Реферати українською » Экология » Екологічна обстановка в місті Казань


Реферат Екологічна обстановка в місті Казань

Екологічна обстановка у місті Казань

Казань, 2006


Місто займають площу більш 413кмІ. У адміністративному відношенні територія розділена на майже 7 адміністративних районів.

Місто лежить у межах чотирьохнадпойменних терас і заплава лівобережжя р. Волга при впадання у неї р.Казанки. У межах міста, у р.Казанку впадають її притокиНокса,Киндерка,Солоница, Суха ріка, унаслідок чого місцевість у районі міста характеризується розвиненоюовражно-балочной мережею, є численні дрібні болота.

Місто Казань є найбільшим промисловим центром Росії, у якому зосереджена значної частини промислового потенціалу РТ. Насиченість території міста підприємствами ОПК, хімічної, машинобудівної, текстильної, шкіряної промисловості визначають екологічний стан міста. У р. Казань досі залишаються невирішеними такі питання, якотчистка зливових і дренажних стоків міста, будівництво сміттєпереробного заводу, зниження токсичних викидів автотранспорту, оздоровлення водойм.

Стан атмосферного повітря.

Казань може вважатися великим промисловим центром РТ і основний забруднювач атмосферного повітря на регіоні. Говорячи про джерела забруднення атмосфери потрібно розділяти промисловість і автотранспорт.

Промисловість.

Джерелами забруднення атмосфери міста є 113 промислових підприємств, мають 8660 стаціонарних джерела викидів.

Динаміка викидів забруднюючих речовин, у атмосферу м. Казань представленій у табл. 1.


Таблиця 1 Динаміка викидів забруднюючих речовин атмосферу м. Казань, тис. т. (Державний доповідь, 2004)

Найменування забруднюючих речовин 2000. 2001. 2002.. 2003. 2004.
Промисловість Транспорт Промисловість Транспорт Промисловість Транспорт Промисловість Транспорт Промисловість Транспорт

Усього

тверді

діоксид сири

оксид вуглецю

діоксид азоту

вуглеводні (без ЛОС)

ЛОС

інші

33,056

1,935

1,565

5,347

11,595

1,341

11,07

0,202

41,0

32,6

2,5

5,9

30,69

2,035

2,417

5,709

9,677

1,087

9,617

0,147

37,5

29,9

2,2

5,4

35,018

2,222

5,363

6,214

8,508

1,023

11,556

0,131

48,9

39,4

2,8

6,7

36,169

2,448

5,508

5,664

9,09

4,521

8,635

0,303

53,0

41,2

3,9

7,9

36,17

2,363

5,974

6,150

7,480

4,387

8,944

0,871

51,500

41,100

3,090

7,310

Загальний викид забруднюючих речовин, у 2004 р. від стаціонарних джерел становить 36,17 тис. т.Загрязняющие речовини,вибрасиваемие промисловими підприємствами дуже різні і водночас специфічні окремих галузей.

Частка викидів забруднюючих речовин, у 2004 р. за галузями промисловості становила: теплоенергетична (41,6%); хімічна (33,3%); будівельна (9,7%); машинобудівна (5,1%); транспортна (3,2%); паливна (1,8%); харчова (1,2%); легка (0,7%); лісова і деревообробна (0,2%); інші (3,3%).

Загальна кількість забруднюючих речовин, відведених від технологічного устаткування підприємств р. Казань, становить 101,824 тис. т, їх уловлено 65,654 тис. т (64,5%).

Основними джерелами забруднення атмосфери р. Казань є автотранспорт, кількість якого зросла у звітному року на 1457 од. та й склав 137745 од. (>индивидуальний-113189 од.). Викиди автотранспорту 2003 р. містом склали 53,000 тис. т (59%), 2004 року. 51,500 тис. т.

В лютому 2004 р.воздухоохранние заходи проведено загальну суму 28,566 тис. крб., підприємствами р. Казань освоєно для будівництва нових, реконструкцію і модернізацію діючихГОУ 19,558 тис. крб.

>Теплоенергетическая галузь (7 підприємств).Казанские ТЕЦ – 1,2,3, районні котельніКТС (">Савиново", ">Азино", ">Горки-2"),КУПКПТС (133 котельних) вносять найбільший внесок у забруднення атмосферного повітря р. Казані. Загальний викид за галуззю – 15,065 тис. т (2003 рік – 15,341 тис. т), основні забруднюючі речовини – діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю, тверді речовини. Загалом в галузі на установках очищення газу (>ГОУ) уловлено 27,6% забруднюючих речовин.

Хімічна галузь (10 підприємств). Найбільші підприємства галузі: ВАТ ">Казаньоргсинтез", ДК НПП їм. Леніна, ВАТ "Хітон", ВАТ ХК ">Тасма", ВАТ "Казанський завод СК". Загальний викид за галуззю – 12,034 тис. т (2003 рік – 12,23 тис. т). Основні забруднюючі речовини: леткі органічні сполуки, вуглеводні, оксид вуглецю, оксиди азоту.Уловлено наГОУ загалом галузі 75% забруднюючих речовин.

>Машиностроительная галузь (28 підприємств). Найбільші підприємства: ВАТКМПО, ВАТКОМЗ, ВАТКВЗ, ВАТ ">Казанькомпрессормаш", ВАТ "Завод ">Элекон", ВАТ ">Сантехприбор", ГУП "Казанський завод "Електроприлад",КАПО їм. Горбунова. Загальний викид за галуззю – 1,829 тис. т (2003 рік – 1,892 тис. т). Основні забруднюючі речовини – леткі органічні сполуки, оксид вуглецю, оксиди азоту.УловленоГОУ загалом галузі 75% забруднюючих речовин.

Будівельна галузь (20 підприємств). Найбільші підприємства:ККСМ,КЗССМ, АБЗКУПДорремстрой, ГУПАракчинский гіпсовий завод,КПД-1,КПД-3ИЖСС, ВАТ ЗБК, РУПКПД-2,СУ-856,СУ-913 АТВТКаздорстрой. Загальний викид за галуззю – 3,498тис.т (2003 рік – 3,309тис.т). Основні забруднюючі речовини: тверді речовини, оксид вуглецю, оксиди азоту.УловленоГОУ загалом галузі 85% забруднюючих речовин.

Транспортна галузь.

2004 року перевіреноприродоохранительная діяльність 130 транспортних підприємств, поруч із контролем токсичності відпрацьованих газів автомашин. У результаті операції "Чистий повітря – 2001" і спільних перевірок із харківським ЗАТ ">Дорожно-технический контроль" проведено інструментальний контроль 2557 автомобілів (раніше 3014 од.), їх виявлено з перевищенням нормативів 369 од. – 14,2% (раніше 683 од. – 22,7%).

Спостереження якості атмосферного повітря на р. Казань 2004 року. проводилисяУГМС РТ на 6 стаціонарних посадах. Аналізмаксимально-разових, середньодобових і середньорічних показників проводився по 11 основним інгредієнтах. Рівень забруднення атмосферного повітря на 2001 р. погіршився проти попередніми роками (1999-2003) і став підвищеним. Комплексний індекс забруднення атмосферного повітря (>КИЗА по 5 основним інгредієнтах) виріс до 5,3 (2003 р. – 4,95). Кількість днів із НМУ зменшилося з 76 до 53.

На рівні залишилося вміст у атмосфері пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту, аміаку і фенолу. У порівняні з попереднім роком, у 1,3 разу зросла середньорічне вміст у частках ГДК оксиду вуглецю, в 1,7 разу – оксиду азоту, в 1,3 разу – формальдегіду. Зміст розчинних сульфатів, аерозолів сірчаної кислоти і сірководню стабілізувалося. Протягом 2004 р. було зафіксоване 1006 випадків перевищення ГДК по контрольованим інгредієнтах (2003 р. – 1188).

>ЦГСЭН р. Казань 2004 року проводив контроль стану повітря на зоні впливу 21 промпідприємства, 13 автомагістралей, і навіть маршрутні дослідження.

За даними проведених досліджень, середньорічний відсоток проб з перевищенняммаксимально-разових забруднень ГДК становив 6,5%, у зоні впливу автомагістралей – 14,6%, промпідприємств – 1,6%, по маршрутним дослідженням – 4,5%. Вище середньоміського показника відзначений відсоток нестандартних аналізів у зоні впливу наступних автомагістралей: вул. Короленка - повстання (21,7%), вул. Горького - Гоголя (21,7%), вул. Есперанто - Х.Такташа (20%), вул. Вишневського (16,7%).

Водні ресурси.

>Водоснабжение р. Казань здійснюється з поверхневих і підземних джерел. Усього за місту й у 2004 року забрано води 292,096 млн.мі, зокрема з поверхневих джерел – 262,1 млн.мі (на 9% більше, ніж у 2003 року), з підземних джерел – 29,99 млн.мі (на 8,7% менше, ніж у 2003 р.). Вода питного якості щодоби готується на трьохВолжских водозаборах обсягом більш 500 тис.місут (>КУП ">Водоканал", ВАТ ">Казаньоргсинтез", ДК НПП їм. Леніна).

Для питних цілей вода подається з 14-ти групових водозаборів підземних джерел: Акі,Азино,Танкодром, Мирний, Суха ріка,КОМЗ, Аеропорт, М'ясокомбінат,Кульсеитово, Калінінський,Залесний,Лебяжье, Глибоке,КЭМП. Загальна їх потужність становить близько 500 тис.місут.

У цілому р. Казань 2004 року. проти 2003 р. зазначалося збільшення водоспоживання на виробничі (на 4,9%) і господарсько-побутові потреби. Основною причиною такого зростання послужив підйом промислового виробництва, за активну будівництво житла.

В лютому 2004 р. обсяг води, яка у оборотних системах водопостачання р. Казань, проти 2003 р. кілька спав і становив 776,94 млн.мі.

Загальний обсяг відведених в водні об'єкти стічних вод мовби м. Казань становив 268,281 млн.мі (зниження на 5,6% проти 2003 р.), основний скидання – 245,189 млн.мі - здійснено міськихБОС, очисних споруд ВАТ ">Казаньоргсинтез", ВАТ ">КОМЗ", ВАТ "Казанський завод СК".

З стічними водами підприємств р. Казань скинуто 57,838 тис. т забруднюючих речовин, що у 3,708 тис. т більше, ніж у 2003 р. за рахунок підвищення ефективності роботи очисних споруджень за скидах сталося значно знизився рівень забруднюючих речовин. Динаміка скидання забруднюючих речовин, у поверхневі водні об'єкти р. Казань за 1997-2001 рр. представленій у табл. 2.

Таблиця 2 Динаміка скидання забруднюючих речовин, у поверхневі водні об'єкти р. Казань за 2000-2004 рр. тис. т

Інгредієнти 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р.
>БПК 2,4 2,86 3,657 3,421 3,317
Нафтопродукти 0,11 0,15 0,097 0,122 0,124
Зважені речовини 5,36 9,91 8,434 7,155 9,466
>Сульфати 30,97 26,26 30,39 25,812 29,652
>Хлориди 17,46 17,92 14,861 13,982 12,574
Азот амонійний 1,406 1,712 2,354 1,968 2,020
>Нитрати 0,05 0,035 0,093 0,053 0,051
Фосфати 0,618 0,505 0,606 0,202 0,269
>СПАВ 0,012 0,0098 0,0335 0,022 0,026
>Феноли 0,00083 0,00047 0,00039 0,000634
Нікель 0,000950 0,000850 0,000860 0,0015 0,000792
Мідь 0,0040 0,0043 0,0059 0,0043 0,0041
>Цинк 0,00101 0,00128 0,00334 0,00284 0,00189
>Хром (VI) 0,00019 0,00051 0,00024 0,00004 0,000052

Загальне стан водойм оцінюється як задовільний, крім р.Казанка, де основну роль грає винесення забруднюючих речовин з очисних споруд ВАТ ">КОМЗ" і випусків дренажних вод Управління експлуатації інженерного захисту р. Казань (>УЭИЗ).

>КУП ">Водоканал" р. Казань забезпечив подачу питної води населенню, комунально-побутовим і промислових підприємств міста, і навіть біологічну очищення і відведення очищених стічні води вКуйбишевское водосховище у таких обсягах:

- подача води – 429,118 тис.місут.;

- біологічна очищення стічні води – 537,8 тис.місут.;

- протяжність мереж становить: водогону – 999,7 км, каналізації – 851,3 км.

На балансКУП ">Водоканал" передані всі відомчі комунальні системи.

По капітальний ремонт систем водогону і каналізації виконано робіт у сумі 37,3 млн. рублів. Через недостатнього фінансуванняКУП ">Водоканал" проводить роботи головним чином аварійних ділянках мереж.

Загальна сума платежівКУП ">Водоканал" в Екологічний фонд РТ за забруднення довкілля становила 5,22 млн. крб., а загальна сума по компенсаційним платежах – 1, 635 млн. крб.

Відходи виробництва та споживання.

Місто Казань є найбільшим республіки, як у промисловому потенціалу, і за кількістю населення. Серед проблем охорони навколишнього середовища від відходів виробництва та споживання можна назвати дві основні: переробка, утилізація і поховання промислових відходів та організація збирання і вивезення побутових відходів у житловому секторі міста.

З загальної кількості які утворилися токсичних відходів 78% знешкоджуються, використовують і передається на утилізацію підприємствам, що забезпечує збір, сортування і переробку відходів виробництва та споживання; 9,7% вивозиться на санкціоновані звалища і полігони; 4% зберігається територій підприємств до вирішення питання їх утилізації; менш 1% вивозиться на полігони промислових відходів; 8,3% - вшламонакопители та інших. нагромаджувачі.

Задля ефективнішою екологічної обстановки у місті та упорядкування організації побутового сміття із території житлового сектора прийнято постанови Глави адміністрації р. Казань, що передбачають порядок збору, вивезення побутових відходів, будівництво контейнерних майданчиків, придбання контейнерів і сміттєвозів. Але проведена у Києві РТ робота з поводження з ТПВ недостатня. У місті бракує контейнерних майданчиків. Так, із запланованих на 2004 р. 163 контейнерних майданчиків побудовано лише 81. У комунальних підприємств відсутня необхідну кількість техніки. З передбачених планом на 2004 р. 26 сміттєвозів придбано в лізинг лише 11. РозробленаЦТУ Мінекології РТ "Програму з поліпшенню системи роботи з ТПВ на р. Казань на 2002-2005 рр." передбачає рішення даних проблем, та її реалізація дозволить поліпшитисанитарно-екологическое стан столиці республіки (Державний доповідь, 2004).

промисловість атмосферне стік утилізація


Список літератури

1. Державний доповідь про стан довкілля РТ 2004 року. – Казань, 2004.

2. Державний доповідь про стан природних ресурсів немає і охорони навколишнього середовища РТ 2004 року. – Казань, 2004.


Схожі реферати:

Навігація