Юрій >Минералов Хвиля публікацій зі спадщини вітчизняних мислителів дозволила читачам 90-х ХХ століття нерідко вперше «відкривати» собі малодоступних раніше У. Соловйова, П. Флоренського, М. Бердяєва, Р. >Шпета та інших. Проте появі цій хвилі кількох збірок обраних праць Олександра Панасовича Потебні не передував і супроводжував той громадський ажіотаж, який часто обрамляв нинішні публікації такого роду. Скромність і непомітність появи А. Потебні тим ...

(Читати…)

>Н.И.Жинкин Перше завдання вивчення мовних явищ залежить від угрупованню і класифікації фактів. Тому підходячи до такого явища, як питальні пропозиції, ми потребуємо тому, аби з'ясувати, яке займають вони серед інших пропозицій як і розпадаються самі на види, підвиди і типи. Приступаючи до опису, ми, звісно, повинні мати якимись припущеннями й допущеннями щодо те, що назвати пропозицією та її ознаками, і його ознаками, судженням, думкою, бажанням...

(Читати…)

У. М. >Жирмунский Вивчення внутрішніх законів розвитку мови представляє одне з найважливіших завдань лінгвістичного дослідження. <...> Загальні закони розвитку притаманні кожному мови як громадському явища особливого порядку, як засобу спілкування, обміну думками для людей. Спеціальні закони розвитку наявні окремими мовами, визначаючи їх якісне своєрідність, шляху розгортання й постійного вдосконалювання цієї особливості. У цьому приватні, спец...

(Читати…)

>Р.И. >Аванесов У розумінні другорядних членів пропозиції представників різних лінгвістичних шкіл немає єдності. Понад те: не зрозумілі ще ті загальні принципи, основі яких вирізняються. >Схематизируя історію питання, можна намітити дві основні погляду. За однією з них, так званої логічного, другорядні члени пропозиції виділяються за значенням. Тому прибічники цього погляду у випадках типу сестрина книжка, і книга сестри бачать визначення сестрина та ...

(Читати…)

>Н.И.Жинкин З роботи «Проблеми комунікації у тварин і звинувачують в людини». 1 Фундаментальним відзнакою мови людини від мови тварин можна вважати те, що мову тварин належить до закритою системі, що з одного алфавіту з кінцевим числом дискретних одиниць. Мова людини складається з кількох (шести) алфавітів, кожен із яких містить кінцеве число дискретних елементів. Ці елементи побудовано ієрархічно отже вищестоящий елемент >фундирован на нижньо...

(Читати…)

М. В. Панов Чи потрібен морфологічний критерій для дослідження >фонемной системи мови? Різні >фонетисти цього відповідають по-різному. На думку одних, такий критерій непотрібен, на думку інших – він необхідний. <…> Усі противники морфологічного критерію в фонології визначають фонему як «звуковий тип». <…> Позиція цих дослідників цілком логічне: якщо фонема – звуковий тип, то класифікацію фонем треба будувати виходячи з >акустико-ар...

(Читати…)

А.А. Волков Тези до конференції "Російську мову: історичні долі й сучасність" 1. Дослідження у сфері риторики московському університеті почалися наприкінці >60х – початку 70-х років після доповіді Ю. У. Рождественського на семінарі Проблемним групи з семіотиці і спочатку вилилися до кількох публікацій ([2], [3]) і дисертацій (У. М. Радченко, Про. П. >Бринской, М. А. >Безменовой) з історії риторики. Заняття риторикою стимулювалися дво...

(Читати…)

>Смолененкова Валерія Володимирівна, >к.ф.н. Говорити про Сталіна об'єктивно, а тим паче об'єктивно оцінювати його завжди був вкрай складним; і ризикованим заняттям. По-перше, довгий час – до епохи гласності – тональність будь-якого вислови щодо ньому задавалася позицією партії. По-друге, вплив політиків торкнулося практично всіх реалій духовної й матеріальної життя радянської людини й у різноманітних областях призвело до цілком протилежних...

(Читати…)

Ю.В. Рождественський § 1. Класична і нове риторика Класична риторика в умовах початкової демократії – грецьких полісів і Римської республіки. На Сході, таки в Індії та Китаї, риторики класичного середземноморського типу був. Не отже, що у Сході був теорії промови. У Індії, за свідченням >Ф.И. >Щербатского, в буддизмі розробили >силлогистика. Становлення >силлогистики таки в Індії зумовлювалося необхідністю суперечок догматичного забезпечення...

(Читати…)

Ю.В. Рождественський § 1. Риторика і мораль Як очевидно з викладеного вище, єдність пов'язані з однаковістю принципів виховання. Виховання – різноманітний процес. Він з: практична діяльність, прогностика, мистецтва (прикладні і >неприкладние), обряди, гри, систему управління, розвиток абстрактного мислення, фізична культура, трудові навички, гендерні проблеми. У тих самих сферах виховання забезпечує як єдність, а й розмаїтість с...

(Читати…)

Назад 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 103 Вперед

Навігація