Реферати українською » Языкознание, филология » Вокатіва і етикетні кошти мови


Реферат Вокатіва і етикетні кошти мови

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
між третіми особами: «>Sorry!», «>Hello!», «>Howdoyoudo?», «>Begyourpardon!»– «Вибачте!», «Привіт!», «Як багато поживаєте?», «Вибачте!» і такі висловлюють лише ставлення говорить до адресата промови. Властивість «суб'єктивності»ФРЭ є прояв загальнішого властивості «реальності локації»: суб'єкти етикетних дій час і важливе місце не виражені вербально, а як реально представлені у ситуації спілкування. Отже,вокатив якетикетного кошти відрізняється відФРЭ насамперед своєю комунікативної несамостійністю. Одиниця, якої підпорядковане звернення, - текст. Виконуючи, й усеетикетние кошти промови, регулятивну функцію, володіючи властивостями реальності локації і модальністю відповідності,вокатив значно більшою мірою, ніжФРЭ, є власне мовної одиницею. На закінчення наведемо кілька прикладіввокативов, щоб проілюструвати вищезгадані становища. Серед оціночних звернень найяскравішими, з погляду, єзооними – назви тварин за функції звернення. Таківокативами рясніє роман Дж. Стейнбека “TheWinter ofOurDiscontent”. Наведемо найвдаліші і з відібраних намивокативов. Наступним діалогом подружжів Хоулі відкривається роман Дж. Стейнбека:

“>You’resilly,”shesaid. “>Ethan,you’vegotyourcomicalgenius.”

“>Ohsay, MissMousie,willyoumarryme?”

…”>Don’tbesacrilegious.WillMarulloletyouclose thestoreateleven?”

“>Darlingchicken-flower –Marullois aCatholic and awop. Heprobablywon’tshow upat all.I’llcloseatnoontill theexecution’sover.”

“>That’sPilgrimtalk.It’snotnice.”

“>Nonsense,ladybug.That’sfrommymother’sside.That’spiratetalk.Itwasanexecution,you know.”

Наскільки можна судити з діалогу,Итен Хоулі багато використовує самезооними при зверненні до своєї дружини. Безперечно можна стверджувати, що вони звучать більш оригінально й свіжо порівняно з стандартними пестливими зверненнями що така, як “baby”, “>darling”, “>honey”. Тільки розкривши очі,Итен досі у грайливому настрої і, розмовляючи із дружиною, пересипає своє мовлення біблійними алюзіями ізоонимами.Hекоторие навіть є авторськими неологізмами (>chicken-flower,bugflower), що, проте, корисно їм чудово гармоніювати із загальною жартівливій тональністю діалогу. У цьому романі Мері корить чоловіка через те, що він просто дуже старомодний відносини із своїми моральними принципами, із якими далеко ще не поїдеш. І сама того і не підозрюючи, штовхає чоловіка на зрадництво:

“>But Idoblameyouforsittingwallowing in it. Youcouldclimb out of itifyoudidn’thaveyourold-fashionedfancy-pantsideas.Everybody’slaughingatyou. Agrandgentlemanwithout moneyis abum”. Thewordexploded inherhead, andshewassilent andashamed.

“>I’msorry,”Ethansaid. Youhavetaughtmesomething –maybethreethings,rabbitfootlingmine. Threethingswillneverbebelieved – thetrue, theprobable and thelogical. I knownowwhere toget the money tostartmyfortune”.

Далі Маргарет Янг Хант, мисливиця на чоловіків, намагається спокуситиИтена, і переводить всі у жарт розгнівавшись і починає іронічно цитувати свою улюблену Біблію:

“>Andafter thattheyhadmockedHim,theytook therobe offfromHim andputHisownraiment onHim andledHimaway tocrucifyHim.Andastheycame outtheyfound a manCyrene, Simonbyname.Himtheycompelled tobearHiscross.Andwhentheywerecomeunto aplacecalledGolgotha – thatis tosay, aplace of askull – ”

“>Oh,forGod’ssake!”

“>Yes –yes – thatiscorrect…”

“>Doyou knowwhat ason of abitchyouare?”

“>Yes,ODaughter ofJerusalem”.

Список літератури

Великий енциклопедичний словник «Мовознавство». Під ред. Ярцевої В.М. – М., 2000.

Шахматов А. А.Синтаксис російської. – Л., 1941. –614с.

Руднєв А. Р.Синтаксис ускладненого пропозиції. – М., 1959. –198с.

Руднєв А. Р.Синтаксис сучасного російської. – М., 1963. –364с.

>Кротевич Є. У. Пропозиція та її ознаки. Вид. Львівського ун-ту, 1954. –С.34.

Виноградов У. У. Про категорії модальності і модальних словах у російській // Виноградов В.В. Обрані праці. Дослідження з російській граматиці. – М., 1975. –С.53 – 88

>Шведова М. Ю.Однотомний тлумачний словник (Специфіка жанру, й деякі перспективи подальшої роботи) // Російську мову. Проблеми художньої промови.Лексикология і лексикографія. – М., 1981.

>Сиротинина Про. Б. Сучасна говірка і його особливості. – М., 1974.

>Пешковский А. М. Російський синтаксис у науковому висвітленні. – М., 1956. –511с.

>Формановская М. І. Російський мовної етикет: лінгвістичний і методичний аспекти. – М., 1982.

>Ахманова Про. З. Словник лінгвістичних термінів. – М.: Рад.енциклопед., 1966. –605с. (>СЛТ).

>Велтистова А. У. Звернення в сучасному англійській (у порівнянні з російським):Автореф.дис….канд.филол.наук. – Л., 1964.28с.

>Печников А. М. До питання значеннєвих і граматичних зв'язках звернення до пропозиції // Питання теорії та методики російської. – Куйбишев:Госпединст. –Вип.40, 1963. –С.79-95.

>Ардентов Б. П.Контактирующие слова //Уч.зап. Кишинівськогогос.ун-та. –Т.XV. – Кишинів, 1955. –С.95.

Чесноков П. У. Смисловиє особливості складного пропозиції //Уч.зап.Таганр. держ.пед.ун-та. –Вип.5. – Таганрог, 1958.

>Проничев У. П.Синтаксис звернення / На матеріалі російського народу та сербохорватської. – Л.: Вид.Ленингр. ун-ту, 1971. –88с.

Соколова М. Л. Англійський мовної етикет. – М., 1991.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація