>Л.М. >Бондарева Розглядається специфіка мовного структурування текстів автобіографічного дискурсу. Особливу увагу приділяють способам експлікації мовної діяльності суб'єкта розповіді, виступав на багно обличчям текстового автобіографічного простору. The >article >deals >with the >specific >features of the >language >structuring of >German >autobiographical >discourse. >Particular >attention >is >herein >paid to the >ways of >explicati...

(Читати…)

О.Л. Боярська У цій статті багатозначності розглядається через призму концептуальних процесів, бувши результат концептуальної інтеграції. >Многозначность має безліч проявів — від виникнення початкових >полисемичних ефектів до чітко виражених випадків метафоричних переносів імені. Значення багатозначній одиниці коригується у процесі концептуальної інтеграції, відбувається «підстроювання» концептуальної і семантичної структури значення під >екстрал...

(Читати…)

  (>структурно-семантическая характеристика) М.А. >Болотина >Модальние дієслова (МР) щодо англійської мові потенційно здатні висловлювати семантику різних видів модальності. МР як різновид дієслів, їхнім виокремленням конструкцію з >предикатними >актантами, здатні поєднувати властивості як >диктальних дієслів, і дієслів >пропозиционального відносини. З одного боку, як >диктальних дієслів можуть встановлювати взаємини усередині пропоз...

(Читати…)

М. А. >Кормилицина Саратовський державний університет, кафедра російської мови й мовної комунікації У статті розглядаються синтаксичні і текстові інновації у мові сучасної преси. Зазначається, у результаті зміни комунікативної парадигми російського мовного спілкування, що привів його до стирання кордонів між офіційним і неофіційним, усним і письмовим спілкуванням, у пресі активізувалися все конструкції розмовного синтаксису, і навіть кошт...

(Читати…)

С.І. >Болдирева Розглядаються деякі >социопрагматические чинники, що обумовили поява феномена «політично коректний» (ПК) мову. Робиться спроба простежити особливості функціонування ПК мови Заході і виявити вплив його за мовні норми у Росії (в аспекті міжкультурної комунікації за умов глобалізації). Мова — динамічна адаптивна система, чуйно реагуюча зміни в мовному соціумі. Це багатошаровий і поліфункціональний феномен, який відбиває культу...

(Читати…)

>М.И. >Прозорова >Рассмотрена проблема підвищення якості професіональною підготовкою перекладачів. Особливого значення до цього процесу відводиться необхідність формування професійно важливих якостей майбутнього фахівця. Автор розкриває поняття професійно важливих якостей перекладача як психолого-педагогічного феномена, викладає педагогічні способу формування даних якостей у >студентов-лингвистов у процесі навчання іноземних мов у вузі. Th...

(Читати…)

>Т.Ю. >Тамбовкина Бурхливий розвиток міжкультурних зв'язків у світі спричинило потребу у масовій вивченні іноземної мов (>ИЯ) і зробив актуальними проблеми самонавчання >ИЯ. За підсумками численних емпіричних досліджень поступово початку складатися теорія самонавчання >ИЯ. Як і теорія, вона потребує виділення свого об'єкта дослідження з позиції загальнонаукових підходів. У статті робиться спроба розглянути об'єкт теорії самонавчання...

(Читати…)

В.І. >Заботкина Розглядаються >прагмалингвистические основи міжкультурної комунікації. Аналізується взаємодія між загальнокультурним і >дейктическим рівнями широкого прагматичного контексту в співвіднесеності з універсальними і >культурно-специфическими особливостями комунікації. Для успішного контакту двох культур необхідно, щоб дві системи знань або повністю збігалися (що винятковим випадком), чи мали >tertium >comparationis, або були >п...

(Читати…)

>Л.Б. Бойко >Затрагиваются проблеми перекладу >интертекста. Робиться спроба змоделювати процес трансляції асоціацій в інокультурний >семиозис з урахуванням вичленування опорних інформаційних вузлів прецедентного тексту. Метою такого моделювання є з'ясування культурних паралелей, що дозволить краще визначитися з вибором стратегії переведення гривень у залежність від типу >прототекста. >Интертекстуальность, основу якої лежить явище >пре...

(Читати…)

А.О. Бударіна >Исследуются нормативні вимоги до технологічним умінь >лингвиста-переводчика у програмі професіональною підготовкою у ВНЗ. Професійні дії >лингвиста-переводчика може бути >стандартизировани по функціональним ознаками, комплексному складу дій, і навіть за критеріями успішності рішення професійних завдань з урахуванням їх типового проектування. Нормативні вимоги дозволяють сформувати з їхньої основі єдину дидактичну модель застосуванн...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103 Вперед

Навігація