Реферат Элегический дистих

Элегический дистих – вид античної строфи; двустишие, перший рядок якого має форму гекзаметра (див. однойменну статтю), а друга – пентаметра:

(-

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Полиметрия
  У межах одного твори можуть поєднуватися частини, що або зорганізовані у відповідності до принципів
 • Реферат на тему: Метризованная проза
  Метризованная проза – це художній прийом силлабо-тонического упорядкування ритму прозового тексту.
 • Реферат на тему: Бурлеск
  Бурлеск (франц. і анг. burlesque, від італ. burla – жарт) – 1) тип комічної стилізації, що полягає
 • Реферат на тему: Фактографическая проза, чи пред-текст
  Щоденники, нотатники, чернетки, замітки у альбом, маргіналії. .. - це можна називати пред-текстом,
 • Реферат на тему: Концепція дискурсу як елемента літературознавчого метамови
  Виходячи з розуміння, що термінологічна точність - умова, необхідно належне дотримуватися у кожному

Навігація