Реферати українською » Языкознание, филология » Лексичні злиття в сучасній англійській мові


Реферат Лексичні злиття в сучасній англійській мові

>Л.А.Липилина

Розглядаються питання, пов'язані із заснуваннямслов-слитков в сучасному англійській, специфікою їх структури та семантики. Завдяки застосуванню когнітивного підходи до аналізу мовних явищ можна було розгляд феномена лексичних злиттів як складного процесу концептуальної інтеграції,репрезентируемого на рівні мовному.

Поява в сучасному англійській таких слів, якbrunch — ‘>latebreakfast’ <>breaffast +lunch>,toytoon — ’>ananimatedcartoonforchildrenfeaturingcharacters ofwhichmodelscanbeboughtastoys <>toy +cartoon>,affluenza — ‘>condition offeelingguilty,bored,lackingmotivationamongwealthypeople <>affluent +influenza>,dallymony — ‘>anallowancepaidbyorder of thecourt toonepartner in aformerrelationshipby theotherpartnerwhoseprofessions ofaffection andannouncedintentionshavebeenestablishedasinsincere’ <>dalliance +alimony> та інших, є наслідком однієї з неординарних і складних словотвірними процесів, коли відбувається злиття усічених основ двох чи більше лексичнихединиц[1] . Свіжість, несподіванка і благозвучністьслов-слитков часто створює гумористичний ефект. Цими властивостями, і навіть прагненнямкоммуникантов до стислості, та заодно високої інформативності висловлювання, пояснюється надзвичайна популярність використання одиниць такого типу у засобах масової інформації, реклами й розмовної мови. Значення нового слова або повністю, або частково поєднує значення всіх назв структурних компонентів, будучи наочної ілюстрацією прояви принципу економії мовних зусиль (>edutainment — ‘a TVprogrammedesigned toeducate andentertain’ <>education + entertainment>). Цей спосіб словотвори єобщеязиковим явищем — відомі дослідженняслов-слияний щодо англійської, німецькому, французькому, іспанському, арабському, японському, російською мовою. У британському варіанті англійської такі освіти використовуються переважно у журналістиці, німецькій мові — у комерційній діяльності, вперуанском варіанті іспанського мови — у сфері політичної сатири.

Проте неоднозначне розуміння сутності цього лінгвістичного явища, розмитість критеріїв його визначення (віднесення його чи до окремого видусловосложения, або доаббревиации) сприяли безлічі всього існуючих термінів, що пропагують даний клас лексичних одиниць: «>слова-портмоне» (>portmanteauwords), «>слова-амальгами» (>amalgamword/form), «>слова-гибриди» (>hybrids), «>бленди» (>blends), «>слова-сращения» (>coalescedwords), «>слова-слитки» (>fusions), «>слова-телескопи» (>telescopewords), «>слова-композити» (>compositwords).

У англійській створенняслов-слитков було продуктивним способом словотвори в усі періоди його історичного поступу. Прагнення стислості та промовистості, і навіть особливе пристрасть англійців до мовної винахідливості призвели до появи слів, які Льюїс Керролл (сам автор утвореньchortle іslithy) називав «>словами-портмоне». У цих словах «упаковані» два (або як) значення. Серед ранніхтелескопних утворень, зареєстрованих Оксфордським словником англійської, слід назвати:blatterature (1512) — ‘низькопробна література’ <>blatter +literature>;foolosophy (1549) — ‘обмежений людина, претендує бути мудрим’ <>fool +philosophy>;universalphabeth (1670) — ‘універсальна система листи’ <>universalalphabeth>;scraze (1703) — ‘сильно дряпати’ <>scratch +graze>;boldacious (1888) — ‘відчайдушний і відважний, люблячий ризик та небезпека’ <>bold +audacious>.

У цьому слід зазначити, що останні десятиліття простежується стала тенденція до збільшення одиниць такого типу серед англійських неологізмів [2, з. 38—39; 3, з. 3].

>Слова-слияния створюються для вербалізації нових складних, багатомірних концептів, для позначення тварин і звинувачують рослинних гібридів, нових артефактів і видача торговельних марок:stagflation — ‘період економічного застою за одночасної інфляції’ <>stagnation +inflation>;beefalo — ‘помісь бика, і буйвола’ <>beef +buffalo>;pomato — ‘гібрид картоплі і томату’ <>potato +tomato>;breathalyser — ‘прилад, які вимірюють зміст алкогольних парів по подиху водія’ <>breath +analyser>;Callanetics — ‘авторська система фізичних вправ, розробленаКалланПинкни’ <>Callan [>Pinckney] +athletics>. Цей вид словотвори являє собою невичерпний джерело до створення мовних каламбурів. Автори «>слов-портмоне» переконані, щослушатели/читатели правильно «розгадають» і з гідності оцінять лінгвістичну «примху»:millionerror — ‘небажаний дитина у ній мільйонерів’ <>millionaire +error>;frankenfood — ‘генетично модифіковані продуктів харчування’ <>Frankenstein + food>.

Унікальність описуваного явища у цьому, що інтеграції перестав бути випадковим чи стихійним, а регулюється певними особливостями що у поєднанні компонентів. Вихідні компонентислов-слияний повинні підходити одна одній з кількох параметрами —фонологическому, семантичному, граматичному — і мати у своїй високимлингвокреативним потенціалом. Деякітелескопние одиниці можуть утримувати елементи іншомовного походження:coffnoscenti <>coffee +cognoscenti>;priviligentsia <privilege +intelligentsia>;Fraingalise — ‘розмовний французьку мову, у якому використовується багато англійських слів’ <>Francaise +Anglaise>.Слова-слияния можуть ставитися до різнимлексико-грамматическим категоріям: іменником (>zootoque — ‘невеличкий зоопарк з екзотичними і рідкісними видами тварин’ <>zoo +boutique>), дієсловам (>medevac — ‘евакуювати потерпілих у сусідній госпіталь’ <>medical +evacuate>), прикметником (>tizzy — ’металевий, наркотичний (про звуці)’ <>tinny +buzzying>). У цьому найбільша продуктивність одиниць такого типу проявляється серед імен іменників.

Традиційно аналіз структури лексичних злиттів грунтувався обліку комбінаторних особливостей їх морфологічного складу. ДжонАлджео, наприклад, [3] виділяє такі групислов-слияний:

1) одиниці які з чи частковим збігом окремих елементів вихідних компонентів та його накладенням:strimmer <>string +trimmer>;slanguage <>slang +language>;

2) одиниці зинициальним чи фінальним урізанням структури однієї з вихідних компонентів за збереження повної структури іншого вихідного компонента:fanzin — ‘журнал для шанувальників акторів і співаків чи спортивних уболівальників’ <>fan +magazine>;paratroops — ‘повітряно-десантні війська’ <>parachute +troops>;

3) одиниці зинициальним і/або фінальним урізанням структури двох вихідних компонентів:transputer <>transistor +computer>;Singlish — ‘спрощеному варіанту англійської, яким розмовляють жителі Сінгапуру’ <Singapore + English>;

4) одиниці з збігом і накладенням окремих елементів вихідних компонентів і урізанням:numeracy <>number +literacy>.

Класифікація ДжонаАлджео полягає в обліку особливостей змін, що відбуваються зі структурою вихідних компонентів лексичних злиттів, і дає можливість окреслити 16 базових структурних типів. Складність моделювання і надзвичайне структурне розмаїття даних лексичних одиниць є наслідком непередбачуваному характері процесу їх знань, наприклад, усічення однієї з вихідних компонентів іноді зводиться до одного стилю і навіть звуку.Морфологическая структураслов-слияний, в такий спосіб, не настільки важливою, як його звукова оболонка. «>Звуковая ланцюжок», т. е. зовнішня формаслова-слитка, може «навести» читача чи слухача на правильне розуміння значення всієї одиниці, яка семантично і формально пов'язані з складовими її лексемами. Це дозволяє розглядати структуру лексичних злиттів як що складається ні з морфем чи «осколків» морфів вихіднихкомпонентов[2] , та якщо зполнозначних лексем, представлених окремі фрагменти. Далі у процесі комунікаціїчитающий/слушающий відновлює дані фрагменти повністю, що необхідною передумовою розпізнавання смислів, закладених значенні лексичній одиниці. Відповідно до вищезазначеного, З.Кеммер [4] запропонувала типологіюслов-слияний, засновану на фонетичних і семантичних критеріях. З.Кеммер розділила дані лексичні освіти втричі великі групи:

1) одиниці з накладенням (>overlapblends), до якої ввійшли одиниці типуglitterati <>glitter +literati>;

2) одиниці з заміщенням (>substitutionblends):

а) цілої лексеми (>lexemesubstitution):carjacking <>car +hijacking>;

б) морфеми (>morphemesubstituion):andropause <>andro- +menopause>;

в) стилю (>syllablesubstituiton):digerati <>digital +literati>;

р) сегмента звуковий ланцюжка (>segmentstringsubstitution):smog <>smoke +fog>;

3) група «рідко можна зустріти» одиниць (>rareblendtypes):

а)телескопние одиниці, освічені із трьох вихідних компонентів (>3-sourceblends):turducken — ‘індичка, фарширована м'ясом качки і курчати’ <>turkey +duck +chicken>;

б) «орфографічні злиття» (>orphographicblends):pharming — ‘розведення генетично модифікованих тварин’ <>pharmaceutical +farming>;

в)телескопние одиниці з «включеннями» (>intercalativeblends):chortle <>chuckle +snortle>,slithy <>slimy +lithe>.

>Лингвистические дослідження останніх, що проводилися руслі когнітивного підходи до аналізу мовних явищ, дозволили розглядати освіту лексичних злиттів як наслідок складного когнітивного процесу інтеграції концептів (>conceptualblending), який проявляється на рівні мовному. Теорія концептуальної інтеграції була розроблена 90-ті роки минулого століття Ж.Фоконье що з М. Тернером [5]. Відповідно до даної теорії чоловік у процесіречемислительной діяльності формує звані «ментальні простору» — концептуальні об'єднання, «пакети інформації», що є відбитком нашого сприйняття дійсності. У процесі когнітивної операції ментальні простору комбінуються і формують проміжне («родове») простір (>genericspace), яке потім координується, структурується і призводить до утворення нового змішаного простору (>blend), має інтегровану структуру [5, з. 1—2]. Нова концептуальна структура то, можливо представленій у мові одиницями різного рівня складності, зокрема ісловами-слитками, які інтегрують форму і значення вихідних лексем.

Між значеннєвими компонентамислов-слитков варто виокремити такі шість видів відносин:

1) ставлення «перетину» (>crossing) представлено в значеннях одиниць типуplantimals <>plant +animals>,banjolin <>banjo +mandolin>,churkey <>chicken +turkey>. Новий концепт є самостійним освітою і формуватимуться містить у однаковою мірою елементи вихідних концептів;

2) ставлення «комбінування» (>combining) представлено в значеннях одиниць типуflexecurity <>flexible +security>,dynaxity <>dynamisity +complexity>. Новий концепт повністю вміщує зміст вихідних концептів;

3) ставлення «підтвердження» (>confirming) представлено в значеннях одиниць типуdisastrophe <>disaster +catastrophe>,alonely <>alone +lonely>. Вихідні концепти у разі є ідентичними, і цього їх комбінування новий концепт має високим рівнем інтенсивності і експресивності;

4) ставлення «протиріччя» представлено в значеннях одиниць типуfroe <>friend +foe>,frenemy <>friend +enemy>[3] . Новий концепт формується з урахуванням концептів, що у антагоністичних відносинах;

5) ставлення «сполуки» (>connecting) представлено в значеннях одиниць типуEurasia <Europe +Asia>,Texico <Texas + NewMexico>,Wintel <Windows + Intel>. Новий концепт відбиває реалію, що займає проміжне становище між реаліями вихідних концептів;

6) ставлення «компромісу» (>compromising) представлено в значеннях одиниць типуhuwoman <>human +woman + man>,hesh <>he +she>,shim <>she +him>, що єгендерно-нейтральними найменуваннями. Новий концепт хіба що нівелює, нейтралізує специфічних рис вихідних концептів.

Однією з найбільш спірних питань, що стосуються освітислов-слитков у "англійському мові, вважається визначення статусу одиниць, мають серійний характер:Contragate,Monicagate,Camillagate,NottingHillgate;workaholic,chocaholic,shopaholic,computerholic;cheeseburger,baconburger,tofuburger,veggiburger;glitterati,chatterati,Britpoperati,soccerati,luncherati;advertainment,scientaiment,edutainment. Вочевидь, що з створенні перших слів у цих серіях відбувався описане вище процес злиття вихідних компонентів на концептуальному і мовному рівнях, який, внаслідок своєї успішності, оцінено розмовляючими, став широко експлуатуватися і призвела до створення цілого ряду слів за аналогією. Окремі шматки, виокремлені з одиницьWatergate,alchoholic,hamburger[4] ,literati, entertainment, придбали значення повноцінної лексичній одиниці — ’скандал’, ’фанат’, ‘бутерброд’, ’знатне суспільство’, ’приємне розвага’ (відповідно). Дане зауваження є надзвичайно важливим, бо окремі лінгвісти переконані, що в випадку ми маємо працювати з семантичним переосмисленням і появою нових афіксів чиполуаффиксов, які збігаються формою з цим фрагментом багатоскладного слова. Через війну, на думку, нові слова утворюються у рамках принципово іншогословообразовательного процесу —аффиксации. Проте слід пам'ятати, що значення афіксів, зазвичай, більшабстрактние[5] , проти наведеними вище прикладами, і вимагають розуміння реконструкції форми і значення всієї лексичній одиниці.

Лексичні злиття є яскравими, неординарними за своєю формою і семантикою одиницями. Значне збільшення кількостіслов-слитков зі сторінок англомовної преси останні кілька років дозволяє розглядати феномен їх створення прояв разючою гнучкості і рухливості мови у виконанні надзвичайно складного образу сучасного світу.

Список літератури

1.Заботкина В.І. Нова лексика сучасного англійської. М.: Вищу школу, 1989. З. 38—39.

2. Сухорукова О.Н.Структурно-семантические і функціональні особливості телескопічних одиниць намассово-информационном дискурсі: на матеріалі англомовної преси. Волгоград:АКД, 2004.

3.AlgeoJ.Blends:Astructural andsystematicview // AmericanSpeech. 1977. № 52.P. 47—54.

4.Kemmer P.S.LexicalBlending:AnIntegratedView,withImplicationsforMorphology //Paperpresentedat FirstLandau InternationalSymposium,Landau,Germany,March, 2000.

5.Turner M.,FauconnierJ.ConceptualIntegration andFormalExpression // Journal ofMetaphor andSymbolicActivity, 1995, 10 (3).P. 183—203.

6.PhythianB.A.,Cox R. AConciseDictionary of NewWords. —Cox &Wyman Ltd. Reading,Berks, 1999.


Схожі реферати:

Навігація