ПЛАНЗапровадження Глава 1. Балада як жанр народну поезію Глава 2. Англійські і шотландські балади Укладання Список використаної літератури ЗАПРОВАДЖЕННЯІнтерес Вільгельма до народним баладам, цьому своєрідному жанру пісенного фольклору середньовіччя, “відкритого” вперше романтиками і застосованому ними до створення літературного жанру романтичної балади, останнім часом помітно зростає. Збірники балад і дослідження, присвяче...

(Читати…)

Михайло Епштейн >Неология – наука то словах – потребує розвиненою типології. Виділяються такі типи нові значення слів: >футурологизми, >актуализми, >експрессизми, >однословия, >протологизми. The >article >offers a new >classification of >neologisms. >Actualisms >refer to the >actual >phenomena of the >present; >futurologisms, to the >possible >phenomena of the >future. >Expressisms >give a new >expression to >familiar >concepts. >Univerbalisms...

(Читати…)

>Волостних Ірина Олександрівна >Автореферат дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата філологічних наук Краснодар 2007 Загальна характеристика роботи >Реферируемая дисертація присвячена >лингвокультурологическому аналізу базових емоційних концептів «страх» і «сум» у російській та французької мовних картинах світу. >Антропоцентрический/антропологический (в термінології Ю. С. Сорокіна – >антропофилический) підхід до ...

(Читати…)

О.С. Архипова Ілля Муромець, звертаючись до >Идолищу поганому: «О, ти, цурка необтесана» (Міллер 1900) Анекдоти про >глупцах-соседях, які живуть десь на периферії, >попупярни, певне, у кожному культурі – від Полінезії до Ньюфаундленду (>Davies 1984). Мені відомі лише дві роботи, у яких зроблено спробу пояснити причини популярності російську культуру анекдотичного циклу про чукчів – стаття Є. Р. Рабинович (Рабинович 1987) і стаття >Сета ...

(Читати…)

1. Мова і мовознавство О.Ю. >Мусорин Нині землі є близько понад три тисячі мов. На декого з тих, як, наприклад, китайською, англійському, арабському, хінді, іспанському кажуть сотні мільйонів жителів планети. Іншими мовами, такі як >юкагирский, >кетский, >негидальский, >нганасанский користуються лише кілька сотень чоловік. Одні мови, як, наприклад, грецький чи китайський, мають багатотисячолітню літературну традицію. Для інших мов так...

(Читати…)

Молодіжний сленг Російський молодіжний сленг є дуже цікавий лінгвістичний феномен, побутування якого обмежена як певними віковими рамками, як і зрозуміло з його номінації, а й соціальними, тимчасовими просторовими рамками. Він існує серед міської учнівської молоді - і окремих більш-менш замкнутих референтних групах. Як усе соціальні діалекти, він являє собою лише лексикон, поїдаючи соками загальнонаціонального мови, живе з його фонетичної і г...

(Читати…)

Абхазький - Сара бару >бзия >бзой Арабський - Ана >ахебек, Ана >ахебеки >Адигейский - Се >ори >плегун >Алтайский - Мен >сени >турар >Албанский - Уною >дуа >ти Англійський - Ай лав >ю Вірменський - Ес >кес >сирумем Афганський - Ма ді >кавел міна >Башкирский - Мін >хине >яратау Білоруський - Я >тябе >кахаю >Бирманский - >Чена >тинго >чхи >ти Болгарський - Аз >ти >обичам >Бурятс...

(Читати…)

Доктор філологічних наук А. >Суперанская Цілком імовірно, ім'я першого носія прізвища >Аблесимов походить від арабського імені >Аблязим/Аблесим (>Абуль >Азим), тобто «батько >Азима». Ім'я >Азим походить від арабського слова багатозначно «великий» (одне із численних епітетів Аллаха). >Аблесим + російський суфікс ->ов виходить >Аблесимов. >Апташев – прізвище тюркського походження, кінцеве -ївши – російський суфікс. Слово >апташ склада...

(Читати…)

>Леонович Про. "I >have >no >name: I >am >but two >days >old." >What >shall I >call >thee? "I happy >am, Joy >is >my >name." Sweet >joy >befall >thee! >William >Blake Традиційно за англомовних країнах дитина при народженні отримує два імені: особисте ім'я (>personal >name, >first >name) та середнє ім'я (>middle >name). Найважливішим, істотним представляється саме пе...

(Читати…)

>Чакалова Еліна Павлівна >Автореферат дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата філологічних наук Краснодар 2006 Робота виконано спеціалісти кафедри загального характеру і слов'яно-росіянина мовознавства Кубанського державного університету Загальна характеристика роботи Проблема концептуалізації національної картини світу засобами мови інший культури представляє особливий інтерес для лінгвістів, >лингвокульту...

(Читати…)

Назад 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 103 Вперед

Навігація