Реферати українською » Языкознание, филология » Способи перекладу термінів з англійської мови на російську (на матеріалі економічних текстів)


Реферат Способи перекладу термінів з англійської мови на російську (на матеріалі економічних текстів)

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Дипломна робота

Виконавець студент групи 593 Ж. В.Лесникова

>Амурский державний університет (>ГОУВПО «>АмГУ»)

Благовєщенськ 2010

>Реферат

Робота містить 79 з., 14 використаних джерела.

Термін,терминосистема, структура терміна, розбіжностіИЯ іЯП, науковий стиль, еквівалентність, фінансово-економічна лексика, переклад, запозичення, калькування, дослівний переклад, транспозиція, адаптація.

Питання специфіці термінів та засобах їх перекладу завжди обіймав особливу увагу в порівняльному мовознавстві: її розглядали у своїх працях з теорії перекладу В.М. Комісарів,Я.И.Рецкер, І.В. Арнольд; якого є об'єктом дедалі більше пильної уваги сучасних учених.

У сучасномутерминоведении приділяється дедалі більша увага питанням функціонування термінів у мові. Звісно ж важливим комплексний аналіз терміносистеми, яка у спеціальному тексті фінансових і нових економічних документів.

Діяльність розглянута термінологія, використовувана під час складання річних фінансових звітів іноземних компаній у англійською та російською мовами, статути міжнародних організацій інші тексти, які стосуються економіці. На думку, їх термінологічна структура може розглядатися як відбиток фінансово-економічного дискурсу сучасної західної бізнесу. Термінологія розглядається нами як система, організує особливий жанр тексту, що грає найважливішу роль ділової комунікації.

Зміст

Запровадження 6

1 Економічна термінологія як особливий пласт мови 10

1.1 Сутність терміна 10

1.2 Структура термінів 12

1.2.1 Характер значеннєвих перетинів поміж компонентами англійських термінологічних словосполучень 12

1.2.2 Використання термінів – складних слів 14

1.2.3Однословние терміни у "англійському мові 16

1.3 Місце терміна у системі мови 21

1.3.1 Ступіньтерминологизации лексичних одиниць 21

1.3.2 Термінологія ітерминосистема 23

2 Технічні способи перекладу англомовних термінів 28        

2.1 Визначення способу перекладу 28

2.2 Прямий і непрямий переклад 28

3 Переклад російською мовою економічних термінів 43    

3.1 Розбіжності в лексичному складі - йморфо-синтаксической структурі термінівИЯ іПЯ і на еквівалентність перекладу 43

3.1.1. Розбіжність граматичних форм однієї з компонентівсопоставляемих термінівИЯ іПЯ 45

3.1.2. Розбіжності в лексичному складі термінівИЯ іПЯ 48

3.1.3. Розбіжностілексико-грамматической структури термінівИЯ іПЯ 49

3.2. Зіставлення термінів англійської і російської мов насемасиологическом рівні 50

3.2.1.Многозначность і варіантність відповідностей у перекладі 53

3.2.3.Безеквивалентние терміни 60 Висновки 66

Укладання 69

>Библиографический список 73

Словники 78

Джерела 79

Додаток А 80

Запровадження

Тема дипломної роботи – функціонування термінів у "англійському мовою й методи їхнього перекладу російською мовою (на матеріалі економічних текстів).

Предмет дослідження обраний не випадково. Нині, за доби розвитку економічних взаємин держави і швидких економічних реформ, як ніколи важлива комунікація з економіки, і, адекватний переклад такої важливої пласта мови як економічної термінології.

Справжнє час – цей час втрати старих економічних догм, час становлення нової моделі економіки, появу у цьому сенсі нових професій. Магічне слово «ринок» символізувало такого повороту би в економічному розвитку. Далі пішла ціла лавина нових «економічних» слів – хронологічних маркерів змін. Ця лавина змела кордону традиційногоузкопрофессионального вживання і щедро вихлюпнулася на книжкові полки як численних актуальних видань по менеджменту і маркетингу, лізингу і консалтингу, бухобліку і аудиту. Економічні терміни зазвучали в мовлення на радіо й телебаченні. Так, більшість ключових економічних термінів виявилися «говорять про» у значній своїй частині суспільства. У умовах були не виникнути підвищеної зацікавленості до активно що формується економічної терміносистеми.

Інтерес для лінгвістів представляє як вивчення розвитку фінансової, економічної, управлінської термінології тієї чи іншої мови, і дослідження проблем перекладу фінансових і ступінь економічних текстів. Вивченню економічної термінології та що у ній терміносистем вужчих наукових областей присвячений низку досліджень.

У сучасномутерминоведении приділяється дедалі більша увага питанням функціонування термінів у мові. Звісно ж важливим комплексний аналіз терміносистеми, яка у спеціальному тексті фінансових і основи економічних документів.

Діяльність розглянута термінологія, використовувана під час упорядкування річних фінансових звітів іноземних компаній у англійською та російською мовами, статути міжнародних організацій інші тексти, які стосуються економіці. На думку, їх термінологічна структура може розглядатися як відбиток фінансово-економічного дискурсу сучасної західної бізнесу. Термінологія розглядається нами як система, організує особливий жанр тексту, що грає найважливішу роль ділової комунікації.

Актуальність вивчення засобів і проблем перекладу термінів економічної спрямованості обумовлена розширенням співпраці між російськими, і зарубіжними компаніями і зростаючим обсягом комунікації у цій у професійній галузі. Необхідною умовоюмежъязиковой комунікації є еквівалентність термінів,конституирующих бізнес-інформацію у спеціальній тексті.

Питання специфіці термінів та засобах їх перекладу завжди обіймав особливу увагу в порівняльному мовознавстві: її розглядали у своїх працях з теорії перекладу В.М. Комісарів,Я.И.Рецкер, І.В. Арнольд; якого є об'єктом дедалі більше пильної уваги сучасних учених. У «>Толковом перекладацькому словнику»Л.Л.Нелюбина перекладу термінів присвячена окрема стаття, що підкреслює значення аналізованої існують, та складність її вирішення. Якщо завдання перекладу – забезпечення еквівалентності як «спільності змісту текстів ориґіналу і перекладу», то, при перекладі спеціальних (фінансових і основи економічних) текстів термінам слід приділяти особливу увагу: і вони визначають інформаційне зміст спеціального тексту, будучи своєрідними ключами, організуючими,структурирующими ікодирующими спеціальну інформацію. Отже, саме стосовно термінам найгостріше йдеться про можливості досягнення еквівалентності за наявності відмінності кодових одиниць, що становить, на думку РоманаЯкобсона, «кардинальну проблему мови та центральну проблему лінгвістики».

Практично всі лінгвісти згодні про те, що «абсолютна тотожність кодів суперечить природі мови». Можливість абсолютно повної та точної передачі змісту оригіналу під час перекладу фінансових і ступінь економічних текстів обмежена, передусім, відмінностями в мовних системах; ще, їй перешкоджають різні номінації понять, сформовані у кожному з мов, і навіть відмінності явищ самої дійсності.

Метою дослідження є виявлення частотності вживання способів перекладу термінів шляхом зіставлення англійських і росіян текстів економічної тематики.

У зв'язку з поставленої метою вважається за необхідне рішення наступних завдань:

1. Одержати уявлення про особливості термінів, визначити місце термінології у системі мови.

2. Виділити характерні риси економічної термінології.

3. Проаналізувати основні прийоми перекладу термінів.

4. Виявити труднощі, що у процесі перекладу термінів.

5.Классифицировать труднощі перекладу термінів, сформулювати прийоми, дозволяють вирішити виниклі проблеми з найбільшим ефектом.

У процесі вивчення матеріалу широко застосовувався методдефиниционного аналізу, який дозволив встановитипонятийно-обусловленние зв'язок між англійськими і російськими термінами. Також використовувався метод контекстуального аналізу, оскільки дефініція який завжди дозволяє їм отримати повне уявлення про значення терміна, у разі потрібно аналіз вузького чи широкого контексту. При визначенні термінологічних відповідностей застосовувався метод зіставлення і протиставлення понять, і навіть метод суцільний вибірки.

Матеріалом дослідження послужили економічні терміни, отримані внаслідок типової вибірки із джерел, які мають сферу функціонування, саме фінансові звіти, доповіді економічної тематики за 2009 рік.

>Методологическую базу роботи склали роботи В.М.Комиссарова,Я.И.Рецкера, А.В. Федорова, М.К.Рябцевой, І.В. Арнольд,Л.И. Борисовій та інших вчених.

1 ЕКОНОМІЧНАТЕРМИНОЛОГИЯ ЯК ОСОБЛИВИЙПЛАСТ МОВИ

1.1 Загальна характеристика терміна

Маючи складної внутрішньої семантичної структурою, термін є єдиною, самостійної одиницеюнаименования.[1]

Термін (включаючи науково-технічні терміни і терміни організаційно-розпорядчою документації) – це одиниця будь-якого конкретного природного чи штучного мови (слово, словосполучення, абревіатура, символ, поєднання словабукв-символов, поєднання словацифр-символов), що має внаслідок стихійно сформованій чи особливої свідомої колективної домовленості спеціальним термінологічним значенням, що може бути виражено або у словесної формі, або у тому чи іншому формалізованому вигляді й досить саме і повно відбиває основні, суттєві цьому рівні науку й техніки ознаки відповідного поняття. Термін – слово, обов'язково співвідносне з певною одиницею відповідноїлогико-понятийной системи у плані змісту.

А.А.Реформатский визначає терміни «як однозначні слова, позбавленіекспрессивности».[2] М.М. Глушка констатує, що «термін – це слово чи словосполучення висловлення понять і позначення предметів, що має, наявністю в нього суворої і точної дефініції, чіткими семантичними межами і тому однозначне не більше відповідної класифікаційноїсистеми».[3]

Яка ж сама лінгвістична природа терміна? По-перше, термін – це невід'ємна органічна частина лексичній системи літературної мови. По-друге, терміни від інших розрядів слів своєї величезної інформаційної насиченістю. У науковому та технічному терміні дано найточніше, концентроване й економне визначення наукового чи технічного поняття.

Основну вимогу, пропоноване до терміну, – його однозначність. Уобщетерминологическом плані ця потреба реалізується двома шляхами, т. до. є дві категорії термінів: 1) загальнонаукові і загальнотехнічні терміни і 2) спеціальні (номенклатурні) терміни.Общенаучние і загальнотехнічні терміни висловлюють загальні поняття науку й техніки. Терміни існують непросто у мові, а складі певної термінології. Термінологія, як система наукових термінів, є підсистему всередині загальної лексичній системиязика.[4] Відповідно до А.А.Реформатскому, термінологія – це система понять даної науки, закріплених у відповідній словесномувиражении.[5] Якщо спільну мову (поза даної термінології) слово то, можливо багатозначним, то, потрапляючи у певну термінологію, воно набуває однозначність.

Специфіка термінів як особливого лексичного розряду слів у тому, що вони створюють у процесі виробничу краще й наукової роботи і тому функціонують лише між людьми, які мають відповідними науковими і виробничими реаліями, тобтомакроконтекстом. Тож у на відміну від звичайних слів, однозначність що у мовної комунікації забезпечується ситуацією чи лінгвістичним контекстом, однозначність терміна регламентуєтьсяекстралингвистическиммакроконтекстом чи лінгвістичниммикроконтекстом.

Термін вже не потребує контексті, як звичайне слово, то він 1) член певної термінології, як і виступає замість контексту; 2) може вживатися ізольовано, наприклад, з текстів реєстрів чи замовлення у техніці, 3) задля чого й має бути однозначною не загалом у мові, а межах даноїтерминологии.[6]

У межах лексичній системи мови терміни виявляють самі властивості, що інші слова, тобто їм притаманна й зарплатовій антонімія, і ідіоматика. Наприклад, термін «>valve» вмашиноведении позначає «клапан», в радіотехніці «електронна лампа», в гідравліці «затвор»; термін «power» у фізиці означає «потужність», «енергія», у математиці – «ступінь», в оптиці – «сила збільшення лінзи».

Один і хоча б термін може укладати різні термінології даного мови, чим ємежнаучную термінологічнуомонимию, наприклад:

reduction 1) економіки, 2) в юриспруденції, 3) в фонетиці;

Поступово зміст наукового знання починає проникати й у знаки обраного нами мови, насичувати і заповнювати їх. У мові слово, словосполучення вже невіддільні від своїх значення, й тут зміст наукового знання стає елементом мови науки. Наукове знання, що найшло свій вияв у слові, в терміні, перетворюється на якісно нову стадію, включаючись в семантичну систему і структуру тієї чи іншої мови науки, стаючи компонентомлексико-семантической системи цієї мови.

1.2. Структура термінів

1.2.1 Характер значеннєвих перетинів поміж компонентами англійських термінологічних словосполучень.Термини-словосочетания, які виражають єдині цілісні поняття, мають різною мірою значеннєвийразложимости, загалом вони більше стійкі, порівняно з вільними словосполученнямиобщелитературного мови зі своєїлексико-семантической організації. Їх можна віднести до числа лексичних словосполучень, характерною рисою якого є те, що місце однієї з компонентів заповнюється не будь-яким словом відповідної категорії, а лише деякими, утворюючими певну семантичну групу.

У англійської науково-технічної термінології є велика кількість термінів, які з кількох компонентів. Наприклад:

>read-writeheadformagnetictapeunit (універсальна голівказапоминающего устрою обчислювальної машини на магнітної стрічці)

Такі багатокомпонентні терміни ставляться до двох типам:

>неразложимие терміни словосполучення;

>разложимие терміни словосполучення.

>Устойчивие термінологічні словосполучення набагато легше піддаються перекладу, ніж складні слова – терміни, позаяк у них все компоненти граматично оформлені, що полегшує розкриття значеннєвих перетинів поміж ними.

Утерминах-словосочетаниях граматичне оформлення може виражатися: суфіксами (>selectivecommunication); приводами (>system oftaxes);

закінченнями (>controlledsystem). Тому зазвичай значеннєве зміст термінологічних словосполучень передбачає ніяких неточностей у витлумаченні термінів.

Велика увага приділяється систематичності новостворених термінів. У багатьох галузях розроблено спеціальні правила освіти термінів для понять чи об'єктів певного класу.

>Термини-словосочетания створюються шляхом додавання до терміну,обозначающему родове поняття, конкретних ознак з єдиною метою отримати видові поняття, безпосередньо пов'язані з вихідним. Такі терміни фактично є згорнуті визначення, що підбивають цього поняття під більш загально і водночас що вказують його специфічний ознака. Отже, утворюються своєрідні термінологічні гнізда, стали охоплювати численні різновидуобозначаемого явища.

Наприклад, англійський термінtax, визначається як «податок, мито, збір, членські внески, тягар,гнет, вантаж, тяжкість, плата за ліком, ціна, несхвалення, осуд; обвинувачення» використовують як основа для низки термінів, що уточнюють характер податкового збору:

-incometax – прибуткового податку;

-expendituretax – податку витрати;

-land-tax – податку землю;

-value-addedtax – податку додану вартість.

1.2.2. Використаннятерминов-сложних слів. Термін – складне слово є найчастіше поєднання двох чи більше основ імен іменників, які збігаються з формами, які приводилися в словниках:distributableitems (>нераспределяемая прибуток),bookvalue (балансову вартість) тощо. буд.Терминологическое стійке словосполучення зазвичай утворюється поєднанням імені прикметника безпосередньо з ім'ям іменником, причастя з іменником чи навіть кількох іменників, з'єднаних приводами:accountingconvention (метод бухгалтерського обліку),building ofcompetencies (на підвищення кваліфікації),utilization oflooses (погашення збитків).

Терміни – складні слова дедалі більше пробираються у англійську науково-технічну літературу, оскільки значення складного слова завжди точніше спеціалізовано, ніж значення відповідного словосполучення. Наприклад, складне словоallweatherfighter («усепогодний винищувач», т. е. тип винищувача, призначеного як денних, так нічних дій за будь-якої погоди) іfighterfor allweather (винищувач, придатний використання їх у будь-яку погоду).

С.Гореликова формулює ряд формальних правил перекладудвухкомпонентних термінів – складних слів, т. до. «якщо вдасться з'ясувати значення компонентів, то цих правил допоможуть розкрити значення складного слова вцелом».[7]

Передусім слід визначити, якоїлексико-смисловой категорії ставляться компоненти складного слова, т. е. що вони позначають: предмети, дії, властивості тощо. буд. Складне слово – термін, обидва компонента якого позначають предмети (т. е. машини, механізми, прилади й т. буд.), перекладається по-різному, залежно від цього, у співвідношенні перебувають між собою дані предмети.

Якщо другий предмет – частина першого, то російський еквівалент має вигляд: іменникед.ч.,им.падежа + іменникед.ч. рід. падежу. Наприклад:

>wheatconsumption (споживання пшениці)

controlsystem (контроль).

Якщо Сталін перший предмет – частина другого, то перший компонент перекладається з допомогою прикметника, т. до. він визначає якісну особливість

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація