Реферати українською » Языковедение » Використання фразеологізмів у п'єсах Шекспіра


Реферат Використання фразеологізмів у п'єсах Шекспіра

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
VALIGN=TOP> 13.Thisabove all: tothineownselfbetrue Але головне: чи вірний сама собі 14.To themannerborn Природжений 15.Morehonored in thebreachthan theobservance Частіше порушується, ніж дотримується. 16.Somethingisrotten in the state ofDenmark Не усе гаразд у Данському королівстві / Не гаразд б у Данському королівстві 17.Murdermostfoul,as in the best itis Убивства з убивств, як не нелюдські все вбивства 18.Leaveher toheaven Суддя їй бог (У переведенні Б. Пастернака) >19.onemaysmile, andsmile, andbe avilain Можна жити з і з посмішкою бути підлотником (у перекладі М. Лозинського)

20.Wellsaid,oldmole!Canstwork і` the earthsofast?

Підземний кріт риє славно 21.Therearemorethings inheaven І на небо та у землі криється більше, ніж сниться вашої мудрості


1Е.Е.Клековкина. Про основних шляхах освіти фразеологізмів в анг. мові XVI століття //Диахрония і синхронія всловообразовании і фразеології німецьких і романських мов:Межвуз. пронауч.тр. Куйбишев, 1981,т.258, З. 93

2 В.М.Ярцева. Розвиток національної літературної мови. М, 1969,С.94

1 В.М.Ярцева. Шекспір і історична стилістика. Філологічні науки, 1964, № 1, З. 34

2 А.В. Кунін. Курс фразеології сучасного англійської. М, 1986,С.185

1 Під час упорядкування визначення було використано дефініції з таких джерел:О.С.Ахманова. Словник лінгвістичних термінів. М, 1966, З. 212; М.С.Ашукин. Авт.Ашукина. Крилаті слова. М, 1966,С.3; В.В. Прозоров. Словник крилатих слів і висловів з комедії Гоголя “Ревізор” //Російська словесність, 1997, №1, З. 34

1Е.Е.Клековкина. Про основних шляхах освіти фразеологізмів в анг. мові XVI століття //Диахрония і синхронія всловообразовании і фразеології німецьких і романських мов:Межвуз. пронауч.тр. Куйбишев, 1981,т.258, З. 107

2С.С.Беркнер. Проблеми розвитку розмовної мови вXVI-XX століттях. Воронеж, 1978, З. 60

3Е.Е.Клековкина. Про основних шляхах освіти фразеологізмів в анг. мові XVI століття //Диахрония і синхронія всловообразовании і фразеології німецьких і романських мов:Межвуз. пронауч.тр. Куйбишев, 1981,т.258,С.107

4 М.М. Морозов. Статті про Шекспірі. М, 1964, З. 115

1 Посилання на роботахЕ.Е.Клековкиной. “Про основних шляхах освіти фразеологізмів в анг. мові XVI століття” і Л.Є.Кондауровой “>Шекспировские ремінісценції в розмовної мови персонажівС.Моема” // Теорія і практика лінгвістичного описи розмовної мови:Межвуз,сб.науч.тр. Горький, 1989, З. 45 -53

1 Росіяни варіантинезафиксированних в словниках крилатих висловів взяті з перекладів трагедії М. Лозинського і Б. Пастернака. У прикладах дається одне із варіантів, найбільш яскравий та образний.

1 Видання словників зазначені у запровадження і бібліографічному списку

2Ашукин. М.Г.Ашукина. Крилаті слова. М, 1966,С.141

3 Шекспір У. Гамлет. Обрані переклади: збірник. М, 1985, З. 585

1 Н.А. Штейнберг. Вивчення особливостей мови Шекспіра у студентському семінарі // Аналіз стилів зарубіжноїхудож. і з наукового літератури:Межвуз.Сб., Л, 1978, вип. 1, З. 38

1Цит. пожурн.: Вісник Московського університету. Серія 9. Філологія. 1977, № 4. М.К.Бочоришвили. Гра слів в “Гамлеті”. З. 73

2 І.Р. Гальперин. Нариси з стилістиці анг. мови. М, 1958, З. 320.

1С.М.Мезенин. Гра словом в “Гамлеті” Шекспіра //Філологічні науки, 1990, №4, З. 42

2О.С.Ахманова. Словник лінгвістичних термінів. М, 1966, З.

1 М.М. Морозов. Статті про Шекспірі. М, 1964, З. 123

2 М.К.Бочоришвили. Гра слів в “Гамлеті” // Вісник Московського університету. Серія 9. Філологія, 1977, З. 74

1 А.В. Кунін. Курс фразеології сучасного англійської. М, 1986.С.188

2 А.В. Кунін.Англо-русский фразеологічний словник. М, 1967.С.853

1 А.В. Кунін. Курс фразеології сучасного англійської. М, 1986.С.188

2Ашукин. М.Г.Ашукина. Крилаті слова. М, 1966.С.630

1 А.В. Кунін. Курс фразеології сучасного англійської. М, 1986.С.188

1 А.Аникст. Еволюція стилю поезії Шекспіра // шекспірівські читання. М, 1993. З. 94

2Б.А. Ларін. Естетика слова мову письменника.Л,1974. З. 127

2

1 Л.Є.Кондаурова.Шекспировские ремінісценції в розмовної мови персонажів З. Моема //Теорія і практика лінгвістичного описи розмовної мови:Межвуз.Сб.науч.тр. Горький, 1989. З. 52

1EricPartridge. ADictionary ofCliches. London, 1960.

2 TheFolgerLibrary GeneralReader’sShakespeare. TheTragedy ofHamlet,Prince ofDenmarkbyWilliamShakespeare.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація