>Асп. Баракова М. Р. Кафедра лінгвістики і міжкультурної комунікації. Московський державний університет У статті показано >отграничение >вокативов (звернень) від інших мовних коштів узагалі і південь від формул мовного етикету, зокрема, на матеріалі художнього тексту (сучасної англомовної психологічної прози). >Речевое поведінка які спілкуються сторін у значною мірою реалізується з допомогою >узуально закріплених формул спілкуван...

(Читати…)

>Асп. >Агузарова До. До. Кафедра лексики англійської. Московський педагогічний державний університет >Сленг визнається антиподом літературної мови та ототожнюється частково з жаргоном і >профессионализмами, і з розмовним мовою. У літературі відомі різні концепції сленгу, доцільність яких можуть звести ось до чого: 1. >Сленг нерідко визнається антиподом з так званого літературної мови та ототожнюється частково з жаргоном ...

(Читати…)

>М.Ю. Колокольникова Саратовський державний університет, кафедра англійської філології Уже протягом досить багато часу однією з актуальних і залученні цікавих напрямів загальної теорії мовного розвитку залишається вивчення процесів історичного зміни семантики лексичних одиниць, їх основних типів і причин. До останніх дедалі більше відносять і регулярне використання слів у межах тієї чи іншої >дискурсного простору, т. е. тієї чи іншої «можливог...

(Читати…)

>Асп. >Заева О.Н. Кафедра іноземної мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет) Розглянуто види читання: пошукове, >просмотровое, >ознакомительное і вивчаюче, оволодіння якою є пріоритетним студентам >неязикових вузів у зв'язку з потребами у їхній професійній діяльності. Основою побудови програми дисципліни “Іноземна мова” для вузів є поділ курсу на два або аспекти - "спі...

(Читати…)

>канд. >фил. наук >Агузарова До. До. Кафедра іноземної мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет) У статті показано, що науковий стиль уражає текстів, виділені на повідомлення точних відомостей із якоїсь спеціальної області й закріплення процесу пізнання. Найбільш >бросающейся правді в очі, але з єдиною особливістю наукового стилю є використання спеціальною термінологією. Кожна га...

(Читати…)

>Ранчин А. М. >Смисловую основу давньоруської словесності становить Святе Письмо; давньоруські тексти є розгортання біблійних мотивів і образів-символів. За словами Р. >Пиккио, вислову і символи, висхідні до Біблії, виконують у пам'ятниках давньоруської словесності роль «тематичних ключів», чи «тематичних ниток» (>Picchio R. The >Function of >Biblical >Thematic >Clues in the Literary >Code of >SlaviaOrthodoxa // >Slavica >Hierosolymitana. >Jerusa...

(Читати…)

>Шуйская Ю.В. Численні дорадчі промови, оточуючі слухача, впливають нею з допомогою різної аргументації. Уміння виокремлювати й аналізувати аргументи, використані оратором, допомагає слухачеві прийняти об'єктивне рішення, не піддаючись на дію хибних прийомів. Переконати людини зробити ту чи іншу дію можна виходячи з трьох типів аргументів. Перший тип – аргументи, засновані на складових самої ситуації, щодо якої, варто ухвалити будь-яке ріш...

(Читати…)

Дипломна робота Виконавець студентка 6 курсу >ОЗО Фетисова Ганна >Кабардино-балкарский державний Університет їм. >Х.М. >Бербекова Нальчик 2008 Запровадження Ця дипломна робота присвячена англійським іменам власним. Імена власні є опорними точками в >межъязиковой комунікації і, до вивчення іноземних мов й переведення. Вони виконують функцію >межъязикового, міжкультурного містка. Це цінне властивість власних імен, пр...

(Читати…)

З. >Якобсон, Р. Д. >Лассвелл Частиною святкування Першого Травня для Комуністичної партії Радянського Союзу було заборонено випуск гасел, які мають для громадськості якесь посібник з інтерпретації політики партії. Гасла авторитетні, насичені ключовою політичної символікою і. Вони є ланцюгом між теоретиками партії, >политиками-практиками і рядовими членами партії, громадянами. Саме з цих причин вони є одним із поважних коштів сучасної політичної комуні...

(Читати…)

А.А. Волков Аргументом (латів. >argumentum від дієслова >arguo – показую, з'ясовую, доводжу – доказ, доказ, умовивід) називатимемо фрагмент висловлювання, у якому обгрунтування думки, прийнятність якої представляється сумнівною. Створити отже звести сумнівну чи спірну для аудиторії думку до прийнятною. Прийнятною то, можливо думку, яку аудиторія знаходить істинної чи правдоподібною, правильної з погляду тій чи іншій норми, кращою з погляду...

(Читати…)

Назад 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 103 Вперед

Навігація