Звук — це мінімальна, нечленимая одиниця мовного потоку, сприйнята вухом. Буква є графічним позначенням звуку на листі, тобто деякою сукупністю ліній, малюнком.

(Читати…)

Морфема. Чергування гласних і згодних в морфемах. Класифікація морфем російської. Основа і формотворні морфеми (флексії).

(Читати…)

Орфоэпия (від грецьк. orthos ‘правильний’, epos ‘мова’) описує правила вимови звуків у різних позиціях, особливості звукового оформлення окремих слів і граматичних форм, норми наголоси і інтонації.

(Читати…)

Гласні звуки. Ударні голосні: класифікаційні ознаки. Безударные голосні: класифікаційні ознаки. Особливості вимови гласних в ненаголошених позиціях (позиційне розподіл гласних).

(Читати…)

Фонетические склади. Морфемное членування. Перенесення слова.

(Читати…)

Істотне властивість поетичної форми висловлювання думок становить зображальність, тобто. вживання таких слів і зворотів, котрі порушують уявою читача наочне уявлення чи живої образ предметів.

(Читати…)

Серед латинських назв одягу є багато запозичень. Це властиво більшості мов. Заимствуется річ чи матеріал, із якого робиться, – разом із цим приходить назва; річ, схожа на чужу, також набирає нового назва.

(Читати…)

Актуальність проблеми вироблення несуперечливої методики лінгвістичного аналізу художнього перекладу як мовного феномена, сприйманого у тих більш як однієї етнокультури, обумовлена цілу низку причин.

(Читати…)

Об'єктом дослідження є иноязычие, яке инкорпорируется в поетичний текст з цілком визначеними цілями і раптом з'ясовується наділеним у ньому набором власних функцій відповідно до явним чи прихованим авторським задумом.

(Читати…)

Назад 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 103 Вперед

Навігація