Реферат Предіфікатівація

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
поєднання у підпорядкуванні, в покорі втрачають шппсобность управлятидательнимпадежом (порівн. підпорядкування до му, послух кому), /поєднання у розпорядження—творительним (порівн. розпорядження ким), поєднання при владі—>творительним з приводом над (порівн. владу ким) тощо. буд.

Розвиток всказуемостнихпредложнонпадежнихсочетаниях конструктивно обумовлених значень визначаєупотребление в такому разі родового з приводом від, >творительно го із прийменниками з і між і знахідного із прийменниками за і на. В усіх цих випадках конструкція з залежнимпадежом висловлює суто об'єктні відносини. Незалежно від сінтаксической функції та особливогопредикативного значенняанализируемих поєднань, відповідні іменники власними силами у змозі вживатися із тим чи іншимпадежом (родовим з приводом від, >творительним із прийменниками сек. і між івинительним із прийменниками за і на). Однак у вживанні залежного падежу присочетаниях, що зпредикативной функцією, і відповідающих іменників наявні істотні відмінності. Задля реалізації значень імена іменники, хоч і потребаются в залежною формі, але з тих щонайменше часто зустрічаються вабсолютивном вживанні (захоплення відкого-чего,восхищение відкого-чего; дружба з ким, листування з ким, розлучення з ким 14

та інших.; відповідь закого-что; претензія накого-что, образа накого-что та інших.). Досліджувані ж поєднання, подібно дієсловам, із якими співвідносяться, відчувають значеннєву потребность в об'єкті, і, зазвичай, ж без нього не вживаються (у захваті відкого-чего, захоплено відкого-чего, порівн. >восторгаться ким-чим, захоплюватися ким-чим; у великій дружбі з ким, впереписке з ким, розлучена з ким, порівн. бути з ким,переписиваться з ким, розлучитися з ким; відповідальнимкого-что, порівн. >отвечать закого-что; в претензії накого-что, образився накого-что, порівн. мати претензіюкого-что, ображатися накого-что). Наявність залежних слів припредложно-падежних поєднаннях є необхідним, аніж за відповідних существительних і, отже, управління їх виявляється більш «сильним».


Укладання

Спостереження над вживаннямпредложно-падежних зічетаний до функцій присудка та розвитком у яких нових лексических і граматичних особливостей дозволили уточнити зв'язок і співвідношенняпредикативного інепредикативногоупотребления аналізованих поєднань разом із тим,устано вити тісний контакт і взаємозумовленість вони різних аспектів: лексичного, синтаксичного і морфологічного.

Своєрідністьпредложно-падежних поєднань, особливість їхлексико-грамматического значення найяскравіше виявляє ся у поєднань, нездатних виступати як і інший сінтаксической функції, крімпредикативной.

>Сочетания, що їх вживають переважно упредикативной функції, проте спроможні виступатимуть і проти у ролі іншихчле новий пропозиції, є менш чіткими та певними себтоструктурно-грамматических своїх особливостей. Таких поєднань зберігається співвідносність з усіма остальними словоформами даного іменника як і від носінні семантики, і у відношенні синтаксичних їх властивостей.

 

Література

           Канн Ю. М.Предикативное вживанняпредложно –падежних поєднань в збрешемо. русич.яз.(на матеріалі прийменникового падежу з приводом)Автореферат. М., 1965., 16 з. (>Моск. держ.пединст. їм. Леніна)


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація