Реферати українською » Языковедение » Іншомовні вкраплення в прозі В. Пелевіна


Реферат Іншомовні вкраплення в прозі В. Пелевіна

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст:

1. Запровадження: постановка проблеми, мети, завдань дослідження, визначення методів. з. 2-4

2. Більшість: а) вкраплення в споконвічній графіці з. 4-17

                                б) вкраплення у російській графіці з. 17-22

3. Укладання. Висновки. з. 22-23

4. Список використаної літературис.24

5. Додаток: матеріали анкетування повкраплениямс.24-27

У одному з своїх телеінтерв'ю 1999 письменник Віктор Астаф'єв, говорячи про тематиці сучасних творів, зауважив: "Мова завжди огинається коло хворого зуба". Ми вважаємо, що його фразу можна адресувати його й власне мови літературних творів, ніколи перестав бути незалежною від сучасної твору мовної ситуації у суспільстві. Зокрема, присутністьиносистемних мовних явищ з тексту мистецького твору, зазвичай, зумовлено присутністю в повсякденної промови, згадати безліч німецьких украплень у літературі 19 століття, сторінки французького тексту в "Війні і мирі" Л. Н. Толстого,полиязиковой текст Набокова чи безліч американізмів та інших чужомовних украплень з текстів творів У. Пелевіна. Останнє було темою до нашого дослідження.

Пєлєвін виник російської літератури порівняно нещодавно Грузія й досі цікавив переважно літературознавців, яких сам письменник порівнював з "єгипетськимиплакальщицами, чиї сльози оплачені" [16]. Мова його з погляду присутностіиносистемних елементів до сьогодні ні темою на дослідження. Нам таке дослідження буде актуально,т.к. з погляду мову саме творів В.Пєлєвіна найточніше відбиває сьогоднішню мовну ситуацію, має підтримку у читача, доказом чого є величезна популярність цього автора серед усіх верств українського суспільства. Але популярність Пелевіна обумовлена зовсім на легкістю сприйняття текстів. Очевидно, читача у інтелектуальній прозі цього автора приваблює скоріш можливість оцінити свій розумовий потенціал, часто вже не читаючи, а розгадуючи тексти творів. Зрозуміло, процес "розгадування" неспроможна не заважати сприйняттю основного тексту, його сюжету, відволікає думку читає, тому прозу Пелевіна прийнято називати перевантаженої. Дозволимо собі, виходячи з власному досвіді прочитання, можу погодитися з загальноприйнятою думкою складність сприйняття текстів творів У. Пелевіна внаслідок культурної революції й естетичної багатошаровості тексту. Можливу причину цього бачимо у ідейному наповненні, але у саме слово, використовуваному письменником. З цієї позиції логічно припустити, що ускладнюють розуміння тексту ті мовні явища, які невластиві системі російської (основного для У. Пелевіна), тобто. власне мовні вкраплення.

Мета нашого дослідження:

Визначити ступінь складності сприйняття текстів У. Пелевіна з позиції присутності них іншомовних украплень.

Завдання нашого дослідження:

  • Визначити місце іншомовних украплень: а споконвічній графіці

    б) у російській графіці

в прозі У. Пелевіна, ступінь їх зрозумілості для читача, пояснити роль украплень з тексту, оцінити співвідношення представлених мов і культур співвіднести його із мовною ситуацією у суспільстві.

· Оцінити стан суспільства з погляду мови (білінгвізм, реакція на коріння мертвих мов (латинського), близькоспоріднених мов (українського), мов неродинних груп за матеріалами текстів У.Пелевина[1].

Матеріалом до нашого дослідження послужили тексти творів У. Пелевіна: "Життя комах", "Жовта стріла", ">Затворник іШестипалий", "Принц Держплану", "Проблемаверволка у Середній смузі" та інші, що входять до збірники, вказаних у списку використаної літератури.

Безпосереднім предметом дослідження з'явилися:

· іншомовні вкраплення в споконвічній графіці - 71 одиниця (одиницею ми вважаємо слово, словосполучення, фразу, монолог, діалог, утворює з тексту єдине неподільне ціле, об'єднуючи все що входять до уривок вкраплення з їхньої смисловому і функціональному єдності. Наприклад:it'sbeenmydreamforages, - прошепотіла Наталя з оптимістичною інтонацією лінгафонного курсу, - tolearn Americanbedwhispers…[15, 161]. Уривок російського тексту, що становить яке закінчила значеннєве ціле, у якому один і той ж поняття замінюється у тому ж іншомовним украпленням кілька разів або вкраплення повторюється, ми також вважаємо одиницею. Наприклад: Сергій викопав металеве табло з палаючим словом ">work", схвильованосглотнул слину і у справі. Нову роботу виявилося дуже схожій стару, лише кульман був інший, і товариші по службі розмовляли англійською мовою. З енергійної усмішкою прокопавши від обіду до табло зі словом ">Don'twork"…он зрозумів, що робочого дняокончен[3, 194])

· іншомовні вкраплення у російській графіці - 57 одиниць (принцип відбору одиниць той самий, як й у іншомовних украплень в споконвічній графіці.).

Методи нашого дослідження: статистичний,семантико-стилистический, анкетування.

Ми вирішили необхідним, з мети нашої роботи, провестианкетирование[2],виявляющее розуміння потенційними читачами творів У. Пелевіна різних іншомовних украплень, присутніх з текстів цього письменника.Опрашиваемим було запропоновано уривки творів У. Пелевіна, містять вкраплення різних мов. Завданням анкетованих було збагнути ступінь зрозумілості ним вкраплення (в такий спосіб ми планували з'ясувати володіння опитаними різними мовами, тобто. вирішити другу з поставлених нами у цій роботі завдань) і рівень труднощі сприйняття всього наведеного уривка присутнім у ньому украпленням (це потрібно нам на вирішення першого завдання й у остаточному підсумку задля досягнення поставленої мети) У анкетуванні взяли участь 40 людина, їх 10 - учні 11 класів середньої школи № 47 р. Мурманська, інші - студенти мурманських вузів 2-5 курсів, які навчаються як у гуманітарних, і на технічних факультетах.Отличительних особливостей у відповідях школярів та студентів, і навіть студентів гуманітарних і технічних факультетів нема, тому ми об'єднали опитаних у одну групу.

 

>Иноязичное вкраплення - термін, що з'явився лінгвістичної літературі порівняно недавно. Паралельно терміном у спеціальній літературі зустрічаються інші:окказиональное слово іншомовного походження,нетранслитерованное слово,беспереводное чужомовне вкраплення,неассимилированная іншомовна лексика,екзотизм-вкрапление та інших. [4, 10]. На думкуЛистровойЮ.Т., з яких ми згодні, найвдалішим із усіх перелічених назв є термін "чужомовне вкраплення", запроваджений А.А.Леонтьевим,т.к. не обтяжений іншими асоціаціями та, крім того, допомагає розкрити сутьобозначаемого їм лінгвістичного явища: слово "вкраплення" створено від дієслова ">вкрапить",перен. - помістити, вставити куди-небудь окремими шматками, частинами [4, 10-11]. Попри видиму ясність терміна "чужомовне вкраплення", у науці існують розбіжності щодо відсотків поняття,обозначаемого цим терміном. Так, яка написала книжку що для школярів "Іншомовна лексика" Д.Микитич дає разюче розпливчасте, з погляду, визначення: ізольовані іншомовні вкраплення - писав, не освоєні російською мовою [5, 64], об'єднуючи, в такий спосіб, до однієї категорію слова, неосвоєні семантично, граматично, фонетично, графічно, тобто. власне стверджуючи, що росіянину людині однаково чужі слова "пальто" і ">coat". Автори серйозніших досліджень, наприклад,Листрова Ю.В. до іншомовнихвкраплениям відносять відтинки тексту, окреме слово, фонетичні, граматичні і семантичніелементи…других (не російського - Тарасова Є.) мов [4, 3], але категорично виключає зі їхньої кількості інтернаціональні елементи за ознакою регулярного вживання їх у промови російськихмонолингвов [4, 19]. КРИСІН Л. П. розуміє чужомовне вкраплення ширше, вважаючи, що став саме інтернаціональні слова словосполучення займають основне місце серед іншомовних украплень, які можна вжиті з текстів будь-якого культурного мови [3, 47]. Оскільки термін "інтернаціоналізм" фігурує фактично на будь-якому науковому визначенні іншомовного вкраплення, ми вважаємо за потрібне уточнити це поняття.Вюстер Є. вважав інтернаціональними ті мовні явища, які "зрозумілі поза межами даної мовної області" [2, 25]. КРИСІН Л. П. доинтернационализмам відносить слова, які мають явних ознак походження з якогось живої мови, переважнослова-термини греко-латинського походження і особливо новоутворення з урахуванням грецьких і латинських основ [3, 105].Акуленко В.В. гранично розширює значення поняття інтернаціоналізм, вважаючи, що у літак якихось значення можна визнати інтернаціоналізмами, якщо вони семантично відповідають одне одному і, будучи ототожненібилингвами, допомагають зрозуміти текст чужою мовою [2, 112], тобто. фактично називає інтернаціональним будь-яке слово, яке називає реалію, що і у носіїв іншої мови і має іншій назві у межах іншому мовному системи. По Ю. Т.Листровой (див. вище), інтернаціональним (для носіїв російської) є чужомовне вкраплення, регулярно вживане у мові російськихмонолингвов.Авилова М.С. за можливе навіть казати про словах інтернаціонального походження на російській мові [1]. Не вважаємо потрібним у нашої курсової роботи докладно на проблеміинтернационализмов і конкретизувати її. Надалі для полегшення класифікації украплень в прозі У. Пелевіна нами будуть вжиті думку Л. П.Крисина (інтернаціональне слово входить до кола мовних явищ, які охоплюють терміном "чужомовне вкраплення", під яким, своєю чергою, ми розуміти будь-який відрізок тексту іноземною мовою, переданий в споконвічній чи російської графіці).

За наявними тестами творів У. Пелевіна ми виділяємо дві основні виду украплень: вкраплення в споконвічній графіці (тобто. передані засобамиязика-источника) і вкраплення у російській графіці (тобто. чужомовне слово, передане засобами російського алфавіту). Такий поділ представляється нам найбільш виправданим внаслідок його простоти і легкості розмежування вже за часів першому, візуальному сприйнятті тексту. Із двох досліджуваних нами видів украплень з тексту (вкраплення, які у споконвічній графіку й вкраплення, які у російської графіці) більш чужими системі російської видаються іншомовні вкраплення в споконвічній графіці, оскільки вирізняються з тексту як чужі елементи навіть візуально, без читання усвідомлення їхнього змісту. Відповідно до класифікаціїЮ.Т.Листровой [4, 57], вважатимемо такі вкраплення повними (крім повних,Ю.Т,Листрова виділяє часткові (ми воліємо назва "вкраплення у російській графіці", ясніше що відбиває роль подібного типу украплень з тексту творів У. Пелевіна) і нульові вкраплення До нульовимвкраплениям вона відносить "звичайний російський текст, є перекладом німецького (у разі - будь-якого іншомовного - Тарасова Є.) тексту" [4, 57]. Хоча в У. Пелевіна, поза сумнівом, є фрагменти тексту, які можна віднести поЛистровойЮ.Т. до нульовимвкраплениям (наприклад, розповідь "Музика зі стовпа", у якому сільський мужик Матвій стає німцем Гіммлером й потрапляє до Німеччини, передбачає німецьку мову у передачі розмов Гітлера з Гіммлером та інші із оточення фюрера, але У. Пєлєвін використовує передачі німецької промови російську мову, що мені представляється логічним - за його відсутності розповідь було б недоступний, за результатами нашого анкетування, 100% опитаних; те ж саме зокрема у творі "ОдкровенняКрегера" та інших), ми вважаємо за потрібне виділяти їх як вкраплення,т.к. формально де вони виділяються з тексту, об'єктивно повністю належать системі російської мови й їхинородность визначається лише до розвитку сюжету твори не відбиває особливостей чужої мови. До частковим іншомовнимвкраплениямЛистроваЮ.Т. вставки іншомовного тексту чи окремі лексеми, у будь-якій мері втратили риси чужої мови іуподобившиеся явищам російської (тобто.варваризми у тому традиційному значенні) і вставки російського тексту чи окремі російські лексеми, ужиті з чужомовному семантикою, граматичним чи фонетичним оформленням (інтерференція іноземної мови російської мови) чи з порушенням російського звукового чи фонетичного оформлення (запроваджувані автором з метою ">остранения") [4, 57]. Не згодні із формулюванням "варваризм - різновид украплень" і виключаємо їх із числа украплень хоча би за тому ознакою, якимЛистроваЮ.Т. у роботі не погоджується із входженням інтернаціональних слів до украплень - регулярність вживання аналізованої одиниці у мові російськихмонолингвов (див.с.5 нашої роботи). Також у нашому дослідженні не будемо стосуватися питань інтерференції іноземної мов у російській промови,т.к. прикладів інтерференції у нашій матеріалі нема). З 71 виділених нами одиниць подібного типу:

  • 58 є англійськими вкрапленнями (наприклад:weshowyou Europe". ЩодоWe було зрозуміло - це фірма, якої належав автобус. І це хто цеyou [13, 218]; Петре Петровичу відірвав руку від стіни й на завершення кілька разів клацнув пальцями в такт розпачливим англійським словами:Andyou'llneverseemyface orhear the sound ofmyfeetwhilethere's amoonoverBourbonstreet [14, 431] та інших.)

· 5 - німецькими (1. Через хвилину він зазначив, що, думаючи про Гоголя, думає насправді про півні, і швидко зрозумів причину - звідкись виповзло німецьке словоGockel, що він, виявляється, знав [13, 259]; 2.Nein,Herr General, - сказала вона, -dashatmitIhnengarnichtzutun.IchbinhierwegenganzandererAngelegenheit. [14, 271]; 3.Heuteistschonzuspat,Herr General.Verzeihung,ichhabessehreilig, - дратівливо кинула вона [14, 272]; 4.Wozu? - презирливо крикнулаТийми [14, 272]; 5.Donnerwetter!- промурмоталаженщина[14, 156])

· 3 - латинськими (1. Він відповів нічого, затягнувся димом зі свого кривою трубки (sic!), сплюнув на траву… [15, 164]; 2. На тильній стороні пензля була татуювання, яка зображала трисхематичних корони й лежачу з-поміж них відчинені книжку, зі сторінок якої синіли великі слова ">Dominusilluminatiamea". МіжDominus іilluminatia під шкірою швидко билась синява жилка. [14, 240]; 3.Sic!-сказалМаксим…[14, 384])

· 2 - французькими (1. Марина з ніг, проте в неї спромігся відшукати шматок картонного сигаретного ящика з намальованим парасолькою та червоної написом ">Parisienne" [15, 51]; 2. зате недавно він прочитав у якомусь журналі, що це почуття називається ">dejavu", із чого дійшов висновку, що таке саме приміром із людьми та Франції [14, 110])

· 2 - українськими (1. в меню страву називалося ">бiточкiпосiлянскi ізцiбулей" [15, 72]; 2. …червона напис ">Донорскiй пункт" [15, 118])

· 1 - італійським (1. Вовкодав з сумнівом подивився наМаксимову червону пілотку з жовтої пензликом і жирною кульковою написом ">VivaDuceMussolini"…[15, 133])

З позиції рівня складності іншомовного тексту (під рівнем складності ми розуміємо передусім обсяг вкраплення і культурний рівень знань читача, необхідний його розуміння. Ми вважаємо за необхідне засновувати нашу класифікацію саме у критеріях суб'єктивного характеру, які впливають розуміння читачем тексту, а чи не на об'єктивних, як, наприклад, способи запровадження автором вкраплення до тексту,т.к., з погляду і за результатами анкетування, читач, який знає англійської, на вкраплення однотипні з погляду запровадження їх автором до тексту реагує по-різному у зв'язку з їх обсягом необхідним їхнього розуміння рівнем знань (наприклад, вкраплення,комментируемие автором з тексту: "Боже! - прошепотів він. - ТобтоohGod! І як я забу-те міг?" [14, 406] і "вона почала навпомацки вважати зелені п'ятірки, викликаючи у пам'яті благородне обличчя Лінкольна і напис зі словом ">Legaltender", що вона перекладала як "легальна ніжність" [13, 220]. Наведені вкраплення ідентичні за

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація