Реферати українською » Языкознание, филология » Брокери, дилери та інші посередники


Реферат Брокери, дилери та інші посередники

Страница 1 из 2 | Следующая страница

З. У. Подчасова

Три тому історик мови Ю. З. Сорокін писав: «Зміни у стилістиці мови та стилістиці промови пов'язані зі зміною у складі мовного колективу, зі зміною його соціальній природи, з висуванням усередині нього нових впливових груп...» (Сорокін Ю. З. Розвиток словникового складу російської мови. 30—90-е рр. ХІХ ст. М.—Л., 1965. З 21-го). На той час ця думка виглядала кілька абстрактно і можна було віднесена насамперед до нашої історії. І ось вона отримала конкретне запитання і актуальніший зміст.

На початку 1990-х з газети «Культура» можна було прочитати характерну фразу: «З приходом про країну ринку знадобилися і призначає нові люди, здатні на цілком інших засадах прийняти справді нелегку ношу комерсанта» (1991. 14 груд.). Приблизно тоді водночас зі сторінок наших газет вперше з'явилися такі оголошення: «Запрошуємо висококваліфікованих спеціалістів роботи у сфері брокерської і дилерської діяльності» (Культура. 1991. 14 груд.); «Навчання професій брокера, дилера» (Веч. Москва. 1992. 7 апр.); «Коли ви є можливість, ми були зацікавлені в збуті своєї продукції з участю ваших дилерів...» (Незалежна газета. 1992. 23 апр.).

Соціолог відзначив, в такий спосіб преса зафіксувала початок формування нової суспільного прошарку — комерсантів, а основному — посередників, серед перших представників яких стали ми саме дилери і брокери. Ми ж зупинимо увагу насамперед мовних явищах і конкретно у тому, що розпочате суспільстві «висування нових впливових груп» викликала поява у мові безлічі запозичень, й у першу чергу, слів, називають представників цих «груп».

Як відомо, слова комерсант і тривалий час були тільки мовними фактами. Їх тлумачення можна було знайти у 4-х млосному Словнику російської під ред. А. П. Евгеньевой, але де вони були відсутні як явища нашої неминучого у Радянському Енциклопедичному Словнику до видання 1989 р. Сучасне значення слова комерсант — «обличчя, що займається приватної підприємницької діяльності» (Енциклопедичний словник бізнесмена. Менеджмент, маркетинг, інформатика. Під ред. М. І. Молдованова. Київ, 1993, З. 301), причому більше вузького поняття посередник — «фізичне чи юридична особа, яке виконує роль сполучної ланки між сторонами, бажаючими укласти угоду...». Останнє тлумачення наведено в Словаре-справочнике підприємця «Діловий світ» (М., 1992. З. 168) і має важливе нам додавання: «Посередницькі функції здійснюють брокери, дилери, комісіонери, консигнаторы, оптові покупці, промислові агенти, торгові агенти...». Довгий ряд перерахувань, куди включені ці трьох слів (брокер, дилер, консигнатор), свідчить у тому, що до нинішнього часу відбулася їхня чітка семантична диференціація. Процес лексичного розмежування щодо слова брокер і дилер можна продемонструвати з допомогою витягів із періодики останніх.

Брокер. Дилер

У 1991 року всі пояснювалося гранично просто. А. Белянчев у статті «Моя знайома — брокер» писав: «Щоб пояснити, що таке професія брокера, по допомогу тямущих словників вдаватися мені довелося. Це продавець оптового товару» (Культура. 1991. 14 груд.). Наступного уривку як розкривається сенс слова брокер (через функціональну характеристику), а й дається його стилістична забарвлення на той час: «Пробити пролом у глухий обороні власників продуктів, спокусити їх довгим карбованцем і покликані брокери... Надути тієї самої завколгоспом брокеру нескладно. Приміром, домовляється продати колгоспне зерно по 2 тис. за 1 тонну, але в торги виставляє по 2,5...» (Комс. щоправда. 1991. 28 груд.). Вочевидь, що з автора брокер — посередник, зареєстрований біржі й займається перепродажем.

Нарешті, найповніше уявлення про значення слова брокер ранній період функціонування цього запозичення у російській промови ми мали змогу отримати гроші з словникової статті, надрукованої у газеті «Економіка життя й» (1991. № 5): «Брокер — 1) посередник між продавцем і покупцем цінних паперів біржі; 2) посередник, всебічно знає кон'юнктури ринку, можливості закупівлю та збуту, спеціалізуючись із досить вузькому асортименті товарів».

Важливо, за всієї об'ємності та фактичній достовірності тлумачення він містить жодного (!) істотного ознаки, що дозволяє відокремити значення слова брокер від значень інших члени синонімічного низки із пологовим значенням посередник, і від слова дилер. Расценим цього факту як вияв недостатньою «усвоенности» запозичення брокер російською мовою цього часу.

До речі, залишкові явища семантичної дублетности понять брокер і дилер трапляються й дещо пізніше: «У самій Москві Ощадбанк відібрав трьох фінансових брокерів, у яких буде покладено функції підтримці ліквідності вторинного ринку Ощадбанку... До цих дилерів ввійшли Російський брокерський будинок,... "Російський акціонерний капітал" і маловідома компанія "Юнитраст"» (Комерсант. 1993. 4—10 окт.).

Вочевидь, взаємозамінність слів брокер — дилер викликана тим, автора цієї статті апелює насамперед до тому значенням, що об'єднує це слово — «посередник під час укладання угод».

Останній приклад цікавий такою, що брокери — дилери ньому фізичні особи, а великих компаній. Справді, згодом практично переважають у всіх тлумаченнях понять, які належать до синонімічного ряду посередники, з'являється фраза «фізичні особи, фірми чи організації». Як приклад наведемо шматки з словникових статей: «брокер — окремій людині чи спеціальна контора» (Катлинская Л. П. З актуальною лексики//Русская мова. 1993. № 3); «дилер — фізичне чи юридична особа...» (Словарь-справочник підприємця «Діловий світ»).

Нарешті, спробуємо вичленувати наявні у тієї ж тлумаченнях суттєві, диференціальні ознаки слів дилер і брокер: Брокер — посередник, здійснює операції «за відповідне винагороду, за дорученням і завдяки клієнтів» (Л. П. Катлинская). Дилер ж — «веде операції від імені і поза свої гроші» (Энциклопедич. словник бізнесмена). Натомість відзначимо, що об'єкти угод є суттєвими ознаками у разі. Обмеження діяльності дилерів купівлею-продажем «цінних паперів, валют, дорогоцінних металів» (Сучасний словник іноземних слів. М., 1992) і не відповідає дійсності. Наведемо такі приклади: «Найбільший дилер фірми розпродає склад обладнання Москві» (Веч. Москва. 1992. 24 червня); «Фірма шукає дилерів з оптової продажу продуктів з Іспанії біля Росії та країн СНД» (Веч. Москва. 1993. 27 груд.).

Диференціація за цією ознакою (об'єкт угод) відбулася вже всередині понять дилер і брокер. Так, нами зафіксовано запозичення найменування інвестиційний дилер: «"Olbi-diplomat" повідомляє адрес і телефонів членів Синдикату інвестиційних дилерів з розміщення акцій суспільства» (Вісті. 1994. 13 січня.).

Толкование терміна інвестиційний дилер (анг. investment dealer) вміщено в «Енциклопедичному словнику бізнесмена»: це «фірма, посредничающая над ринком цінних паперів, чи окреме обличчя, що з такий фірмою». Отже, об'єкт угод інвестиційного дилера — виключно цінних паперів.

Продовження зазначеної словникової статті цікаво тим, що демонструє виділені нами вище риси подібності та відмінності професій брокера і дилера: «Інвестиційний дилер виступає у ролі брокера, тобто зводить над ринком покупців з продавцями, одержуючи при цьому комісійні, чи ролі дилера, тобто передплачує весь новий випуск цінних паперів чи частину його, стаючи його власником, із єдиною метою перепродажу дрібнішими партіями».

Як продовження «розмежування» дилерів з об'єктів угод з'явилися поєднання валютний дилер (англійський еквівалент foreign exchange dealer «дилер, торгує іноземною валютою»): «Система електронних валютних торгів врятувала валютних дилерів банку від виробничої необхідності їздити до Єкатеринбурга» (Фінансові новини. 1994. 13—19 січня.); автомобільний дилер (анг. car dealer), щоправда, у разі мають на увазі американська реалія: «Кожні три-чотири хвилини — хвилинний випуск рекламних оголошень місцевого банку, супермаркету, автомобільного дилера чи страхової компанії» (Америка. 1994. № 2).

Відбулася диференціація всередині понять дилер і брокер і з іншого ознакою — членства / нечленства біржі. Зазначимо, що й відповідні англомовні терміни є пряму номінацію, немає стилістичній маркування, є метафоричными, те в нас становище інше. Порівняйте: щодо англійської inside broker (буквально «внутрішній» брокер) — член фондової біржі; outside broker (буквально «зовнішній» брокер) — не член фондової біржі, підпільний брокер, брокер чорного ринку. У нашій терминосистеме антонімом висловлювання офіційний дилер (член біржі) стало словосполучення сірий дилер: «Будучи офіційним дилером РАТ "ЄЕС Росії" над ринком цінних паперів, РБД увів у звернення опціони придбання акцій "ЄЕС Росії"» (Фінансова газета. 1994. № 8); «До цього часу за ввозившиеся з-за кордону дрібними партіями автомобілі "сірі" дилери платили мито у середньому 100 раз меншу, ніж офіційно імпортують автомобілі торгові фірми» (Вісті. 1994. 6 січня.).

«Цветовое» визначення також вибрано для позначення підпільного брокера — чорний брокер (явно того що відбувається від поєднання чорного ринку): «На жаль, однією з найбільш поширених зараз хвороб наших бірж є звані "чорні брокери", заключающие операції з клієнтами поза біржі» (Діловий світ, 1992. 25 березня).

Семантическая визначеність слів дилер і брокер, і навіть активний процес смислового роздрібнення цих понять — усе це є доказом достатньо засвоєння їх нашою мовою. З іншого боку, це і деривационной активністю даних позначень. Наприклад: «Гофброкер» (старший брокер) відкриває торги. Пожвавлення в павільйоні відбувається, щойно гофброкер виставив продаж кілька партій будівельних матеріалів» (Економіка життя й. 1991. № 5). Наступне однослівне оголошення — з газети «Діловий світ» (1992. 5 листопада): «Броксервис».

У фінансовий ужиток увійшло з останнього часу похідне від дилер слово дилинг, і навіть прикметник дилинговый. У англійській мові термін dealing(s) — ділові взаємини Юлії, комерційні угоди, торговельні зв'язки... (Англо-русский словник з економіки і фінансів).

Семантика слова дилинг у нашій мові поки явно недостатньо певна, якщо судити з контекстам, у яких вона використовується. Проте, як самі контексти показують, вона у/же англійської і воно пов'язане конкретно з дилерської діяльністю. Порівняйте: «Ми поговорили з кількома професіоналами ринку (працівниками управлінь валютного дилінгу банків)» (Комерсант. 1994. 1 февр.); «Впроваджується информационно-дилинговая система, що дозволяє дилеру, виходячи з офісу, працювати у різних секторах грошового ринку» (Фінансова газета. 1994. № 8).

Завершуючи семантичний аналіз слів брокер і дилер, відзначимо їх фразеологічну і сочетаемостную активність. У цьому для слова брокер особливо характерні стійкі поєднання брокерське місце, брокерська діяльність. З'являються власні найменування: «Російський брокерський будинок» та інших. Більше різноманітно оточення слова дилер. Крім тих, що у наведених вище прикладах, зустрічаються поєднання зі словом галузевої, регіональний, уповноважений, генеральний, найбільший дилер. Є також стійкі висловлювання: дилерська мережу, дилерський канал, дилерська гра, найменування менеджер по дилерским операціям.

Консигнатор

При перерахування сучасних назв посередників, крім брокера і дилера, нами згадувалося ще одне нове слово — консигнатор. Заимствованное з англійської мови (де consignee — вантажоодержувач, адресат вантажу), найменування консигнатор отримала російських словниках чітко певне значення. Отак, наприклад, визначено цей термін в Словаре-справочнике підприємця «Діловий світ» (З. 104—105): «Консигнатор — посередник, відмінна риса своєї діяльності у цьому, що він має у наявності реалізовані товари, хоча раніше їх не купує, не є їх власником. У консигнатора необхідні приміщення й устаткування до ухвалення, обробки, складування та організації продажу товарів...». Таке приміщення одержало назву консигнационный склад. Наведемо таке газетне оголошення: «Производственно-торговое підприємство "Лада експорт" пропонує через мережу консигнаційних складів оригінальні зап. частини» (Комc. щоправда. 1992. 7 січн.).

Далі, необхідно пояснити фразу «має... товари, хоча... перестав бути їх власником». Річ у тім, що консигнатором і власником товару полягає так званий договір консигнації, яким перший зобов'язується продавати товари зі складу від імені, але з допомогою власника товару, за певний термін, одержуючи при цьому винагороду.

Як кажуть, діяльність консигнатора певними рисами нагадує брокерську (яка є власниками товару, отримують за продаж комісійні); іншими ж рисами — дилерську (продаж здійснюється від імені).

Відповідно до Энциклопедическому словника бізнесмена, «консигнационная форма продажу використовується при слабкому освоєнні ринку або ж за поставок нових товарів, маловідомих новим покупцям» (З. 313). Додамо, що в умовах актуальність консигнационной діяльності також із дефіцитом приміщень, пристосованих для зберігання товарів. Звідси — оголошення що така: «Організація утруднює консигнацію: побутову техніку, НВЧ-печі, праски, телефони» (Центр. 1994. № 7).

Нерідко консигнационная діяльність існує як альтернативна, точніше допоміжна, по Отношению до прямий, непосреднической торгівлі крупних фірм. Наприклад: «Оптові партії товарів фірми APOLLO поставляються на контрактних засадах без посередників в мінімальні терміни з підприємств Торгово-промислового концерну APOLLO у Європі Азії, ні з консигнаційних складів Москві» (Діловий світ. 1992. 12 березня).

Риэлтер

Продовжуючи аналіз слів із пологовим значенням «посередник», слід також згадати неологізм риэлтер. У Америці realtor — агент з продажу нерухомості (Англо-Русский словник з економіки і фінансів. З. 406). Аналогічне тлумачення можна прочитати у числі «Московського комсомольця» від 3 липня 1992 р.: «Ріелтери — підприємці, займаються операціями з нерухомістю».

З наступного газетного уривки видно, як може мають ріелтори до посередницьку діяльність як: «Хоч як дивно, але, судячи з опитування фахівців риэлтерских фірм, реакція бізнесу на указ (в замітці мова йшла про змін у земельному законодавстві. — З. П.) виявилася досить млявою... Одні фірми... (суто брокерські контори, займаються лише перепродажем земельних ділянок) — посилалися те що, що цей указ торкається їхній вигляд діяльності» (Комерсант. 1994. 1 февр.). Отже, риэлтер може у ролі брокера, але з чітко певним об'єктом угод — «земельними ділянками».

Слово риэлтер ще досить «засвоєно» російською мовою, нечасто

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація