Німецьку належить до німецької галузі (західна група) індоєвропейській сім'ї. Приблизно за 3000-2500 років е. індоєвропейські племена заселили північ Європи. Від його змішання із місцевими племенами інший етнічній групі сталися племена, дали початок германцям. Їх мову, >обособившийся з інших індоєвропейських мов, з'явився німецьким >язиком-основой, із якого процесі наступного роздрібнення постали нові племінні мови германців. Згодом німецьку мову, ...

(Читати…)

1. Складне пропозицію як >синт. од. Принципи класифікації СП. Поняття >с.п. –це комунікативна >синт. од. >предл. порядку. що складається з кількох перед. частин. Як багато і простий. >предл. >слож.пр. >хар-ется інтонаційної закінченістю. але >вир-ют у своїй складніше утримання і має відповідно складніше будова. З власного >содрежанию і будовою складне >прд. >явл. одиницею >полепредикативной тобто. складається з >2х чи навіть кількох перед. частин. Кож...

(Читати…)

В.В. >Смолененкова ХХ століття стало часом розквіту аналітичного напрями у теорії риторики. Німецький учений >Г.Ф.Плетт визначає риторику як "функціональний метод аналізу текстів"; аналізу, а чи не синтезу промови присвячена більшість >неориторики Брюссельської школи. Якщо Європі методи аналізу аргументації стали базою у розвиток >неориторики, інакше кажучи, залишилися у рамках риторики, то Сполучені Штати Америки цей напрям викристалізувало...

(Читати…)

Основне завдання даного розділу – показати метафору діє, тобто. розкрити механізми метафоризації, що призводять до формування нових найменувань. Як відомо, термін "метафора" використовують у двох >значениях–как результат і – рідше – як процес. Саме це останній, діяльнісний аспект метафори безпосередньо пов'язані з людським чинником у мові: завдяки то мовних засобах відображається усе те національно-культурне багатство, яке накопичується м...

(Читати…)

Петрухіна. Є. У. Думка у тому, що мова пов'язані з духовної життям народу, говорить цією мовою, здавна хвилювала учених. Наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. ця думка знайшла яскраве собі втілення у працях німецького філолога Вільгельма фон Гумбольдта (1767-1835), який багато писав про мову як про "об'єднаної енергії народу", про який вплив "характеру мови на суб'єктивний світ", у тому, що "у кожному мові закладе...

(Читати…)

>Бугаева І.В. Багато філософи та філологи констатують, що наприкінці ХХ століття відбулася зміна наукової парадигми в сучасному мовознавстві, перехід до >антропоцентрическому вивчення мови (>Безлепкин, >Замалеев, >Пустовалова, >Гидиринский, Кубрякова, Золотова та інших.). >Антропоцентризм знаходять у тому, що людина стає точкою відліку у науковому дослідженні, визначаючи його перспективи якої і кінцеві мети. Такий підхід виявляє "тенденці...

(Читати…)

>Бугаева І.В. Проблеми ментальності і його свій відбиток у мовою й промови у центрі уваги дослідників. Спочатку вчені розглядали зв'язок мови та мислення (>В.фон >Гумбольдт, А.А. Потебня, І.А. >Бодуен де >Куртене), потім займалися "логічним аналізом мови" (>Н.Д. >Арутюнова), пізніше ментальність виділяється як самостійна наукова проблема (В.В. >Колесов). До цього часу немає загальної визначення ментальності та ментальності. Численні фо...

(Читати…)

(на матеріалі перекладів віршів О.Блока в англомовної літературі) >О.Ю. Саленко У широкому значенні переклад є перенесення якогось художнього цілого з однієї системи до іншої, стилізація, творче наслідування. Переклад у вузькому значенні - це перекладення мистецького твору з однієї мови в інший. Кожен перекладач мистецького твору вирішує по-своєму основне питання мовного перекладу: точність чи краса (>fidelity or >beauty). Але чому ро...

(Читати…)

Щербиніна Інна Володимирівна >Автореферат дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата філологічних наук Краснодар – 2007 Дисертація виконано спеціалісти кафедри спільного освітнього і слов'яно-росіянина мовознавства Кубанського державного університету Загальна характеристика роботи. Російську мову має різноманітними засобами контакту між спілкуються людьми, однією з засобів, безпосередньо >виражающим зв'язо...

(Читати…)

Італійський мову — розмовний й офіційний мову Італії. На італійському мову теж вважають у державі Сан-Маріно, на Мальті, Корсиці. У Швейцарії італійський одна із чотирьох офіційних мов. Також італійська мова поширений серед еміґрантів у США, Канаді, Австралії та Республіка Сомалі. Італійський належить до романської групі індоєвропейських мов. Стався з розмовної латини після падіння Римська імперія. У літературі вперше є у кінці XII в. Італійськ...

(Читати…)

Назад 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 103 Вперед

Навігація