Реферати українською » Экология » Аналіз техногенних та екологічних ризиків


Реферат Аналіз техногенних та екологічних ризиків

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

§1. Літературний огляд.

§2. Матеріали й методи.

§2.1Географо-економическая характеристикаТарногского району.

§2.2 Матеріали й методи дослідження.

§3. Результати власних досліджень.

§3.1 Основні джерела техногенних навантажень вТарногском районі.

§3.2 Техногенні небезпеки вТарногском районі Вологодської області.

§3.3 Природні небезпеки вТарногском районі Вологодської області.

Укладання

Список використовуваної літератури.

 


Запровадження

Об'єкти дослідження: техногенні системи та навколишня природне середовище вТарногском районі Вологодської області.

Предмет дослідження:рискообразующие чинники вТарногском районі Вологодської області.

Мета: дослідженнярискообразующих чинників вТарногском районі Вологодської області.

Завдання:

1. Виявлення основні джерела техногенних навантажень вТарногском районі Вологодської області.

2. Аналіз техногенних небезпек вТарногском районі Вологодської області.

3. Аналіз природних небезпек вТарногском районі Вологодської області.

У цьому курсової роботі буде досліджено техногенні системи та природне середовищеТарногского району Вологодської області. Під час дослідження буде виявлено основні джерела техногенних навантажень вТарногском районі Вологодської області, і навіть проаналізовані техногенні і природні небезпеки вТарногском районі Вологодської області.

У зв'язку з тим, що дослідження з цієї теми вТарногском районі Вологодської в області практично не проводилися раніше, то тема дослідження є актуальною. Результати дослідження можна використовувати як додатковий матеріалу про техногенних джерелах навантажень вТарногском районі Вологодської області, і навіть про техногенних і природних небезпек вТарногском районі Вологодської області.


§1. Літературний огляд

техногенний небезпека екологічний навантаження

Визначення «техногенна система» не можна знайти жодного у одному з словників. Проте, при поєднанні визначень «техногенний» і «система» можна визначити її значення.

>Техногенний [від грн.teche мистецтво, майстерність] - пов'язані з технічною і технологічною діяльністюлюдей.[1]

Система (від грецьк.systema — ціле, складене з двох частин; з'єднання) - безліч елементів, що у відносинах і зв'язках друг з одним, яке утворює певну цілісність,единство.[2]

Техногенні системи становлять небезпеку людини, яку висловлюють у визначенні ризику.

Слово ризик позначає можливу небезпека або дію навмання з думкою на вдалийисход.[3]

Нині здебільшого під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, пов'язаних із специфікою тих чи інших явищ природи й видів діяльності людського суспільства.

Аналізуючи різні категорії ризику, треба сказати, що вони містять багато інших понять, ключовими серед яких є небезпеку життю і збитки, які приносять техногенні системи. Отже, ризик фактично служить мірою усвідомлюваної людиною небезпеки у житті та зовнішньоекономічної діяльності.

Для оцінки негативних екологічних впливів самих різнорідних чинників (аварійним ситуаціям, забруднення хімічними речовинами чи радіонуклідами, нераціональнахозяйственна діяльність, природні катастрофи тощо.) останніми роками стали активно застосують підхід, заснований оцінці ризику несприятливих впливів. Специфікою екологічного ризику є нерівномірне його розподіл територією, котру піддали впливу шкідливого чинника.

Ще один обставина – це специфіка об'єкта,подвергшегося негативному впливу. Об'єкт то, можливо локалізований на певній території (зелених насаджень у місті) чи змінювати свого місця (популяції, схильні до міграції, населення, щільність якого в різних ділянках місцевості залежить від професійної діяльності, сезону або часісуток).[4]

>Т.о. в курсової роботі проводяться дослідження довкілля й техногенних систем, аналізуються природні і техногенні небезпекиТарногского району Вологодської області. У зв'язку з нечисельністю досліджень з цієї теми, вивчення є необхідною.


§2. Матеріали й методи

 

§2.1Географо-економическая характеристикаТарногского району

>Тарногский муніципальний район входить у східну зону Вологодської області й територією займає 3,6 % її площі. На півночі межує з Архангельської областю, Сході зНюксенским районом, ніяких звань - зВерховажским, Півдні - зТотемским районом Вологодської області. [Додаток 1]

Відстань від центру з.Тарногский Містечко до обласного центру р. Вологда - 339 км по шосе. Найближча залізнична станціяКостилево Північної залізниці перебуває в відстані 90 км досеверу-западу від райцентру, в Архангельської області.

>Тарногский район створений у 1935 року. У 2009 року біля району, площа якого складають 5,2 км2, мешкало 14,8 тис. чол.

На території району розташовується 365 сіл й сіл.

На території району протікає 68 великих і малих річок. Найбільші -Кокшеньга (>120км),Уфтюга (100 км). Із великих притокКокшеньги слід назвати річкуТарнога (51 км) з чистою, наполовину джерельною водою.

У районі також є 9 великих мальовничих озер зокрема.Ромашевское,Климовское,Гусишное - в басейні р.Уфтюги. Найстрашніше близький до райцентру озероКлимовское площею 13 га, глибиною 27 м є улюбленим місцем відпочинку населення району. Найстрашніше мальовниче -Баклановское озеро (басейн р.Печеньги) площею 6,4 га.

ДляТарногского району характерний помірно-континентальний клімат лісової зони, з помірковано теплим влітку, тривалоїумеренно-холодной взимку і хистким режимом погоди. Середні температури січня -13,7 З0.Середні температури липня + 19,0 З0. Середньорічна температура повітря становить + 2,0 З0. Мінімальні середньорічні температури становлять - 37,2 З0, максимальні +32,3 З0, опадів, загалом, випадає більше, ніж випаровується. Середньорічне кількість опадів становить 665 мм. Більшість опадів посідає тепле сезон. Восени, взимку і опади випадають переважно у виглядіобложних, нерідко тривалих дощів чи снігопадів. Вітру переважають південно-західного напрями, середня швидкість вітру сягає - 4,1 м/с.

УТарногском районі розвинені такі галузі промисловості як харчова, агропромисловий комплекс, будівництво, житлово-комунальне господарство, транспорт, торгівля і побутове обслуговування. У економіці району зайнято 4394 чол. чи 62 % від загальної кількості економічно активного населення. Кількість безробітних на 1.01.2008 р. становило – 138 чол., безробіття у районі – 1,7 %. [5]

 

§2.2 Матеріали й методи дослідження

При виявленні основні джерела техногенних навантажень вТарногском районі Вологодської області використовуються елементи статистичних методів.Статистическим називається метод дослідження, спирається в руки статистичних даних про те чи інших сукупностях об'єктів. Загальні риси статистичного методу у різноманітних галузях знання зводяться доподсчету числа об'єктів, які входять у ті чи інші групи, розгляду розподілу кількостей, ознак, застосуванню вибіркового методу, використанню теорії ймовірностей в оцінці достатності числа спостережень тих чи інших висновків, і т. п. Ця формальна математична сторона статистичних методів дослідження, байдужна до специфічної природі досліджуваних об'єктів, є предметом математичноїстатистики.[6]

Також у ході дослідження використовувалися картографічні методи.Картографический метод використовують із дослідження закономірностей просторового розміщення явищ, їх взаємозв'язків, залежностей та розвитку. Розмаїття прийомів аналізу та обробки карток поєднати у такі основні способи:

1. Візуальний аналіз, що полягає у найближчому глядачевій дослідженні на картах просторового розміщення, поєднань, зв'язків і динаміки явищ.

2. Графічні прийоми аналізу, що перебувають у побудові на картах профілів і розрізів,блок-диаграмм, різноманітних графіків і діаграм тощо.

3.Картометрические роботи, які у визначенні на картах координат, відстаней, довжин, висот, площ, обсягів, кутів та інших.

4.Математико-статистический аналіз, застосовуваний:

а дослідження з картам будь-яких однорідних явищ (температур повітря, щільності сільського населення, урожайності та т.п.), розміщення і тимчасових змін, визначених багатьох чинників з невідомої функціональної залежністю;

б) для з'ясування форми і тісноти зв'язків між різноманітними явищами (у вигляді обчислення кореляційних залежностей — коефіцієнтів кореляції, кореляційних відносин також т.д.).

5. Математичного моделювання, має метою створення просторових математичних моделей, т. е. математичне опис явищ (чи процесів) по вихідним даним, знятим з географічної карти, і наступне дослідження моделей для інтерпретації і пояснення явищ; зокрема, розроблено методику складанняаппроксимирующих рівнянь поверхонь — реальних (наприклад, рельєфу земної поверхні) чи абстрактних (наприклад, річного шару опадів).

6. Переробка (перетворення) карт щоб одержати похідних карт, спеціальнопредназначаемих і зручних конкретноїисследования.[7]

Практично використовувалися всі засоби картографічного методу, крімкартометрических робіт, математичного моделювання і переробки (перетворення) карт.

Проте основне дослідження ведеться за літературним даним, тобто. застосовуються методианализа-синтеза, порівняння і узагальнення.

Аналіз і синтез (грецьк. розкладання і поєднання) - у найзагальнішому значенні процеси уявної чи фактичного розкладання цілого на складові і возз'єднання цілого з двох частин. Вони значної ролі в пізнавальному процесі голосування та здійснюються всіх його щаблях. У розумових операціях аналіз стану і синтез виступають як логічні прийоми мислення,совершающиеся з допомогою абстрактних понять і тісно пов'язані із низкою розумових операцій: абстракцією, узагальненням тощо. буд. Логічний аналіз залежить від уявному розчленування досліджуваного об'єкта на складові і є методом отримання нових знань. Залежно від характеру досліджуваного об'єкта аналіз виступає у різних формах. Мета аналізу - пізнання частин як елементів складного цілого. Синтез - процес об'єднання на єдине ціле частин, властивостей, відносин, виділених у вигляді аналізу. Він з'єднує загальне та одиничне, єдність і розмаїття на живу конкретне ціле. Синтез доповнює аналіз стану та перебуває в ним саме в нерозривнійединстве.[8]

Порівняння дозволяє визначити подібність і розбіжності явищ дійсності. Через війну порівняння встановлюється те спільне, що взагалі властиве двом або декільком об'єктах. Щоб порівняння було плідним, він повинен задовольняти двом основним вимогам: порівнюватися мають лише такі явища, між якими може існувати певна об'єктивна спільність; для пізнання об'єктів їх порівняння має здійснюватися по найважливішим, істотним (у плані конкретної дослідницької завдання) ознаками. [9]

Узагальнення — мисленне з'єднання подібних ознак кількох предметів щодо одного понятті про ці предметах.Обобщаются ті подібні ознаки окремих предметів, що виділяються у процесі їх аналізу, порівняння і абстрагування. Узагальнення — те й перехід з більш приватного поняття до більш загальному, від думки про спільний до думку про загальнішому. Вирізняють емпіричне і теоретичне узагальнення. Функція емпіричності узагальнення полягає у упорядкування різноманіття предметів, у тому класифікації. Функція теоретичного узагальнення полягає у сходженні від абстрактного до конкретного, в виділенні істотних внутрішніх зв'язків об'єкта, визначальних цей об'єкт як ціліснусистему.[10]

>Т.о. в курсової роботі використовуються елементи статистичних і картографічних методів. Здебільшого дослідженні застосовуються методианализа-синтеза, порівняння і узагальнення.


§3. Результати власних досліджень

 

§3.1 Основні джерела техногенних навантажень вТарногском районі

За даними 2008 року уТарногском районі Вологодської області 74 підприємства подавали інформацію про викидах, скидах і відходах (Додаток 2).[11]

Основними джерелами техногенних навантажень на атмосферу вТарногском районі є ТОВ «>Дорстрой» іМУП «Послуга» (>МУП «>Водоканал»), викиди яких становлять 126,5 тонн і 84,5 тонн чи 22,0 % і 14,7 % від сумарних викидів підприємств району відповідно. Помітними джерелами техногенних навантажень єМУП ЖКГ «>Заборье» іТарногскоеРАЙПО, викиди яких становлять 48,3 тонн і 42,7 тонни чи 8,4 % і 7,4 % від сумарних викидів підприємств району відповідно. Викиди інших підприємств трохи більше 4,9 % від сумарних викидів підприємствТарногского району.

Основним джерелом техногенних навантажень на гідросферу вТарногском районі єМУП «Послуга» (>МУП «>Водоканал»), скиди якої складають 46,0 тонн чи 85,4 % від сумарних скидів підприємств району. Помітним джерелом техногенних навантажень на гідросферу є ВАТ «>Тарногский маслозавод», скиди якої складають 7,9 тонн чи 14,6 % від сумарних скидів підприємствТарногского району.Cброси інших підприємств незначні.

Основними джерелами техногенних навантажень напедосферу вТарногском районі є ТОВ «>Ломоватка-Лес» іМУП «Послуга» (>МУП «>Водоканал»), відходи яких становлять 1574,8 тонн і 1494,2 тонна чи 26,6 % і 25,2 % від сумарних відходів підприємствТарногского району відповідно. Великим джерелом техногенних навантажень є ППЕжев Олександре Анатолійовичу, відходи якої складають 990,9 тонн чи 16,7 % від сумарних відходів підприємств району. Відходи інших підприємств трохи більше 2,5 % від сумарних відходів підприємствТарногского району.

>Т.о, основними джерелами техногенних навантажень на атмосферу є підприємства ЖКГ, дорожнього господарства і харчової промисловості.

Основними джерелами техногенних навантажень на гідросферу є підприємства ЖКГ і сільського господарства.

Основними джерелами техногенних навантажень напедосферу є підприємства ЖКГ і лісного господарства.

ПідприємствоТарногского районуМУП «Послуга» (>МУП «>Водоканал») надає найбільші техногенні навантаження на атмосферу, гідросферу іпедосферу.

 

§3.2 Техногенні небезпеки вТарногском районі Вологодської області

Небезпеки, що у процесі функціонування технічних об'єктів з причин, безпосередньо не що з діяльністю людини, що обслуговує ці об'єкти, називають техногенними. Так, нещасні випадки з виробництва часто відбуваються через помилки працюючих, тобто. у дії антропогенних чинників. Аварії на промислові об'єкти результат техногенних небезпек. У цьому окрім створення загрози небезпек для таких людей, може наноситися серйозних збитківприроде.[12]

УТарногском районі Вологодської області розвинені такі галузі промисловості, як харчова промисловість, сільському господарстві, лісова промисловість, будівництво, житлово-комунальне господарство, транспорт.

>Производством харчової промисловості, уТарногском районі займаютьсяТарногскоеРАЙПО, ВАТ «>Тарногский маслозавод» і ТОВ «>Пищекомбинат». Підприємства надають незначне негативний вплив на довкілля. Він здійснюється в забруднення водних ресурсів забрудненими стічними водами, викидами у повітря і захороненням відходів від виробництв.

Продукція сільського господарства посідає чільне місце поТарногскому району.Производством вТарногском районі займаються СПК «>Тарногский», колгосп «Новий», СПК «>Тарногская птахоферма». Сільське господарство надає незначне впливом геть довкілля. Він здійснюється в забруднення водних ресурсів забрудненими стічними водами, викидами у повітря і захороненням відходів від виробництв.

Галузь лісової промисловості представляєТарногский сільський лісгосп ТОВЛомоватка-лес. Основна діяльність – заготівля лісу. Вплив на довкілля виявляється у неправильної вирубування лісу, за якої більша частина деревини залишається дома розробки. До того ж під час виробництва більшість іде у відходи.

>Организациями, які виконують будівельні роботи, є: ТОВ «>Тарногастрой», і навіть дорожні: ТОВ «>Дорлес» і «>Дорстрой». Підприємства надають незначне негативний вплив на довкілля. Здебільшого воно виявляється у забруднення водних ресурсів немає і захороненням відходів від виробництв.

Підприємства ЖКГ «>Заборье» іМУП «>Водоканал» є представниками галузі житлово-комунального господарства. Вони мають великий негативний вплив на довкілля. Він здійснюється в забруднення водних і земельних ресурсів, і навіть викидами в атмосферне повітря.

Основний організацією, що становить транспортну галузь, єМУП «>Тарногское АТП». Вона надає незначне впливом геть водні і земельні ресурси. Основна навантаження виявляється у викидах в атмосферне повітря.

З іншого боку, територієюТарногского району Вологодської області прокладено нафтопровід і газопровід. Вони уявляють величезну небезпеку обману всього району. Так 18 січня 2007 року у 24,2 кілометрів від п.Нюксеница, удесятеро кілометрів від автодорогиТарногский Містечко –Раменье на 683 км на магістральному нафтопроводіУхта - Ярославль стався витік нафти. Протягом діб було проведено з відновлення нафтопроводу,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація