Реферат Ритм

Л. Тимофєєв

Ритм — закономірне повторення порівнянних і почуттєво суттєвих одиниць.Напр. стукіт маятника чи удари пульсу ритмічні: у яких маємо, по-перше, одиниці, т. е. певні (>отграниченние друг від друга певними інтервалами, закінчені) явища (стукіт, удар), по-друге —соизмеримость, однорідність цих одиниць (удароднокачественен з ударом), по-третє — повторюваність одиниць (ряд їх), по-четверте — упорядкованість, закономірність повторення і, нарешті, по-п'яте, — чуттєву відчутність, можливість безпосереднього сприйняття цих одиниць і інтервалів з-поміж них. Р. у сенсі притаманний безпосередньо і цілої низки природних явищ (морські хвилі тощо. п.) і людському організму (ритмічно подих, робота серця, кровообіг тощо. буд.).

У основі ритмічною організації людської промови лежить той природний, первинний Р., що характеризує діяльність організму людини і зокрема людський подих. Оскільки процес дихання щодоритмичен, остільки ритмічна певною мірою і людська мова: необхідність періодичних вдихів івидихов викликає відповідні зупинки голоси — паузи, які розбивають мова на одиниці, звані мовними тактами. Р. промови є так.обр. результатом закономірного повторення будь-яких однорідних елементів промови, характер яких визначається складом даного мови. Оскільки йдеться (зрозумілою мовою) завжди ділиться на свої слова, остільки ці повторювані мовні елементи можуть визначити як і повторення однорідних словесних поєднань, підібраних за подібністю тих чи іншихсловесно-звукових їх особливостей (порядок ударних і ненаголошених складів, розташування пауз, звукові повтори тощо. п.). Отже одиницею мовного ритму стають слово чи група слів,отграниченние від наступних з допомогою інтервалу — сильної паузи — ісоизмеряющиеся коїться з іншими одиницями завдяки повторення одноріднихсловесно-звукових особливостей.Напр. наступного уривку ми можемо встановити наявність Р. з урахуванням цілого ряду однорідних ознак, повторюваних у кожному одиниці, т. е. у кожному поєднанні слів,отграниченном з інших з допомогою сильної паузи:

«Вона віддалася без докору,

Вона цілувала без слів —

Як темне море глибоко,

Як дихають краю хмар».

У цьому вся уривку чергуються рядки, відмежовані одне від друга сильними паузами, т. е. які становлять закінчені ритмічні одиниці. У той самий короткий час вони порівнянні завдяки повторення у яких подібнихсловесно-звукових елементів. Вони однакове число складів (9—8, 9—8 тощо. буд.), однакове число наголосів — по 3 у кожному рядку, наголоси ці перебувають у одним і тієї ж складах у кожному рядку (2—5—8 склади), усім парних рядках наголос вихоплює останньому складі, усім непарних — на передостанній, кінці рядків відзначені звуковими повторами (римами); усе й створює основу сумірності цих рядків, що дозволить їхні як однорідних ритмічних одиниць. Крім того цьому уривку є і інших вторинних елементів сумірності: перша й інша рядки побудовано майже паралельно в звуковому відношенні (послідовність ударних звуків «а — а — про» на обох рядках), рівнобіжні в синтаксичному відношенні («вона віддалася» — «вона цілувала»); те легко помітити й у наступному двох рядках.Закономерное повторення цих порівнянних мовних одиниць і це створює Р. Залежно через зміну тихсловесно-звукових елементів, що кладуться основою сумірності, змінюється від і характер Р. У той самий час усе ці елементи (паузи, певна розстановка ударних і ненаголошених складів, характер закінчень, число складів в рядку тощо. буд.) дано не власними силами, а певних поєднаннях слів. Слова ці, залежно від змісту, лунають з певним вираженням, з певною інтонацією тощо. буд. На окремі падає сильне наголос, певні слабка й т. буд. Через війну — залежно від характеру слів, т. е. від змісту твору, — набувають відповідну своєрідну забарвлення й тісловесно-звуковие особливості, покладені основою Р., вони мають своє реальне звучання лише у із вмістом цього твору.

Отже Р. є явищем, основу якого ціле пасмо ознак (пауза, розстановка ударних і ненаголошених складів, розташування закінчень тощо. буд.) і котра отримує своє реальне наповнення лише у з цією словесної системою, де він здійснюється. Тому напр. збіг тих чи інших ознак Р. (напр. однакова розстановка ударних і ненаголошених складів в рядку) зовсім не від означає збіги Р., що у інший словесної системі вони дадуть вже інша звучання завдяки різним смисловимударениям, інтонаціям, інший розстановці пауз тощо. п. Тому наприклад, у художній переклад точне повторення розстановки ударних і ненаголошених складів зовсім ще означає точності у передачі Р. першотвору, оскільки інші елементи тієї складної системи, якої є Р., за умов іншої мови не збігаються (звичайна помилка перекладачів).

Виникнення поетичного Р., як засвідчило це До.Бюхер у своїй відомій книжці «Робота і ритм», пов'язані з тієї природною первинної ритмічністю промови, що з найбільшої виразністю можна знайти під час робочого процесу. Нерідко руху під час супроводжуються тими чи інші вигуками, вигуками тощо. п. Оскільки робочі руху ритмічні, остільки супроводжують їх вигуку також розташовуються ритмічно, т. е. повторюються через певні часові відтинки, періодично; цим вони підкреслюють ритм роботи, є звуковими сигналами його й, допомагаючи усвідомити цей Р., сприяють роботі. Звідси цей звуковий Р. стає однією з істотних елементів трудового процесу первісної людини, він організує ритм роботи. Своєрідність Р. кожної даної роботи визначає і своєрідність Р., її супровідного, безладні вигуку поступово змінюються словами, які належать до цієї роботи, — створюється робоча пісня, первинна форма ритмічно організованою мови, як одне із елементів трудового процесу.

У іграх первісної людини, відтворюють трудові процеси, відтворюються і створить робочі пісні, їх супроводжують; виконання робочої пісні, властивій даного трудового процесу, замінюється її відтворенням. Слова, що входять до пісню, стають характеристикою цього процесу, його описом тощо. буд. «Лірика», «Пісня»). Так поступово народжений у трудовому процесі мовної Р. від цього відходить, стає однією з елементів відображення цього процесу, отримує ідеологічне значення. Зміст його у цьому, що він би типізує, узагальнює, повторює у найбільш згущеному вигляді характерні риси промови: інтонації, наголоси, звучання тощо. буд.

Ухудожественно-литературном творчості ритмічна організація мови і постає як один із засобів досягнення максимальної виразності,типизированной емоційної напруги промови; паузиритмич. мови і їхподчеркнутость, звукова насиченість тощо. буд. — це робить її однією з найважливіших засобів вираження художньої промови. А характер Р. нерозривно пов'язаний із тим словесним контекстом, який його створює, з тим промовою, що він типізує, — звідси історичність Р., саме розмаїтість ритмічних систем, які створюються різними стилями в історичному літературному процесі. Так напр. Р. віршів Маяковського з його ораторській установкою різко різниться від Р. єсенінській поезії, з якою всього властива лірична наспівність.

Емоційна насиченість ритмічною промови визначає зв'язок ритму з ліричними ілиро-епическими жанрами, що саме характеризуються найбільшої емоційністю, напруженістю. У цьому сенсі поняття ритмічно організованою промови зливається з визначенням промови віршованій, однією з характерних ознак якої ритму і є.

Складним і нерозв'язаним є питання Р. прози, попри численні спроби низки дослідників (>Марбе,Сейнтсбери,Пешковский та інших.) встановити цей ритм. Проза безсумнівно ритмічна, але лише тому сенсі природного, первинного Р., який узагалі властивий промови. Як зазначивВерье, «ритм прози не що інше, як чернетка ритму». І ця думку добре виражена поетом М. Тихоновим, вказав, що Р. прози як і різниться від Р. вірша, як звичайна хода відрізняється від рухів бігуна. Фрази в прозаїчної промови настільки вільно зорганізовані у сенсі розмаїття серед складів, наголосів, їхніх стосунків та т. п., що цьому відпадає їхсоизмеримость, через що фрази неможливо знайти усвідомлені як і одиниці ритму. Р. як послідовно проведена система організації промови притаманний лише віршу, спроба ритмізації прози являє собою лише перенесення в прозу тих чи інших особливостей вірша (проза А. Білого,Вельтмана, До. Павлової,клаузули класичних ораторів та інших.). Вірші ж у прозі («>Pomes enprose» Бодлера) є, точніше, лірику в прозі (т. е. не у вірші, без ритмічною організації). Див. «Поезія та прозу», «>Стихосложение».

Список літератури

II.VerrierP.,Mtriqueanglaise,P., 1903

>HabermannP.,Rhythmus, в кн. «>Real-lexikonderdeutschenLiteraturgeschichte»,Bd III,Berlin, 1928—1929, P.S. 49—57

>Бюхер До., Робота і ритм, перев. З. З.Заяицкого, М., 1923

Тимофєєв Л., Проблеми віршознавства, вид. «Федерація», М., 1931

А його, Теорія літератури, М., 1934 (гол. V).

III.Ruckmich A., Abibliography ofrhythm, «The American Journal of Psychology», XXIV (1913),p. 508—520, і XXVI (1915),p. 457—459 (дана література до 1915)

>Балухатий З., Теорія літератури, Л., 1929

>Штокмар М. П., Бібліографія робіт з віршуванню, (М.), 1933 по предметного покажчику).

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуfeb-web


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Робінзонада
  А. >Аникст >Робинзонада — термін, яка у літературу через роман Дефо «Життя невпинно й пригоди
 • Реферат на тему: Романс
  М. >Комовская. Романс — вживається у двох значеннях. 1. У застосування до іспанської літературі Р.
 • Реферат на тему: Сюжет
  Сюжет у літературі — відбиток динаміки неминучого у формі развертывающегося у творі дії, у вигляді
 • Реферат на тему: Рима
  >Рифма — звуковий повтор наприкінці ритмічною одиниці: «Мій дядько найчесніших >пр|авил, Коли над
 • Реферат на тему: Бродячі сюжети
  Сюжети бродячі — стійкі комплекси мотивів, що є основою усного чи письмового твори, перехідні з

Навігація