Реферати українською » Языковедение » Омоніми в російській мові


Реферат Омоніми в російській мові

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
– лише у, з наступним виділенням кількох значень слова, які даються підлогу номерами. Однак у різних словниках часом одні й самі слова видаються по-різному.

Так було в «Словнику російської» З. І. Ожегова слова покласти – 'помістити щось, десь, куди- або' і покласти –.'вирішити, ухвалити' даються як омоніми, а «Словнику сучасного російської» (МАС) – як багатозначні. Таке ж розбіжність й у тлумаченні інших: борг – 'обов'язок' і обов'язок – 'взяте в борг'; лад – 'згоду, світ' і лад – 'лад музичного твори', славний – 'користується славою' і славний – 'дуже хороша, симпатичний'.

Труднощі в розмежування багатозначності і омонімії призводять до того, іноді висловлюється сумнів щодо правомірності зарахування до кількох омонімів слів, різні значення яких сягають одному історичному корені. За такого підходу доомонимам відносять лише слова, різні з походження. Проте якщо з таким рішенням проблеми не можна погодитися: «...прийняття цієї погляду відсунуло б поняття омонімії до області історичної лексикології...»1, тим часом розмежування багатозначних слів і омонімів важливе саме для сучасного стану мови. До того ж етимологія деяких слів,сопоставляемих в сучасному мові як омоніми, викликає учених (наприклад, неясно, одного чи різниметимологическим коріння походятьслова-омоними ключ ' – 'криниця' і ключ ' – 'металевий стрижень для відмикання і замикання замку'). У той самий час відомі випадки розпаду багатозначності внаслідокархаизации окремих значень слова, втрати проміжного значення, що зв'язував інші значення полісемантичного слова. Наприклад, лавка – 'лава' в сучасному російській мові однозначне слово. Однак у недавньому минулому він мав та інші значення: 'лава, використовувана під час продажу товарів їхнього розміщення', 'приміщення з торгівлі'. Останнє розвинулося з урахуванням попереднього, яке, проте, було втрачено у мові. Щойно слово лавка перестало вживатися для позначення «лави, де розкладали товари», третє з названих значеньвичленилось на самостійну слово. У словнику воно дається як омонім.


Використання омонімів у мові


У сучасному російській мові зафіксовано значну кількістьслов-омонимов, причому з недостатнім розвитком мови їх дедалі більше.1 Шмельов Д. М. Сучасний російську мову: Лексика. З. 80.


Постає питання: не перешкоджає чи омонімія правильному розумінню промови? Адже омоніми іноді називають «хворими» словами, оскільки омонімія знижує інформативну функцію слова: різних значень отримують однакову форму висловлювання; На підтримку негативної оцінки явища омонімії висловлюється й думка, що саме розвиток мови нерідко призводить до її усунення. Наприклад, на початку в XIX ст. в лінгвістиці використовувався термін «діалектичний», що означає 'належить до діалекту' (місцевому говору). Але з поширенням поняття «діалектичний матеріалізм» слово діалектичний чаші став вживатися будь-якому іншому значенні – 'належить до діалектиці'. І тоді лінгвістичний термін вийшов з ужитку, поступившись іншому – «діалектний» – 'пов'язані з діалектом; належить до діалекту'. Можна навести чимало прикладів подібного протидії самої мови явища омонімії. Так, зникли з словника прикметники вічний (від повіку), винний (від вина); останнє витиснене родинним словом – винний.

Однак процес далеко ще не активний і послідовний в лексичній системі сучасного російської. Поруч із фактами усунення омонімії спостерігається поява нових омонімів,омофонов іомографов, що є певну мовну цінність не може тому розглядатися як негативне, котрій мова сам «лагодить перешкоди».

Насамперед контекст уточнює значеннєву структуру таких слів, виключаючи недоречне тлумачення. До того ж омоніми, належать до найрізноманітніших сферам вживання і які мають неоднозначною експресії- іншої забарвленням, різної функціональноїотнесенностью, зазвичай, не зіштовхуються у мові. Наприклад, «не перехрещуються шляху» таких омонімів, як бар ' – 'вид ресторану' і бар ' – 'одиниця атмосферного тиску'; лев ' – 'звір' і лев ' – 'грошова одиниця у Болгарії'; лайка ' – 'лайка' і лайка ' – 'війна' (>устар.) й під.

У той самий час навмисне зіткнення омонімів завжди був незамінним засобом дотепної гри слів. Ще Козьма Прутков писав: Приємнопопестити дитя чи собаку, але передусім необхідніше полоскати рот. Схожіомофони обігруються у народних жартах: Я ліс, і він вліз, я завжди за в'яз, і зав'язнув (Даль); Не під дощем – постоїмо так почекаємо.

  • Поети використовують омонімічні рими, які нерідко надають вірша особливу цікавість: Ви, цуценята! За мною ідіть!

Буде вас на книшеві,

Так дивіться ж, не бовтайте, А то поколоброджу! (П.).


Сніг сказав:

  • Коли зграю,

Стане річка голубів,

>Потечет, хитаючи зграю

>Отраженних голубів (>Козл.).


Використання омонімічних рим тим паче виправдано в гумористичних і сатиричних жанрах, наприклад, у епіграмах: Не хизуйся, приятель, тещ що буд тебе надлишок тим.Произведенья знаємо ті ми, де кращі загинули теми (Мін.). Вдале зіставлення співзвучних форм, їх обігрування у мові викликає неабиякий інтерес.

Але потрібно остерігатися в слововживанні, позаяк у окремих випадках омонімія (і суміжні із нею явища) можуть призвести до спотворення сенсу висловлювання, недоречномукомизму. Наприклад, при коментуванні футбольного матчу: «Сьогодні футболісти залишили полі без голів»; «На екрані свого телевізора ви бачите Гаврилова у гарній комбінації». Подібних мовних похибок не застраховані навіть професійні літератори, і великі письменники: Чи чули ви... (П.); З свинцем у грудях лежав нерухомо я (Л.); Чи можна бути байдужим до злий (>совр. переведення з казахського). Причиною каламбурів найчастіше буваєомофония.
Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація