Реферат Людина і середу

Контрольна робота

На тему: «Людина й середовище»


Взаємозв'язок чоловіки й середовища

Частиною світу людина. З матеріальним світом, із дикою природою в нього усталилися певні зв'язку й відносини. Без природи й поза природи людина немає, і існувати неспроможна. Людина перебуває у постійному контакту з природою, залежно від нього. Без цього контакту з дикою природою, зі світом вона може підтримувати стан життя, він помре. Отже, фізична життя людини тісно пов'язана з природою, з матеріальним світом.

Природа – це світ, у якому живемо; той інший світ підпорядковується незмінним мільйони років законам. Природа первинна, вона може бути створена людиною і ми повинні сприймати її називається як реальність.

Природа – це природні екосистеми Землі. (>микроекосистеми – напр., стовбур гниючого дерева;мезоекосистеми – ліс, ставок;макроекосистеми – океан, континент; глобальна екосистема одна – біосфера).

Природні ресурси – це природні об'єкти і явища, які людина використовують у процесі роботи.

Взаємодія суспільства і природи у двох напрямах:

– по-перше, вплив природи на суспільство,

– по-друге, вплив суспільства до природу.

У першому випадку, природа виступає джерелом коштів життя (їжа, вода, тепла і т.п.) і джерелом коштів виробництва (метал, вугілля, електроенергія тощо.). Природа впливає в розвитку нашого суспільства та як середовище проживання. Клімат, рослинний і тваринний світ, географічний ландшафт – усе це спочатку впливає життєдіяльність суспільства. Крім цього, природа у своїй різноманітті стимулює людський розвиток, оскільки освоєння її багатств (запаси, родючі грунту, безліч риби) сприяє громадському вдосконаленню.

У другий випадок, суспільство виступає умовою зміни усталенихестественно-природних комплексів (вилучення з земних надр природних ресурсів, вирубання лісів, знищення частини тварини рослинного світу) і створення нових (створення сільськогосподарських угідь, виведення нових порід худоби, будівництво іригаційних систем). Вплив суспільства до природу є єдність руйнації й творення.

Основні форми взаємодії суспільства і природи:

– природокористування – використання властивостей природних ресурсів у цілях задоволення економічних пріоритетів і духовних потреб людини;

– охорона довкілля (>ОПС) – збереження від забруднення, псування, ушкодження, виснаження, руйнації об'єктівОПС;

– забезпечення екобезпеки – захищеність життєво-важливих інтересів об'єктів безпеки (особистості, підприємства, території, регіону та т.п.) від загроз, що виникають унаслідок антропогенної діяльності і стихійних лих екологічного характеру.

Сьогодні важливо усвідомлювати нерозривний зв'язок природи й суспільства, що носить взаємний характер. З одного боку, природне середовище, географічні і кліматичні особливості справляють чималий вплив громадські розвиток. Ці чинники можуть прискорювати чи уповільнювати темп розвитку країн і народів, проводити суспільний розвиток праці.

З іншого боку суспільство впливає природну середовище проживання людини.

Історія людства свідчить як "про благотворний вплив діяльності людей на природну середовище проживання, і про згубних її наслідки.

Зростання масштабів господарську діяльність людини, бурхливий розвиток науково-технічної революції посилили негативний вплив на природу, призвели до порушення екологічного рівноваги планети.

Зросло споживання на сфері матеріального виробництва природних ресурсів. Упродовж років після Другої Першої світової було використане стільки мінерального сировини, скільки за попередню історію людства. Оскільки запаси вугілля, нафти, газу, заліза й інших копалин невозобновляеми, вони вичерпані, по розрахунками вчених за кілька десятиліть. Але якщо і ресурси, котрі відновлюються, насправді швидко убувають, вирубування лісу у світовому масштабі значно перевищує приріст деревини, площа лісів, дають землі кисень, зменшується з кожним роком.

Головний фундаментжизни-почви всюди Землі деградують. Тоді наче земля накопичує один сантиметрчернозема за 300 років, нині один сантиметр грунту гине протягом трьох років. Не менш небезпечні є забруднення планети.

Світовий океан постійно забруднюється через розширення видобутку нафти морських промислах. Величезні нафтові плями згубні життю океану. У океан скидаються мільйони фосфору, свинцю, радіоактивних відходів. Кожна кв. км океанській води зараз доводиться 17 тонн різних покидьків суші.

Самій вразливою частиною природи стала прісна вода. Стічні води, пестициди, добрива, ртуть, миш'як, свинець й багато іншого у величезних кількостях потрапляють у річки йозера.

Дуже забруднені Дунай, Волга, Рейн, Міссісіпі, Великі Американськіозера. За висновком фахівців, у деяких районах землі 80% всіх хвороб викликані недоброякісної водою.

Забруднення атмосферного повітря перевершило всі припустимі межі.

Концентрація шкідливих здоров'ю речовин, у повітрі перевищує медичні норми у багатьох містах вдесятеро. Кислотні дощі, містять двоокис сірки і окис азоту, які є наслідком функціонування теплових електростанцій і заводів, несуть загибель озерам і лісам. Аварія на Чорнобильською АЕС показала екологічну загрозу, яку створюють аварії на атомних електростанціях, вони експлуатуються в 26 країн світу.

Зникає навколо міст чисте повітря, річки перетворюються на стічні канави, всюди купи сміття, звалища, покалічена природа – такабросающаяся правді в очі картина божевільної індустріалізації світу.

Головне, проте, над повноті списку них, а осмисленні причин їх виникненню, характеру І що найважливіше, у виявленні ефективних колій та способів її вирішення.

Справжня перспектива виходу з екологічної кризи – у зміні виробничої діяльності, його життя, її свідомості. Науково-технічний прогрес створює як «перевантаження» природі; у найбільш прогресивних технологіях він дав кошти запобігання впливів, створює можливості екологічно чистого виробництва.

Виникла як гостра потреба, а й можливість змінити суть технологічної цивілізації, дати їйприродоохранительний характер.

Один з напрямів розвитку – створення безпечних виробництв. Використовуючи досягнення науки, технологічний прогрес то, можливо організований в такий спосіб, щоб відходи виробництва не забруднювали довкілля, а знову надходили в виробничий цикл як вторинне сировину. Приклад дає саму природу: вуглекислий газ, що виділяється тваринами, поглинається рослинами, які виділяють кисень, необхідний дихання тварин.

>Безотходним є така виробництво, у якому все вихідне сировину врешті-решт перетворюється на той чи інший продукцію.

Коли ж врахувати, що 98% вихідного сировини сучасна промисловість переводить в відходи, стане зрозумілою необхідність завдання створення безвідходного виробництва.

>Расчети показують, що 80% відходів теплоенергетичною, гірничодобувної, коксохімічною галузей придатні до справи. У цьому отримувана їх продукція найчастіше переважає своїми рисами вироби, одержані із первинного сировини.

Наприклад, зола теплових електростанцій, яка у ролі добавки під час виробництвагазобетона, приблизно двічі підвищує міцність будівельних панелей та блоків. Важливе значення має розвитокприродовосстановительних галузей (лісове, водне, рибне господарство), розробка і впровадженняматериалосберегающих і енергозберігаючих технологій.

Екологічно чистими є і пояснюються деякі альтернативні (стосовно тепловим, атомним і гідроелектростанціям) джерела. Необхідний найшвидший віднайдення засобів практичного використання сонця, вітру, припливів, геотермальних джерел.

Екологічна обумовленість хвороб

Нині вважається, що зі зростанням впливу несприятливих чинників індустріального суспільства безпосередньо чи опосередковано пов'язано зростання частоти наступних хронічних патологічних процесів:

1.Хронических захворювань органів дихання

2.Генетических і вроджених вад

3.Хронических отруєнь і лікарських ускладнень

4.Злокачественних пухлин й хвороб крові

5.Хронических дифузних захворювань печінки

6.Язвенной хвороби

7.Артериальной гіпертонії, атеросклерозу і ішемічну хворобу серця

8.Неврозов, неврастенії івегето-сосудистихдистоний

9.Кариеса і атрофії ясен

10. Порушень зору слуху

11. Збільшення показників смертності цироз печінкитоксико-химической етіології і пухлинних процесів.

Зміни структури та характеру патології сучасних людей пов'язані глобальні техногенними перетвореннями і забрудненням довкілля. Організм людини, зазнаючи впливу шкідливих чинників, змушений постійно мобілізувати своїкомпенсаторно-приспособительние механізми, резерви яких обмежені і з часом можуть виснажуватися. У результаті інтенсивне та тривалого вплив екологічно несприятливих чинників довкілля може викликати перенапруження і зрив адаптаційних процесів організму, що цим розвиткупредболезненних і різних патологічних станів людини, яких зазнають дедалі більше виражені риси екологічної зумовленості. Забруднення навколишнього середовища токсичними металами насамперед б'є по дітях, оскільки інтенсивне накопичення різних шкідливих елементів відбувається в плаценті. Це спричиняє появі уроджених каліцтв, зниження імунітету, розвитку безлічі хвороб, найчастіше зхронизацией патологічного процесу, затримки розумового й фізичного розвитку. Зростає покоління ослаблених людей, сприйнятливих до інфекції, з великим ризиком розвитку ІХС (ішемічну хворобу серця) і онкопатології.

Отже, забруднення довкілля негативно впливає здоров'я.

Нині людина живе у дуже складних сучасних екологічних умовах. Більше 20% терені Росії віднесено до зон екологічного лиха. Вже забруднені повітря, грунт, вода. Це насамперед хімічні забруднення, особливо солі важких металів і радіація. Впливають на організм людини магнітні обурення, різким коливанням метеорологічних чинників. Небезпечні на головний мозок інфрачервоних і ультрафіолетового проміння, і навіть випромінювання від телевізорів, комп'ютерів, цих апаратів.Повреждающий ефект на організм надають пестициди, нітрати, які у продуктах, глисти, гриби, віруси, мікроби (патогенні), антибіотики, і інші ліки.

Знаходячись у навколишньому середовищі, людина піддається колективному впливу усіх перелічених вище чинників, що зумовлює змін всіх видів обміну речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів, у своїй втрачається здоров'я та розвиваються хвороби.

Сьогодні змушені казати про забруднення зовнішнього середовища й продуктів харчування радіонуклідами, токсичними елементами,нитросоединениями, пестицидами, антибіотиками, невирішеними барвниками, консервантами,антиокислителями в підвищених дозах,диоксидами, гормонами (які у тваринництві), мікроорганізмами. Ці чинники призводять до зростання захворювань населення, високої інвалідизації та зниження тривалість життя.

Екологія харчування

Якість харчування прямо пов'язана зі здоров'ям людини її імунітетом.

Харчовий чинник відіграє у профілактиці, а й у лікуванні багатьох захворювань. Для нормального зростання, розвитку та підтримки життєдіяльності організму необхідні білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінеральні солі у властивому йому кількості.

Неправильне харчування є одним із головних причин виникнення серцево-судинних захворювань, захворювань органів травлення, хвороб, пов'язаних із порушенням обміну речовин, поразка серцево-судинної, дихальної, травної та інших систем, різко знижується працездатність і опірність захворювань,сокращающая тривалість життя жінок у середньому становив 8–10 років.

На жаль, науково-технічний прогрес приніс нам як блага цивілізації – комфорт і безпека, а й нові підходи до виробництві продуктів, що найчастіше негативно позначаються нашому здоров'я.

Штучні добавки і консерванти. Хімічні харчові добавки: консерванти, штучні барвники і ароматизатори, емульгатори, мастила,отбеливатели, синтетичні підсолоджувачі, – додаються до продуктів. Їх використовують посилення смаку, уповільнення псування, подовження терміну зберігання, спрощення виготовлення і роблять продукти доступнішими. Застосовуються також і маскування гірших за якістю продуктів, містять небезпечні барвники і хімічні речовини. Багато приховані від споживача канцерогенні барвники додаються без що попереджав свідчення про етикетках. Ці добавки непотрібні ні на підвищення корисності і поживністю продуктів, ні на поліпшення здоров'я, і вони зовсім не від сприяють поліпшенню нашого здоров'я.

Ось лише деякі їх них:

–Бензоати: Можуть викликати шлунково-кишкові роздратування, напади астми, висип, сверблячка та подразливість очей. Входять в пиво, безалкогольні напої, піци і пояснюються деякі сири.Бензойная кислота провокує важку поведінкову реакцію дітей, які стосуютьсягиперактивним.

–MSG:Ароматизатор. Може позначатися на етикетці якмоноглутамат натрію. Може викликати напади агресивності, запаморочення, слабкість, головний біль, сверблячка, висипу та інші реакції. Використовується у багатьох продуктах: супи, соуси, бульйонні кубики, желе, безалкогольні напої, чіпси, печиво тощо.

– Нітрит чи нітрат натрію: Використовується як консервант як і агент, сприяє збереженню свіжого кольору м'яса. Входить в солоні м'ясні продукти (бекон, шинка) і копчену рибу.Нитрити можуть утворювати канцерогенні і токсичні з'єднання перетворені на травному тракті.

Коли хочете можливості, уважно вивчайте етикетки товарів хороших і вибирайте продукти, містять мінімум штучних добавок. Список шкідливих здоров'ю речовин постійно поповнюється!

 

Канцерогенні речовини

(від латів.cancer – раку і грецьк. genes – що породжує, народжений),бластомогенние речовини, канцерогени, хімічні сполуки, здатні при вплив на організм викликати раку і ін. злоякісні пухлини, і навіть доброякісні новоутворення. Відомо кілька сотень канцерогенні речовини, які належать до різним класам хімічних сполук.

Так, до сильних канцерогенні речовини ставляться:

· деякі поліциклічні вуглеводні з угрупованнямфенантрена в молекулі

·азокрасители

· ароматні аміни

· нітрозаміни

· та інших.алкилирующие сполуки

Канцерогенні речовини знайдено у складі деяких промислових продуктів, повітря,загрязненном промисловими викидами, в тютюновому димі та інших.

Одні говорили і самі канцерогенні речовини залежно від місця впливу можуть викликати пухлини різних видів тварин і локалізації; пухлина певного типу то, можливо викликана різними канцерогенними речовинами.

За характером впливу все Канцерогенні речовини можна умовно розділити втричі групи:

1) місцевого дії

2)органотропние, тобто. викликають пухлини не так на місці запровадження, а певних органах

3) множинного дії, викликають різні пухлини у різних органах.

ЕфектКанцерогенних речовин залежить як від дози, і від терміну їхніх дії.

екологічний хвороба харчової добавка

 


Список використаної літератури

 

1. ЕкологіяКоробкин В.І.,Передельский Л. В. вид. Фенікс 2001 (з 576)

2. Екологія. Підручник для вузів.Николайкин Н.І. 2003 (з 624)

3. Екологія. ЛебедєваМ.И.,Анкудимова І.А. Тамбов:Изд-воТамб. держ.техн. ун-ту, 2002. (з 80)


Схожі реферати:

Навігація