Л. В. Рубцова Стаття зачіпає проблеми регіонального побутування російського фольклору на етапі. Предметом дослідження стали жанри народної усній прози: казка, >биличка, легенда. У своїй роботі ми спираємося на матеріали >фольклорно-диалектологических експедицій, які у період із 1991 по 1997 рр. в Калінінградській області. У разі територіальної >ексклавности виникає запитання про особливості розвитку в Калінінградській області. У сучасному фольк...

(Читати…)

Запровадження Входження економіки Росії у ринок - складний і суперечливий процес. >Преобладавшая донедавна державна форма власності передбачала переважно централізоване бюджетне фінансування підприємств. Колишня раніше система, коли він бюджетні гроші засоби виділялися у межах державного планування розвитку, не враховувала необхідності чіткого законодавчого регулювання фінансово-кредитних питань. З розвитком у нашій країні ринко...

(Читати…)

>Ю.М. Фокіна Педагогічний інститут Саратовського державного університету, кафедра теорії та історії мови Художній концепт «будинок» посідає у >индивидуально-авторских >концептосферах О.П. Чехова і Джеймса Джойса особливу увагу. Події більшості чеховських розповідей та оповідань Джеймса Джойса, включених до збірника «>Дублинци», розгортаються у просторі людського житла. Будучи невід'ємною складовою життя, будинок то, можливо постійним чи т...

(Читати…)

>Канд. >филол. наук >Агузарова До. До. Кафедра іноземної мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет) Лексика мови є категорія складна й різноманітна. У лінгвістиці її вивчають різних рівнях (планах) й у різноманітних аспектах. Слова двох мов можуть міститися у відносинах або еквівалентності (частіше – відносної, не більше спеціальних областей лексики – також абсолютної), або >безе...

(Читати…)

>С.Б. >Козинец Педагогічний інститут Саратовського державного університету, кафедра початкового мовного і літературного освіти У даний статті ставиться проблема вивчення >словообразовательной метафори в діахронії, зокрема, розглядається динаміка її розвитку на історії російської. До >словообразовательним метафор (далі: РМ) ми зараховуємо похідні слова, пов'язані відносини із своїми що роблять відносинами метафоричної >мотивации1, тобто. с...

(Читати…)

>Канд. >филол. наук >Агузарова До. До. Кафедра іноземної мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет) Найбільш типовою рисою англійської й американського сленгу є перетворення низки >полнозначних слів в >полусуффикси. У сфері словотвори найбільш типовою рисою англійської й американського сленгу є перетворення низки >полнозначних слів в >полусуффикси. Так, слово >monkey використовую...

(Читати…)

Є.В. Єрмакова Саратовський державний університет, кафедра англійської філології Наявність у нашої промови таких слів, як натякнув, передбачає, має на увазі, потаємний сенс, неоднозначність тощо., свідчить у тому, що кожен який провіщає мовою інтуїтивно відчуває і оцінює ступінь повноти/ неповноти повідомлення. Є низка мовних і мовних явищ, у зв'язку з якими говорити про «>двуплановости», «>подразумевании», «прихованих сенсах», «>косвеннос...

(Читати…)

>Асп. >Агузарова До. До. Кафедра іноземної мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет) Мова – дзеркало культури, всі події у житті народу – носія мови – відбивається у лексичній системі мови – у кімнаті стандартного і нестандартній. Однією із найголовніших, базових функцій мови є комунікативна. До цієї функції мови належить, зокрема, і «функція збереження і передачі національної ...

(Читати…)

>Асп. Клименко У. У. Кафедра екології. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет) Стаття присвячена важливого аспекту топоніміки - чинникам і причин виникнення топонімів. >Приведени погляду залежності найменування природних об'єктів від географічних умов й суспільного свідомості. Приклад Північної Осетії доводиться пряма залежність топонімів від властивостей відповідних географічних об&a...

(Читати…)

М.М. Орлова Педагогічний інститут Саратовського державного університету, кафедра теорії та історії мови >Прецедентность біблійного тексту розглядається нами як динамічний конструкт, володіючи рідкісною здатністю відтворюватися в нескінченно різноманітні варіанти. >Прецедентная ситуація «Загибель Содом [і Гоморру]» – один із найбільш значимих і трагічних в >Библейском тексті – і з найбільш освоєних російській та європейської літературою і культу...

(Читати…)

Назад 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 103 Вперед

Навігація