Лексикология (від грецьк. lexikos ‘належить до слову’ і logos ‘слово, вчення’) —

(Читати…)

Антонимичные значення протипоставлено по якогось одного ознакою при збігу інших компонентів, що саме наявність загальних компонентів значень уможливлює їх протилежність.

(Читати…)

Мова складається з слів. Проте сучасне слововживання характеризує й не так природне значення слів, скільки значення породжені їх проходженням через значеннєву товщу культури.

(Читати…)

Казка, чи казка, байка, баєчка (найдавніше що дослівно - від слова "баять", "говорити") - це усний оповідання про вигаданих подіях, вигадка у тому, чого немає.

(Читати…)

Самопонятность і автосемантия. Метатекстовость. Метатекст з тексту. Цитата; інтертекстуальність. Анаграмма.

(Читати…)

Поняття цілісності в соотнесении зі связностью. Тематична недостатність. Интертекстуальность. Цілісність “поверх связности”, цілісність “для связности” і змістом без цілісності.

(Читати…)

Можливість отримання малярських творів «сіло світла» пояснювалася спіритами тим, що, будучи продуктом душевної діяльності індивідуума, такі твори цілком може здійснюватися душею письменники та саме його смерті.

(Читати…)

Односоставное пропозицію (далі ССП) – цю пропозицію, граматична основа якого тільки з головного члена, що дорівнює формою або що підлягає, або сказуемому.

(Читати…)

Тире між підлягає і присудком. Тире в неповному пропозиції. Тире у простій дії пропозиції при однорідних членах. Тире у простій дії пропозиції як який виділяє знак. Тире в сложносочиненном і сложноподчиненном пропозиціях.

(Читати…)

Слід зазначити, що відокремленню й відособленню підлягають як причетні обертів (причастя з залежними словами), а й обертів з прикметниками. І тому слід розібрати правило на відокремлення визначень.

(Читати…)

Назад 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Вперед

Навігація