Щоденники, нотатники, чернетки, замітки у альбом, маргіналії. .. - це можна називати пред-текстом, але й "повсякденною літературою", за словами друга Пушкіна кн. П.О. Вяземського.

(Читати…)

Виходячи з розуміння, що термінологічна точність - умова, необхідно належне дотримуватися у кожному що претендує на науковість дослідженні, тут звернімося розгляду проблеми дискурсу як літературознавчого поняття.

(Читати…)

Три тому історик мови Ю. З. Сорокін писав: «Зміни у стилістиці мови та стилістиці промови пов'язані зі зміною у складі мовного колективу, зі зміною його соціальній природи, з висуванням усередині нього нових впливових груп...».

(Читати…)

Відсутність єдності у визначенні числа мов обумовлена тим, що у лінгвістиці досі не вироблено єдиний критерій проведення кордони між розумом і діалектом. Її часто проводять з наявності або відсутність взаєморозуміння між розмовляючими.

(Читати…)

Омонимия (від грецьк. homonymia ‘одноименность’) — це явище збіги в звучанні і написанні мовних одиниць, значення яких немає пов'язані одне з одним.

(Читати…)

Є кілька трактувань терміна «паронимия». Паронимы в «вузькому» сенсі — близькі звучанням родинні слова. Синонимия— явище повного чи часткового збіги значень мовних одиниць при різному звучанні і написанні.

(Читати…)

Застаріла лексика. Нові слова (неологізми). Диалектизмы. Спеціальна лексика. Жаргонно-арготическая лексика.

(Читати…)

При морфемном розборі слова (розборі слова за складом) спочатку у слові виділяється закінчення формотворний суфікс (якщо що є), підкреслюється основа. Після цього основа слова розбивається на морфеми.

(Читати…)

Таке виділення однієї з складів служить умовою фонетичної оформленості слова називається словесним наголосом.

(Читати…)

Старославянизмы та його місце у сучасному російській мові. Про фонетичних прикметах старославянизмов. Про словотвірними прикметах старославянизмов. Історія взаємодії старославянизмов і русизмів.

(Читати…)

Назад 1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 103 Вперед

Навігація