Реферати українською » Языковедение » Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови


Реферат Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО ІПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Московський Педагогічний Університет

>КАФЕДРА 

методик викладання іноземних мов

 

>Христюк Антоне Миколайовичу

студент 4 курсу лінгвістичного факультету

>КОМПЬЮТЕРНОЕОБУЧЕНИЕ -

«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»:

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НАУРОКАХ АНГЛІЙСЬКОГО МОВИ

Курсова робота

Науковий керівник:

 

- 2001 -


>СОДЕРЖАНИЕ:

 

1.Введение.....................................................................................................…3

2. Більшість:

2.1. Нові інформаційні технології щодо навчання англійськоїязику…………………………………………………………………………………..5

2.2. Навчанняаудированию, читання, письма з допомогоюИнтернета........................……………………………………………………………..8

2.3. Інтернет, яккоммуникативности……………………...19

2.4. Сайти, розвиваючі знання англійськоїязика……………………25

3. Практичначасть..................................................................................…28

4.Заключение...............................................................................................…40

5. Списоклитератури..................................................................................…42

 

 

 

 

 

1. Запровадження

Останніми роками дедалі частіше стоїть питання про застосування нових інформаційних технологій у середньої школи. Не тільки новостворені технічні засоби, а й нові й методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземних мов є формування та розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному оволодінню іноземну мову.

Завдання вчителя у тому, аби створити умови практичного оволодіння мовою кожному за учня, вибрати такі засоби навчання, яка б кожного учня проявити їхню активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня у процесі навчання іноземних мов. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізуватиличностно-ориентированний підхід щодо навчання, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, рівня навчання, схильностей тощо. 

Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами під час уроків іноземних мов включають:

- вивчення лексики;

- відпрацювання вимови;

- навчання діалогічної і монологічною промови;

- навчання;

- відпрацювання граматичних явищ.

Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережу Інтернет створює умови щоб одержати будь-який необхідної учням і вчителям інформації, що у будь-якій точці земної кулі:страноведческий матеріал, новини піти з життя молоді, статті про те та журналів, необхідну літературу, і т.д.

У даний роботі поставлено мету: привести методику викладання англійської мови школі у відповідність із розвитком сучасних інформаційних технологій. На уроках англійської мови з допомогою Інтернету можна вирішити низку дидактичних завдань: формувати навички та вміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати вміння письмовій промови школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати школярі стійку мотивацію до вивчення англійської. З іншого боку, курсова робота спрямовано вивчення можливостей Інтернет-технологій належала для розширення кругозору школярів, налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах.

Учні можуть брати участь в тестуванні, в вікторинах, конкурсах, олімпіадах, які за Інтернету, листуватися з однолітками інших країн, брати участь у чатах, відеоконференціях тощо. Учні може бути інформацію з проблемі, з якої працюють у сьогодні у проекту. Це то, можливо спільну роботу російських школярів та їхніх зарубіжних однолітків з одній або кількох країн.

2. Більшість

2.1. Нові інформаційні технології у навчанні англійської мови

Однією з найбільш революційних досягнень протягом останніх десятиріч, що значно вплинув освітній процес в усьому світі, було створення всесвітньої комп'ютерну мережу, що отримала назву Інтернет, що саме означає “міжнародна мережу” (анг.international net). Використання кібернетичного простору (>syberspace) у навчальних цілях є цілком новим напрямом загальної дидактики і приватної методики, оскільки що відбуваються зміни зачіпають усі сторони процесу, від вибору прийомів і пародіюванням стилю роботи, закінчуючи зміною вимог до академічному рівню учнів.

Змістовна основа масової комп'ютеризації освіти, безумовно, пов'язана з тим, сучасний комп'ютер є ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у його прояві. Р. Вільямс і Ко.Макли у статті "Комп'ютери у шкільництві” пишуть: “Є один особливість комп'ютера, яка розкривається під час використання його як устрою на навчання інших, як і помічника оволодіння знаннями, це їїнеодушевленность. Машина може “дружелюбно” спілкуватися із користувачем й у певні моменти “підтримувати” його, проте їй ніколи не проявить ознак дратівливості не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому сенсі застосування комп'ютерів є, можливо, найкориснішим при індивідуалізації певних аспектів викладання”.

Основна мета вивчення іноземної мови середньої школи - формування комунікативної компетенції, й інші мети (освітня, виховна, розвиває) реалізуються у процесі цієї головної мети.Коммуникативний підхід передбачає навчання спілкуванню процес формування здатність до міжкультурному взаємодії, що основою функціонування Інтернету. Поза спілкування Інтернет втрачає сенс - це міжнародне багатонаціональну,кросс-культурное суспільство, чия життєдіяльність полягає в електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, розмовляючих одночасно - самий гігантський за величиною і кількості учасників розмова, який коли-небудь відбувався.Включаясь до нього на уроці іноземних мов ми створюємо модель реального спілкування.

Спілкуючись по-справжньому мовної середовищі, забезпеченої інтернет, учні опиняються у справжніх життєвих ситуаціях.Вовлеченние у виконання кола значимих, реалістичних, цікавлять і досяжних завдань, школярі навчаються спонтанно і адекватно ними реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлювань, а чи не шаблонову маніпуляцію мовними формулами.

Першорядне значення надається розумінню, передачі забезпечення і вираженню сенсу, що мотивує вивчення структури та словника іноземних мов, які є цього. Отже, увагу учнів концентрується на використанні форм, аніж них самих, і навчання граматиці здійснюється у спосіб, у найближчому спілкуванні, виключаючи чисте вивчення граматичних правил.

Комп'ютер лояльний розмаїття учнівських відповідей: не супроводжує роботу учнів хвалебними чипорицательними коментарями, що розвиває їх самостійність і це створює сприятливу соціально-психологічну атмосферу на уроці, відгранюючи упевненість у собі, що важливим чинником у розвиток їх індивідуальності.

Розвиток освіти у наші дні органічно пов'язаний з підвищенням рівня її інформаційного потенціалу. Ця характерна риса багато чому визначає як напрям еволюції самої освіти, і майбутнє цілого суспільства. Для найуспішнішого орієнтування у світовій інформаційний простір необхідне оволодіння учнями інформаційної культурою, і навітькомпьютерно-екранной культурою, оскільки пріоритет у пошуках інформації дедалі більше віддається Інтернет.

Як інформаційна система коштує, Інтернет пропонує своїм користувачам розмаїття інформації та ресурсів. Базовий набір послуг може охоплювати у собі:

- електронної пошти (e-mail);

- телеконференції (>usenet);

- відеоконференції;

- можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки (>homepage) і розміщення вWeb-сервере;

- доступом до інформаційних ресурсів:

- довідкові каталоги (Yahoo!,InfoSeek/UltraSmart,LookSmart,Galaxy);

- пошукові системи (>AltaVista,HotBob, OpenText,WebCrawler,Excite);

- розмова була мережі (>Chat).

Ці ресурси може бути активно використані на уроці.

Опанування комунікативної і міжкультурної компетенцією вимагає практики спілкування, і ресурсів Інтернет на уроці іноземної мови цьому плані просто незамінно: віртуальна середовище Інтернет дозволяє за часові й просторове рамки, надаючи її користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Але не можна забувати у тому, що - лише допоміжне технічне засіб навчання, й у досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання у процес уроку.

2.2. Навчанняаудированию, читання, письма з допомогою Інтернету

Навчанняаудированию

Сайт компанії LucentTechnologies, її підрозділ Bell Labs дозволяє почути, як звучить будь-яка фраза іноземною мовою.

 Тут розроблений синтезатор промови, що перетворює друкований текст в звук. На сайті >http://www.>bell->labs.>com/>project/>tts/>index.html можна вибрати одне із семи мов - англійський, німецький, французький, італійський, іспанський (мал.1). Потім треба вписати у віконце щось на обраному мові. За кілька секунд написане буде вимовлено хоча й кілька механічним, проте голосом. Тобто озвучити можна будь-яку фразу з підручника чи іншого посібники, і особливо підійдуть онлайнові посібники, звідки можна запросто копіювати шматки тексту, не переймаючись передруком. Усі вимовлене годі й просто прослухати, а й зберегти на своїх диску, щоб за необхідність повернутися до прослуховування, не відвідуючи Інтернет.

Малюнок 1 - сайт >http://www.>bell->labs.>com/>project/>tts/>index.html

Bell LabsText-to-SpeechSynthesis

Початок форми

>Select avoice:

Man

Woman

>Child

 

>Gnat

>CoffeeDrinker

>Big Man

 

>Raspy

>Ridiculous

 

>Text:

>Audioformat:

>Ifyouplan toentertextwhichoursystemmightconsider tobeobscene,checkhere tocertify thatyouareoldenough tohear theresultingoutput.

Кінець форми

>Copyright © 1997 LucentTechnologies

>AllRightsReserved.

>Fornon-commercialuseonly

Навчання читання

 

Інтернет - чудовий засіб щоб одержати інформації про останні події у світі. Отже, можна з допомогою Інтернет перетворити класну кімнату на Агентство новин, а своїх учнів - в першокласних репортерів. Такий вид діяльності підійде для старшої школи, бо вбирає у собі об'ємне читання і мистецтво інтерпретації, швидку мова.

Практично всі значимі газети у світі свої web-сторінки. А, щоб отримати, де і які існують газети, можна запропонувати учням відвідати сторінку >MEDIALINKS (<>mediainfo.com/emedia/>), що повсякчас пропонує посилання до багатьох видань. 

Media сайти англійською:

The Washington Post (<>washingtonpost.com/>)

Усі, що можна прочитати з газети, видно на першій сторінці - вона становить собою комбінацію рекламної афіші та змісту. Тут є назви найважливіших статей з витримками їх, які, на думку авторів, повинні привернути увагу читачів, основними положеннями у яких обговорюваними. Як і кожне видання періодичної преси,web-газети розділені на рубрики іподрубрики, тобто., мають дружній до користувача інтерфейс, що дозволяє натисканням кнопки миші перейти безпосередньо до потрібному поділу і цікавій для статті. The Washington Post має 5 основних рубрик: новини (news), стиль життя (>style), спорт (>sports), рекламні оголошення (>classifieds) і останні вісті ринку (>marketplace).

У плані оволодіння міжкультурної компетенцією онлайнова газета є незамінним помічником. Він дозволить учням поринути у гущу світових подій, що відбуваються практично в цей час, побачити події з різних точок зору. Особливо цінними для класною роботи є підставою посилання -sendusfeedback, що здійснюєинтеракцию читача з видавництвом.Висказать свою думку щодо прочитаного і особисто поговорити з автором певної статті можна завдяки поділу “сьогоднішні журналісти” (“>Today’sColumnists”), де вибір певної прізвища зв'яже вас ним безпосередньо. Іноді може з'являтисяекстра-связь з головною дійовою особою статті.

CNN World News (<>cnn.com/world>),

ABC News (<>abcnews.go.com/index.html>),

BBC World Service (<>bbc.co.uk/worldservice>),

The Washington Times (<>washtimes.com/> )

The New York Times (<>nytimes.com/>) - усі ці й інші новинарні агентства мають схожу зручну для користувача структуру дерева посилань. Назва і кількість рубрик може варіюватися від видавництва до видавництва, проте вони охоплюють основні сфери життєдіяльності людини.

BBC World Service (>http://www.>bbc.з.>uk/>worldservice) дають можливість як прочитати, а й прослухати новини, на багатьох мовами, причому можна навіть вибрати собі підходящий рівень володіння англійською і прослухати новини у режиміLEARNINGENGLISH. Цікавою може бути подвійна класифікація статей - на теми і з континентах. Зворотний зв'язку з видавництвом здійснюється з допомогою посиланняCONTACT US.

ABC News (>http://www.>abcnews.>go.>com/>index.html) супроводжує свої публікації крім звукового що й відео супроводом. Можлива як і розмова запропоновану тему серед читачів у розділахCHAT.

CNN World News (>http://>cnn.>com/>WORLD) також надають інформацію на кількох мовами й подвійну класифікацію статей. Можливо викликати аудіо й відео супровід.Интеракция читачів з редакцією і можлива у межах рубрикиDISCUSSION (дискусія), де є своє дошка оголошень (>MESSAGEBOARDS), кімната для розмови (>CHAT) і зв'язку з редколегією (>FEEDBACK). The New York Times крім переліченого вище пропонує своїх читачів навчальну версію газети ознайомили з готовимипоурочними розробками.

Можна запропонувати учням працювати вдвох чи з троє, досліджувати статті, що охоплює всіх сторін життя: передовиці, спорт, погоду, культуру... Перевага такої роботи залежить від повної залучення всього класу разом із диференціацією завдань: сильні учні мають можливість зайнятися дослідженням більш важких статей, тоді як більше слабким можна доручити звіт про погодні умови або що-небудь в галузі культури.

На додачу на роботу над навичками читання і говоріння, можна поповнювати словниковий запас. І тому треба запропонувати учням скласти словарні статті, спираючись на прочитану інформацію. Можливо придбання нових граматичних навичок, приклади яких зустрілись у статтях.

Результатом такої роботи може бути створення своєї сторінки, присвяченій одному конкретної події, де треба намагатися дати нейтральне бачення проблеми, виходячи з аналізі інформації різних новинарних агентств. Але тут необхідно вказати гіперпосилання на джерела. Для розвитку міжкультурної компетенції дослідження статей на певну тему лише однієї з новинарних агентств протягом тривалого проміжку часу має також свої переваги: докладно вивчивши проблему, учні зможуть як визначити позицію цієї країни до досліджуваної проблемі, а й виявити підстави на таку погляду, і, зможуть прогнозувати розвитку подій. Після зробленого необхідна дискусія чи телеконференція, де робота кожного учня чи групи буде окремим сектором більшої.Т.о., поділившись результатами своєї праці та склавши їх у єдине ціле, учні отримають багатогранну картину події, що дозволить їм зрозуміти причини цього і цілком імовірно,нацелит їх у пошук оптимального рішення - адже розуміння, встановлення причинно-наслідкових зв'язків - це єдиний правильна основа для виходу з конфлікту.

Основним гідністю такої роботи і те, що учні отримують доступом до інформації із перших рук, а чи не до тижневої або ще більше давності до друкованих видань, й відомства виявляються втягнутими у законодавчу гущавину світових подій, особисто надаючи нею вплив.

Інтернет може і має використовуватися як пасивно, а й активно. Учні можуть спробувати себе ролі не споживачів, а постачальників інформації. СайтTHEYOUNGVOICESOFTHEWORLD (<>www1.fukui-med.ac.jp/kuzuryu/>) - відкритий форум, являє собою якесь видавництво, на яких бажаючі можуть опублікувати свої роботи, зробивши їх надбанням багатомільйонної аудиторії та висловивши до обговорення свою думку. Всі роботи супроводжуються електронним адресою їх творця, що дозволяє здійснення зворотного зв'язку та

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація