Реферати українською » Языкознание, филология » Соціолінгвістичний потенціал і етикетні кошти регіональної ділової писемності XVIII в.


Реферат Соціолінгвістичний потенціал і етикетні кошти регіональної ділової писемності XVIII в.

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Нікітін О.В.

За матеріалами пам'ятоксевернорусских монастирів

У архівних монастирських фондах серед численних рукописів соціально-економічного характеру, офіційних указів державних церковних наказівправительствующего Синоду містяться різноманітні приватні ділові документи, пов'язані з рішеннямтяжбенних і слідчих справ, що проводилися у чернечих монастирях подоношениям прохачів. З погляду мовних особливостей вони представляють неабиякий інтерес. Він викликаний і те, що кордони наказового мови в XVIII в. були роком дещо зміщено від центру на бік периферії. Саме там політика одержавлення мови знаходила часом вигадливі форми висловлювання, з'єднуючись із місцевими традиціями листи, діалектами, індивідуальними особливостями автора «ділового твори».

>Рассматриваемие нами документи вилучено з фондівАнтониево-Сийского і ХрещеногоОнежского монастирів Архангельської губернії і сягають переважно до середини і друге половині XVIII в. Ось із таких позовів місцевого слідчого побуту — «Річ про побиття служителя ІванаТаратина селянами дер.Горончаровской Богоявленського приходу Андрієм іПрокопиемИвановими». Воно відкривається проханням наступногосодержания[i]:

>ТроцкагоАн’тонїеваСїйскагомнстрявисокопреподобнЪшемуГсднУоцУархїмандритуГаврїилУ

>ПокорнЪйшеепрошенїе.

>Сего “1768” рокуjюня “25” днябУдУчимнЪнижайшемуЕмецкогобгоявленского приходудрвниQролицкой вдомЪ у селянинаJвана Денисова синаРехачева дляпразника випити пива атутъ жневЪдомо відкол прийшлиГорончаровскойдрвникрестьянЪ Андрій такПрокопейКозминидЪтиJванови і свідомо викликали мене розмовляєулицУcказиваяпритомъ якобимЪютъ вони досінУждУ акакъ жулицУ мене виманили то продиктованої Андрій схопивши заворотъ притиснув до’ дворовомузьЪздУ і став битикУлаками полицУ j поголовЪ апотомъ зіwнимъПрокопьемъ іба бити мене стали jзбивши з’ногъ довбали j топтали мене ногамипричемъ jносъ до дахуросшибли j всьогоростопталибезчеловЪчно j затягши підтотъ ’>зЪздъ відбили Я колишніх примнЪ запазухою втряпицЪ для придбанняхлЪбаденегъ два карбованцевихманетъ:причемъ вимовляли що де миманастирщину j надалі битибудемъ а судуимъ нанасъ взятинегдЪ: у мененижайшїйвесмапредопасенъкакъ вони мене били товидялазначенногоРехачева дружина jинние жінки які від цьогоjхъбойцовъУнимали jзасвидЪтельствовать можуть.

Тому заради вашевисокопреподобїевсепокорнЪпрошУблгволить на показанихбойцовъ j грабіжниківJвановихъ уявити від вашоговисокопреподобїявъЕмецкую мирську земськуjзбу досоцкому зікрестьяни зтЪмъ щобниJванови відбиті менеденги два рублі домнЪ повернули j заувЪчье jбезчестїе зправъ jуказовъ щонадлежитъ <>л.1об.> домнЪ заплатили: j зобов'язані б булиподпискою щобjмъвпред прямо мені даремно не знаходити ітомъ милостивеблгоразсмотренїеУчинить.

Просемъвсенижайшепроситъ вашоговисокопреподобїя служительJванъСавиновъсинъТаратинъ “1768” рокуjюня “27”днЯ.

До цьогопрошениюїванъТаратинърУкУприложилъ (>РГАДА 1196: 1: 1071: 1–1об.)[ii].

>Просителями цієї справи найчастіше виступали довколишні селяни, посадські люди, рідше — самі ченці. Навіть у другій половині XVIII століття, коли система державного судового виробництва функціонувала у її цивільних формах самостійно, монастир залишався однією з головних «дійових осіб», підтримують старі прикази традиції в глибинці. Можливо, у свідомості наших предків як раніше асоціювався з «вищої» законністю, єдиної й для простого селянина, й у багатого власника, — з правосуддям іншого порядку, що об'єднує хіба що двома полюсами людського буття — подих і матерію, у тому числі перший традиції російської культури був рятівним, а другий — руйнівним. На ченця як представника духовної влади покладалися особливі сподівання, він був як «вершителем» земного справи, але «божественним правонаступником»: «…>постУпатьтебЪ ченцюАнфиму по чернечому своємуобЪщаню чесно,постояннw,трезвеннw; тако ж jслУжителю Борисову, ухиляючись будь-якихнепотребствъ гидких ченцю — чернечомузваню, аслУжителю християнськоїсовЪстипостУпокъ…» (1195: 4: 279: 13). Слідчі засідання в колишньому відбувалися при духовних владі, а записи велисядьячками чи особами, мають таке слухняність.Ср.: «…рЪчи записав посУдеискомувелЪнию jтретеискихълюдеиВонгУжскоивлстицерковноидьячекСофронJванов» (1195: 3: 420: 2), «…допитнірЪчи записав повелЪнию приписногоМихаилоМатqеевъ…» (1195: 3: 502: 3). Оскільки приписні до монастиря селяни мешкали нерідко з великої відстані від обителі, він часто мав стряпчих на місцях на вирішення слідчих і побутових питань. У одному з доповідейКаргопольской воєводської канцелярії міститься таку пропозицію з обгрунтуванням функцій місцевих виконавців: «>Понеже з різних вкаргополскои воєводськоїканцеляридЪлампочастУбиваютъразниякасателства в довідкахКаргополского повітуКрстногомнстря до вотчиннихтогw повітукрстьянjногда жразноподлежащя довідкислЪдственни (таку форму б у рукопису. — Про. М.)биваютъ j від ньогомнстря, алепонежетотъмнстрь j ньогокрстьяне відКаргополя вдалнЪйшемънаходятцаразстояни j занЪимЪнемъ вКаргополЪ від цьогомнстря стряпчого, амнстря задалностю вонакаргополская воєводськаканцеляряпринУждена завотчиннимикрстьянами посилати потЪм перед тим що стосується в довідкахдЪлам нарочнихwт чого замалоимЪнемъ покаргополской воєводськоїканцелярiисалдатъjногда j вкараулехъ перебуває в крайнімнедостаточеством, j у тому вкаргополской воєводськоїканцелярiипределеноjз неїканцелярiиреченногоКрстногомнстря владі ізбратею про такомуjзьявя вимагати надсилання вКаргополь поизбЪжанiювишеписаннихзатрУдненей до належним …дЪлам … стряпчогокакъ j впротчихгородех відмнстрейтаковиянаходятца…» (1195: 4: 341: 99).

Саме тому монастир як судовий орган продовжував активно виконувати своєї ролі, яка, втім, дедалі більш обмежувалася, починаючи з усунення патріаршества Петром I і далі протягом усього століття, цивільними і церковними реформами.

XVIII століття — час розпочатого занепаду ділової письмовій традиції російських монастирів. Але культуру наказового побуту, особливо у віддалених місцях, ще підтримувалася, хіба що «запізнювалася» свого розвитку, повільно підпорядковуючись секуляризаціїцерковно-правовой системи. Зовнішній формуляр ділового документа змінювався незначно, на вимогу вищих інстанцій. Приміром, у зазначеному указі імператриці Катерини II «Протитулахъ» наказувалося, як треба писати в чолобитних: «>Бьетчеломъ (з тексту надруковано разом. — Про. М.)имярекъ на ім'ярека; авъчемъ моєпрошене, томуслЪдуютъ пункти; (і писати пункт за пунктом] а, поокончанипунктовъ,въначинанипрошеня, писати тако: І щобвисочайшимъ ВАШОГОИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВАУказомъповелЪно було; [і писатипрошене] авъокончани:всемилостивЪйшая Государиня, прошу ВАШОГОИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА, просемъмоемъчелобитьерЪшене вчинити» (Укази Катерини, 7).

У цілому нині навіть у той час наказова традиція являла собою оригінальне явище, у якої акумулювалися кращі «сюжети» побутової, ділової гри і мовленнєвій культурі. Монастирська писемність і наказовій мову не зазнали системних змін: ченці і служителі, жителі околишніх сіл як і викладали свої основні вимоги, скарги і прохання у межах прийнятих норм сформованого ділового побуту з допомогою характерних мовних конструкцій і слів,облекавших живу промову на канцелярську,приказную форму. У наших рукописах досить часті подібні знакові слова ділової культури: «згаданий», «вчинити», «>реченний», вищезазначений», наприклад: «…надорогЪстоятъ зколемъпомянУтиеУшакови…» (1195: 4: 312: 5), «…вчинитидостовЪрная jwбстоятелная… довідка…» (1195: 4: 341: 29), «…ісвященникъФедоровъреченному священику ж Іванову в усьомучинителпонаровки… (1195: 4: 409: 4 про.), «…на вищезазначенихотвЪтних пунктах якрстьянинПядишевъ утверджуючись а доповнення показав…» (1195: 4: 416: 26 про.). Порівняно з вказівок офіційних указів і вищих єпархіальних влади монастирський ділової мову, особливо слідчий, ні завантажений велику кількість позик і виглядав менш архаїчно в письмовій формах.Ср. фрагмент указу єпископа Олонецького і Каргопольського: «…вчинитищетния спискивиметки іетрактикотория іздокУментами та книжками надіслати длясвидЪтелства…» (1195: 4: 442: 58), чи розпорядженняОнежской нижньої розправи: «…>jмЪлъ проживання під приховуваннямоднЪ добуонегскагоуезднагоказначеиства у присяжного ПетраКоневалова…» (1195: 4: 474: 10). Тут бачимо очевидне вплив книжкового церковного мови з його ветхими морфологічними нормами.

Нове культурне і мовне свідомість, активно упроваджуваний за доби петровських перетворень та пізніше, істотно не змінило письмовій форми висловлювання мовленнєвій культурі.Черновие варіанти документів показують, що складання чистового примірника рукописи передувала певна робота з мовною і стилістичному «вирівнюванню» тексту. Найчастіше вжиті слова скорочувалися (зазвичай, це назви монастирів), інші ж вживалися в повних формах: «…був уприсилке в До М (т. е. в Хресному монастирі. — Про. М.) взаточене в землянутурму…» (1195: 3: 421: 2). Аж по на початку ХІХ століття зберігалися характернізачини-обращения до вищої місцевої духовної влади. Так, до настоятелю монастиря було винесено звертатися так: «>Високопреподобнейшему пану батькові архімандриту» (далі слід було його ім'я); трохи нижче зазвичай поміщалася наступна запис: «>Премилосердий батько наш».

На думку, релігійне свідомість і естонську мови монастирських актів перебувають у помітному взаємодії. Перше мав своє зовнішню і внутрішню боку — особливий «канон», зберіг традиційне сприйняття «матерії», виразником якої було текст.Монастирские автори, на відміну цивільних писарів, виконували інший соціальне замовлення (він займався мовної обробкою офіційної ділової кореспонденції), прагнули слідувати власному правилу, де спостерігалося строкате змішання офіційно-діловий й органи місцевої традиції. Приміром, у тих документах використовується докладний перерахування скоєних злодіянь в мовних форми і засобах монастирської ділової культури. Йде хіба що розповідь від першої особи із елементами характерного догани і переказу подій. У справі пробуйствах, які відбувалися на шинку, спостерігаємо таку «ділову» установку: «…в заговини ввечерУпришелъjанижаиши добримилюдмикъкабакУ дляпрогУлки… j сталиwнЪ мене всіляко паплюжити ти дешелмаjяимъ намЪстосталъ говорити про то jвсемъjзвЪстно втЪхъгрЪхахъ j прощені jвиговорилъ що ви де j самі злодії j тодіВасилеиШелогин стояв нарУндУкисенномъ jтопнУлъ мененижаишего вгрУдикаблУком j я звалився наземъ jстат немогъ…» (1195: 4: 311: 3). Як можна побачити, основне змістовне ядро цієї справи залежить від прямої мови чи його переказі. Саме письмова форма висловлювання народної культури набуває близький до усному діловій побуту формуляр. Зазвичай, такі «промови» дуже короткі утримують тільки уривки фраз, лайок різного роду оціночні елементи, мають ситуативно зумовлену емоційність: «…а яМаркУ сказав, тиворъ ідоведеной, чому ми тебеворомъ неназиваемъ…» (1195: 4: 311: 5 про.), «…j ставкричатьохъбили, де злодії…» (там-таки: 6), «…j лежачи на землі кричавхъ такхъ…» (там-таки: 11 про.), «…я йому Гаврилаизговорила покинь, jонъсказалъ ти молодиця нешУми, і з тимрЪчи ікУшакъбросилъ…» (1195: 4: 310: 21), «…я де тебеженка, рогатиною сколю…» (там-таки: 40), «…то язахватилъево за балахон і горю (т. е. кажу. — Про. М.)емУотдаи мої жденги…» (1195: 2: 244:1об.); «…jскаредноюбранию сваривбЪсом називав якбихвостъбилъ так ббЪсъбилъ» (1195: 3: 459: 1); «…>идУ вУсолье дотоварищю доПентелеюОсиповУ задля такої матері…» (1195: 4: 98: 134).

«Йдеться справжня» може передаватися немає від першої особи, як від свідків, чи в переказі: «…яслишел щоВасилейШелогинъ називав МаркаКозмина ти де шельма аМаркъ навпаки йомуВасилью сказав абиваетЪбУдешъ jсамъ на віцітако<в> ж…» (там-таки: 11), «…j вимовляли хоча б денайтить намженУВасилевУ або доньку і зірвати з ньогохоша б де за ходу що можна на вино…» (1195: 4: 413: 6 про.), «…селянин …захватилъево що де тидУракъошалелъ що л…» (1195: 2: 244: 1 про.), «…>wнъ ПетръУшаковъгwворил молі тиБга <за> …старУхък<ъ>би неwнатw б ти сь цьогомЪста стане…» (1195: 4: 312: 2 про.), «… j говорив тинасъ злодіяминазиваешъ, чому ми у цьому злодіїнедоличени…» (1195: 4: 311: 5), «…jхозяинъуслишил j прийшов уподвалъ j ставуниматJванперестан в шинкидУрачитбезвремяннw» (1195: 4: 98: 172), «…jwнТорокановъ менеЧернецова став всіляко сварить обвинуватять я де зтвоеиженою живублУдно десятьлЪтъ…» (там-таки: 172); «…в дружини своєї Даріїжинатьпросилъwна мене сварила всіляко і дочертУ посилала» (там-таки: 170); «…>токмwwнъпопънамъ сказав ви де коси точите навіщо ввоскресене» (там-таки: 65); «…і кажецеловалникУпочто типоезжаешъ прямо мені просити брехливо…» (там-таки: 27 про.). Часто подібні волевиявлення включалися в розповідну структуру слідчого справи, створюючи вітіювате поєднання формальних і змістовних компонентів допиту, об'єднаних єдиної значеннєвий лінією: «…не бажаючионЪ всілякобранятъ злодії де зпопомъ впродовж одного за бором ловите ми де вам се осені які небУдемъ такбУдемъ: аозначеннои Романов іпослЪ того по вулиціходитъ нібитопьянъ а самрУгаетъ менесщеннiка всіляко j вдолонигвозьекУетъвотъ депопУ то я де матевотакъ Я ніщо девозметъ» (1195: 2: 244:1об.–2).

Оцінюючи лінгвістичну ситуацію на той час, можна сказати, що сталося зіткнення двох сил: традиційної монастирської письмовій ділової культури та нових форм її матеріального висловлювання — яка зароджувалась системи іншого громадянського самосвідомості, що вимагає інших умов, мови та відповідного сприйняття дійсності. У цьому сенсі російський монастир, передусім північний, в традиціях якого було перерв і експансії, значної соціальної та мовною інтервенції, — є чи не єдиним провідникомобиходно-деловой і приклад духовної традиції, багато в чомупрепятствовавшей проникненню елементів нового мовного свідомості. Корпоративність мислення та деяка особлива манера сприйняття навколишнього світу знаходила відбиток у самому перебігу монастирської роботи і, отже, в письмових традиціях. Вплив цього середовища на ділової «круговорот» соціальних груп була істотною, але з однаковим: одні дотримувалися старих, часто заскнілих форм, втрачених в повсякденному мовному побуті, інші їх уникали, та заодно, хіба що віддаючи данина встановленим наказним порядків, незмінно включали в рукописний текст фрагмент «мовного стереотипу». Церковна архаїка у її письмових формах, зрозуміло, була свідомо стилізованій (орфографічно, фонетично і лексично) і відбивала живої мови: «…>еднаго року непреживъ зі мною здомУ нашогобЪжала…» (1195: 4: 98:37а), «…>мнЪсиротЪ вашомуwт тоговелераsоренечинилось…» (там-таки:37а про.); «…В УкраїніннЪ чутки живемо зіцеммоимъ двоє ні спекти ні варить сталонЪкомУ у цьомувелянУжда…» (там-таки); особіножнагwтоптаня іwтрУчнгw биттяwпУхлw і по кровіизципнw,рУки перстиобкУсани…» (там-таки: 171).

Розглянемо у нашій ключі фрагмент слідчого справи, де чинник соціального середовища накладає відбиток, і на структуру складання документа, і мовні кошти, службовці оформленню такого акта.

Зазвичай, тяжба представлена цілої групоюдопросних промов, своєрідною лінгвістичної ланцюжкомдоношений і цікавих даних. Кожен із учасників розгляду говорить своє версію події. Так, «Річ про побиття монастирського служителя ДмитраТаратина служителем ІваномКлюкиним» відкривається докладної «запискою», спрямованої служителемАнтониево-Сийского монастиря «>властем збратиею». З боку духовної влади виступає ієромонах Ілія, який проводив судовий розгляд в «казенної келії», і навіть свідки — чернець Сергій і АфанасійПограев:

ЗапискаТаратина наКлюкина,

Копія.

“1786”год жовтня “6” дні, у казенної келії служительДмитреиТаратин скарбникуjеромонахуJлйобявилъ що цього жовтня 5 днябУдУчионъТаратинъ під часвечернягопЪния вкеларской келії атутъ ставсяслУжителJванКлюкинъ jневЪдомо з чого неюТаратинанапалсяонъКлюкинърУгалевоскаредною сварюпоматерно, jвпредугрожлтакъ щовпред який де ятебЪ небУдУ, jрУбаху нанемъпридрал j бивевоТартинаонъКлюкинъ останніми подіями сокирнимобУхом jУгрожлъсверхъ тогогненнимъпожегомхотЪлдомъ мійзжечь притому булисвидЪтели чернецьСергйслужителАqонасеиПограевъ якоїтогд jУбЪжал а ви тут прийшовjеромонахАлендръ якійтЪх побоїевоКлюкиннагоТартина j відібрав а, посвидЪтелствуокаsалось В ньогоТартина битихмЪстърУкалЪваязасинел jпалецъошибенътакъ як іработатонъ неможетъ jбокъ у трьохмЪстахзасинелъ і притомукрестъсребрянои зворотсорвн, вдвенатцаткопЪекъпрошУ цю моюзапискУ прийнято длянадлежащагопорядк (1196: 1: 1223: 1).

Прийнята до розгляду «записка» оформляється відповідним чином. Необхідною компонентом став перерахування подій і (попередня огляд. Наприкінці поміщається «рукоприкладство»:

ПідтЪмъподписалис [тако]

>ДмитреиТаратинъподписуюсь

>ПрошениемъсвидЪтелямонах Сергія що вінвишеписанное всевидЪлъ jслишлпрошениемъевоjеромонахъQеофилрУкуприложилъ,

ДосеизапискЪ усвидЪтелствЪАqонасейПограевзасвидЪтелствую що укеларскои келії “5”числ жовтня був jслишил щоJванъКлюкин із ДмитромТаратинимбранятц, акакъ вони зчепилисядратц[е] jкакъ билися того і невидялзатЪмъ

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Сучасна російська мова
  Сучасний російську мову - це національний мову російського народу, форма російської культури. Він є
 • Реферат на тему: Іврит
  >Иврит (оновлений в XX столітті давньоєврейську мову) - найважливіший із єврейських мов, належить
 • Реферат на тему: Науковий стиль
  Науковий стиль промови - одне з функціональних різновидів літературної мови, обслуговує сферу науку
 • Реферат на тему: Офіційно-діловий стиль
  Сучасний офіційно-діловий (далі >ОД) стиль - це функціональна різновид російської мови, застосована
 • Реферат на тему: Філологія і школа
  Олексій >Любжин Розмірковуючи над проблемами взаємовідносин шкільної освіти і філологічної науки,

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація