що розумієЛ.С.Бархударов під «>внутрилингвистическими відносинами». Наведіть приклади.

 2. Поясніть, що розуміється під структурним ототожненням. Наведіть приклади.

 3. Поясніть, яку нішу займає переведення у «чужій» культурі.

 4. Поясніть, розуміють під художнім перекладом.

 5. Поясніть, розуміють під наближеним перекладом. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, розуміють під модуляцією. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють під трояким підходом до вивчення лінгвістичних аспектів процесу перекладу. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 32


 1. Охарактеризуйте теорію перекладу В.М.Комиссарова.

 2. Поясніть, що розуміється піддескриптивной дисципліною. Наведіть приклади.

 3. Поясніть, що розуміється під синтаксичним варіюванням. Наведіть приклади.

 4. Охарактеризуйте жанрово-стилістичну класифікацію перекладу.

 5. Опис як засіб розкриття значеннябезеквивалентного слова. Наведіть приклади.

 6. Перелічіть етапи перекладацького процесу (по М.Ледерер).

 7. Поясніть залежність перекладу від прагматичної спрямованості оригіналу. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 33


 1. Поясніть, тоді засновує свою теорію Ю.О. Найда. Наведіть приклади.

 2. Дайте визначення еквівалентності першого типу (по В.М.Комиссарову).

 3. Поясніть, що розуміється під ідентифікацією ситуації. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, розуміють під синтаксичним контекстом. Наведіть приклади.

 5. Наведіть приклади перекладу фразеологізмів нейтральній лексикою.

 6. Перелічіть етапи перекладацького процесу (по Ж.Делилу).

 7. Поясніть, розуміють під модернізацією перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 34


 1. Простежте еволюцію поняття «теорія перекладу».

 2. Поясніть, що допомагає виявити порівняльний аналіз перекладів.

 3. Наведіть приклади зовнішнього членування пропозицій під час перекладу.

 4. Зазначте принципи класифікацій відповідностей. Наведіть приклади.

 5. Зазначте способи описи моделі перекладу.

 6. Поясніть, розуміють під перекладацькій транслітерацією. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, розуміють під нормою еквівалентності перекладацькій промови.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ


Квиток № 35


 1. Предмет і завдання теорії перекладу.

 2. Опишіть процес мовної комунікації.

 3. Наведіть приклади еквівалентності третього типу (по В.М.Комиссарову). Поясніть їх.

 4. Перелічіть основні класифікації перекладів.

 5. Поясніть, розуміють підтрансформационно-семантической моделлю перекладу.

 6. Зазначте принципи перекладацькій стратегії (по П.Ньюмарку).

 7. Поясніть, розуміють підекстрапереводческими чинниками в прагматиці перекладу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


5


приблизний перелік екзаменаційних запитань

теорія перекладу


 1. Предмет і завдання теорії перекладу.

 2. Методи теорії перекладу.

 3. Теорія перекладу як гуманітарна дисципліна.

 4. Поясніть, чому деякі мовознавці ставляться скептично до появи науки про переведення.

 5. Поясніть, розуміють під лінгвістичнимпереводоведением.

 6. Зазначте причини появи різноманітних перекладацьких теорій.

 7. Поясніть, завдяки чому стало можливим масова підготовка перекладачів.

 8. Поясніть, що розуміється під теорією перекладу.

 9. Поясніть, чому є лінгвістична теорія перекладу.

 10. Простежте еволюцію поняття «теорія перекладу».

 11. Охарактеризуйте теорію перекладуЯ.И.Рецкера.

 12. Охарактеризуйте теорію перекладу Ю.О. Найди.

 13. Охарактеризуйте теорію перекладуЛ.С.Бархударова.

 14. Охарактеризуйте теорію перекладу В.М.Комиссарова.

 15. Порівняйте теорії перекладуЯ.И.Рецкера іЛ.С.Бархударова.

 16. Поясніть, тоді засновує свою теоріюЯ.И.Рецкер. Наведіть приклади.

 17. Поясніть, тоді засновує свою теорію Ю.О. Найда. Наведіть приклади.

 18. Поясніть, тоді засновує свою теоріюЛ.С.Бархударов. Наведіть приклади.

 19. Поясніть, тоді засновує свою теорію В.М. Комісарів. Наведіть приклади.

 20. Поясніть, що розумієЯ.И.Рецкер під «адекватної заміною». Наведіть приклади.

 21. Поясніть, що розумієЯ.И.Рецкер під «аналогами». Наведіть приклади.

 22. Поясніть, що розумієЯ.И.Рецкер під «еквівалентами». Наведіть приклади.

 23. Поясніть, що розуміє Ю.О. Найда під «моделлю перекладу». Наведіть приклади.

 24. Поясніть, що розуміє Ю.О. Найда під «динамічної еквівалентністю». Наведіть приклади.

 25. Поясніть, що розумієЛ.С.Бархударов під «>референциальним значенням знака». Наведіть приклади.

 26. Поясніть, що розумієЛ.С.Бархударов під «прагматичними відносинами знаків». Наведіть приклади.

 27. Поясніть, що розумієЛ.С.Бархударов під «>внутрилингвистическими відносинами». Наведіть приклади.

 28. Поясніть, що де лежить основу будь-який теорії перекладу.

 29. Поясніть, що розуміє В.М. Комісарів під «еквівалентністю». Наведіть приклади.

 30. Дайте визначення поняття «переклад».

 31. Поясніть, розуміють

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація