Реферат Психолінгвістика

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
мовою.

Усі перелічені моменти істотно розширили уявлення про областях знання, дослідницькі яких перетинаються зпсихолингвистикой. Ця наука активно розвивається і є дуже перспективної.

Література

1.   >АхмановаО.С. Словник лінгвістичних термінів. М., «Рад. Енциклопедія», 1966.

2.   Залевська А.А. ПроКомплексном підході до дослідження закономірностей функціонування мовного механізму людини //Сервер дистанційного навчання психолінгвістикуcsa 

3. Леонтьєв А.А. Основи психолінгвістики. М.: "Сенс", 1999.

4. Леонтьєв А.А.Психолингвистика і проблему функціональних одиниць промови // Питання теорії мови у сучасній зарубіжної лінгвістиці. М., 1961.

5. Леонтьєв А.А.Психолингвистика. Л., 1967.

6. Леонтьєв А.А. Мова, мова, мовна діяльність. М., 1969.

7. Цукровий Л. В. Введення упсихолингвистику: Курс лекцій. - Л.: Вид-воЛенингр. ун-ту., 1989.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація