Реферати українською » Экология » Глобальна екологічна криза, її причини і прояви


Реферат Глобальна екологічна криза, її причини і прояви

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство Освіти Російської Федерації

>Волгоградский Державний Університет

Кафедра Екології іПриродопользования

>Реферат

на тему «Глобальний екологічна криза, його причини прояви»

Виконала:

Студентка грн.Дз-051

Мироненка М. Про.

Перевірила:

Холоденку А. У.

Волгоград, 2011


Зміст:

Запровадження

1. Продовольча і демографічна проблеми

2.Опустинивание та її екологічні наслідки

3.Обезлесение та її екологічні наслідки

4. «Парниковий ефект» і глобальне потепління клімату

5. Руйнування озонового шару та її екологічні наслідки

6. Дефіцит природних ресурсів

7. Дефіцит прісної води

8. Забруднення Світового океану та прісноводних водойм

9. Скорочення біологічного різноманітності й його екологічні наслідки

10. Проблема радіоактивних відходів

11. Транскордонний перенесення і кислотні дощі

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Розвиток людського суспільства вимагає взаємодії з довкіллям, без на природу, без використання ресурсів.

Проте антропогенний вплив веде до негативним для довкілля наслідків. Негативні екологічні наслідки є неминучим результатом науково – технічного прогресу. Вони обумовлені помилками, чиненими у Вищій технічній й екологічної політиці, недоліком екологічних знань, невмінням оцінити наслідки певних технічних і стабільності економічних рішень.

>Экосфера - єдина система, що є результатом еволюції відносин між суспільством, і природою, між техносферою і біосферою. Самеекосфере зосереджено всі сучасні глобальні екологічні ж проблеми і колізії. [3]

Екологічну кризу — особливий тип екологічній ситуації, коли середовище проживання однієї з видів чи популяції змінюється отже ставить під сумнів її подальше виживання.

Криза то, можливо: глобальним (тобто у яких планетарний масштаб) і локальним (обмежується певної територією).

Боротися із глобальною екологічною кризою значно складніше, ніж із локальним. Вирішення проблеми можна домогтися лише мінімізацією забруднень, вироблених людством, рівня, з яким екосистеми зможуть впоратисясамостоятельно.[9]

Нині глобальний економічну кризу виражається деякими основні проблеми, які й докладніше вивчені у цій роботі.


1. Продовольча і демографічна проблеми

Для ХХ століття характерні значні демографічні зміни. Чисельність зросла із першого млрд 630 млн майже 6 млрд людина. За три попередніх століття (1600-1900 роки) чисельність населення збільшилася лише 3 разу, а й за один минулий – майже 4 разу. Причому одночасно у розвинених країн відзначається зниження народжуваності та числа молодих людей демографічної структурі цих країн.

Але, у тому, щоб із збільшенням населення підвищувався рівень життя людей, зберігалася чистої природна і довкілля, необхідно поєднання зростання населення з економічним і культурним підйомом. Але всі зростаюча чисельність ставить перед суспільством, і природою значні проблеми.

Залежність існування від навколишнього середовища гостро відчувається у через відкликання нестачею продовольства. Населення землі, налічуючи понад 5 млрд людина , збільшується приблизно 1 млн щотижня. Причому у світі є близько половини мільярдаголодаюших, а мільйони щорічно помирає з голоду.

Пошук розв'язання проблеми продовольчої проблеми здійснюється за багатьох напрямах. Проте найважливішим є інтенсифікація сільськогосподарського виробництва: механізація, меліорація, застосування мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, кормових добавок.

Проте, усі ці методи ведуть до підвищення антропогенного навантаження на довкілля, зміни природного круговороту речовин, у біосфері, зміни генетичної структури сільськогосподарських рослин та тварин, зростання їх захворюваності та, зрештою, не розв'язує проблеми.


2.Опустинивание та її екологічні наслідки

Стан землі характеризується температурою, вологістю, фізичної структурою і хімічний склад. Діяльність чоловіки й функціонування живих об'єктів можуть у значною мірою змінювати стан земель. Основні чинники на землю,обедняющие грунт, а остаточному підсумку що призводять доопустиниванию, такі:

·Безвозвратное чи тимчасовий вилучення з сільськогосподарської діяльності;

· Механічне вплив;

· Добавка хімічних речовин;

·Осушение;

· Зрошування;

· Вирубування лісу;

· Меліорація;

·Рекультивация.

У зв'язку з цим, навіть застосування нових технологій у народному господарстві, вкладених у інтенсифікацію урожаїв, має враховувати умови, необхідних збереження ґрунтових мікроорганізмів.

Поширене явище є ерозія грунтів, яка то, можливо природною та виникати внаслідок господарську діяльність. Нині у Росії, через відсутність ефективного правового механізму землекористування, ніщо не сприяє запобіганню ерозії грунтів.

Родючість грунтів має межі. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, у остаточному підсумку також веде до виснаження грунтів і втрати родючості.


3.Обезлесение та її екологічні наслідки

У доісторичні часи лісом було покрито близько 70 відсотків суші. Ліс значно постраждав ще з часів древніх цивілізацій.Оголение гірських схилів Лівану почалося 5000 років тому я, коли з наказу царя Соломона 80000 єгипетських дроворубів вирубали на будівництво палацу храмів гаї ліванських кедрів на значної території. На більшу частину території Китаю та Індії лісу були повністю вирубані у минулому тисячолітті.

Знищення лісів передусім порушує водний режим планети.Мелеют річки, їх дно покривається мулом, що призводить, на свійочеред, до знищення нерестовищ та скорочення чисельності риб. Зменшуються запаси грунтових вод, створюється недолік вологи у грунті. Тала вода, а дощові потоки змивають, а вітри, не стримувані лісової перепоною,виветривают верхній грунтовий шар. Через війну виникає ерозія грунту. Деревина, галузі, кора, підстилка акумулюють мінеральні елементи живлення рослин. Знищення лісів веде до вимивання цих елементів з грунтів і, отже, падіння її родючості. З вирубкою лісів гинуть які населяють їхні птахи, звірі, комахи. Через війну безперешкодно розмножуються шкідники сільськогосподарських культур. Ліс очищає повітря від отруйних забруднень, зокрема, він затримує радіоактивні опади і перешкоджає їх подальшого поширення, тобто вирубування лісів усуває важливий компонент самоочищення повітря. Нарешті, знищення лісів на схилах гір є істотною причиною утворень ярів і селевих потоків.

Завдяки нераціональному землекористуванню людство втратила внаслідок ерозії грунтів великі території, які є практично непридатними для землеробства.

4. «Парниковий ефект» і глобальне потепління клімату.

Людська діяльність надає помітне впливом геть глобальний клімат, позаяк у результаті спалювання викопного палива, змін - у землекористуванні і сільське господарство у повітря виділяються парникові гази.

Коли льодовики відступають, пустелі наступають, коралові рифи знебарвлюються, рівень моря підвищується, а повені і посухи посилюються, напрошується висновок, що з'явилися перші ознаки і глобального потепління.

Останніми роками провідні експерти світу попереджають, що глобальне потепління, викликане діяльністю людини, може виявитися більш значним, ніж вважалося раніше. Очевидна тенденція у Європі до частішої суворої погоді і мокрим зимам,перемежаемим вкрай сильними зливами, збігаються з ознаками, яких експерти очікують від і глобального потепління. Сильні бурі, які спричинили кількість людських жертв, пронеслися мови у Франції, у Великобританії, Ірландії.

Коливання та клімату істотно впливають людське діяльність, особливо у виробництво продовольства, на сільське і лісове господарства. При потеплінні в посушливих районах можливо збільшення біологічної продуктивності. Можливе також істотне перерозподіл водних ресурсів.

У 1997 року було ухвалено Кіотський протокол, за яким промислово розвинених країн мають зменшити викиди у повітря парникових газів. Багато країн показують скорочення,засчитивая природне поглинання вуглецю зрілими лісами і ґрунтами як наслідок їх своїх власних зусиль.

5. Руйнування озонового шару та її екологічні наслідки

Однією з глобальних проблем є зруйнування озонового шару Землі. Шар озону захищає поверхні Землі (і всі живе Землі) від жорсткого ультрафіолетового проміння Сонця.

Поглинаючи це випромінювання, озон серйозно впливає щодо розподілу температури у верхній атмосфері. Найбільш помітне впливом геть озоновий шар можуть зробити деякі речовини, це передусімхлорфторметани (фреони), котрі виділяються під час роботи холодильних установок і використовувані як розчинників у промисловості. З іншого боку, руйнації озону можуть сприяти потрапляння доозоносферу закису азоту, вирізняється під час використання мінеральних добрив, і навіть безпосередні викиди різних речовин, у стратосферу при польотахсверхвисотних літаків.

За чинними сучасним оцінкам, загальний вміст озону найближчими роками зміниться незначно, проте, попри висоті40км воно сильно зменшиться (на 40%), але в висоті10км збільшиться (на 25%).

Загальне зменшення озону у атмосфері призведе посилення проходження ультрафіолетового проміння Сонця до земної поверхні. Це може призвести до підвищенню ймовірності виникнення раку шкіри в людей, спричинити продукцію сільського господарства.

Перерозподіл концентрації озону за висотою призведе перерозподілу температури в стратосфері, що може позначитися на кліматі Землі.

6. Дефіцит природних ресурсів

Під на природні ресурси слід розуміти тіла, і сили природи, які або можна використовувати людьми. Поняття раціональне використання природних ресурсів передбачає:

- забезпечення охорони природних ресурсів;

- відновлення використаних ресурсів із метою збереження рівноваги у природних екосистемах.

Існують такі природні ресурси: невичерпні: сонячна енергія, енергія морських припливів і хвиль, енергія вітру, енергія земних надр, атмосферне повітря, вода.Исчерпаемие: тваринний світ, рослинний світ, родючість грунтів, корисні копалини.

Принциповим питанням є запитання про ступінь можливості заміни природних ресурсів штучно створеними засобами виробництва. Можливості такий заміни небезмежні, низку функцій екологічних систем взагалі можуть бути. Наприклад, ландшафти, рідкісні види рослин та тварин, озоновий шар тощо. Критичний природний капітал необхідно зберегти за будь-яких варіантах економічного розвитку. Решта природного капіталу то, можливо замінена штучним. Ідеться відновлюваних природних ресурсів (заміна нафти, газу, вугілля на сонячної енергії тощо.). [7]

Як мовилося раніше, катастрофою загрожує здоров'ю і зникнення багатьох видів рослин та тварин. Основу будь-якого біогеоценозу становлять зелені рослини (продуценти), які створюють біомасу, використовуючи сонячної енергії. Це означає, що цінність природних ресурсів має розглядатися як його простою сума. Необхідно враховувати біологічний круговорот речовин і, що визначає екологічну рівновагу. [5]

7. Дефіцит прісної води

Останніми роками проблема ресурсів прісної води зазнала різку зміну: у країнах, багатих джерелами води, з'являються ознаки водного дефіциту. В наявності картина напруженості водного балансу вобщепланетарном масштабі.

«>Обезвоживание» Землі пояснюється обвальним зростанням антропогенного забруднення водостоків і водойм.

Вода багатьма фахівцями – екологамионосится до найбільше вразливим компонентами природи. У в промисловості й побуті використовуються переважно річкові, підземні і озерні води. Цих вод, як свідчить практика, бракує для господарсько-побутових цілей, що зумовлює необхідність залучення інших джерел. Приміром, з допомогоюгелеустановокопресняются солонуваті підземні води Калмикії. Той самий метод вживається в Краснодарському краї, Півдні Волгоградської області. Слід враховувати, що прісна вода територією земної суші розподіляється вкрай нерівномірно. У цьому загальносвітове споживання води на господарські потреби становить приблизно 9% сумарного стоку річок. Проте брак прісної води викликає негаразд званий прямий водоспоживання, а забруднення вод продуктами діяльності, чи «якісне їх виснаження».

Останні десятиліття дедалі більшу частину круговороту прісних вод становлять промислові і комунальні стоки, чи забруднені води. До особливо небезпечним забруднювачами вод ставляться нафтопродукти, добрива, отрутохімікати. У цьому нафтопродукти нерідко виділяються як основний забруднювач вод.

8. Забруднення Світового океану та прісноводних водойм

Світовий океан значною мірою впливає стабілізацію природних умов лежить на поверхні землі. Це пов'язано з його масою і значущістю займаній площі. Світовий океан займає 75% Землі. У океанічній воді перебувають розчинені гази, утворювані під час обміну газами з земної атмосферою. У океані такожрастворени сірководень, аргон, метан. Вода є потужною поглиначем сонячної енергії. Океан є накопичувачем сонячної енергії через особливої теплоємності води.

«>Обезвоживание» Землі пояснюється обвальним зростанням антропогенного забруднення водостоків і водойм. Останні десятиліття дедалі більшу частину круговороту прісних вод становлять промислові і комунальні стоки, чи забруднені води. До особливо небезпечним забруднювачами вод ставляться нафтопродукти, добрива, отрутохімікати. У цьому нафтопродукти нерідко виділяються як основний забруднювач вод. Найбільш характерною ознакою забруднення водойм є синьо-зелені водорості, якими вони у такі випадки заростають. Внаслідок цього відбуваються масовізамори риби, водойми втрачають здатність до самоочищення. Більшість річок Росії аж надто забруднені. Моря значною мірою забруднюються каналізаційними стоками, нафтопродуктами, радіоактивними речовинами. Це спричиняє падіння біологічної продуктивності океанів і морів.

Нині є безліч засобів захисту гідроресурсів від забруднення. У першому місці досі залишаються очисні споруди, у яких можна застосовувати і застосовуються механічні, хімічні, фізичні й біологічні способи очищення стічних вод мовби.

9. Скорочення біологічного різноманітності й його екологічні наслідки

Негативні антропогенні на популяції організмів викликають кінцевому підсумку, зміну їх чисельності, отже зміни чисельності та зникнення видів. Діяльність людини змінює структуру земної поверхні, відчужуючи під сільськогосподарські угіддя, будівництво населених пунктів, комунікацій, водоймищ територію, зайняту природнимибиогеоценозами. На цей час зазначеним чином перетворено близько 20% суші.

Вважаючи з 1600 року людиною було винищено понад 160 видів тварин і підвидів птахів та щонайменше 100 видів ссавців. Нині близько 600 видів хребцевих тварин на межі повного винищення. До них належать кити, австралійські сумчасті (кенгуру), крокодили, бегемоти, носороги, кілька великих хижаків. До негативних впливів належить нерегульований промисел риби, ссавців, безхребетних, водоростей, зміна хімічного складу вод, повітря, грунту внаслідок скидання відходів промисловості, транспорту, й сільськогосподарського виробництва.

Якщо не перерветься хижацьких дій із боку людини багатьох видів можуть зникнути з землі.Оскудение тварини рослинного світу носить глобального характеру.

Уряд РФ з допомогою Світового Банку, чинного як Виконавчої Агентства Глобального Економічного Фонду (ГЕФ), реалізує ПроектСохраненияБиоразнообразия, направлений замінити вдосконалення системи збереження розмаїття живої природи й сприяння виконання зобов'язань Росії з конвенції про біологічномуразнообразии.[1]

екологічний спустеленняобезлесение

10. Проблема радіоактивних відходів

Через війну діяльності утворюється кілька сотень видів відходів, а використовується кілька «класичних видів»: метал, пластмаси, папір скло тощо. Важливе місце у проблемі відходів займають радіоактивні відходи.

Відповідно до російського «Закону про використання атомної енергії» (від 21 листопада 1995 року №170-ФЗ) радіоактивні відходи (РАТ) — це ядерні матеріали і радіоактивні речовини, подальше використання є не передбачається. На російському законодавству, ввезення радіоактивних відходів у країну заборонено. [2]

Спочатку вважалося, що достатньої мірою є розсіювання радіоактивних ізотопів у навколишньому середовищі, як та інших галузях промисловості. Напредприятии"Маяк" у перші роки роботи радіоактивні відходи скидалися

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація