Управляти якістю води в водоймах за змістом у ній біогенних елементів з використанням вищої водної рослинності (ВВР чи >макрофити) - >БИОПЛАТО. У формуванні якості води важливе значення мають вищі водні рослини: тростину, очерет, рогіз, >рдест, >сусак та інших. Відомо їх застосування доочищення стічних вод мовби підприємств легкої, металургійної, вугільної промисловості, тваринницьких комплексів, побутових стічні води. Поглинаючи значну кількість...

(Читати…)

Запровадження Із середини 20-го століття рівень зашумленості Світового океану став наростати. Що було з техногенної діяльністю людини. Так за оцінками частка техногенного галасу зчинив на океані становить від 70 до 90 %. Світовий океан є пристановищем понад мільйона видів тварин і загальна біомаса оцінюється приблизно мільярд тонн. Переконливо доведено вплив шумів і різних звукових сигналів на китоподібних. Оскільки у китоподібних звукова ...

(Читати…)

З усього розмаїття сучасних проблем однією з найбільш складних є проблема наростання протиріч між природними процесами і процесами соціально-економічного розвитку і використання природних ресурсів. Розвиток промислового й аграрного виробництва, використання значної кількості природних ресурсів, урбанізація та інші складні антропогенні процеси стали чинниками, які впливають на цілісність природних екосистем і >структурно-функциональной організації ландша...

(Читати…)

Екологія Соціо аналізує ставлення людини у властивому їй гуманістичному обрії з погляду його відповідності історичним потребам розвитку, стосовно культурної виправданості і, через теоретичне >постигание світу у його загальних визначеннях, які висловлюють міру історичного єднання людини і природи. Будь-який учений обмірковує головні поняття проблеми взаємодії суспільства і природи через призму своєї науки. Зокрема, географ розглядає проблему відносин сус...

(Читати…)

>А.Киреева, Інститут економічної політики їм. >Е.Т. Гайдара Однією з найактуальніших проблем інвестиційного законодавства залишається проблема оцінки ефективності бюджетного інвестування. >Единообразний підхід для оцінювання ефективність використання бюджетних ресурсів у час не сформований. Загальні вимоги до ефективність використання бюджетних ресурсів закладено у ст. 34 Бюджетного кодексу РФ. Відповідно до цій статті принцип результатив...

(Читати…)

Охорона навколишнього природного довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічну безпеку життєдіяльності людини - невід'ємне умова стійкого економічного та розвитку України. Для цього він Україна здійснює у своїй території екологічну політику, спрямовану зберегти безпечної в існуванні живої і неживої природи довкілля, захисту життя і здоров'я населення від негативної дії, обумовленого забрудненням довкілля, досяг...

(Читати…)

Промислового виробництва виходить з переробці різних видів природних ресурсів із отриманням чи коштів виробництва, чи корисних в людини продуктів. Зазвичай промисловість поділяють на дві основних галузі - видобувну і переробну. >Добивающая промисловість включає в собі видобуток рудних і нерудних з корисними копалинами, лісову промисловість та інших види. Переробна дбає про сировину, яке гримується від видобувної в промисловості й сільського господарства...

(Читати…)

Від чого залежить якість атмосферного повітря Атмосфера - це зовнішня газова оболонка Землі, життєдайний "буфер" між Космосом і поверхнею Землі. вона є носієм тепла, вологи, захисником екосистем, від згубних ультрафіолетових випромінювань, важливий чинник фотосинтезу. Це своєрідний "скафандр" для Землі та одночасно величезний резервуар кисню. Ця ООН свідчить, що щорічно викидається 110 млн. т оксиду сірки; 70 млн. т окс...

(Читати…)

Екологічну експертизу України - вид науково-практичну діяльність спеціально уповноважених державні органи, еколого-експертних формувань і об'єднань громадян, заснований на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і які може негативно впливати чи впливає стан навколишнього природного довкілля, і спрямовано підготовку висновків щодо відповідність запланованої ...

(Читати…)

Сінгх Володимир, >9А >Муниципальное загальноосвітній установа «Ліцей» р. >Дедовска 2010-2011 рік Запровадження «Можна, мабуть, сказати, призначення людини у тому, щоб знищити свій рід, попередньо зробивши земну кулю непридатним проживання». Жан Батіст >Ламарк Кислотність водного розчину визначається присутністю у ньому позитивних водневих іонів М+ разом й характеризується концентрацією іонів водню щодо о...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 361 Вперед

Навігація