Реферати українською » Экология » Екологічний стан атмосфери


Реферат Екологічний стан атмосфери

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Від чого залежить якість атмосферного повітря

Атмосфера - це зовнішня газова оболонка Землі, життєдайний "буфер" між Космосом і поверхнею Землі. вона є носієм тепла, вологи, захисником екосистем, від згубних ультрафіолетових випромінювань, важливий чинник фотосинтезу. Це своєрідний "скафандр" для Землі та одночасно величезний резервуар кисню.

Ця ООН свідчить, що щорічно викидається 110 млн. т оксиду сірки; 70 млн. т оксиду азоту; 180 млн. т оксиду вуглецю; 70 млн. т неочищених отруйних газів; 60 млн. т завислих частинок; 700 тис. т фреонів (сполук важких металів); 500 тис. т свинцю; 100 тис. ттоксохимикатов; 10 тис. т ртуті.

Встановлено, що 80% кисню поставляє його до атмосферу морськоїфитопланктон, 20% тропічні лісу й до інша рослинність. Але його рівновагу порушено антропогенними чинниками. Щороку кількість кисню у атмосфері зменшується на 10 млрд. т (цього вистачило для дихання кілька десятків мільярдів людина). А промисловість, наприклад США, Японії, ФРН, взагалі живе з допомогою інших, оскільки споживає кисню більше, ніж його утворюється територій цих країн. Або, скажімо, лише одне сучасний пасажирський реактивний у протягом 8 годин поглинає 50-75 т кисню, викидаючи причому у атмосферу десятки тонн вуглекислого газу. Відтворити таку втрату кисню протягом доби може масив площею 25-30 тис. гектара. І все-таки, витрати атмосферного кисню поки що компенсується його утворенням процесі життєдіяльності рослинності суші та Світового океану. При фотосинтезі вони щорічно продукують близько 320 млрд. т кисню.

У повітрі циркулюють створені людиною отруйні речовини, що призводять домутагенному забруднення. Відомо понад тисячі хімічних сполук, які володіють мутагенної активністю. Так, тоді як 1945 р. було зареєстровано 0, 7% народжених через це неповноцінних дітей, то сьогодні - понад 10% немовлят народжуються зі спадковими дефектами. Це свідчить про небезпека зміни генофонду людства.

З чим пов'язана загроза зміни клімату і порушення енергетичного балансу планети?

Це з значним виділенням вуглекислого газу. Звісно, вуглекислий газ дуже потрібний компонент фотосинтезу рослин. Але у спалюванні органічного палива,вирубе лісів, розорювання степів, гнитті, вулканічної діяльності його продукується дедалі більше, що може спричинити до підвищення середньорічний температури. Слід відзначить також, що протягом тисячоліть середньодобова температура Землі дорівнювала 15 градусів за Цельсієм. Впродовж кількох останніх 100 років вона підвищилася на 0, 5-0, 6 градуси й за деякими прогнозами на середину ХХІ ст. зрости на 1, 5-2, 5 градуси, що неминуче призведе до так званомупарниковому ефекту, тобто до підвищення температури земної поверхні.Разогревание завдяки затримки вуглекислим газом тепла розігрітою Сонцем земної поверхні. Небезпека цього явища непередбачувана, оскільки парниковий ефект змінить характеристики трьох чинників, як опади, вітер, хмари, морські течії, айсберги. У середніх широтах значно зростезасушливость, клімат станеполупустиней, врожаї різко знизять, але в узбережжях очікується значне підвищення рівня Світового океану з допомогою танення льодовиків Антарктиди, отже - і затоплення багатьох прибережних районів. Слідство цього - велике переселення народів. Фахівці стверджують, що з останнє сторіччя рівень Океану піднявся на 10-12 див. Нині той процес прискорився у кілька разів.

>Озоновие дірок" у атмосфері. Що за явище?

Останнім часом спостерігається значна деформація озонового шару як наслідок влучення в верхні верстви атмосфери окислів азоту, брому і хлорорганічних сполук (>хлорфторуглерод), що й розкладають озон на кисень. Окисли азоту створюються бактеріями з азотних добрив, внесених грунт, і перенесених в стратосферу. Там вони фотохімічне реагують з озоном. Але це єдиний шлях доставки в стратосферу. Особливий шкода озону завдають польоти висотних літаків і запуски космічних кораблів (зокрема, на твердому паливі), вихлопні гази, які є багато окислів азоту. Так звані фреони широко застосовують у холодильниках, рефрижераторах, очищення мікросхем, в аерозольних упаковках для лаків, дезодорантів, фарб та іншого подібного начиння. Щороку виготовляється майже 1 млн. т фреонів (40% що у країнах ЄС, 35% - США, приблизно по 10%) - Японії та на пострадянському просторі в).

Надзвичайна стурбованість викликає джерело антарктичного озону (40-50%)). Коли раніше ця пульсуюча діра поновлювалася, те з 1987 року його існує цілорічне і має тенденцію до розширення. У 1987 р. озонова діра охоплювала полі 5 млн. км2, а 1990 р. - майже 10 млн. км2. Озоновий "екран" Землі виник 570-400 млн. років тому. Він просто складає лише мільйонні частки атмосфери, але роль її важко переоцінити: поглинати і пропускати на Землю смертоносне випромінювання. Помічено зменшення озону та контрольАрктикой на 6%). Це досить небезпечно, адже зменшення озонового шару тільки 1% призводить до посиленню ультрафіолетового проміння на 2% і до зростання захворювань на рак шкіри катаракти очей на 5-6%).

З озонової дірою ще багато незрозумілого, і це потребує активізації загальних дій різних держав. Ще 1985 року 28 виробниківфреона уклали Віденську конвенцію з охорони озонового шару. Протокол Монреальської конференції у 1987 р.), підписаний представниками понад 50 тримав, передбачав зменшення виробництваозоноуничтожающих речовин, у 1993 року на 20%, 1998 р. - на 50%, та був повну заміну їх безпечними сполуками.

Шість станцій, розміщених у Києві, Борисполі,Богуслави, Одесі, Львів іКарадазькому, природному заповіднику у Криму, проводять також моніторинги загальної концентрації озону і стан озонового шару. Довгострокові результати підтверджують зростання озонового дефіциту, котрі можуть призвести до додатковому погіршення екологічних умов, особливо у період біологічно активного сонячного ультрафіолетового проміння (весна - літо).

Наскільки небезпечні кислотні дощі?

Кислотні дощі, утворювані внаслідок взаємодії атмосферної вологи з продуктами неповного згоряння палива на ТЕЦ, промислових підприємствах, в автомобільних двигунах становлять велику загрозу.Серная і азотна кислоти як дрібних крапель переносяться на величезні відстані і випадають кислотними дощами. Наслідки цього надзвичайно важкі: гинуть лісу, комахи, тварини, руйнуються будинку, виводяться з сівозміни грунту.

У цьому знижується врожайність більшості сільськогосподарських культур внаслідок ушкодження листя кислотами; вимиваються з грунту кальцій, калій і магній, що викликає деградацію фауни і флори; отруюється вода ставків і ставків, де гине риба і зникають птахи; зникають водоплавні птахи, і тварини, які харчуються комахами; гинуть лісу у гірських районах, що викликає зрушення і оповзневі потоки; зростає кількість захворювань серед населення (подразнення очей, хвороби дихальних шляхів, тощо).

Так, лише у Швеції через підвищення кислотності води істотно постраждав рибальський промисел на 2500 озерах. На півдні Норвегії в 1750 з 5000 тис. озер риба загинула повністю. У Швейцарії засихає третину лісів.

Яке загальний стан повітряної середовища України?

Україна має, як та у багатьох інших країнах, стан повітряної середовища явно незадовільно, а деяких регіонах (наприклад, Маріуполь, Кривий ріг, Запоріжжі, і ін.) - вкрай загрозливий. Диктат центру тривалий час впливав на відповідну структурну деформацію народного господарства, коли перевагу надавалося розвиткусирьево-добивающих і метало ливарних (металургійних, гірничорудних, хімічних), досить е брудних і з надзвичайно екологічно небезпечних галузей промисловості. Економіці України властивий також висока питома вага ресурсних і енергоємних технологій, впровадження, і подальшого нарощування що у в промисловості й сільське господарство здійснювалося найбільш "дешевим" способом - без будівництва відповідних очисних споруд.

Злочинна діяльність всевладних монополій - одну з основних причин безпрецедентного радіаційного та хімічного забруднення величезних територій. Роки безконтрольної експлуатації багатств України призвели до того, що в багатьох районах забруднення повітря на десятки разів перевищує граничне допустимі норми. Хіба вражають такі дані: територія України становила 2, 7% колишнього Союзу, а шкідливих викидів її у доводилося майже 30%. Це 17 млн. т шкідливі речовини, тобто за 300 кг кожного жителя, а деяких регіонах, наприкладднепровско-приднепровскому, ця цифра 500 кг і більше (в Кривому Розі - 1, 6 т на мешканця, що становить 10, 1% усієї кількості викидів України).

Державна гідрометеорологічна служба регулярно здійснює моніторинг 54 великих і малих міст, 13 агломераційних виробництв, які зосереджені переважно уДонецко-приднепровскому промисловому регіоні хоч і характеризуються високий рівень викидів в атмосферне повітря як класичних забруднювачів, а й специфічних канцерогенних речовин.

У цілому протягом останніх кілька років щорічні концентрації пилу, окислів азоту, діоксиду сірки і окисла вуглецю, зменшилися разом із рівнем забруднення. І все-таки часто перевищують гранично припустимі концентрації (ГДК), нормовані українськими стандартами якості атмосферного повітря, один, 1 рази і більше. Перевищення, скажімо, діоксиду азоту спостерігалося майже переважають у всіх інших містах, а цілому з цих двох проведених щорічних вимірів різних забруднювачів території України по крайнього заходу одне перевищує ГДК. Переважно це стосуєтьсяИРОКСИЧНИХ забруднювачів повітря.

Хто є головними забруднювачами атмосферного повітря на Україні?

Взагалі, високі викиди, які змінюються для основних забруднювачів від 500 тис. т до 100 тис. Т роком, спостерігаються в Кривому Розі, Маріуполі, Донецьку,Енакиевому, Дніпропетровську,Дебальцеви, Запоріжжі, Макіївці іГорливци.

Стаціонарні джерела, внесок яких в забруднення повітря найбільший, належать до енергетичному ітеплоенергетическому сектору (32%), чорної та кольоровою металургії (27%), вугільної промисловості (27%), включаючи нафтопереробні заводи (2%). Найбільші забруднювачі -електросостояние. Вони скидають до85тис.т 802 (>Буижггинска ТЕС), 25 тис. тNО2 (Криворізька ТЕС) і 50 тис. т твердих речовин протягом року (Луганська ТЕС).Бурхптинска ТЕС - найбільший точковий забруднювач, щорічні викиди якого за десятилітній трьомавеществами-загрязнителями становлять навіть 140 тис. т.

Хоча звітність щодо викидів від стаціонарних джерел охоплює 15 тис. підприємств і 103 забруднювача і семеро з них становлять 90% загальної маси викидів країни, джерела, які належать до комунальним

1998 року викиди забруднювачів від пересувних джерел становили 1885 тис. т (на 30% більше, ніж у 1997 року), досягаючи 31% загального обсягу цих викидів. Обсяги викидів різні до різних забруднювачів: 63% загальних викидів свинцю, 54% ЗІ, 36%Лоста 25%Мох від транспортних засобів. У багатьох галузях і вони перевищують викиди від стаціонарних джерел, становлячи від 60 до 90%) від усіх викидів у сфері і/або місті (Рівно, Ужгород, Київ, Одеса, Житомир, Тернопіль, Чернівці, Луцьк і Чернігів). Ці викиди загалом країні поступово скорочуються, але пересувні джерела досі викидають 45%окислу вуглецю, 30%)НМЛОС і майже 20% окислів азоту. Вони також щорічно викидають 260 т свинцю.

Основнимивеществами-загрязнителями є окисли сірки, азоту, аміак, феноли, формальдегід. Обсяги викидів забруднюючих речовин, у останнім часом, передусім через зупинку багатьох підприємств, зменшилися, однак у деяких промислових регіонах (особливо удонецко-приднепровскому) вони й у час значно перевищує гранично припустимі норми. "На жаль, маючи мало лісів і розвинену металургійну промисловість, теплоенергетику, Україна є одним із країн, які спалюють кисень планети".

Особливу стурбованість викликають понад тисяча шкідливих хімічних підприємств. Так, на Луганщині жителі прозвали "Бермудами" трикутник між містами Сєверодонецьк, Лисичанськ іРубижне. Можна довго перераховувати "дива", які простежуються там з "доброти" хімічних підприємств. Зокрема, за 10 років подвоїлися кількість дітей, що тут із відхиленнями. Не краще стан атмосферної середовища проживання і у Дніпродзержинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кривому Розі, Макіївці, Києві та Одесі.

Економіка республіки була орієнтована таких "дрібниці", як занепокоєння про екологічно чистою середовищі, еколого-безпечні технології виробництва, здоров'я людей.

Який рівень хімічної небезпеки у регіонах України?

У Донецькому економічному районі хімічно небезпечними об'єктами містяться у всіх галузях, загальна кількість яких складає 119 підприємств 3 них до І ступеня хімічної небезпеки віднесено 5 об'єктів, до ІІ- 2, до III - 86 і по IV - ЗО об'єктів. Там зберігається 19567 т сильнодіючих отруйних речовин, їххлору понад 2410 т і аміаку понад 16410 т. Сумарна площа зони хімічного забруднення місцевості внаслідок аварій цих підприємствах дорівнюватиме 10772 км2. У ймовірних зонах хімічного забруднення місцевості проживає 1980 тис.чол., їх у осередках хімічного поразки може бути 950 тис.чол.

У Південному економічному районі розміщено 372 хімічно-небезпечних об'єкти, їх: 25 об'єктів І ступеня хімічної небезпеки, 20-11,327-ПІ і IV ступенів небезпеки. Там зберігається 80643, 5 тСДОР, їх 856, 5 тхлору і 79563 т аміаку. Сумарна площа зон хімічного зараження місцевості внаслідок аварій цих об'єктах становитиме 18441, 5 км2. У ймовірних зонах хімічного зараження місцевості не більше регіону проживає 4586, 1 тис.чол., їх у осередках хімічного поразки може бути 1065 тис.чол.

У Подільському економічному районі розміщено 111 хімічно-небезпечних об'єктів, у яких зберігається 5845, 1 тСДОР. При викидахСДОР в довкілля сумарна площа хімічного забруднення місцевості становитиме 96, 3 км2. У імовірною зоні хімічного зараження не більше регіону проживає 406, 3 тис.чол., їх у осередках хімічного поразки виявиться 117, 9 тис.чол.

У Поліському економічному районі розміщено 177 хімічно-небезпечних об'єктів, у яких зберігається 6643, 6 т сильнодіючих отруйних речовин, їх 148, 7 тхлору і 9113 т аміаку. Сумарна площа зони хімічного забруднення місцевості внаслідок аварій цих об'єктах становитиме 519, 2 км2. У ймовірних зонах хімічного забруднення місцевості проживає 802, 8 тис.чол., їх у осередках хімічного поразки може бути 58 тис.чол.

У Придніпровському економічному районі розташовані 235 хімічно-небезпечних об'єкти, їх 11 об'єктів віднесено до І, 7 - II, 116 - III і 101 до IV ступенів хімічної небезпеки. Цими підприємствах зберігається 56506 тСДОР, їх 1369, 2 тхлору і 39149 т аміаку. Сумарна зона хімічного забруднення місцевості перевищує 16121 км2. У ймовірних зонах хімічного забруднення проживає 4609, 7 тис.чол., їх у осередках хімічного

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація