Реферати українською » Языкознание, филология » Багатоаспектність проблеми імпліцитності: імпліцитно в мові та мовленні


Реферат Багатоаспектність проблеми імпліцитності: імпліцитно в мові та мовленні

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
linguistorg//issues/14/14–1734.html 20 Нікітін М. В. Указ. тв. З. 156.

21Leech G. ALinguisticGuide to English Poetry. L., 1972.P. 175.

22SearleJ.R.Metaphor //Metaphor andThought.Cambridge:Cambridge University Press, 1980.P. 122. 23BowenF.E. TheFountain ofTragedy //Irony andSelf-Knowledge in theCreation ofTragedy.Zalzburg, 1973.P. 11. 24ВарзонинЮ.Н.Коммуникативние акти із установкою на іронію.Автореф.дис. ...канд.филол. наук. Ростовн/Д., 1967. З. 9.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація