Реферати українською » Языкознание, филология » Загальна характеристика наукового стилю в англійській мові


Реферат Загальна характеристика наукового стилю в англійській мові

>канд.фил. наукАгузарова До. До.

Кафедра іноземної мов.

Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет)

У статті показано, що науковий стиль уражає текстів, виділені на повідомлення точних відомостей із якоїсь спеціальної області й закріплення процесу пізнання.

Найбільшбросающейся правді в очі, але з єдиною особливістю наукового стилю є використання спеціальною термінологією. Кожна галузь науки виробляє свою термінологію відповідно до предметом і методом своєї роботи. Свою спеціальну термінологію мають різні галузі культури, мистецтва, економічного життя, спорту т.д.

Проте присутність термінів не вичерпує особливостей наукового стилю. Науковий текст чи уснопроизнесенний науковий доповідь, чи лекція відбивають роботу розуму і адресовані розуму, отже, вони мають задовольняти вимогам логічного побудови і максимальною об'єктивності викладу.

>Стилеобразующими чинниками є необхідність дохідливості і логічного послідовності викладу складного матеріалу, велика традиційність. Відсутність безпосереднього контакту чи обмеженість контакту з одержувачем промови (доповідь, лекція) виключає чи сильно обмежує використаннявнеязикових коштів, відсутність зворотний зв'язок вимагає більшої повноти.

Зупинимося на синтаксичному аспекті.

>Синтаксическая структура мусить бути стрункої, повної та наскільки можна стереотипної. Як приклад наукового тексту наведемо уривок із листа знаменитої книжки родоначальника кібернетикиНорберта Вінера (1894-1964) «Кібернетика, чи Управління і зв'язок в тварину і машині». Уривок узятий із розділу, у якому автор, показавши, як і різні історичні епохи розвивалася мрія людства про автоматичному механізмі, підводить читача висновку у тому, що у наш час дослідження автоматів з металу або з плоті - є галузь техніки зв'язку й фундаментальними поняттями є поняття повідомлення, кількості перешкод, чи шуму, кількості інформації, методів кодування тощо.

Вінер доводить, що автомати і фізіологічні системи можна охопити однієї теорією І що створювати автоматичні механізми треба на засадах фізіологічних механізмів, тобто. досліджуючи принципи передачі та управління живими організмах. Уривок, отже, може цієї книжки особливий інтерес.

Todaywearecoming torealize that thebodyisveryfarfrom aconservativesystem, and thatitscomponentpartswork inanenvironmentwhere theavailable powerismuchmore limitedthanwehave taken it tobe. Theelectronictubehasshownus that asystemwithanoutsidesource ofenergy,almost all ofwhichiswasted,maybe averyeffectiveagencyforperformingdesiredoperations,especiallyif itisworkedat alowenergylevelWearebeginning tosee thatsuchimportantelementsas theneurons, theatoms of thenervouscomplex ofourbody,dotheirworkundermuch thesameconditionsasvacuumtubes,withtheirrelativitysmall powersuppliedfromoutsideby thecirculation, and that thebookkeepingwhichismostessential todescribetheirfunctionisnotone ofenergy.

Розглянемо, передусім, синтаксичну структуру цього тексту.

У ньому переважають складнопідрядні пропозиції. Нечисленні прості пропозиції розгорнуто з допомогою однорідних членів. В усьому цьому досить великому тексті лише 2 коротких простих пропозиції, та стислість їх виділяє дуже важливі думки, яким вони містяться.

>Thisis theanalogue ofmemory.

>Theylendthemselvesverywell todescription inphysiologicalterms.

Окремі члени пропозицій розгорнуто. Необхідність повноти викладу призводить до широкого використання різних типів визначень. Майже кожне іменник у наведеному уривку маєпостпозитивное чи препозитивне визначення чи й й інше одночасно.

>Специфичними для технічних текстів, особливо таких яких йдеться про приладах або устаткування, єпрепозитивние означальні групи, які з цілих ланцюжків слів:neurons,vacuumtubes,anti-aircraftfire controlsystems тощо.

Велике розвиток визначень цього пов'язані з вимогою точного обмеження використовуваних понять. З цієї причини багато слова пояснюютьсяпредложними, причетними,герундиальними іинфинитивними оборотами.

Для наукового тексту характерні подвійні союзиnotmerely,butalso,both ... and,as ...as. Багато наукових текстах зустрічаються також подвійні союзи типуthereby,therewith,hereby, які у художньої літератури стали вуджу архаїзмами.

Порядок слів переважно прямий.Инверсия у пропозиціїBetween thereceptor orsenseorgan and theeffectorstandsanintermediateset ofelements служить задля забезпечення логічного зв'язки й з попереднім.

Авторська мова побудовано першій особі множиниwearecoming torealize,wearebeginning tosee,we dealwith. Це має подвійне значення. По-перше, Норберт Вінер скрізь підкреслює, нова наука створена співдружністю великого колективу учених, і, по-друге,лекторское ми втягує слухачів і читачів у процес міркування і речові докази.


Схожі реферати:

Навігація