Реферати українською » Языковедение » Стилістично забарвлена


Реферат Стилістично забарвлена

1. Знайдіть помилки у промови героя і визначте характер помилок.

Завдання 2. Виділіть просторіччя і неправильні слова форми.

Отже була така: я приїжджаю — >настоле записка. Я її буду >пирисказивать: вона там обзиватися початку. Головне ж знаю, чому її зробила такий фінт вухами. Їй усе казали, що вона справляє враження якусь артистку. Я забув яку. Але вона дурненька не розуміє: але з того? Мало ким я схожий, що й давай тепер скакати як >длоха на дзеркалі. Я їй коли говорили, що вона >похожаона прямо >щастливая ставала. Вона ж в культпрасвет-школу від цього пішла, саму себе говорила. А >еслив сказати кому >што він у Гітлера схожий, то >што йому >тада залишається робити: хапати рушницю й стріляти всіх поспіль? Вже нас стало на фронті був сам такий — щирий Гітлер. Його потім кудись тил відправили тому >што не можна так. Ні, цієї всі у місто треба було? Там каже мене всі впізнавати будуть? Ну, не дурепа! Вона >вобчем то не дурепа: але дещицю пришелепувата >нащет своєї фізіономії? Так >малоли гарних — усі >бегли з хати! А я знаю, він їй був сказав: “Як багато здорово нагадують одну артистку!” Вона >конешно вся засвітилася... Ех, вчили вас вчили >гусударство гроші >ва вас витрачала, я ви тепер >сяли на шию >обчеству і >радешеньки! А держава робить у збитку...

Ех, ви! ... Ви вважаєте, >еслив я шофер, то я не розумію? Так би >наскрозь бачу! Ми >гусудурству користь приносимо ось цими самими руками, якими >счас пишу, а при >стрече можу цими самими найбільш руками так засвітити проміж очей, >што де хто близько тижня слабувати буде. Не погрожую і нічого мені після цього пришивати, >што я комусь погрожував але за >стрече можу разок почастувати. Тож >што це теж неправильно: побачив >бабенку іще чи мене нічого на мордочку й одразу >подсипаться до неї. >Увиряю вас хоч що й лисий, але де кого також міг би >поприжать, тому >што в рейсах всякі >стречаются. Але проте я не роблю. Ну а якщо вона чиянибудь дружина? А вони є такі >што може і краще промовчати про це. Отож Європа я буду перед мужиком, якій рогинадстроил! Не лиходій людям.

Тепер дивіться >што виходить: вона вильнула хвостом, поїхала куди очі гладять. Так? Тут сім'я порушена. У їй цілковита впевненість, >што вона там налагодить нову? Немає. Вона всьогонавсего тиждень людини знала, чому ми з їй чотири роки прожили. Недурепа вона після цього? А держава грошей її витрачаланавчала. І де та навчання? Їїплохому-то не вчили. І батьків її знаю, вони у сусідньому селі проживають хороші люди. У їй ніби між іншим брат теж офіцер старший лейтенант, але про їм чутно лише одне хороше. Він відмінник бойової частини і політичної підготовки. Де ж у їй це базікання у голові? Я сам дивуюся. Я >вседля їй робив. Я серце до їй приросло. Кожен рас їжу з рейсу і маю якесь душа радіє: скоро побачу. І будь ласка: мені >надстраивают такі роги! Так чорт >сий їй не витерпіла там такий спритник попався, >што до 10 хвилин голову втратила... Я як-небудь пережив це. Але чому зовсім те їхати? Цього також не розумію. Як і те в мене не >укладиваится у голові. У житті усього >биваит, >биваит інший рас слабкість допустив людина, але отож одним разом життя руйнувати — чому ж так?Порушить—то її >лехко але знову складати важко. І вже їй самій — тридцять років. Дуже мені >счас прикро, тож пишу свій>раскас. >Еслив вже те що пішло в мене самого три ордени та чотири медалі. І давно >биуж був ударником комуністичної праці. Але в мене є одна слабкість: як вип'ю так починаю матюкати всіх. Це мене також >укладиваится у голові, тверезий зовсім інший. А кермом мене >никтони разу >випимши не бачив і не побачить. І за дружині Людмилі я завжди за всі чотири роки жодного разу >матернулся, вона при нагоді підтвердить. Я їй грубого слова будь-коли сказав. І тепер >пожалйста вона ж >надстраиваит такі прямі роги! Тут кого хочеш образа візьме. Я теж — не кам'яний. З привітом. ІванПетин. Шофер 1 класу.

Примітка.Курсивом виділено граматичні помилки, жирним шрифтом – просторічні слова висловлювання.

Завдання 3. Підберіть літературні лексичні еквівалентами.

Отже, була така: я приїжджаю — на столі записка. Я її буду переказувати: вона почала називати мене образливими насмішками. Головне, ж знаю, чому її так надійшла. Їй усе казали, що вона справляє враження якусь артистку. Я забув яку. Але вона, дурна, не розуміє: але з того? Мало ким я схожий – мені, що ж, розпочати скакати, як блоха на дзеркалі? Я їй коли говорив, що вона схожа, вона прямо щаслива ставала. Вона ж в >культпросветшколу від цього пішла, саму себе говорила. А якщо сказати комусь, що він у Гітлера схожий, то що йому тоді залишається робити, хапати рушницю й стріляти переважають у всіх поспіль? У нас стало на фронті був сам такий — щирий Гітлер. Його потім кудись тил відправили, тому що не можна так. Ні, цієї всі у місто треба було! Там, каже, мене всі впізнавати будуть. Ну, не дурна чи? Вона,  загалом, не дурна, але трохи ненормальна щодо свого особи. Так мало гарних — усі втікали з хати! А я знаю, він їй був сказав: “Як багато нагадують одну артистку!” Вона, звісно, вся засвітилася... Ех, вчили вас, вчили, держава гроші на вас витрачала, а ви тепер сіли на шию суспільству і ради! А держава робить у збитку...

Ех, ви! ... Ви вважаєте, якщо я шофер, то я не розумію? Так би наскрізь бачу! Ми державі користь приносимо ось цими руками, якими зараз пишу, а при зустрічі можу цими самими найбільш руками так межи очі вдарити, що дехто тиждень хворіти буде. Не погрожую, і зайве після цього стверджувати, що я комусь погрожував, але за зустрічі можу і вдарити. Тож що це теж неправильно: побачив жінку більш-менш симпатичну -  й одразу почав із ній загравати. Запевняю вас, хоч що й лисий, але когось також міг би спокусити, тому що в рейсах всякі зустрічаються. Однак я геть цього роблю. Ну а якщо вона >чья-нибудь дружина? А у тому числі є такі,  які можуть опинитися і краще промовчати про це. Отож Європа я буду перед чоловіком, якого обдурив! Не хочу заподіювати зло людям.

Тепер дивіться, що виходить: вона вильнула хвостом, поїхала невідомо куди. Так? Тут сім'я зруйнована. У неї цілковита впевненість, що вона там побудує нову? Ні. Вона всього тиждень людини знала, чому ми з ній чотири роки прожили. Не дурна чи вона після цього? А держава грошей неї витрачала — навчало. І де та навчання? Їїплохому-то не вчили. І батьків її знаю, вони у сусідньому селі проживають, хороші люди. У неї, ніби між іншим, брат теж офіцер, старший лейтенант, але про нього чутно лише добре. Він відмінник бойової частини і політичної підготовки. Де ж в неї це легкодумство у голові? Я сам дивуюся. Я усе задля неї робив. Я до неї прив'язався. Кожен раз їжу з рейсу, і маю якесь душа радіє: скоро побачу. І будь ласка: мені змінюють! Ну, нехай не витерпіла, там такий хитрий людина попався, що до 10 хвилин голову втратила... Я як-небудь пережив це. Але чому зовсім-те їхати? Цього також не розумію. Якось в мене не вкладається у голові. У житті всяке буває, буває інший раз слабкість допустив людина, але отож відразу життя руйнувати — чому ж так?Порушить—то її легко, але знову складати важко. І вже їй самій — тридцять років. Дуже мені зараз прикро, тож пишу свій >расказ. Якщо вже те що пішло, в мене самого три ордени та чотири медалі. І давноб уже був ударником комуністичної праці. Але в мене є одна слабкість: як вип'ю, так починаю непристойними словами всіх лаяти. Це мене також вкладається у голові, тверезий зовсім інший. А кермом мене ніхто ні разу в нетверезому стані не бачив і не побачить. І за дружині Людмилі я завжди за всі чотири роки жодного разу вилаявся, вона при нагоді підтвердить. Я їй грубого слова будь-коли сказав. І тепер будь ласка - вона ж мене так обманює! Тут кого хочеш образа візьме. Я теж — не кам'яний. З привітом. ІванПетин. Шофер 1 класу.

Прочитайте текст 5

Я хоч якось пригладив волосся та повернувся до вагона. Публіка подивилася у мене майже байдуже, круглими, начебто нічим вільними очима...

Мені подобається. Мені подобається, що з народу моєї країни очі такі порожні і опуклі. Це викликає у мене відчуття законної гордості. Можете уявити, які очі там. Де все продають, а все купується: глибокі,притаившиеся, хижі і перелякані очі... Корупція, девальвація, безробіття,пауперизм... Дивляться з-під лоба, з невгаваючої турботою і борошном — які очі у світіЧистогана...

Зате в мого народу — які очі! Вони постійнонавикате, але — ніякого напруги у яких. Повне відсутність будь-якого сенсу — зате яка міць! (Яка духовна міць!) Ці очі не продадуть. Не продадуть і щось куплять. Що трапиться і з країною. У дні сумнівів, в дні тяжких роздумів, в годину будь-яких випробувань, і лих — ці очі несморг нут. Їм все божа роса...

Мені подобається мій народ. Я щасливий, що народилася і змужнів під поглядами цих очей. Найгірше, однак ось що: і вони помітили, що там нині майданчику виробляв?...Кувиркался із кутка у куток, як великий трагік Федір Шаляпін, з рукою на горлі, начебто мене, що душила?

Та, втім, нехай. Якщо хтось й знову бачив — нехай. Може, я там що репетирував? Так... У насправді. Може я грав у безсмертну драму “Отелло, маврвенециан ський”? Грав самостійно і у всіх ролях? (...) Так про всяк випадок робив?

Он — праворуч, біля віконця — сидять двоє. Один такий тупою-тупій-тупий-тупої-туп-тупий і у тілогрійці. А іншийумний-умний й уковеркотовом пальто. І будь ласка — нікого не соромляться, наливають і п'ють.Тупой-тупой вип'є, крекне у відповідь: “А! Добре пішла,курва!” Аумний-умний вип'є у відповідь: “>Транс-цен-ден-тально!”...

Разюче! Я ввійшов у вагон і сиджу, страждаю від думки, проти всіх мене зарахували — мавра або мавра? погано мене подумали, чи добре? Ті — п'ють палко й відкрито, як віденці твори, п'ють з усвідомленням власної вищості над світом... «>Закуска типу “Я вас благаю!”... Я,похмеляясь вранці, п'ю — ховаюсь... а ці!! “>Транс-цен-ден-тально!”».

Мені дуже шкодить моя делікатність, вона зіпсувала мені мою юність. Моє дитинство і отроцтво... Швидше так: радше, це не делікатність, а й просто я безмежно розширив сферу інтимного — скільки вже разів це губило мене...

У. Єрофєєв. Москва-Пєтушкі.

Завдання 1. Знайдіть з тексту книжкову і розмовну лексику, зокреманелитературнопросторечную.

Завдання 2. Визначте різновиду і стилістичну забарвленість книжкової лексики.

Книжкова лексика:

Наукова: >трансцендентально

>Публицистическая: корупція, девальвація, безробіття, >пауперизм

>Лекскика художнього стилю: духовний, тяжкий, роздумі, отроцтво, інтимний, безмежно

Урочиста і піднесена лексика: вселяти (почуття), година, змужніти, вінець (твори).

>Разговорная лексика

>Разговорно-битовая: тілогрійка, нехай, крекнути,

>Просторечие: >Чистоган, виробляти, похмелятися, божа роса

Грубе просторіччя: >курва.

Прочитайте текст 6

           Стритовая пісня

Даун піду за >стриту,

У >шоппролукать загляну

Там мої >френди стоять

уфрендов >айзи горять >евримонинг.

І було б карбованець сорок сім

Було кльово б цілком

Я біді непоодинокий

Є в нас одинванек

Стара система >аск

Знову виручає нас

І було б карбованець сорок сім

Було б кльово зовсім

Ось підходять дві >герли:

О, врятуйте від >урли!

Нам не страшний хуліган

Отримує по рогам кантрі бій.

Завдання 1. Знайдітьварваризми і визначте їх значення, і навіть словотворчі ісловоизменительние елементи.

Завдання 2.Разграничьтеварваризми і жаргонізми.

Завдання 3. Користуючись словниками, дайте тлумачення виділених слів.

Даун -  вздовж (>варв.), від анг.down – вниз

Стріт – вулиця (>варв.), від анг.street - вулиця

>Шоп - магазин (>варв.), від анг.shop - магазин

>Пролукать – подивитися (>варв.)про-лук-а-ть, від анг. look - дивитися

>Френд - друг, приятель (>варв.), від анг.friend - друг

>Айзи – очі (>варв.),айз-и, від анг.eyes - очі

Еврімонинг - щоранку (>варв.), від анг.everymorning – щоранку

>Клево – добре (>жарг.)

>Аск ­ процес випрохування гроші в сторонні люди (>жарг.), від анг.ask – запитувати

>Герла – дівчина (>жарг.),герл-а, від анг. girl – дівчина, дівчинка

>Урла – хулігани, шпана (>жарг.)

По рогам – у поєднанні «отримувати по рогам» – побитим (>жарг.)

Кантрі бій –зд.деревенщина (>варв.), від анг.countryboy – сільський хлопець.

прим. З формальної погляду, слова «>аск» і «>герла», певні тут як жаргонізми, є варваризмами, оскільки є англійські слова, ужиті всередині російської мови. Та оскільки вони надійно органічно вросли в молодіжний (переважно хіпі) жаргон, я вважала за потрібне віднести їх не дожаргонизмам.

Прочитайте текст 7

А. — Таня, в якому було все м'ясо проверчене?

Т. — Там мисці, так.

А. — Так... Я всі і візьму. Вам, Тань, молочний (магазин) став якийсь кошмарний.

Т. — Так.

А. — І молока немає, і сирків

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація