Реферати українською » Языкознание, филология » Функціональний статус англо-американізмів в дзеркалі російської преси


Реферат Функціональний статус англо-американізмів в дзеркалі російської преси

Є.Тихоновская

Радикальні зміни у соціально-економічної іобществен-но політичної сферах російського соціуму кінця століття в. викликали «>неологический бум» зі сторінок преси. Саме переломну історичну епоху неминучі і закономірні масові запозичення, які позначають нові поняття. Будь-яким спробам штучно перешкодити цього процесу з допомогою адміністративних заходів не враховуючи здібності російської до самоочищення можуть дати шкода.Неологизми, що відбивають нові явища й поняття, процеси, які у соціумі, допомагають вловити «дух часу», мають серйозні шанси на міцне укорінення у мовній структурі.

Англійські елементи, як освоєні, і зовсім нові, виконують у мові сучасної преси найрізноманітніші функції відноминативной до експресивній. Найбільш виразні неологізми веллиптированних і метафоричних конструкціях, що свідчить про тенденціїанглицизмов до стійкою емоційної забарвленістю. Так, неологізми «пейджер» і «байкер» вживаються у такихеллиптированних конструкціях: «Раніше діаманти - теперпейджери» («>Комс. щоправда», 23.07.1997); «Перший байкер планети - Марлон Брандо» («Сьогодні», 29.01.1990) та інших. Ряд неологізмів в метафоричному контексті опосередковано відбиває позитивні й негативні явища: загальну «>ваучеризацию» початку 1990-х рр. («>Ваучеризация чи Біг дома» «>Комс. щоправда», 28.00.1993); розвиток хеджування, тобто.подстраховочних операцій на ф'ючерсної біржі («Великіхеджери хочуть гратипо–крупному» «>Коммерсантъ», 1.12.1994) й у конкурсних торгах («Насувається тендер з обслуговування АПК» «Сьогодні», 14.11.1997). У прикладі «Усіх спонсорів вітром не віднесе («>Коммерсантъ», 25.08.1998) іронічне ставлення автора виражено ясно шляхом поєднання неологізму «спонсор» зі стійким іронічним оборотом («вітром не віднесе»). Випадки метафоричного використанняанглицизмов в незвичайних текстах є «однією з свідчень широкоїупотребительности й успішного входження до російську мову іншомовних слів, зокрема і спеціальних термінів» (КРИСІН, 1996: 158).

>Неологизми англійського походження зі сторінок преси нерідко спричиняють комічного. Так, комічним ефект властивий «нанизування»англицизмов, чимало з яких вживаються всупереч своємуобщеязиковому лексичному значенням. Здається, що саме «нанизування»англицизмов супроводжуєтьсяасимией. Як справедливо зазначаєВ.П.Изотов, «>асимичность супроводжує повсякденне мова, у якій багато слова вживаються автоматично, без будь-якого зв'язку з їх реальним значенням» (Ізотов, 1998: 10).

Вражаючий приклад безглуздого вживанняанглицизмов зустрічаємо в «стінгазеті» клубу «Рогу й копита»: «УБилдинг-центре відкривсяхолдинг-семинар на задану тему «Сучасний клірінг». Всі учасники семінару забезпечені, шопінгом, лізингом, і навітькрекингом» («Літер. газ.», 1993, №40). Жоден з іншомовних слів у тому смішному оголошенні не пов'язане зі спільним змістом висловлювання, з оголошеної темою («Сучасний клірінг»). Так, навіть назва «>холдинг-семинар» (що означає семінар акціонерної компанії, використовує свій капітал на придбання акцій низки інших компаній) немає жодного ставлення доклирингу - системі безготівкових розрахунків між банками. Комізм ситуації підкреслюються і гучним назвою приміщення, у якому відкрився семінар, оскільки «білдінг» не характеризує слово «центр», означаючи «будова, будівельний (двір)» Тим більше незрозуміле, із метою організатори семінару мають намір забезпечити його можливістю довгострокової оренди (лізинг), покупками (шопінг) і навіть допомогти їм у переробці нафти і його фракцій (тріщання).

Як бачимо, лексичні значення наведениханглицизмов суперечливі. Цей мікротекст є іронічне висловлювання,висмеивающее зловживання чужомовному лексикою.

Включення неологізмів англійського походження на ряд однорідних членів пропозиції з різними по семантикою лексемами може бути виникненню комічного ефекту.Ср.: «Ліза, байкери і силіконові груди» («Вісті», 20.08.1998), «Постаті,пипси і тайгові облігації. Одкровення трейдера валютних облігацій» («>Коммерсантъ», 12.03.1996); «Мені представився вінегрет з сленгу ді-джеїв, вигуків юниххип-хоперов, вражаюче впевненою недбалої балаканини естетів і снобів» («Дзеркало тижня», 7.03.1997) та інших.

Засобом створення комічного є вживанняанглицизмов як компонента гібридних слів, що виникають у з тими чи інші явищами у житті соціуму.

Примітно гібридне слово «спікеріада», освічене за аналогією з «олімпіадою», «>спартакиадой» та інші подібними словами.Ср.: «Тривала на 2 місяці «спікеріада» українським парламенті завершилася» («>Ъ», 10.07.1998). Дане іронічне висловлювання включаєиллокутивную складову «>насмешка-критика» щодо тривалих дебатів у парламенті.

У прикладі: «Звільнені з армії контрактники отримують на руки по 18 мільйонів. Професійні шахраї, які у Будьоннівську, грабуютьгоре-рейнджеров в карта народження і наперстки як липку» («МК», 24.01.1997) гібридне слово «>горе-рейнджери» перегукується з цими аналогами, як «>горе-богатирь», «>горе-учений» тощо.

(узагальнену: «>горе-человек»), підкреслює гірку іронію щодо криміногенної ситуації та ускладнень до армій.

Той самий характер носить заголовок «>Рейв Бредбері» («Вісті», 27.08.1998), являє собою гібридне поєднання: прізвище відомого письменника-фантаста Бредбері + назва модного танцю (рейв), співзвучне справжньому імені письменника.

>Неузуальность (>окказиональность) способів словотвори даних слів-гібридів очевидна. Так, слова «>еврошопиться» і «спікеріада» єконтаминированними лексемами. Вони контамінація (у сенсі) входять такі суміжні явища, як: часткователескопия (порівн. «>еврошопиться» - «євро» + «>шоп» +суффиксально-постфиксальний спосіб) і аглютинація (порівн. «спікеріада» - «спікер» + «олімпіада»). Слова «>горе-рейнджери», «>штрейх-брокери» можна віднести, з погляду, швидше за все дотрансрадиксации (заміна кореня коренем (словом)). У найменуваннях «>рейволюция», «>Рейв Бредбері» має місце лексичнийтмезис (вставка всередині слова самостійного слова, у разі – «рейв»). У визначенні способів словотвори даних слів ми спираємося працюватиВ.П.Изотова [2].

Так само комічні пародії на фольклор, у котрих докладно використані англіцизми. Сюди відносяться насамперед казки: «>Козлятушки! Ваша мати прийшла!Ваучери принесла!» («КП», 12.01.1993); «Розбійники захопили Червону шапочку - вимагають ваучер!» («Крокодил», 1993, №4,с.17); «... Часом не тількиДятел, а й майже всі звірі лісом змушені «допомагати» Михайлу - Сорока стає рекламним менеджером... Мишко стає спонсором «свята для лісової малюків» («КП», 10.12.1996); «Не пий,хайджекером станеш» («Вісті», 22.01.1997) - пародійний парафраз слів: «Не пий, Іванушка, козенятком станеш» (казка «Гуси-лебеді»).

Можна відзначити також пародії на скоромовки, частівки.Ср.: «>Рокер з докером і брокер сорок раз зіграли покер» («Крокодил», 1993, №9); «>Елки-палки, сінник, яблуко в сиропі. Міймиленок побував на «сексуальному шопі» («Крокодил», 1993, №5-6); «Рубль упав, країни - дефолт.Получи-ка, Захід, болт! Ну, який із Росії попит? Має рацію, напевно, Джордж Сорос» («КП», 18.09.1998). Тут автор вставляє до тексту частівки англіцизм «дефолт», вміло обігруючи його новизну.

>Своеобразни пародійні парафрази крилатих висловів, які маютьекспрессивно-емоциональной оцінкою вічного і злободенного. 1. «Рекет вищої проби» («Вогник», 1995, №50) (порівн.: «шахрай вищої проби»). У цьому іронічному висловлюванні виділяєтьсяиллокутивная складова «критика». Соціальний сенс: осуд розгулу злочинності («рекет» став повсякденним явищем).

Пародійні парафрази крилатих висловів характерні також і газетних заголовків до сатиричним і гумористичним рекламним текстам. 2. «>Бизнес-Арт: не числом, а умінням» («>Известия-Юг», 10.06.1997). У цьому номінації обігрується відомий вислів Суворова: «не числом, а умінням». Соціальний сенс: важливо не кількість, а якість (мається на увазі якість виробленої фірмою «>Бизнес-Арт» продукції).

>Англо-американизми використовуються й у рекламі.Прагматическая спрямованість рекламного тексту проявляється шляхом актуалізації тих елементів структури висловлювання, які мають найбільший вплив на адресата. Ці елементи викликають необхідні дій у відповідь через коду (заклик скористатися товаром чи послугою) чи слоган (короткий, девіз, виражає рекламну навчання узапоминающемся вигляді) (Лівшиць, 1999: 188). На думкуТ.Н. Лівшиць, реклама сприяє появі «ілюзії унікальності», тобто. враження неповторності, значимості рекламованого товару або ж послуги. У створенні цієї ілюзії можуть брати участь різні мовні кошти.

Важливу роль у своїй граютьангло-американизми, незвичайність і нестандартність форми яких привертають увагу споживача. В усіх життєвих типах рекламних текстів (які інформують, переконуючих, які заповідають)англо-америка-низми можуть успішно реалізовувати функцію привернути увагу майбутнього споживача до рекламованого виробу. (>Нетудихатка, Нікітіна, 1993: 136), що цілком виправдана,т.к. помітні рекламні оголошення з неологізмами зазвичайзаинтриговивают споживача.Ср.: «>Залейлонгвей - та й годі!» («>Комс. щоправда», 6.05.1995); «Кожен, зберіг ваучер, може мати простий попейджеру!» («>Комс. щоправда», 25.09.1997); «Тендер - справа перспективне» («>Кр. зірка», 29.06.1997) та інших.

В. Г. Костомаров зазначає, що у мові сучасної реклами, «ранні фактичноотсутствовавшие у російській мови і зараз активно що складається» всуціль все англійське, «хіба що з російськими граматичними прикметами (Костомаров, 1997: 5).

Як кажуть,англо-американизми виконують у сучасної російської пресі різні функції. Уміле поводження з цим шаром лексики збагачує промовистість журнальних-журнальної-газетно-журнального тексту, посилює його емоційний вплив на читача.

Список літератури

1. КРИСІН Л. П.Иноязичное слово у тих сучасної життя. //Російську мову кінця століття століття (1985 - 1995). – М.: Мови російської культури, 1996. - з. 158;

2. Ізотов В.П. Параметри описи системи способів словотвори (з матеріалуокказиональной лексики російської). Авторська дисертація доктора філологічних наук. – Орел, 1998. – з десятьма;

3. ЛівшицьТ.Н. Реклама впрагмалингвистическом аспекті. – Таганрог, 1999. - з. 188;

4.Нетудихатка Ю.І., НікітінаР.С.Коммуникативний статусанглицизмов в сучасній німецькій мові.Сопоставительние дослідження у сфері номінації, і словотвори. //Збірник наукової праці Донецького державного університету. – 1993. – з. 136;

5. Костомаров В. Г. Мовний смак епохи (З спостережень над мовної практикою мас-медіа). – М.:Педагогика-Пресс, 1997. - з п'ятьма.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуlinguistic/


Схожі реферати:

Навігація