І.Ю. >Иеронова Розглядається протиріччя між вимогами до професійної лінгвістичної підготовці перекладачів й існуючої практикою навчання мови, не які забезпечують підготовленість фахівців до перетворюючої професійної діяльність у комунікативної у професійному середовищі. Ставиться положення про те, основним педагогічним умовою успішної професійної діяльності є формування комунікативної культури у >лингвистов-переводчиков, проте, попри сьогодні відс...

(Читати…)

Н.В. Андрєєва Розглядаються сучасні >психолингвистические підходи до опису когнітивних процесів обробки лінгвістичної інформації лише на рівні сприйняття й породження промови. Підкреслюється необхідність виконання глибших досліджень проблеми у про те, що ці процеси основними для синхронного перекладу та його подальше вивчення сприятиме розробці технологій підготовки >переводчиков-синхронистов. Однією з основних цілей психолінгвістики є опи...

(Читати…)

Нікітін О.В. По народженню, з культури, придбаної у дитинстві, за освітою він був й російською людиною, ученим, що зберіг вірність російської темі на все життя. Він був філологом російської школи.  Про. М. >Трубачев Ім'я Максима Романовича >Фасмера (1886—1962) віддавна міцно увійшло хрестоматійну когорту найбільших >учених-славистов ХХ століття. І насамперед — за його фундаментальної праці «>Этимологический словник російської» ...

(Читати…)

Ястребова А. У. Нормалізація звуковий боку промови створює умови задля її подальшого її вдосконалення. Формування морфологічних узагальнень становить найважливіший елемент цього процесу. На даної основі вирішуються найважливіші завдання: уточнення значень слів, наявних проблем дітей у активному запасі; подальше збагачення словникового запасу як шляхом накопичення новослів, які стосуються різних частинах промови, і з допомогою розвитку вміння акти...

(Читати…)

Нікітін О.В. Друга половина – кінець XVIII в. — період активної літературної творчості полягає і формування національної руської мови. Саме тоді особливу увагу приділяють науковим, громадським, художнім та інших галузях знань, першооснову яких становила особистість, у тому мірою >виражавшая своє обдарування. Слід зазначити, у цілому спостерігався великий інтерес до словесному мистецтву, у цій царині було зроблено чимало відкриттів — в теоретичної...

(Читати…)

Запровадження. Як відомо, мову – це історично що склалася система звукових, словникових і граматичних коштів, >объективирующая роботу мислення та що є знаряддям спілкування, обміну думками і взаємного розуміння людей суспільстві. Кожен мову, зокрема і англійська – це динамічну систему, яка має притаманним неї граматичним строєм, складовими частинами якого є дві пов'язаних між собою розділу: морфологія і синтаксис. Ця робота спр...

(Читати…)

>Реферат з дисципліни «Російську мову й культура промови» Іжевський державний технічний університет Запровадження >Просторечие - специфічне явище російської, повсюдно у ньому поширене. Але, тим щонайменше, суворого визначення цього явища нині немає. Останнім часом його елементи потрапляють у мова найрізноманітніших шарів суспільства. Постає і необхідність більш чітко сформулювати уявлення про просторіччі. Повноцінне сприйняття його ...

(Читати…)

Нікітін О.В. Вивчення мови пам'яток ділової писемності знайшло широке свій відбиток у традиційної області лінгвістики — історичної граматиці. Класичні праці радянських учених, молодшого покоління дореволюційної школи вітчизняної науки, зуміли перемістити акцент з модних в >1920–1930-е роки >социологизаторских досліджень, і боротьби теорій в споконвічно російську область. Ще роботи Є. З. >Истриной «>Синтаксические явища Синодального списку 1 ...

(Читати…)

Нікітін О.В. >Лексико-семантическое напрям поруч із методами формального вивчення мови був і залишається однією з головних кандидатів у вітчизняної науці. Дослідження у цій галузі ведуться з дуже широким спектром проблем, нині дедалі більше виходять далеко за межі традиційного розуміння історичної лексикології і >семасиологии. Одне з перших дослідів описи і грунтовного аналізу системи давньоруської лексики належить П. Я. Черних. На думку а...

(Читати…)

>Лингвострановедческий аспект в викладанні англійської мови середньої школи на задану тему: "Одяг" Запровадження На сучасному розвитку нашого суспільства значимість вивчення іноземних мов зростає, зростає потреба у оволодінні іноземну мову як засобом спілкування. Починаючи з 90-х, дедалі більше значення мають елементи >лингвострановедения (ЛЗ), запроваджувані в курс навчання мови у неповній середній школі....

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103 Вперед

Навігація