приблизний перелік екзаменаційних запитань АНГЛІЙСЬКИЙ МОВА. БАЗОВИЙ >КУРс ДЛЯ >НЕЛИНГВИСТОВ   1) >Translate >from English: >In >most >countries >criminal and >civil >procedures >are >different. >For >example, >criminal >actions >are >nearly >always >started >by the state. >Civil >actions, on the >other >hand, >are >usually >started >by >individuals. 2) >Translate >from English: >there >...

(Читати…)

приблизний перелік екзаменаційних запитань >ПКВЯз. >Англ. базовий курс для лінгвістів1. >Translate >into >Russian: >What’s >is his >name? 2. >Translate >into >Russian: >What’s >this in English? 3. >Translate >into >Russian: >It’s a >magazine. 4. >Translate >into >Russian: >Are >you >married? 5. >Translate >into >Russian: >Do John and Barbara >work in a >bank? 6. >T...

(Читати…)

приблизний перелік екзаменаційних запитань анг. з. Стилістика   1) Дайте визначення стилістики. Зазначте її предмет, методи дослідження. 2) Поясніть, що розуміється під стилістикою мови. Наведіть приклади. 3) Поясніть, що розуміється під стилістикою промови. Наведіть приклади. 4) Поясніть, чим відрізняється стилістика мови від стилістики промови. 5) Поясніть значення те...

(Читати…)

приблизний перелік екзаменаційних запитань анг. з. теоретична фонетика1) Дайте визначення мовної діяльності, мови, промови. 2) Поясніть, що розуміється під існуванням мови. 3) Охарактеризуйте внесок Ф. де >Соссюра у розвиток вчення про мову мови. 4) Поясніть, чому сучасні мовознавці розмежовують поняття “мова” і “мову”. 5) Простежте історія мовознавства проблему мови та промови. 6) Охарактеризуй...

(Читати…)

приблизний перелік екзаменаційних запитань анг. з. теоретична граматика1) Поясніть взаємовідносини логіки й граматики. 2) Перелічіть передумови виникнення науки граматики. 3) Зазначте джерела та передумови виникнення семіотики. 4) Зазначте джерела та передумови виникнення математичної (алгебраїчній) лінгвістики. 5) Поясніть, що розуміється під формальної трактуванням граматики. 6) Поясніть взаєм...

(Читати…)

приблизний перелік екзаменаційних запитань ІСТОРІЯ англійського МОВИ І ЗАПРОВАДЖЕННЯ У >СПЕЦФИЛОЛОГИЮ1) З яких племінних діалектів розвився англосакс мову? 2) Назвіть підгрупи німецької мовної групи і дайте їх лінгвістичну характеристику. 3) Охарактеризуйте племінну угруповання >ингевонов за класифікацією >Плиния-Тацита. 4) Наведіть схему родинних взаємин давньоанглійської мови коїться з іншими індоєв...

(Читати…)

  >Экзаменационний квиток на уроках >ПКОЯз. >АНГЛ. ДОМАШНЯ ЧИТАННЯ Квиток № 1 W. P.S. >Maugham “The Art the >Grasshopper” 1) >Explain the >title of the story. 2) >Describe >Tom’s >way of life. 3) >What >were >Tom’s >goals in life? 4) >What >were >George’s >Tom’s >goals in life? Зав. кафедрою -------------------------------------------------- ...

(Читати…)

Квиток № 1 >Theme 35. "The Dead" - >J. >Joyce 1) >In "The Dead" all the >themes of the ">Dubliners" >are >mentioned. >Name >them. 2) >How >did >Dublin's >portrait in "The Dead" >differ >from the >description of the >city in the >other >stories? 3) >Give the >characteristics of the >main >heroes of the story and >describe >their >relationship.      ...

(Читати…)

приблизний перелік екзаменаційних запитань >ПКОЯз. >АнГЛ. Практична фонетика 1) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>s]: >pipes, >books, >friends, >spoons, >watches 2) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>s]: >whales, >students, >leaves, >cakes, >faces 3) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>s]: >houses, >noses, >cups, >des...

(Читати…)

приблизний перелік екзаменаційних запитань >пкояз. >Англ. Практична >гРАММАТИКА 1) The >Article. >Comment on >their >use and >main >functions. 2) T>he >Article. The >use of >articles >with common >nouns. 3) >Articles >with >countable >nouns. 4) >Articles >with >uncountable >nouns. 5) >Articles >with >countable >nouns >modified >by >attributes. 6)

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 Вперед

Навігація