Реферати українською » Экология » Екологічна обстановка Південно-Казахстанської області


Реферат Екологічна обстановка Південно-Казахстанської області

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Ступінь забруднення повітряної середовища від автотранспорту

2. Водний басейн ступінь забруднення

3. Проблеми забруднення атмосферного повітря (повітряний басейн)

4. Заводи, фабрики, забруднюючі екологічне середовище

5. Природоохоронні зони

Список використаної літератури


Запровадження

>Южно-Казахстанская область одна із великих регіонів республіки, територію становить 117,3тис.кв.км. На заході межує зКизилординской, півночі – Карагандинської, сході –Жамбильской областями іКиргизской Республікою, Півдні – Республіка Узбекистан. У сфері є 12 районів, 20 міст і селищ, 838 сільських населених пунктів.

>Южно-Казахстанская область лежить у межах в східній частині Туранській низовини й західних відрогів Тянь-Шаню. Близько 50 % території належить до зони пустель (піскиКизилкум,Муюкум, пустеляБетпак-Дала). Центральна і південна частини території Вінницької області належить довисокообеспеченной теплом субтропічної передгірноїпустинно-степной зоні.

Екологічна ситуація уЮКО стає дедалі актуальною. Останніми роками ставати дедалі більше джерел викидів шкідливих речовин у довкілля області. Зі збільшенням погіршення стану довкілля погіршується стан здоров'я населенняЮКО. Це екологічну, економічне й соціальне проблеми, як області, і країни загалом.

Дослідження, що проводилися цілях зниження забруднення, показують, що розв'язання цієї проблеми сьогодні потребує застосування комплексних заходів. Складність і багатогранність визначеної проблеми, її актуальність, і навіть недостатня рівень її розробленість визначають необхідність розробки нових варіантів рішень.

Теоретичні основи еколого-економічної оцінки джерел забруднення на екологічне середовище досить представлені у працях зарубіжних спеціалістів у галузі економіки природокористування і охорони навколишнього середовища, технічної експлуатації автотранспортних коштів як-отДж.Андерсен., Ю.Одум., Ж.Детри, Х.Иносе, Т.Хамада, Х.Коч, З. Томас, російських учених як-от ПавловаУ.И.,Буралев Ю.В., КузнєцовЕ.С.,Рузский А.В., Дьяков Г.Б., вітчизняних учених, як-от М.С.Тонкопий, О.М.Упушев,В.К.Кошелев,С.М.Мукаули,Ибришов М.М.;Сабетов О.С., в статистичних і документальних матеріалах, характеризуючих стан автотранспортної системи у містах Казахстану, зокрема, вЮКО, і навіть вітчизняний і закордонний досвід у галузіекономико-математического моделювання.

 


1. Ступінь забруднення повітряної середовища від автотранспорту

Специфіка рухливих джерел автотранспортного забруднення вЮКО проявляється:

· у "високих темпи зростання чисельності автомобілів проти зростанням кількості стаціонарних джерел;

· в просторовоїрассосредоточенности автомобілів – розподіляються територією Росії й створюють загальний підвищений фон забруднення;

· в безпосередній наближеності до житлових районах (автомобілі заповнюють все місцеві проїзди і двори житловий забудови);

· на більш високої токсичності викидів автотранспорту проти викидами стаціонарних джерел;

· у складній технічної реалізації засобів захисту від забруднень на рухливих джерелах;

· в низькому розташуванні джерела забруднення від земної поверхні, у результаті відпрацьовані гази автомобілів нагромаджуються в приземної зони і слабше розсіюються вітром проти викидами від стаціонарних джерел.

Приріст парку особистого автотранспорту зріс у р.Шимкент з 2005 по 2010 рр. на 11,5%, автотранспортні потоки останні 2-3 року, значно зросли. За даними дорожньої поліції у місті зареєстровано 61583 одиниць автотранспорту. Рівень автомобілізації містом становить 230 автомобілів на тисячу жителів.

Сьогодні, оцінка загальних викидів шкідливих речовин у атмосферу за умов містаШимкент показує, що співвідношення кількості шкідливі речовини, що викидаються стаціонарними джерелами до кількості шкідливі речовини, що викидаються мобільними джерелами загалом протягом року, одно 1:4,5, тобто. викиди від пересувних джерел у 2,0-4,5 рази більше, ніж викиди від стаціонарних джерел.

>ИЗА по р.Шимкенту на 2010 рік становить 11,8, що характеризує рівень забруднення атмосфери міста, як «сильно забруднений» відповідно до «>Методическими рекомендаціями за оцінкою ризику здоров'ю населення від забруднення атмосферного повітря». За цим показником р.Шимкент займає приблизно четверте місце у Республіці Казахстан. Порівняйте наводитьсяИЗА у містах Республіки: Алмати – 15,Усть-Каменогорск – 13, Уральськ – 2,5.

За показником так званої екологічної напруженості, що оцінюється в балах, і котра враховує 132 природних і антропогеннихекологообразующих чинника, містоШимкент входить до шістки самих забруднених міст України з надзвичайно високий рівень екологічної небезпеки. Порівняйте найбільш неблагополучними є ( в балах): Караганді – 24,6;Экибастуз – 21,8;Шимкент – 21,6;Семей і район Семипалатинського ядерного полігону – 16,3;Усть-Каменогорск – 15,6; Алмати – 15,3.

Вплив автомобільного транспорту позначається як на стані атмосфери, грунтів, зелених насаджень, а й у здоров'я.

При вплив на людини шкідливі речовини, які у атмосфері, дуже важливим обставиною і те, що вона відразу не відчуває їхнього впливу. Прикладом такого впливу може служити вплив окису вуглецю – газу без кольору, смаку і запаху.

Чутливість населення до дії забруднення атмосфери залежить від значної частини чинників, зокрема від його віку, статі, загального стану здоров'я, харчування, температури і вологості тощо. Особи похилого віку, діти, курці, страждають на хронічний бронхіт, коронарної недостатністю, астму, є як уразливими.

Центр міста медичної статистики веде статистику по 990 хворобам. Дані за поширеністю населенняЮКО, представлені центром, показують, що впродовж останніх 3 роки деяких видів хвороб зросли в 1,2-2 разу. Особливо зросли хвороби органів травлення і сечостатевої системи.

Результати дослідження свідчать, що захворюваність населення з кожним роком зростає. Ця тенденція простежується за даними всіх поліклінік. Показник загальну захворюваність показує, що найбільше звернень жителі, жителівпримагистральной території які характеризуються як найбільш забруднені викидами від автомобільного транспорту .

екологія забруднення повітря вода

2. Водний басейн. Ступінь забруднення

На території Вінницької області основними поверхневими джерелами є річкиСирдарья,Келес,Бадам,Арись,Бугунь,Сайрамсу. Загалом у області нараховується 118 малих річок протяжністю від 10 до 200 км, 28 водоймищ і 25 озер. Вони є джерелом водопостачання населених пунктів, йдуть на зрошення. Під упливом інтенсивної господарську діяльність сталися певні якісні ці зміни водних ресурсів, погіршилося санітарний стан заплав річок не більше населених пунктів і великих промислових підприємств.

У сфері є багато дрібних, переважно, солоних озер. Серед найбільших виділяється своїми унікальні корисні властивості води озероКзилколь. Однак на цей час територія цього озера є зоною екологічній катастрофі. Упродовж останніх десяти років водне дзеркало солоного озераКзилколь скоротилося вдвічі рази і завдяки вітру засолений грунт із території озера переноситься на відстань 30-40 км ізасоляет акваторію пасовищ і населених пунктів.

РічкаСирдарья – головна водна артерія області, її загальна довжина становить 2219 км. У верхньої своєї частиниСирдарья протікає територією Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, де використовується потреби сільського господарства, промисловості, населення і побудову надходить завезеними на територію нашої республіки вже забрудненій органічними речовинами, солями, нафтопродуктами.

РічкаБадам є лівим припливом річкиАрись і своє керівництво зі схилівБадамских гір. Значна частина коштів річища річкиБадам відбувається нагалечниках і має великих втрат на фільтрацію. У басейні річки є 2 водосховища:Тогузское річціТогуз іБадамское. На всьому протязі з річкиБадам і з його приток вода забирають на зрошення й господарські потреби. Забруднення річки відбувається внаслідок змиву річковий долини, розораних земель з територій населених пунктів, занедбаних тваринницьких ферм, промислових майданчиків.

РічкаКошкар-ата бере початок з джерел у районіШимкентского залізничного вокзалу і протікає через густонаселені райони міста. Річка частково забруднюється з допомогою неорганізованого скидання побутового сміття жителями прибережній зони.

РічкаАрись є другим припливом річкиСирдарья території області, використовується для централізованого водопостачання р.Арись, на сільськогосподарське зрошення.

>Южно-Казахстанская область характерна великим витратою підземних вод (до 810тис.м3/>сут), що становить 20% від затверджених запасів.

Земельний фонд поприродно-сельскохозяйственним зонам ділиться на:

1) пустельну, всього земель 3015,1тис.га;

2)предгорно-пустинно-степная, 7878,5тис.га;

3)субтропическая пустельна, 2906,7тис.га;

4)субтропическаяпредгорно-пустинная, 3509,9тис.га;

5) середньоазіатська гірська область, 1504,7.

Відповідно до державного земельного кадастру якісна характеристика вЮжно-Казахстанской області наступна (>тис.га):

1. які мають негативних ознак – 1838,8;

2. засолені – 2200,6;

3. солонці ісолонцовие комплекси – 1009,5;

4. перезволожені, заболочені, змиті – 942,0;

5.защебененние – 1017,6;

6.дефлированние – 3108,7.

Частина території займаютьсупесчание і піщані грунту (864,5 і 3019,5 тис. га).

Площа зрошуваних земель області протягом останні роки трохи збільшилася також і становить близько 442,3тис.га. Із загальної площі зрошуваних земель піддаються процесам повторного засолення в різного рівня більш 191,0 тис. га (38%).

10,3 млн. га чи 87 % території Вінницької області зайнято сільськогосподарськими угіддями, їх 876,4 тис. га ріллі (7,5 %), зокрема 442,3тис.гаорошаемой (3,8 %), 28,7тис.га багаторічних насаджень, 142,3тис.га сіножатей (1,2 %), 9095,8тис.га пасовищ (77,6 %), за даними якісної характеристики земель близько 4,4 (37,7 %)млн.га займають землі сільськогосподарського призначення; схильних до ерозії, зокрема вітрової – 3,4 млн. га, водної – близько 0,6млн.га.

Зниження родючості оранки є наслідком серйозних порушень, родючість черпалося переважно з допомогою природного гумусу грунтів. Вкрай гострими стають проблеми деградації в посушливих районах,опустинивания регіонів, які входять у зону передкризового екологічного стануПриаралья. Попри складність і довготерміновість розв'язання проблемиопустинивания, треба її негайно вирішувати, оскільки він пов'язана з соціально-економічним розвитком суспільства.

>Протянувшись із півночі на південь на 500 км,Южно-Казахстанская область включає у собі велика різноманітність унікальних природних і історичних об'єктів: заповідникАксу-Жабагли площею 85,4тис.га, 10 заказників площею 312тис.га, 47 пам'яток природи площею 8тис.га, зоологічний парк площею 54 га, дендрологічний парк площею 120 га. Загальна площа особливо охоронюваних природних територій становить 847,4тис.га.

Тваринний і рослинний світЮжно-Казахстанской області багатшими проти іншими регіонами Казахстану. У сфері зареєстровано перебування 83 видів звірів з 178, які у Книзігеофонда Республіки Казахстан, 377 видів птахів. 18 видів ссавців, які уЮжно-Казахстанской області, занесені у Червону Книгу (з 42 по Казахстану), і навіть 38 видів птахів (з 56-ти по Казахстану).

У сфері росте більш 1700 видів рослин, у тому числі 122 занесені у Червону Книгу, а 68 видів є ендемічними, тобто. зустрічаються лише уЮжно-Казахстанской області.

Загальна площа земель державного лісового фондуЮжно-Казахстанской області становить 3,39 млн. га, зокрема. покрита лісом площа – 1,48млн.га, їх лісовими культурами – 119тис.га. Лісові розплідники займають площа 135 га. У складі лісових, невкритих лісом, земельредини займають площа 569,15 тис. га, гару і загиблі насадження – 12,85 тис. га, вирубки – 85,15тис.га, прогалини і пустирі – 817,8тис.га.

У сфері можна назвати умовно 3 географічних району з погляду екологічних інтересів:

1. Територія екологічного передкризового стану - підвищений вміст радіонуклідів в об'єктах природного довкілля, й у першу чергу, в підземних водах.

2. Територія потужного техногенного впливу р.Кентау – зони підвищеного забруднення важкими металами. р.Шимкент – головну стурбованість викликають грунту, уражені свинцем, цинком і миш'яком в концентраціях удесятеро перевищують ГДК. Це зачіпає великі простору й, зокрема, території, відведеної під вирощування овочевих культур.

3. Інша територія області немає під помірним антропогенним впливом.

Основними забруднювачами поверхневих і підземних вод є підприємства кольорової металургії, нафтохімічної, хімічної, легкої і харчової промисловості, сільському господарстві.

Основними забруднюючими речовинами є: неорганічні форми азоту, сульфати, нафтопродукти, фосфати й інші.

Характеристика хімічного складу річкиСирдарья здійснюється за даним тринадцяти гідрологічних постів. На ділянці річки на районі селаКокбулак вода надходить із велику кількість забруднюючих речовин.

Їх максимальний рівень перевищував норму по сульфатах - 12,9 разу, по нітритами - 9,3 разу, по міді - 15 раз, щодо магнію - 3,6 разу. Середньорічні концентрації забруднюючих речовин перевищували норму від 1,2 до 4,4 ГДК. Максимальний рівень забруднення зафіксований у весняний період. Індекс забруднення води у ріціСирдарья становив 1,18.

Основними забруднюючими речовинамиШардаринского водосховища є сульфати, нітрити, мідь і магній. Зміст сульфатів 548 мг/л (5,5 ГДК), нітрити 0,028 мг/л (1,4 ГДК), міді 0,003 мг/л (3,0 ГДК) і магнію 71,5 мг/л (1,8 ГДК). Індекс забруднення води становив 1,97.

У верхньому перебігу річкиКелес (селоАкжар) середньорічні концентрації основних забруднюючих речовин перебувають у межах норми. До гирлу річки якість води погіршується, що пов'язані з інтенсивним розвитком зрошуваного хліборобства й тваринництва. У річкуКелес скидаються колекторно-дренажні води семи колекторів з зрошуваних земель. Основним які забруднюють речовиною є сульфати, нітрити, мідь і магній. Максимальне зміст сульфатів стає більше норми в 8,7 разу, нітрити 1,5 разу, мідь 6 рази, й магній 2,8 разу. Індекс забруднення води становив 2,62.

Рівень забруднення річкиБадам встановлено за результатами хімічного аналізу води двохгидропостов, розміщених у р. Шимкенті й у ауліКараспан. На основнігидрохимические показники води впливає її проходження крізь густонаселені райони. Основними забруднюючими речовинами є сульфати, нітрити, мідь і магній. Середньорічні концентрації цих речовин перевищувало норму від 1,2 до 6 ГДК. Максимальне зміст міді у районігидропоста р.Шимкент (0,64 км нижче ЗАТ «ПКЮжполиметалл») перевищувало норму в 13 раз, що пов'язані з підземними водами, які мають тісну гідравлічну зв'язку з поверхневими водами.Сульфати перевищували норму в 3,6 разу (аулКараспан), нітрити 2,9 разу (р.Шимкент), цинк 2,2 разу (аулКараспан). Зростання концентрацій домішок відзначалося весняний період, під час змиву із поверхні землі забруднюючих речовин дощовими потоками. Інші інгредієнти перебувають у межах допустиму норму. Індекс забруднення води становив 2,04.

РічкаБугунь належить донезагрязненних. Проте зміст деяких інгредієнтів виявлено було багато. Зміст міді перевищувала припустиму норму в 5,0 разів, і нітритів – в 1,8 разу. Це з стоком від поливних земель. Індекс забруднення води становив 0,83.

В області взято на облік 49 очисних споруд стічні води.Предельно-допустимие скиди розроблено для 29-ти. Є 30 випусків в водні об'єкти, їхколлекторно-дренажних скидів - 19.

Обласний центр має очисні споруди потужністю 97тис.м3/сут, при фактичної навантаженні – близько 100тис.м3/сут.Отводимие стічні води змішані: комунально-побутові і виробничі. Після очищення стоки відводяться вБуржарский нагромаджувач.

 


3. Проблеми забруднення атмосферного повітря (повітряний басейн)

Найбільші забруднювачі атмосферного повітряЮжно-Казахстанской області зосереджено р. Шимкенті, переважно вони формують валові викиди забруднюючих речовин і впливають на стан повітряного басейну регіону. Особливу тривогу викликає збільшення кількості автотранспорту, особливо у обласний центр. Викиди від автотранспорту через незадовільного його технічного стану сприяли перевищенняпредельно-допустимих концентрацій по свинцю іформальдегиду, загальний валовий

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація