Реферати українською » Языковедение » Англійська, теоретична граматика


Реферат Англійська, теоретична граматика

номінації.

5) Опишіть категорію ступеня якостей у російській. Наведіть приклади.

6) Опишіть співвідношення абзацу ікумулеми. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:passive

8) >Образуйте множину від іменника:child

9) Поставте присудок в пасивний заставу: Thebillincludes service.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous: Heplayedfootballevery Sunday.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 7

1) Поясніть, що розуміється під мовним знаком.

2) Поясніть, що розуміється під процесомграмматизации іформализаций значень.

3) Поясніть, що розуміється під принципами граматичної класифікації слів.

4) Перелічіть граматичні категорії дієслова у "англійському мові. Наведіть приклади.

5) Перелічіть морфологічні кошти на висловлювання видових значень у російській. Наведіть приклади.

6) Перелічіть функціональні аспекти промови, виділені вдиктеме. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:active

8) >Образуйте множину від іменника:death

9) Поставте присудок в пасивний заставу: Iaskedthemfor apiece ofadvice.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous: ImetAnn in thestreetyesterday.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 8

1) Поясніть, що розуміється під розщепленням значення мовного знака.

2) Охарактеризуйте граматичну категорію нахилення у системі російської мови й англійського. Наведіть приклади.

3) Поясніть, що розуміється під професійнодефинированним значенням слова. Наведіть приклади.

4) Перелічіть граматичні категорії займенника у "англійському мові. Наведіть приклади.

5) Опишіть освітустрадательного застави у російській. Наведіть приклади.

6) Перелічіть функції стилізації. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:ridiculous

8) >Образуйте множину від іменника:mouse

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >SomebodyattackedBrian in thestreet.

10) >Перепишите пропозиції так, щоб присудок вживалося в формі >Continuous:Anngoes to thelibrarytwice aweek.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 9

1) Поясніть, де корінна відмінність між розумом і штучної знаковою системою.

2) Поясніть, що розуміється під безформними словами. Наведіть приклади.

3) Поясніть, що розуміється підсубституционнимиморфемами. Наведіть приклади.

4) Охарактеризуйте категорію роду живуть у російською та англійською мовами. Наведіть приклади.

5) Поясніть, що розуміється під абсолютними формами часу. Наведіть приклади.

6) Поясніть, що розуміється під структурним мінімумом пропозиції. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:funny

8) >Образуйте множину від іменника: money

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Wewrotethem aletter.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Tomplaystennis.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 10

1) Охарактеризуйте синтаксичний рівень мови.

2) Охарактеризуйте парадигматику ісинтагматику як дві сторони структури мовної системи.

3) Поясніть, що розуміється підсемним аналізом слова. Наведіть приклади.

4) Охарактеризуйте категорію падежу у російському й англійською мовами мовами. Наведіть приклади.

5) Поясніть, як кажуть щодо англійської мові модальності недійсності. Наведіть приклади.

6) Поясніть, що розуміється підпредикативностью. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:tasty

8) >Образуйте множину від іменника:willow

9) Поставте присудок в пасивний заставу: Youshouldmake thechoice.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Doyougoshoppingeveryday?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 11

1) Поясніть, що розуміється під конкретним компонентом значення. Наведіть приклади.

2) Наведіть приклади усвідомлення людьми існування граматичної категорії.

3) Поясніть, що розуміється під порожнімморфом. Наведіть приклади.

4) Поясніть, що розуміється підформословами. Наведіть приклади.

5) Поясніть, як кажуть у російській модальності недійсності. Наведіть приклади.

6) Поясніть співвідношення між елементарним пропозицією і моделлю пропозиції.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:wonderful

8) >Образуйте множину від іменника:thesaurus

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >He’sgivenKate the money.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Didyouhave aswimthismorning?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 12

1) Поясніть, що розуміється під узагальненим компонентом значення. Наведіть приклади.

2) Поясніть, що розуміється під нульовоїморфемой. Наведіть приклади.

3) Охарактеризуйте термін «клас промови».

4) Поясніть, що розуміється під відкритої частиною лексикону. Наведіть приклади.

5) Охарактеризуйте категорію обличчя на російською та англійською мовами. Наведіть приклади.

6)Раскройтетекстообразующую роль пропозиції. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:interesting

8) >Образуйте множину від іменника:face

9) Поставте присудок в пасивний заставу: Peopledon’tusethisroad.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Catscatchmice.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 13

1) Поясніть, що розуміється під структурою системи.

2) Охарактеризуйте граматичну категорію вересня системі російської мови й англійського. Наведіть приклади.

3) Поясніть, що розуміється підаддитивнимиморфемами. Наведіть приклади.

4) Перелічіть функції займенників в моделі пропозиції. Наведіть приклади.

5) Охарактеризуйте особливостісослагательного нахилення I у "англійському мові. Наведіть приклади.

6) Перелічіть типи пропозицій з категоріальної семантикою присудка. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:thin

8) >Образуйте множину від іменника:thesis

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Theyaskedme alot ofquestions.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous: Ilefther houseat 70’clock.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 14

1) Поясніть, де основна відмінність між словосполученням й пропозицією.

2) Поясніть, як співвідносяться лексичні і граматичні значення.

3) Поясніть, що розуміється під формальним критерієм класового розподілу слів.

4) Поясніть, як реалізуєтьсясупплетивизм у межах лексичній парадигми іменування. Наведіть приклади.

5) Зазначте функцію прикметників у російському й англійською мовами мовами. Наведіть приклади.

6) Проаналізуйте види стилізації характером семантичних засобів вираження. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:

8) >Образуйте множину від іменника:tomato

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Theybuilt the house lastsummer.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Doyoucleancareveryweek?

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 15

1) Поясніть, де специфіка структури мови.

2) Охарактеризуйте граматичну категорію роду живуть у системі російської мови й англійського. Наведіть приклади.

3) Поясніть, на прикладах,категориальную характеристику яких лексем може бути «змішаноїпредметно-процессной»?

4) Перелічіть основні службові частини промови у російській.

5) Перелічіть граматичні категорії англійського дієслова. Наведіть приклади.

6) Дайте визначеннякумулеми. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:hungry

8) >Образуйте множину від іменника:shoe

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Somebodyhasstolenmybicycle!

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Georgedoesn’tgo to thecinemaveryoften.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 16

1) Дайте визначення розпізнавальних термінів. Наведіть приклади.

2) Що розуміємо під опозиціями впарадигматических відносинах. Наведіть приклади.

3) Поясніть, що розуміється підсегментнимиморфемами. Наведіть приклади.

4) Поясніть, на прикладах, що кладеться основоюпозиционно-дистрибутивной класифікації слів.

5) Охарактеризуйте особливості умовного нахилення у "англійському мові. Наведіть приклади.

6) Охарактеризуйте рему спонукального пропозиції. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:curious

8) >Образуйте множину від іменника:duty

9) Поставте присудок в пасивний заставу: Icalled theambulance.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Shereads alot.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 17

1) Охарактеризуйте особливостіграмматического ладу мови.

2) Поясніть, що розуміється під синтаксичної моделлю пропозиції. Наведіть приклади.

3) Поясніть, що розуміється під професійнонедефинированним значенням слова. Наведіть приклади.

4) Поясніть, що розуміється підфункционально-парадигматическим статусом службових слів. Наведіть приклади.

5) Поясніть, чому І. П. Іванова вважає, що виду як особливої граматичної категорії у "англійському мові немає.

6) Перелічіть основні структурні типи пропозиції щодо рівню складності. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:quick

8) >Образуйте множину від іменника:college

9) Поставте присудок в пасивний заставу: Heaccusedme ofstealing thecat.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Tomhasbreakfastat 10o’clock.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 18

1) Поясніть, що розуміється підмакросистемой. Наведіть приклади.

2) Охарактеризуйте граматичну категорію виду у системі російської мови й англійського. Наведіть приклади.

3) Наведіть прикладислов-композитов. Поясніть освіту.

4) Перелічіть семи, що входять до семантикуартикля the. Наведіть приклади.

5) Порівняйте значення форм наказового нахилення у російському й англійською мовами мовами. Наведіть приклади.

6) Поясніть, що є визначального чинника при поділі пропозиції щодо рівню складності. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:silly

8) >Образуйте множину від іменника:traffic

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Theycancelled allflights.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous: Ican’treadGerman.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 19

1) Охарактеризуйте морфологічний рівень мови.

2) Що розуміємо підсинонимикой впарадигматических відносинах. Наведіть приклади.

3) Поясніть, як поділяються афікси за позицією щодо кореня. Наведіть приклади.

4) Перелічіть граматичні категорії прикметника щодо англійської мові. Наведіть приклади.

5) Поясніть, як компенсується відсутність присвійних прикметників у "англійському мові. Наведіть приклади.

6) Поясніть, чим є повний (>всеуровневий) фрагмент вертикальної конструкційної парадигми еквівалентності. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:kind

8) >Образуйте множину від іменника:horse

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >TheyshouldofferTom thejob.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous: Ican’ttranslatefromRussianintoSpanish.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 20

1) Зазначте джерела та передумови виникнення семіотики.

2) Охарактеризуйте граматичну категорію часу у системі російської мови й англійського. Наведіть приклади.

3) Поясніть, що розуміється підполидифференциальним принципом.

4) Перелічіть основні службові частини промови щодо англійської мові.

5) Дайте визначення семи. Наведіть приклади.

6) Поясніть, що розуміється піддиктемой. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:slow

8) >Образуйте множину від іменника:place

9) Поставте присудок в пасивний заставу: Youshouldcall adoctor.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous: Ihave aswimtwice aweek.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 21

1) Поясніть, що розуміється під змістом морфеми. Наведіть приклади.

2) Поясніть регулюючу рольморфемнойсинтагматики в теоретичної граматиці.

3) Поясніть, що розуміється підинтралингвистическими чинниками. Наведіть приклади.

4) Охарактеризуйте основні знаменні частини мови, як слова із самостійноюденотативно-називной функцією. Наведіть приклади.

5) Охарактеризуйте особливостісослагательного нахилення ІІ англійській. Наведіть приклади.

6) Перелічіть типи пропозицій з категоріальної семантикоюсубъективно-объективного відносини. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:fat

8) >Образуйте множину від іменника: life

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >EverybodylikesMat.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous: Ihavecalledmyfriend.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 22

1) Охарактеризуйтефонологический рівень мови.

2) Перелічіть основні функції внутрішніхсинтагм.

3) Охарактеризуйте основні види морфем з погляду функціонального і позиційного критеріїв.

4) Наведіть приклади висловлювання категоріїопределенности//неопределенности у російській. Поясніть їх.

5) Охарактеризуйте особливостіпредположительного нахилення щодо англійської мові. Наведіть приклади.

6) Охарактеризуйте пропозицію якцельнооформленную одиницю повідомлення.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:stupid

8) >Образуйте множину від іменника:deer

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Theydon’tpayJimverymuch.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Mycarbreaksdownfromtime totime.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 23

1) Перелічіть поняття, з яких складається концепт системи мови. Дайте їх визначення.

2) Поясніть, що розуміється під лексичним значенням слова. Наведіть приклади.

3) Поясніть, що розуміється підексралингвистическими чинниками. Наведіть приклади.

4) Охарактеризуйте категорію вересня російською та англійською мовами. Наведіть приклади.

5) Порівняйте категорію виду у російському й англійською мовами мовами. Наведіть приклади.

6) Дайте визначенняоккурсеми. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:small

8) >Образуйте множину від іменника:tremor

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Shetaught thechild toread.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Marycleansher roomonce aweek.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 24

1) Перелічіть передумови виникнення науки граматики.

2) Наведіть прикладиформативнихсинтагм.

3) Поясніть, що розуміється підодноморфемним словом. Наведіть приклади.

4) Перелічіть загальні граматичні категорії дієслова у російському й англійською мовами мовами. Наведіть приклади.

5) Поясніть значенняобщевозвратних дієслів. Наведіть приклади.

6) Перелічіть функціональні аспекти промови, виділені вдиктеме. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:sad

8) >Образуйте множину від іменника:play

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Tomboughtme abook.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:DidSuegetmarried?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 25

1) Поясніть, розуміють, коли говорять, що граматика є дисципліною неформальній.

2) Охарактеризуйтесмислоорганизующую функцію граматичних значень.

3) Поясніть, що розуміється під прихованимиморфемами. Наведіть приклади.

4) Поясніть, що розуміється під лексичній парадигмою іменування. Наведіть приклади.

5) Зазначте, як і англійській виражається модальності дійсності, належить сьогоденню. Наведіть приклади.

6) Охарактеризуйте рему питального пропозиції. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:far

8) >Образуйте множину від іменника:time

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Theytook thechildwiththem.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous: Idon’tusuallysmoke.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 26

1) Перелічіть основні устрої мови. Дайте їх визначення.

2) Охарактеризуйте лінгвістичну сутністьграмматического значення.

3) Поясніть, що розуміється підсупрасегментнимиморфемами. Наведіть приклади.

4) Поясніть, що розуміється підприименнимиуточнителями. Наведіть приклади.

5) Поясніть значеннявзаимовозвратних дієслів. Наведіть приклади.

6) Перелічіть типи пропозицій з категоріальної семантикою що підлягає. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:smart

8) >Образуйте множину від іменника:sheep

9) Поставте присудок в пасивний заставу: Herecordedourconversation.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:UsuallyAnnmakesanomeletteherself.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 27

1) Дайте визначення пояснювальних термінів. Наведіть приклади.

2) Поясніть, у яких проявляється системного характеру функціонування мовних одиниць.

3) Поясніть, що розуміється під семантичним критерієм при виділенні частин промови.

4) Поясніть, що розуміється під більш культурними та пасивними іменниками. Наведіть приклади.

5) Зазначте, як у мові виражається модальності дійсності, належить на даний момент. Наведіть приклади.

6) Порівняйте словом, і речення з функціональної погляду. Наведіть приклади.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:dirty

8) >Образуйте множину від іменника:roof

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Yesterdayeveningsomeonebrokeintoour house.

10) >Перепишите пропозиції так, щоб присудок вживалося в формі >Continuous:Wedon’tgo to thepark in theevening.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 28

1) Перелічіть особливостіграмматического ладу англійської.

2) Поясніть, як співвідносяться форма забезпечення і форма висловлювання. Наведіть приклади.

3) Поясніть, що розуміється під функціональним критерієм при виділенні частин промови.

4) Перелічіть частини словникового складу (з погляду його граматично істотних властивостей).

5) Зазначте, які семи поєднує у собісослагательное нахил. Наведіть приклади.

6) Охарактеризуйте пропозицію яккоммуникативно-предикативную одиницю.

7) >Образуйте порівняльну і чудову ступеня порівняння прикметника:hot

8) >Образуйте множину від іменника:foot

9) Поставте присудок в пасивний заставу: >Thisfactoryproducescars.

10) >Перепишите пропозиції те щоб присудок вживалося у вигляді >Continuous:Shespeaksover thephoneeveryday.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>АНГЛ.ЯЗ. ТЕОРЕТИЧНАГРАММАТИКА

Квиток № 29

1) Поясніть, де знаковість одиниць мови.

2) Поясніть, що розуміється під моделями пропозицій. Наведіть приклади.

3) Поясніть, що розуміється

Схожі реферати:

Навігація