Реферати українською » Языкознание, филология » Аспекти теорії синтаксису


Реферат Аспекти теорії синтаксису

розглядатися як частина загальлінгвістичної теорії. <…>

Зазначимо, що це загальна значимість визначень (11) полягає в допущенні, що символи P.S ,NP ,VP , N і V може бути охарактеризовані як граматичні універсалії.

2.3.Синтаксические ознаки.

>2.3.2.Некоторое формальне подібність між синтаксисом іфонологией.

Розглянемо тепер, як інформація типу (2ii ) то, можливо представленаексплицитними правилами. Зауважимо, що цю інформацію стосуєтьсясубкатегоризации, а чи не «розгалуження», (тобто, розкладання категорії на послідовність категорій, аналогічно як P.S розкладається наNPAuxVP чиNP наDet N ). Понад те, очевидно, цю інформацію стосується лише такі категорії, які перебувають у ролі своїх членів лексичніформативи. Отже, ми маємо справу з досить обмеженою частиною граматичної структури, й важливо мати це у виду розробки відповідних коштів на уявлення цих фактів.

Трудність у цьому, що <…>субкатегоризация звичайно є суворо ієрархічної, а включає у собі перехресну класифікацію. Приміром, іменники щодо англійської мові діляться на Імена Власні ( John ,Egypt ) і ІменаНарицательние (boy «хлопчик»,book «книга») трапляютьсяЧеловеческими ( John ,boy ) і Нелюдськими (Egypt ,book ). Певні правила (наприклад, деякі правила, що стосуютьсяОпределителей) застосовуються при розрізненніСобственности/Нарицательности, інші (наприклад, правила, що стосуються вибору ВідносногоМестоимения) – при розрізненніЧеловечности/Нечеловечности. Але якщосубкатегоризация задана правилами підстановки, то якесь одна з їх має домінувати, і тоді інше не можна буде сформулювати природним чином. Тож якщо вирішили вважати протиставленняСобственность/Нарицательность головним відмінностями, ми маємо такі правила:

(17) N Власність

N Нарицательность

Власність Собст.-Человечность

Власність Собст.-Нечеловечность

>Нарицательность Нариц.-Человечность

>Нарицательность Нариц.-Нечеловечность

Де символи «>Собст.-Человечность», «>Собст.-Нечеловечность», «>Нариц.-Человечность» і «>Нариц.-Нечеловечность» не пов'язані між собою - і як і відмінні друг від одну немов символи «>Существительное», «Дієслово», «Прикметник» і «>Модальний Дієслово». У цьому системі, хоча ми можемо легко встановити правило, яке лише уИменам Власним або тільки доИменамНарицательним, правило,применяющееся до ЛюдськимСуществительним, має бути встановлено в термінах які пов'язані категорійСобст.-Человечность іНариц.-Человечность. Це, вочевидь, зазначає, що саме бракує певного узагальнення, оскільки цього правила нині не простіше й не краще мотивовано, ніж, наприклад, правило,применяющееся до непов'язаним категоріямСобст.-Человечность і АбстрактніСуществительние. <…> Проблеми подібного типу стають такими великими, що свідчить про серйозну неадекватність граматики, що складається тільки з правил підстановки. <…>

Ці поняття можуть бути пристосовані без докорінних змін до репрезентації лексичних категорій та його членів, будучи дуже природним рішенням проблеми перехресною класифікації й те саме час сприяючи загальному єдності граматичної теорії. Із кожним лексичнимформативом асоціюватиметься безліч синтаксичних ознак (так,boy «хлопчик» матиме синтаксичні ознаки [+>Нарицательность], [+Людяність] тощо.). З іншого боку, символи, що репрезентують лексичні категорії ( N , V тощо.), будуть розкладатися такими правилами на комплексні символи, де кожен комплексний символ є безліччю ідентифікованих синтаксичних ознак точно як і, як і коженфонологический сегмент є чимало ідентифікованих фонологічних ознак. Наприклад, ми можемо мати такі граматичні правила:

(20) ( і ) N [+ N , ±>Нарицательность]

(ii ) [+>Нарицательность] [±>Исчисляемость]

(iii ) [+>Исчисляемость] [±>Одушевленность]

(iv ) [–>Нарицательность] [±>Одушевленность]

( v ) [+>Одушевленность] [±Людяність]

(vi ) [–>Исчисляемость] [±>Абстрактность]

Ми інтерпретуємо правило (20 і ) як яка затверджує, що символ N у процесі виведення може бути замінений однією з двох комплексних символів [+ N , +>Нарицательность] чи[+ N , –>Нарицательность]. Правила (20ii -20vi ) діють у відповідно до угод, встановленими для фонологічних правил. Так, правило (20ii ) стверджує, що кожен комплексний символQ , які вже ідентифікований як [+>Нарицательность], може бути замінений комплексним символом, що містить бачимо всі ознакиQ , і навіть з двох значень ознаки «>Исчисляемость»: [+>Исчисляемость] чи [–>Исчисляемость]. Це ж вірно й інших правил, які оперують з комплексними символами.

Сумарний результат правил (20) то, можливо подано у виглядіветвящейся діаграми.

(21)Нарицательность

+ –

>ИсчисляемостьОдушевленность

+ – + –

>ОдушевленностьАбстрактность ЛюдяністьEgypt

+ – + – + – « Єгипет »

Людяністьbookvirtuedirt JohnFido

+ – «книга» «>доброде- «бруд» «Джон» «>Фидо»

>boy dogтель »

«хлопчик» «собака»

У цьому репрезентації кожен вузолпомечен ознакою, а лінії позначені знаками + чи –.

2.3.4. Правилаконтекстно-связаннойсубкатегоризации.

<…> Ми не розглянули, як категорія V розкладається в комплекснийсимвол…Ми мають ще поставити правила, що визначають, може або неспроможна V бути перехідним тощо., і дружина мають додати лексикону відповідні записи для індивідуальних дієслівнихформативов.

<…>Категориальний символ V то, можливо замінений комплексним символом, що містить ознака [+>Переходность], у випадку, коли вона знаходиться серед –NP <…>

(33) ( і ) +>Переходность]/ –NP

V [ V

(ii ) –>Переходность ]/ -#

<…> Зауважимо, що значення ознаки [+>Переходность] можна розглядати просто прийом позначення, який би ввійти оточення –NP .<…> Узагальнюючи цього факту, дозволимо, щоб деякі ознаки позначалися як [ X – Y ], де X і Y є ланцюжка (можливо порожні) символів. Ми наводитимемо далі називати їхніконтекстуальними ознаками. Вважатимемо, що ПерехідніГлаголи мають позитивне значення (позитивно ідентифіковані) по контекстуальному ознакою [–NP ],ПриадъективниеГлаголи типуgrow «ставати»,feel «відчувати» мають позитивне значення по контекстуальному ознакою [–Прикметник] тощо. Тоді маємо загальне правилосубкатегоризации, що зводиться з того що Дієслово має позитивне значення по контекстуальному ознакою, пов'язаному з контекстом, коли він зустрічається.

<…> Що стосуєтьсяГлагольнойсубклассификации ми матимемо замість (33) правило (40) як найбільшого наближення:

>NP

#

Прикметник

>ИменнойПредикат

(40) V CS / –likeИменной предикат]

>Предложная складова

that P.S `

>NP (ofDet N )

тощо.

де « CS » означає «комплексний символ».

>Лексикон тепер може містити одиниці:

(41)

>eat «є», [+ V , +–NP ]

>elapse «пролітати (про час)», [+ V ,+ –# ]

>grow «ставати», [+ V , +–NP , +–#, +– Прикметник]

>become «ставати», [+ V , +– Прикметник, +–ИменнойПредикат]

>seem «здаватися», [+ V , +– Прикметник, +–likeИменнойПредикат]

look «виглядати» [+ V , +– (>Предложная Складова) #, +– Прикметник, +–likeИменнойПредикат]

>believe « вірити », [+V, +–NP, +– that P.S`]

>persuade « переконувати », [+V, +–NP (ofDet N) P.S`]

Отже, ми розглянули завдання формулювання узагальнень, які реально лежать у основі правил сувороїсубкатегоризации. <…>

3.Иллюстративний фрагмент базового компонента.

Ми можемо розглянути тепер яка породжує граматику з базовим компонентом, які мають, серед інших правил, правил і схемні правила (57) ілексикон(58):

(57) ( і ) P.S NPПредикатная складова

(ii )Предикатная складова AuxVP (Місце) (Час)

Зв'язкаПредикат

(NP ) (>Предл.Составляющая) (>Предл.Составляющая)

(iii )VP V (Образ дії)

P.S `

>Предикат

Прикметник

(iv )Предикат

(like )ИменнойПредикат

( v )Предл.Составляющая Напрям, Тривалість, Місце,

Повторюваність тощо.

(>vi) V CS

(>vii)NP (>Det) N (P.S`)

(>viii) N CS

(>ix) [+>Det–] [ ±Исчисляемость ]

( x ) [+>Исчисляемость] [±>Одушевленность]

(xi ) [+ N , = –] [±>Одушевленность]

(xii ) [+Одушевленность] [±Людяність]

(xiii ) [–>Исчисляемость] [±>Абстрактность]

(xiv ) [ V ] CS /Aux – (Det ), де є N і є N

(xv ) Прикметник CS / …–

(xvi )Aux Час (М) (Вигляд)

(xvii )Det (>пред-Артикль of )Артикль (>пост-Артикль)

(xviii )Артикль [±Визначеність]

(58) (sincerity «щирість», [+ N , +Det –, –>Исчисляемость, +>Абстрактность,…]

(boy «хлопчик», [+ N , +Det -, +Исчисляемость, +>Одушевленность, +Людяність, …]

(frighten «злякати», [+ V , +–NP , + [+>Абстрактность]Aux –Det [+>Одушевленность], +опущення Об'єкт,…])

(>may « могти », [+M,…])

>С-показатель (59) містить безпосередньо усю інформацію того виду, який було визначено у (2 і ) і (2iii ), і ми відзначали, функціональна інформація того виду, який було визначено у (2ii ), також виводиться від цьогоС-показателя структури складових. <…>

4. Типи базових правил

Існує фундаментальне різницю між правилами підстановки (57) і лексиконом (58).Лексическое правило, не обов'язково має бути сформульовано в граматиці, оскільки він універсально і є, отже, частиною теорії граматики. <…>

Серед правил підстановки базового компонента можна відрізняти правила розгалуження типу ( і ), (ii ), (iii ), (iv ), ( v ), (vii ), (xvi ), (xvii ) в (57) від правилсубкатегоризации типу решти правив у (57).

Усі правила підстановки мають вигляд

(60) A Z/ X – W

Правила розгалуження є з правил, виду (60), у яких ні A , ні Z не включають жодного комплексного символу. Отже, правило розгалуження розкладає категоріальний символ На ланцюжок із (однієї чи більш) символів, кожен із яких собою, чи термінальний символ, чи нетермінальний категоріальний символ. Правилосубкатегоризации, навпаки, вводить синтаксичні ознаки і в спосіб утворює чи розширює комплексний символ. До цього часу ми обмежували правиласубкатегоризации лексичними категоріями. <…>

Говорити, що формальні властивості бази закладуть основу визначення універсальних категорій, – це що означає допускати, що багато речей структурі бази є спільною всім мов. <…>Тією ж мірою, як і певні аспекти базової структури є специфічними конкретної мови, їх обов'язково формулювати в граматиці даного мови. Замість цього їх слід формулювати лише у загальної лінгвістичної теорії як частину визначення поняття «людського мови» як. Якщо казати про традиційних термінах, то ці аспекти причетні швидше формі мови взагалі, ніж до форми конкретних мов, і тим самим, очевидно, відбивають те, що свідомість привносить у завдання засвоєння мови, інакше, що його виявляє (чи винаходить) у процесі вирішення цього завдання. Так було в якійсь мірі виклад базових правил, представлене тут, може належати до граматиці англійської, як і й визначення «виведення» чи «трансформації» не належать до граматиці англійської.

III . Глибинні структури та граматично трансформації.

<…> Ми визначили базис пропозиції послідовність базовихС-показателей, що у його основі.Базис пропозиції відображається в пропозицію у вигляді трансформаційних правил, які далі, у процесі цього, автоматично приписують пропозиції виведенийС-показатель (зрештою поверхневу структуру).

Для конкретності розглянемо базовий компонент, який породжуєС-показатели (1) – (3).

(1)

(1) #- P.S -#

>NPПредикатная Складова

AuxVP

час VNP Образ дії

>FireDet Nby пасив

the P.S` man

(2)

(2) #- P.S -#

>NPПредикатная Складова

>Det NAuxVP

the man минуле VNPПредл. Складова

часpersuade N ofNP

John N P.S`

(3)

(3) #- P.S -#

>NPПредикатная Складова

>Det NAuxVP

aspecialistном . VNP Образ Дії

>examine Nby пасив

John

Базовий показник (3) під час виборів іншогоВспомогательногоГлагола було б базисом для пропозиції Johnwasexaminedby aspecialist «Джон було оглянуто фахівцем».С-показатель (1) послужив б базисом для пропозиції « the manwasfired » «чоловік був звільнений», якщо б ми модифікували його, опустивши P.S ’ з означника, що з man «людина». (І тут пасивна трансформація супроводжуєтьсяопущением невизначеного агента). Проте, щоб утворити грунт будь-якого пропозиції, базовий З -показник (1) має бути доповнений іншимС-показателем, чий трансформ заповнить позицію P.S ` в (1) і служитиме, в такий спосіб,определительним підрядним, які стосуються man . Так (2) сам не може бути базисом якому би там не було пропозиції, оскільки P.S `, фігурує вГлагольном Доповненні, має бути заміненотрансформом якогось іншогоС-показателя. Проте послідовністьбизовихС-показателей (1), (2), (3) є базисом для правильно побудованого пропозиції:

(4) the man whopersuaded John tobeexaminedby aspecialistwasfired

людина, який Джона бутиосмотренним (щоб було оглянутий) фахівцем, звільнили

«>Трансформационная історія» пропозиції (4), з якої воно виводиться зі свого базису, то, можливо представлена, неформальним чином, діаграмою (5):

(1)

Te -Tr -Tp -Tad

(2)

Te -Td -Tto

(3) -Tp

Вона інтерпретується так: спочатку застосуй пасивну трансформаціюTp добазовумуС-показателю (3); устав результат в базовийС-показатель (2) замість P.S ` у вигляді узагальненої (з подвійним базою) трансформаціїсубституции Te , у результаті виходитьС-показатель для the manpersuaded John of Johnnombeexaminedby aspecialist «людина переконав Джона в Джонном бутиосмотренним фахівцем»; до цього застосуй спочаткуTd , яка опускає повторювануNP John , та бувTto , яка заміняє of nom на to , що дозволяєС-показатель для the man whopersuaded John tobeexaminedby aspecialist “людина переконав Джона бутиосмотренним фахівцем”; потім устав це у позицію P.S ` в (1) у вигляді Te ; до цього застосуй трансформаціюопределительного придатковогоTr , що представляє уставлене речення з наступним N і заміняє повторювану складову the man на who “який”, що дозволяєС-показатель для fired the man whopersuaded John tobeexaminedby aspecialistbypassiv « звільнив людини, який Джона бутиосмотренним фахівцемby пасив”; до цьогоС-показателю застосуй пасивну трансформацію і опущення агента (Tad ), як і дає (4). <…>

Діаграма (5) є неформальним поданням те, що можна було б назватиТрансформационним Показником (>Т-показателем). Він представляєтрансформационную структуру висловлювання (4) цілком аналогічна тій, якС-показатель представляє структуру складових термінальній ланцюжка. <…>

Глибинна структура висловлювання задається повністю йогоТ-показателем, який містить його базис. Поверховою структурою пропозиції є похіднийС-показатель, поставлене як наслідок операцій, які уТ-показателе. Базисом пропозиції є послідовність базовихС-показателей, що утворюють термінальні точки діаграми – дерева (ліві вузли в (5)). КолиТ-показатели представлені, як і показано в (5), точки розгалуження відповідають узагальненим трансформаціям, які вставляють складову – пропозицію (нижня гілка) в зазначену позицію матричного пропозиції (верхня гілка). <…>

Отже, синтаксичний компонент складається з бази, породжує глибинні структури, і трансформаційної

Схожі реферати:

Навігація