Реферати українською » Языкознание, филология » До питання про переведення інтертекст


Реферат До питання про переведення інтертекст

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
складовими у культурі мови перекладу. Проблема який завжди вирішується, однак у даному типіпрототекста з універсальної компонентом його виконання цілком реальне.

За перекладачем справедливо визнається декларація про застосування такихмакростратегий, як стратегія кооперації (концептуальне співробітництво з автором оригіналу), стратегії аналогії і стилізації (досягненняфункционально-естетической аналогії перекладу оригіналу), і навіть стратегіїпертинентности і тісно пов'язаних із нею стратегій роз'яснення і апроксимації; стратегія креативності і навіть стратегії конкурентності [8, з. 86]. Навіть якщо список і безсумнівний, він у повною мірою відбиває відчайдушні спроби перекладача прорватися крізьлингвокультурние бар'єри до чужомовному свідомості. Стратегія перекладача, у пошуках якої тут зроблено спробу змоделювати процес пошуку ‘спільного знаменника’ для прецедентного тексту і заступника, явно входить у розряд креативних. Залишається тільки пошкодувати у тому, що "застосування стратегії не гарантує результату, але не дає перекладачеві і читачеві шанс.

Список літератури

1. Амєлін Р.Поминки по інтертекстуальності: Лекція 13:magazinesss/novyi_mi/filos/lec/content.html.

2. ГаспаровБ.М. Мова, пам'ять, образ.Лингвистика мовного існування. М., 1996.

3.ГудковД.Б. Теорія і практика міжкультурної комунікації. М., 2003.

4. Денисова Р.Интертекстуальность і семіотика перекладу: можливості і знаходять способи передачіинтекста // Текст.Интертекст. Культура.:Сб. доповідеймеждунар.науч. конференції. М., 2001.

5.Каримова М.Г.Гипертекст у філософії постмодернізму // ВісникТюмГУ., 2002.

6. Червоних В.В. «Свій» серед «чужих»: міф чи реальність? М., 2003.

7. Кузьміна Н.А. Феномен художнього переведення гривень у світлі теоріїинтертекста // Текст.Интертекст. Культура.:Сб. доповідеймеждунар.науч. конференції. М., 2001.

8. МакароваЛ.С. Прагматичні модифікації художньої інформацією перекладі // Вісник МДУ.Сер. Філологія. 2004. № 1.

9. Степанов Ю. С.Интертекст і пояснюються деякі сучасні розширення лінгвістики // Мовознавство: погляд, у майбутнє. Калінінград, 2002.

10.Тер-Минасова С.Г. Словосполучення внаучно-лингвистическом ідидактическом аспектах. М., 2004.

11. ТовстаТ.Н. Кись. М., 2000.

12. ТовстаТ.Н. Любиш — не любиш. М., 1997.

13. Фатєєва Н.А.Контрапункт інтертекстуальності, чиИнтертекст у світітекстов.М., 2000.

14.Genette G.Palimpsests.Univ. ofNebraska Press, 1997.

15.Tolstaya Т.On the GoldenPorch. (>tr-tedbyA.W.Bouis)Vintage, 1990.

16.Tolstaya Т. TheSlynx.chron.com/cs/CDA/ssistory.mpl/ae/books/ch1/1852755.

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуold.albertina/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація