Реферати українською » Экология » Вивчення якості атмосферного повітря біоіндикаціоні методи


Реферат Вивчення якості атмосферного повітря біоіндикаціоні методи

>Чебоксарский машинобудівний технікум

Тема: Вивчення якості атмосферного повітрябиоиндикационним методом

Чебоксар 2006р.


Анотація

У даний роботі (теоретичної частини) наведено характеристики біологічного моніторингу,биоиндикатора. Розкрито сутність біологічного моніторингу, організму – індикатора, перераховані типибиоиндикаторов, зроблено за матеріалами друку короткий огляд робіт з застосуваннюбиоиндикаторов визначення якості природного довкілля.

У практичній частини описані методику та хід виконання роботи проведеної при моніторингу якості атмосферного повітря із застосуванням «організму –биоиндикатора» у районі розташування очисних споруд ВАТ «>Промтрактор» іпролегания автомагістраліНовочебоксарск – Чебоксар.

>Автомагистраль варта проїздубольшегрузових транспортних засобів (зокрема і транзитного) через Калінінський район (>Новоюжний житловий масив) на московську і нижегородську автомагістраль.

Для проведеннябиоиндикационних робіт у ролібиоиндикатора обраний сосновий бір, оскільки сосна – найвразливіша дерево до забруднення атмосферного повітря. Ділянка соснових насаджень, взятих у ролі досвідчених (робочих) одиниць, розташований з південної боку від кільця автотраси. Як контрольних примірників обрані сосни, які ростуть у глибині на південний захід з відривом 450 – 500 м від досвідченого ділянки.

>Приведени результати проведенихбиоиндикационних робіт. Зроблено висновки якість атмосферного повітря наобследованном районі та розроблено пропозиції підвищення повітряної середовища. Запровадження.

З огляду матеріалів друку про зроблене екологічними науково-дослідними інституціями та вченими – екологами світу, буде великою упевненістю сказати, що з розширенням дистанційних, автоматизованих і фізико-хімічних методів розвиваються й біологічні методи дослідження компонентів природного довкілля.биоиндикация сосна атмосферне повітря

Діагностика повітряного забруднення проходить за стану соснових співтовариств,епифитних лишайників, даним аналізу снігового покриву, оцінці запиленості листя, кислотності осадів та автотранспортної навантаження.

Перевагибиоиндикационних методів оцінки забруднення природного довкілля, у разі якості атмосферного повітря на тому, що це метод порівняно дешевий проти фізико-хімічними методами.Биоиндикационний метод досліджень щодо якості атмосферного повітря зручне застосовувати, коли розвинена технічна база лабораторій моніторингу рівня забруднення до шкіл, коледжах тощо. Цей метод дає можливість підключення в дослідницьку роботу з моніторингу якості природних середовищ і встановленню причин їх забруднення школярів, студентів коледжів, технікумів, інститутів.

Проведеннябиоиндикационних робіт на первинному рівні (шкіл, технікумів та інших.) можна сконцентрувати в кафедрах вузів, котрі займаються екологічними дослідженнями, лабораторіях НДІ. Загальну організацію та влитися координацію робіт може (і має) здійснювати місцевих органів освіти і місцевих органів Федеральної служби Держгіртехнагляду та обмеження екологічного нагляду.


Диво, що, попри разючу складність світу, ми можемо виявляти їх у явищах певні закономірності».

ЕрвінШредингер

«Про невизначеності у фізиці»

1. Теоретична частину роботи

 

1.1Биоиндикация забруднення атмосфери

Біологічний моніторинг – система спостережень, оцінки й прогнозу будь-яких змін - у біоті, (>биота – співтовариства живих організмів) викликаних чинниками антропогенного походження. Структура біологічного моніторингу досить складна. Він будується із окремих підпрограм виходячи з принципу, заснованого на рівнях організації біологічних систем. Так, генетичний моніторинг відповідаєсубклеточному рівню організації, екологічний моніторинг –популяционному ібиоценологическому рівням. Кожному рівню відповідає свій набір біологічних змінних.

>Биоиндикация - оцінка якості довкілля і окремих характеристик станом її біоти у природних умовах. Для обліку зміни середовища під впливом антропогенного чинника складаються списки індикаторних організмів.

>Биоиндикатор (відлат.Indicator - покажчик) - група особин жодного виду або спільноти, наявністю чи з стану яких, і навіть з їхньої поведінці судять про природничих і антропогенних змін у середовищі.

Вивчення стану атмосферного повітря з допомогою рослин – індикаторів.

Під упливом погіршення якості атмосферного повітря в окремих особин чи груп деяких рослин відзначаються різні зміни: незвична забарвлення листя, опадання листя, зміна форми зростання, щільності популяції, ареалу виду та т.д. Спостерігаючи ці зміни, можна буде усвідомити надлишкове присутність у атмосфері будь-якого газу.

Таблиця 1. Ознаки ушкодження рослин під впливом хімічних речовин.

>Воздействующий газ Рослина Зовнішні ознаки ушкодження рослин
>Диоксид сірки Сосна звичайна >Побурение кінчиків голок хвоїнок
Ялина європейська >Хвоябуреет і опадає
Ясен американський >Обширноемеждужилковое знебарвлення листя
>Фтористий водень >Пихта європейська Колір пошкоджених частин хвої змінюється від зеленого до червонясто- бурого

2. Практична частина кузовних робіт

 

2.1Биоиндикация забруднення повітря станом хвої сосни

Мета роботи: Оцінитигазодимовое забруднення повітряної середовища станом хвої сосни.

Хід роботи:

Робота підібрали ділянки соснових насаджень, які містяться як і умовах сильної забруднення (біля автомагістралі), і на малозагрязняемой території з відривом 450 – 500 м (більш віддаленій джерела викидів у повітря). На місці підібрали молоді сосни заввишки 1-1,5 м, віддалені друг від друга на 20-25 м. Дерева на обраному ділянці висоти 3 -3,5 м, тому обстеження проводили з допомогою однієї з бічних втеч четвертої згоримутовки. Під час проведення роботи уважно оглянули хвою другого згори ділянки центрального втечі (ділянку минулого року) і з шкалою визнач клас ушкодження і висихання хвої (в оцінці ступеня ушкодження хвої зайве брати до уваги більш світлу забарвлення самого кінчикахвоинки, оскільки вона насправді світліший).

Види ушкодження і висихання хвої може бути такими:

а) хвоя без плям (>КП1), немає сухих ділянок (>КУ1);б) хвоя з гаком числом дрібних плям (>КП2), немає сухих ділянок (>КУ1);в) хвоя з великою кількістю жовтих і чорних плям (>КП3), кінчик всох на 2-5 мм (>КУ2);г) всохла третинухвоинки (>КУ3); буд) всохло понад половина довжинихвоинки (>КУ4); е) вся хвоя жовта і суха (>КУ4).

Під час проведення роботи з отримання достовірних результатів необхідно відібрати 200—300 хвоїнок. Для досліджень ми відібрали 300 хвоїнок. Відібралихвоинки кожній ділянці 2-го роки життя.

Розбір їх проводили до лабораторій. Усіхвоинки розділили на групи відповідно до вище наведеними класами висихання та ушкодження. Далі на контрольному (фоновому) ділянці відібрали також 300 хвоїнок аналогічно досліджуваного ділянці.Разбирали їх за ступеня ушкодження до лабораторій аналогічнохвоинкам сосен з досліджуваного дільниці і порівнювали з класами висихання й ушкодження. Після цього отримані дані із двох ділянок порівняли між собою і злочини склали висновок про рівень ушкодження хвоїнок сосни з досліджуваного і контрольного ділянок.

За виконання цієї роботи можна порівняти отримані дані з результатами торішніх досліджень, але з те, що ми розпочали займатисябиомониторингом лише у 2005 року, не було даних за рік. Цим порівнянням за літами можна було б можливості встановити динаміку зміни впливу антропогенного впливу за літами.

Під час проведення даної роботи проводили оцінку тривалість життя хвої. Кожна колотівка згори – рік життя дерева. (При дослідженнях визначають, років зберігається хвоя.

Причому, якби найнижчому зохвоенних ділянок частина хвої опала, то оцінюється приблизна частка збереженої хвої). Отже, повний вік хвої визначається кількістю ділянок стовбура з цілком збереженої хвоєю плюс частка збереженої хвої ось на чому по них ділянці.

Визначивши клас ушкодження і тривалість життя хвої, ми оцінили клас забруднення повітря, використовуючи заздалегідь розроблені співвідношення, наведені у таблиці (2).


Таблиця 2. Визначення класу забруднення повітря станом хвої сосни

Максимальний вік хвої Клас ушкодження хвої на пагони 2-го роки життя
1 2 3
4 I I-II III
3 I II >III--IV
2 II III IV
2 - IV >IV—V
1 - IV >V—VI
1 - - VI

Примітка

I- ідеально чистийвоздух,II- чистий, III - щодо чистий («>норма»),IV- помітно забруднений («>тревога»),V - брудний («>опасно»),VI - дуже брудний («шкідливо»),

Після порівняннярассортированних хвоїнок по за класом ушкодження і класу висихання з'ясувалося, що неушкоджених хвоїнок на контрольнихсосенках майже 2 рази більше, ніж досліджуваному ділянці.Поврежденних хвоїнок на досліджуваному ділянці більше коштів у 20 раз, ніж контрольному ділянці.

За результатами біоіндикації встановили, що клас ушкодження хвоїнок на досліджуваному ділянці належить до 3 класу (>КП3), але в контрольному ділянці до 1 класу ушкодження (>КП1).

По таблиці 2 для хвоїнок 2-го роки життя знаходимо, що забрудненість повітряної середовища на досліджуваному ділянці належить до 4 класу – помітно забрудненому («тривога»), але в контрольному ділянці забруднення повітря належить до2-ому класу (чисте повітря).Характеристика хвоїнок

Кількість хвоїнок = 300
Обстежуваний ділянку контрольний ділянку
Клас ушкодження КП Клас висихання КУ Клас ушкодження КП Клас висихання КУ
>Хвоя без ушкодження КП 1 = 100 КП 1 =270
Ні сухих ділянок КУ 1 =110 КУ 1 =275
З невеликою числом дрібних плям КП 2 = немає КП 2 =20
>Усох кінчик на 2-5 мм КУ 2 =52 КУ 2 =12
>Хвоя з великою кількістю чорних і жовтих плям КП 3 =113 КП 3 =5
>Усохла третину хвої КУ 3 =100 КУ 3 =11
>Усохла понад половина довжини хвої КП 4 =87 КП 4 =5
Уся хвоя жовта і суха КУ 4 =38 КУ 4 =2

Після встановлення класів забруднення обстежених ділянок ми почали шукати і аналізувати причину забруднення досліджуваного ділянки. Далі вирішили, що причину висихання та ушкодження сосонок слід шукати в вплив автомагістралі і заводських цехів ВАТ «>Промтрактор», зокрема іЧебоксарского ливарного заводу, і навіть наявного недалеко ТОВ «>Яхтинг», заводських очисних споруд ВАТ «>Промтрактор» і яка перебуває з відривом від сосен міського звалища.

Оскільки сосна найбільш вразлива щодо змісту в атмосферному повітрі сірчистого газу (діоксиду сірки) ми першому справою зупинилися на аналізі викидів діоксиду сірки перелічених вище виробництв.

Для міських звалищ домінуючими забрудненнями, виділяються в атмосферне повітря, є метан (вуглеводні), сірководневі з'єднання перетворені на процесі гниття. Отже, вплив міського звалища на сосни малоймовірно.

Викиди діоксиду сірки, котрі виділяються при плавленні металу уелектродугових печахЧебоксарского ливарного заводу (>ЧЛЗ), віддалений від наших сосен з відривом 1500 – 2000 метрів за бік північно-західного напрями від бору. При плавленні сталі та чавуну велектродугових печах на тонну рідкого металу виділяється 1,6 кг діоксиду сірки. З урахуванням висоти викиду після очищення від пилу відведених газів віделектродугових печей 100 м. сосновий бір потрапляє саме на зону впливу цієї джерела викиду. Приблизно зона впливу джерела викиду береться в 50 кратному відстані з його висоти. З огляду на те, що панівні вітри дляг.Чебоксари південно-західного напрями, переважно, від досліджуваних нами сосен викиди діоксиду сірки повинні відбутися стороною. Проте вплив ливарного заводу за інших напрямах вітру не відпадає. На думку вплив ливарного заводу й не виключається.

Ближче до бору розташовані механообробні виробництва ВАТ «>Промтрактор», де виділень діоксиду сірки не є.

ТОВ «>Яхтинг» випускає робочу взуття, на якому домінує в викидах розчинники, а чи не сірчистий ангідрид.

Від заводських очисних споруд (>ЗОС) виділення сірчистого ангідриду виключені.

Отже, джерелами забруднення атмосферного повітря на районі проростання досліджуваних сосен, які впливають на сосни, є автомагістраль (автотранспорт) – основний забруднювач і викиди ливарного заводу.

За результатами виконаної роботи зроблено


Висновки

1.Атмосферний повітря районі кільця заводських очисних споруд належить до класу помітно забруднених, (ступінь «тривога»).

2. Необхідно розробка заходів щодо зниження викидів близько розташованих промислових підприємств.

Після аналізу можливих забруднювачів нами було проаналізовані можливі заходи, що необхідно передбачити щоб уникнути забруднення повітряної середовища.

Перелік запропонованих нами заходів:

1. Знизити щільність вантажного автотранспорту, який струменіє транзитом поНовоюжному мікрорайону. Нехай користуються об'їзною дорогою уНовочебоксарска.

2. Необхідно збільшити посадок сосни (від використання надалі як організму – індикатора) у районі селаПятино і кордоні промислової зони і спального району.

3.Контролирующим організаціям (>госсантехнадзор, екологічний нагляд) вимагати в ливарного заводу зниження своїх викидів – повернутися до методу мокрою очищення відведених газів – було передбачено проектом.

Примітка:

При аналізі можливих джерел викидів ми орієнтувалися б у основному для вплив сірчистого ангідриду від джерел викидів близько лежачих джерел виділень діоксиду сірки. Проте вплив інших забруднюючих речовин на сосни в досліджуваному районі відкидати повністю не можна. Тож потрібно надалі продовження робіт з біоіндикації щодо кордону санітарно-захисної зони промислового району.


Література

1. Денисова С.І. Польова практика по екології. Навчальний посібник. Мінськ. 1999 р.

2.ТрассХ.Х.Биоиндикация стану атмосферної середовища міст. Екологічні аспекти міських систем. Мінськ. Наука і. 1984 р.

3.Масловский О.М.Биоиндикация забруднення повітря з допомогою лишайників і мохоподібних. Мінськ. Наука і. 1997 р.

4.АшихминаТ.Я. Екологічний моніторинг.Учебно-методическое посібник дляВУЗов.Киров.Константа. 2005 р.

5.ХотунцевЮ.Л. Людина, технологія, довкілля. Москва. Стійкиймир.2001 р.

6.ПлечоваЗ.Н., РєпінаР.К. Екологічний практикум. Посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл, педагогів установ додаткової освіти. Чебоксар, Видавництво «КЛІО». 1998 р.


Схожі реферати:

Навігація