Реферати українською » Экология » Оцінка ступеня впливу викиду забруднюючої речовини на атмосферу для одиночного джерела


Реферат Оцінка ступеня впливу викиду забруднюючої речовини на атмосферу для одиночного джерела

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

Івановський державний хіміко-технологічний університет

Кафедра Промисловій екології


Розрахункова робота з екології.

"Оцінка ступеня впливу викиду забруднюючої речовини на атмосферу для одиночного джерела"

 

 

 

 

>Виполнил:

студент 3 курсу

групи 29

Івлєв Павло Андрійович

Іваново 2011


Завдання: оцінити рівень впливу забруднюючої речовини на довкілля. За необхідності вибрати метод очищення очисне устаткування.Рассчитать платежі за забруднення довкілля.

Дані розрахуватися: умова: внаслідок проведення технічного процесу з устаткування виділяєтьсяЗВ, який з допомогою вентиляційної установки продуктивністю V видаляється через трубу, заввишки H і з діаметром D.

>Загрязняющее речовина (>ЗВ): >етилацетат (пари);

Висота труби: H = 52 м;

Діаметр труби: D = 1,0 м;

Температура,удаляемих парівЗВ: >Tг =65°C;

Продуктивність вентиляційної установки: М = 11000 ;

>Сред. концентрація забруднюючої речовини вудаляемом повітрі: >Ccр =4,78 ;

Макс. концентрація забруднюючої речовини вудаляемом повітрі: >Cmax =5,11 ;

Викид у повітря відбувається безупинно (N =24ч). Підприємство працює 365 днів на рік.

Місце розташування підприємства: Чукотка*

ГДК м. р. = 0,1 ;

Розрахункова частина:

I. Визначення максимального викиду забруднюючої атмосферу речовини (Мв):

Розрахунок проходить за формулі,г/с:

,


деV1 -обьемная швидкість виходу парівЗВ із джерела забруднення атмосфери, :

;

>k - ККД вентиляційної установки (0,8 - 0,9);

Отже:

;

II. Розрахунок ПДВ для одиночного джерела з круглим гирлом:

Для вибору розрахункової формули нормативу ПДВ необхідно визначити величинуT:

,

деTос - температура атмосферного повітря на районі розташування джерела (>Tос =24,3°C), у зв'язку з відсутністю даних про температури повітря у районі розташування джерела приймаємо місце розташування підприємства - Івановська область.

;

>Т.к. , то тут для вибору конкретної формули розраховуємо величину допоміжного параметраf:

,

де - середня швидкість виходу з гирла джерела парівЗВ, м/с;

,

>f <100, то розрахунок ПДВ проводимо за такою формулою для гарячого джерела.

Для гарячого джерела ( іf <100) значення ПДВ вираховується за формулою,г/с:

,

деСф = 0,3 ГДК м. р. = 0,3 * 0,1 = 0,03 ; A - коефіцієнт, залежить від температурної стратифікації атмосфери,A=140; F - коефіцієнт, враховує швидкість осідання шкідливих речовин у атмосферному повітрі,F=1; - коефіцієнт, враховує вплив рельєфу місцевості, = 1; n іm - коефіцієнти, враховують умови виходу парівЗВ з гирла джерела забруднення атмосфери. Для розрахунку коефіцієнта n визначаємо значення допоміжного параметраVм для нагрітого викиду:

;

Отже,

;

;

Розрахунок ПДВ:

;

III. Визначення ступеня екологічної небезпеки викиду у повітряЗВ:

Мв > ПДВ, (13,3 > 3,16) - викид є екологічним небезпечним. Тому слід передбачити систему очищення відЗВ.

Необхідну ступінь очищення знаходимо за такою формулою, %:

;

Вибираємо абсорбційний метод очищення - поглинанняпарообразних домішок, які у забрудненому повітрі, рідким поглиначем (>абсорбентом). Ступінь очищення цього методу: x’ = 70 - 85 %;

>Продажнийетилацетат зазвичай містить воду, спирт і оцтову кислоту. Для видалення цих домішок його промивають рівним обсягом 5% ->ного карбонату натрію, сушать хлоридом кальцію і переганяють. За більш високих вимоги до змісту води кілька разів (порціями) додають фосфорний ангідрид, фільтрують і переганяють, захищаючи від вологи.

Маса викидуЗВ після першому місці очищення:

;

>Т.к. Мв’ ПДВ, то викид вважатимуться еколого-безпечним, при даної рівня очищення.

IV. Розрахунок платежів за забруднення атмосферного повітря:

Розрахунок платежів до встановлення очисних споруд:

,

деr = 1;

 - маса річного викидуЗВ не більше припустимого нормативного викиду:

 т/рік;

= 21 крб. /т, - норматив і щодо оплати викид однієї тонниЗВ у межах установлених нормативів викидів;

 - маса річного викидуЗВ понад припустимого нормативного значення межах лімітів: т/рік;

= 105 крб. /т, - норматив і щодо оплати викид однієї тонниЗВ понад припустимого нормативного значення межах встановлених лімітів;

= 1,9, - коефіцієнт екологічної значимості Центрального регіону;

>загрязняющее речовина очищення атмосфера

=1,93 - коефіцієнт інфляції на 2011 рік (джерело -ecoschet/news/137-plata.html);

Отже

крб. /рік;

Розрахунок платежів після встановлення очисних споруд:

,

де - маса річного фактичного викидуЗВ післяn-ой щаблі очищення: т/рік;

Отже

 крб. /рік;

Розрахунок відвернені теракти платежів з допомогою установки очисних споруд:

 крб. /рік;


Укладання

У виконання даної розрахункової роботи, було визначено:

рівень впливуЗВ (паріветилацетата) на довкілля: ПДВ = 3,16г/с; Мв = 13,3г/с; даний викид є екологічним небезпечним; обраний абсорбційний метод очищення; розраховані платежі за забрудненню довкілля: = 7261,8 крб. /рік, = 112419,6 крб. /рік, = 105157,8 крб. /рік.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація