Реферати українською » Языкознание, филология » Мовна гра у газетній тексті


Реферат Мовна гра у газетній тексті

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Світлана Ільясова

Термін "мовна гра" уперше був в вжито Л.Витгенштейном у роботі "Філософські дослідження", ж належить широка трактування мовної гри як "однієї з ігор, з якої діти опановують рідною мовою" [1]. У дослідженнях останніх термін "мовна гра" має досить іншу (вужчу) трактування: під мовної грою розуміється усвідомлене порушення норми. За такого підходу мовна гра протиставляється мовної помилці, що виникає як наслідок ненавмисного порушення норми. При здавалося б очевидності і логічності такого протиставлення у сучасній мовної ситуації не легко провести межа між помилкою і грою. Так було в лінгвістичних дослідженнях останніх десятиліть ХХ в. дедалі більше звучить думка, на зміну відношенню "нормаошибка" приходить ставлення "нормадругая норма". "Інші норми" - це стилістична і контекстна, чи ситуативна" [2], тобто. те, що традиційно кваліфікувалося як помилка, наприклад, невиправдане вживання великої букви у сприйнятті сучасних рекламних текстах, в абревіатурах, сприймається за такого підходу не як порушення орфографічною норми, бо як реалізація комунікативної норми, определяющейся завданнями рекламного тексту. Отже, цілком праві ті дослідники, хто вважає, що "…питання нормативності йде з поля кодифікації, а поняття правильное/неправильное дедалі більше заміняють поняттям уместное/неуместное. …Теза "правильно усе те, що доцільно, доречно" визначає реальність комунікативної чи ситуативно зумовленої норми" [3]. Наголосимо також на те що, що мовна помилка має тенденцію до перетворення в мовну гру. Так було в монографії "Російська говірка. Фонетика. Морфологія. Лексика. Жест" наводяться приклади вживання про мовних помилок "в інтелігентської промови" й створення аналогічних окказиональных форм як мовної гри, порівн.: смогёшь, текёт, хочете, опущаещь і упредю, уходю, сидю, просю та інших. [4].

У цьому світлі всього викладеного зібраний нами матеріал представлять з позицій становлення нової типу норми - комунікативної, де, власне, базується мовна гра.

Загальновідомо, що складовими мови газети стандарт і експресія. На початок перебудовних процесів ці складові перебувають у паритетних відносинах, але у 90-ті роки експресія, безсумнівно, спрацьовує над стандартом. Усиливающаяся експресія мови газети пов'язані з загальним процесом демократизації, чи, зазначає В.Г.Костомаров, "точніше для характеристики цих дуже бурхливо развертывающихся процесів підходить термін л і б е р а л і із а ц і це" [5]. Справді, найнепорушніші норми сьогодні втрачають свій категоричний характер, навмисно порушуються. Сказане стосується, насамперед, до таких "догматичним" нормам, як орфографічні і графічні. Саме, з погляду, відбуваються найпомітніші зміни, своєрідна революція у сфері норм. Дослідники сучасної газетної промови відзначають активізацію у ній закличної й емотивної функцій, "які посилилися нині, як посилилося прагнення помітності" [6]. Можливо, варто було поміняти поняття місцями. Досить переглянути на сучасну рекламу з її часом нав'язливою зазывностью, реалізованої з допомогою помітності. Багато кошти на висловлювання на мові реклами такого властивості як броскость були запозичені мовою газети.

У відомій монографії "Російську мову у дзеркалі мовної гри" наводиться кілька типів порушення чинних орфографічних і графічних норм з метою створення мовної гри. Сучасні рекламні і газетні тексти дають значний матеріал для доповнення цього. У рекламних текстах це гра над кольорами, це використання латиниці (ИСКRENEE ТЕЛЕБАЧЕННЯ - реклама REN-TV; SOSTАВЬ КОМПАНІЮ ЖИВИМ - реклама наркологічної клініки тощо.), використання символів (Вікна, які зберігають t?епло; Зробіть Ваша стать t?еплым тощо.), використання великої букви (ФАНТАстическое пропозицію - реклама "Фанти"; Совершен-ноЛЕТние дерев'яні вікна; ОПТимальные ціни, і т.п.). Після рекламними у газетних текстах найбільшого поширення одержало ненормативне використання великої букви. Цілком природно, що прописна літера у новій нею функції - залучення уваги - найактивніше використовують у заголовках, адже основна функція заголовка - залучення уваги.

Мовна гра, побудована на використанні великої букви, представлена кількома типами.

1. Виділення в узуальном слові виробляючої основи.

Цей тип малопродуктивний, оскільки має слабкої експресивністю; порівн.: ЭлектроШОКовая терапія.

2. Створення нового слова за мовною моделі високої продуктивності і виділення у ньому виробляючої основи

Ср.: У Голлівуді підростає маленький БОНДенок (син Тімоті Далтона - виконавця ролі Джеймса Бонда); ПОШЛИНские пристрасті (від "мито"); телеЯШИНизация країни? (від Яшин - генерального директора "Связьинвеста").

3. Псевдомотивация, псевдочленение, псевдовосстановление що виконує основи.

Усі перелічені терміни йдуть на позначення однієї й тієї самого явища - "графічного виділення у структурі слова сегмента, утворить випадковий фоносемант (слова, тотожний образу по звуковому складу, але яка від узуального корелята відтінком значення чи наявністю ситуативно мотивуючого плану сприйняття сенсу" [7]. Треба сказати, що псевдомотивация - одне із поширених типів мовної гри акторів-професіоналів у російській мові. Приміром, цей тип у цілий ряд відомих нам робіт, але псевдомотивация з допомогою графічного виділення - новий російського мови тип мовної гри, який одержав поширення 90-ті роки ХХ в. в рекламних і з газетних текстах. Цей тип мовної гри доки вивчене і потребує докладному описі. Наша картотека має понад 100 прикладів графічного виділення частини слова, що датуються 1999-2000 роками.

Можна запропонувати таку класифікацію мовної ігри робилися із графічним виділенням:

1. На базі омонімії, порівн.: Нас не переКОСИшь! (заголовок). "Посеред Керченської протоки розкинулася піщана коса Гузла. Власне, вона є каменем спотикання у прикордонних суперечках" (КП. 17.10.2000); МИРовой хлопець (заголовок). "16 років відраховує свою зарплату до пайового фонду світу водій автобуса Віталій Травин" (Вісті. 15.04.2000).

Різновидом названого типу гри вважатимуться обігрування власної назви як графічно виділеної частини, порівн.: "ГАЗ"ификация Литви (заголовок). "Прервавшиеся з розкладом Радянського Союзу зв'язки з Прибалтикою почали відновлюватися - АТ "Горьковський автозавод" оголосило вчора початок складання своїх автомобілів Литва" (Вісті. 22.11.2000); ФАКЕЛьное хід (заголовок). "Футбольна бійку у Воронежі перед матчем "Факел"-"Спартак", за однією з версій, спровокували неонацисти (КП. 8.08.2000); Цукор не КАНТовать (заголовок). "У минулому випуску "Антирекламы" із подачі читача з Новосибірська П. Смирнова до антирекламных експонатів була помилково віднесеною продукція киргизького АТ "Бакай" - "Кант. Цукор в кубиках". Як виявилося, філософ Іммануїл Кант до зазначеним кубикам немає жодного відносини, ніхто гадки на мав порочити його світле ім'я. Десятки наших читачів з Киргизії й Казахстану є із неприхованою радістю (деякі з співчутливої усмішкою) повідомляють, що "кант" на киргизькому і казахському мовами означає "цукор" і більше нічого" (КП, 15 вересня 2000).

Ми привели цю довгу цитату у тому, щоб показати, що мовна гра то, можливо побудовано й на межъязыковой омонімії.

2. На базі паронимии. Як справедливо зазначає Е.А.Земская, "такого роду "гри" становлять також породженню окказиональных слів, і творення окказиональной членимости" у звичайного слова" [8]. Як свідчить наш матеріал, паронимия обігрується набагато частіше, ніж омонімія, оскільки тут зіштовхуються слова, в повному обсязі збіжні звучанням, і полі варіювання, безсумнівно, ширше, аніж за омонімії. Псевдочленение узуальных слів графічними засобами то, можливо представлено такими різновидами:

а) виділення абревіатур

У статті під назвою "ЛОМОвая юність" (Версія. 2000, №37) повідомляється, зокрема, на такому факті з біографії нинішнього віце-прем'єра І. Клебанова, як робота на Ленінградському оптико-механічному об'єднанні (ЛОМО). Обыгрывание абревіатур у мові сучасної газети стала однією з улюблених прийомів журналістів, порівн.: ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) - ВОЗражения проти тютюну; ЗМІ - Кого хоче приСМИрить совбез?; ОВР ("Батьківщину - Уся Росія") - Гладко було в папері, так забули про ОВРаги; КАРО - Угро УГРОжает бандитам; ГРУ - ГРУстный свято. Серед абревіатур є своєрідні чемпіони, що неодноразово беруть участь у мовної грі, порівн.: ОПЕК - Нафта під ОПЕКой США (КП. 3 березня 2000), Без ОПЕКи (Вісті, 27 червня 2000), Не хочемо під ОПЕКу (КП, 14 вересня 2000). Або: ПАРЄ - Що ПАСЕют чеченці Страсбург? (КП, 27 січня 2000), Що Росія ПАСЕт Страсбург? (КП від 4 квітня 2000), Що ПАСЕешь, те й пожнеш (Вісті від 5 квітня 2000).

Навіть побіжний погляд ті, що абревіатури дозволяє говорити, що більшість їх "однодневна", тобто чи взагалі вийде з ужитку разом із зникненням обозначаемой нею реалії (див. позначення політичних партій, блоків), чи до розряду спеціальної лексики, але для мови газети дана особливість є прогнозованою, оскільки більшість інформації, преподносимой газетою, актуальна сьогодні, зараз. На нашу думку, максимальний ефект у мовній грі досягається тоді, коли який провіщає (що пише) грає лише з формою, але з значенням слова - при графічному виділення грі мають бути залучені і вихідне слово, і графічно виділений. Розглянемо такий приклад: Перемогла СПеСь (заголовок). Праві відмовилися об'єднатися з "Яблуком" в Пітері (підзаголовок - Вісті. 6.04.2000). УПС (Союз правих сил) - абревіатура, у якій стрижневим словом є іменник чоловічого роду "союз", але, як з підзаголовка, перемогла все-таки пиху, а чи не УПС, точніше, перемогла пиху УПС. Невдалим з погляду реалізації комунікативної норми представляється нам наступний приклад: Червоне СОРМово (заголовок). З тексту статті, вміщеній з газети "Вісті" (27.10.2000), можна зрозуміти, що ЗЗРЗ - це система пошукових заходів, яка має жодних стосунків до Сормово.

До вдалим прикладів мовної гри можна віднести наступний: Прощавай, PRезидент! (заголовок). Справді, англійська абревіатура стала настільки популярної, що вдало вписалася до структури вихідного слова.

б) виділення власних назв. Цей прийом графічного виділення також має стала вельми поширеною у мові газети. Обыгрываться можуть власні імена, порівн.: У наЗИДАНие "Ювентусу" (заголовок; Вісті від 26 листопада 2000). У цьому прикладі графічно виділено прізвище знаменитого гравця футбольного клубу "Ювентус" - З. Зідана, який дискваліфікували за грубу гру. На гучні вибори американського президента особливо наші журналісти відгукнулися так: Америка БУШует (заголовок; Версія, 2000, № 42), і ще більше вдалий заголовок: ГОРячились, БУШевали, президента вибирали (КП від 9 листопада 2000). У першому заголовку об'єктом мовної гри стали прізвища обома кандидатами президентом, І що найголовніше, вихідні дієслова підібрані як по співзвуччю, а й близькі між собою за значенням, отже, мовна гра побудована як на паронимических, а й у синонімічних зв'язках слів, у своїй паронимия виявляється межъязыковой, а синонімія - внутриязыковой.

Як графічно виділеної частини можна використовувати назва фірм, порівн.: НАФТАлиновый бізнес (фірма "Нафта", експортує нафта і природний нафтопродукти); Не про нашу Машу ХИППовая каша (фірма "ХИПП" - виробник дитячого харчування); Хоча й ВЕДают, але творять (будівельна фірма "Веда") та інших. У мовну гру можуть утягуватися марки автомобілів, порівн.: Порулим, поОКАем! чи: О,Какой подаруночок. У другому прикладі має місце складна мовна гра, побудована й не так на паронимии, скільки на омофонии.

в) виділення імен загальних.

Графічне виділення одна із найефектніших способів відгуку на "модну" тему, порівн.: ПоКЛОН сіло світла (заголовок). "Багата американська сім'я збирається з допомогою клонування повернути мертву дочка" (КП від 20 жовтня 2000). Або: Пляж НУДных людей (заголовок статті про нудистском пляжі, АІФ. 2000, № 32). Графічне виділення може супроводжувати (чи супроводжуватися) інші види мовної гри, наприклад: варіювання приказок, прислів'їв. Ср.: Сивина в бороду, соБЕС в ребро (заголовок, КП від 13 жовтня 2000); На банки напав МОРаторий (заголовок; Вісті, 19 листопада, 1999); обігрування категорії роду з допомогою мнимого корелята, порівн.: Алла Пугачова стала ГЕЙшей (заголовок, КП від 1 жовтня 1999). Насправді, А. Пугачова не змінила орієнтацію і більше, стала гейшею - "вона виступить разом відразу з 135 хористами нетрадиційної орієнтації". Мовна гра може будуватися на співзвуччі слів із різних мов, порівн.: ЛотереяМАНИя (заголовок, Діловий вівторок. 18 липня, 2000). У цьому заголовку обігрується аффиксоид грецького походження mania і англійське іменник money.

Дуже цікаві заголовки, у яких між основним словом і графічно виділеної частиною виникає своєрідна внутрішня антонімія, порівн.: Прем'єр зайнявся парламентаризмом (заголовок; КП від 8 червня 1999). Лебєдь і Степашин будуть узгоджено тиснути Красноярскую злочинність (підзаголовок). Ср. також: Велика сила - дУХОвность (заголовок; КП від 28 липня 1999). "Батумец Дмитро Кинкладзе вішає на вуха не локшину, а гирі".

3. Графічне виділення в контаминированных утвореннях.

Контаминация, відповідно до загальноприйнятої точки зору, - одне із самостійних типів мовної гри, результатом якої є створення інновацій контамінованої структури та семантики (див. останні з що у мові газети прикладів: наркобараны, налогооблажание, пиараньи та інших. Структурні особливості контамінацій вивчені досить добре, семантика їх ще освітлена недостатньо. Ми дотримуємося широкого розуміння контамінації, яке ґрунтується наступних положеннях: 1) формально в новообразовании представлені, хоча б яка однією літерою (точніше, фонемой), обидва вихідних слова; 2) у значенні новоутворення складним чином переплітаються значення обох вихідних слів [9].

Контаминированные новоутворення, як і та інновації інших типів, активно утворюються у російській мові, але контамінації з графічним виділенням як тип інновацій з'явилися останніми роками ХХ в. У 1999-2000 рр. цей тип посилив свою продуктивність, що дозволило казати про наступних особливостях контаминированных утворень з графічним виділенням. Спільним для даного і попереднього типу (узуальные слова з графічно виділеної частиною) є що:

а) сфера функціонування - заголовки;

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація