Р Є Ф Є Р А Т: «>Омонимия лексична і                                    синтаксична»                   ГРУПА:25 СТУДЕНТ:>Комагор...

(Читати…)

Лексична омонімія. У лексичній системі російської є слова, що однаково, але мають абсолютно різні значення. Такі слова називають лексичними >омонимами, а звукове і граматичне збіг мовних одиниць, які семантично пов'язані друг з одним називається омонімією. (>Гр. – >homos – однаковий + >onyma – ім'я). Наприклад, ключ' – 'криниця' (холодний ключ) і ключ' – 'металевий стрижень особливої форми для відмикання і з...

(Читати…)

Запровадження 2 Походження фразеологізмів 2 Класифікація російських фразеологізмів 3 Класифікація прийомів перекладу фразеологізмів 4 >Фразеологический переклад 5 Основні галузі використання фразеологічних еквівалентів 7 >Нефразеологический переклад 8 >Контекстуальний і вибірковий переклад 10 Характерні особливості фразеологізмів 10 Укладання 13 Список літератури 15 За...

(Читати…)

Зміст: 1. Запровадження: постановка проблеми, мети, завдань дослідження, визначення методів. з. 2-4 2. Більшість: а) вкраплення в споконвічній графіці з. 4-17                                 б) вкраплення у російській графіці з. 17-22 3. Укладання. Висновки. з. 22-23 4. Список використаної літератури >с.24 5. Додаток: матеріали анкетування по >вкраплениям >с.24-27 У одному з своїх телеінтерв'ю ...

(Читати…)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ У запозиченні російською мовою іншомовних слів у різні епохи відбилася історія нашого народу. Економічні, політичні, культурні контакти іншими країнами, військові зіткнення накладали свій відбиток в розвитку мови. Нові слова вливалися на російський язик із інших мов таки внаслідок економічних, політичних лідеріва і міждержавних культурних зв'язків російського народу із іншими народами, внаслідок виконання російсько...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І >ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Московський Педагогічний Університет >КАФЕДРА  методик викладання іноземних мов   >Христюк Антоне Миколайовичу студент 4 курсу лінгвістичного факультету >КОМПЬЮТЕРНОЕ >ОБУЧЕНИЕ - «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»: ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА >УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОГО МОВИ Курсова робота ...

(Читати…)

>Просторечия, використані з тексту Цар >Яга >Потешник >Нянька Маруся Молодці >Докладай без будь-якихбрехні, чому на серце морок. Нехай нав...

(Читати…)

>Историзми у романі А. М. Толстого «Петро Перший» >Лексикой називають словниковий склад мови, причому, коли говорять про словниковому складі мови, мають на увазі слова у тому індивідуальних (лексичних – на противагу граматичним) значеннях. Кожне слово є позначенням >кокой-то реалії, - ця здатність слів позначати ті чи інші предмети, ознаки, явища дійсності і характеризує слова як одиницю лексики. Деякі слова (чи значення російських с...

(Читати…)

Курганський державний університет Контрольна робота з дисципліни Історична граматика російської варіант 2 студентки 2 курсу заочного відділення групи 225 при філологічному факультеті Олександрової Ольги Іванівни Курган 2000 Завдання 1. Історичний чергування гласних в сучасному російській мові. Завдання: пояснити чергування гласни...

(Читати…)

  План  Мова – основа культури. Мова і >писменность Давньої Греції. 2 Мова і мовознавство у старовинному Римі 9 Становлення писемності на рідних мовами в західноєвропейському культурному ареалі. 12 Мова в ранньосередньовічної Західної Європи 17 Мова за доби пізнього Середньовіччя 18 >Византийское мову (4—15 ст.) 22 ЄВРОПЕЙСЬКЕ >ЯЗЫКИ 16—18 ст. 24 ЄВРОПЕЙСЬКІ >ЯЗЫ...

(Читати…)

Назад 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 Вперед

Навігація