Реферати українською » Экология » Забезпечення екологічної безпеки в будівництві


Реферат Забезпечення екологічної безпеки в будівництві

>СОДЕРЖАНИЕ

1. Загальна частина

2. Основні проектні рішення

3. Стан довкілля у районі розміщення об'єкта

4. Вплив проектованого об'єкта на компоненти довкілля

5. Заходи з зниження (попередження) негативного впливу

проектованого об'єкта на довкілля

5.1 Охорона атмосферного повітря від забруднення

5.2 Охорона водних ресурсів

5.3 Охорона й раціональне використання земель

6. Прогнозування зміни стану природного довкілля

7. Заява про екологічні наслідки

Список літературних джерел


1. Загальна частина

екологічна безпеку будівництво забруднення

Розробляється робочий проект будівництва Кримської філії АТ «ЗУКБ» м. Сімферополі по вул. Севастопольської 4.

Відповідно до законів України “Про охорону навколишнього природного довкілля”, Законом України “Про екологічну експертизу”, у складі проекту розроблено матеріали з приводу оцінці впливу проектованого об'єкта на довкілля (ОВНС).

Справжній розділ розроблений виходячи з “Положення склад і змістовності матеріалів оцінки запроектованої державної діяльності на стан довкілля і природних ресурсів (ОВНС) різних стадіях вирішення завдань будівництва нових, розширення, реконструкції, технічного переоснащення діючих промислових та”, затвердженого указом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 59 від 8.07.1992 р. іДБНА.2.2-1-95 “Склад і змістом матеріалів оцінки на довкілля (ОВНС) під час проектування та будівництва підприємств, будинків та споруд”.

Метою ОВНС є екологічне обгрунтування доцільності будівництва й забезпечення вимог екологічну безпеку, виявлення і, попередження можливих негативних екологічних наслідків, які можуть виникнути для будівництва і експлуатації проектованого об'єкта.


2 Основні проектні рішення

>Проектируемое будинок є адміністративним

> Перелік споруд зазначений на генеральному плані

> Режим роботи будинку нормальний

> Організованих джерел викидів біля проектованого об'єкта немає

>Водоснабжение – від водогінних мереж.

>Водоотведение – каналізаційні стоки скидаються у каналізаційну мережу міста;

Скидання дощових вод, зібраних навколо майданчики, скидаються у дренажну систему вулиці. Категорично забороняється скидати в стічну воду великі нерозчинні відходи (ганчір'я, пластикові пакети, очищення ін.). Тому на згадуваній території будівництва передбачена майданчик збору великого сміття, побутових відходів.

Генеральний план об'єкта розроблений з урахуванням дотримання вимогДБН 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” і навітьВБН з проектування водогінних мереж, газопостачання, складів нафтопродуктів та інших. промислових об'єктів.


3. СТАНОКРУЖАЮЩЕЙПРИРОДНОЙСРЕДЫ УРАЙОНЕРАЗМЕЩЕНИЯ ОБ'ЄКТИ

Територія, призначена розміщувати проектованого об'єкта, лежить у центральній частині р. Сімферополя.

Площаотведенного ділянки 0,1826 га, площа забудови – 0,045 га.

Рельєф ділянки спокійний, з плавним зниженням на північний схід. Перепад оцінок становить 0,9 м. За умовну оцінку 0.000 прийнято рівень чистого статі 1-го поверху, що він відповідає абсолютної позначці 251.400.

Підставою підошви фундаментів прийнято грунти шаруИГЭ-2 — вапнякполускальний, низькою міцності, з тимчасовим опоромодноосному стиску

Підземні води не виявлено.

Несприятливіфизико-геологические процеси дільниці немає розвитку.Сейсмичность ділянки – 6 балів. Розрахунковий значення сейсмічності (відповідно доСНиП 11-7-81) з урахуванням фізичних властивостей грунтів й положення рівня грунтових вод становить 6 балів.

>Грунти стосовно залізобетону виявляють слабкусульфатную агресію. До стали грунти виявляють низькукоррозионную активність. Блукаючих струмів нема.Фоновое забруднення атмосферного повітря на районі розміщення об'єкта по вуглеводням становить відповідно по 0,1мг/м3 , по ЗІ – 1 мг/ м3 .

Клімат району помірний, спекотний з помірно теплою вологій взимку.

Середньомісячна температура найбільш теплих місяців липня, і серпня коливається 24,2 – 25,8проЗ, опади за літо сягають від 25 – 40 до 100 мм, спостерігається найбільше сонячних днів і переважання північно-східних і південно-східних вітрів.

Максимальні суми опадів викликають зимовий період (листопад – березень).


4. Вплив проектованого об'єкта на компоненти довкілля

У процесі будівництва і експлуатації проектованого об'єкта можливо вплив ми такі компоненти довкілля:

>почвенно-растительний комплекс;

>приземний шар атмосфери.

Внаслідок цього впливу може бути зміни (порушення) в компонентах природного довкілля.

Вплив напочвенно-растительний комплекс проявляються у вигляді порушень денний землі в смузі відчуження навколо об'єкта будівництва. У цьому можливі такі форми порушень: ущільнення чи розпушення грунту,траншейние виїмки, колії тимчасових доріг, корчування і пересадка дерев.

Джерелом на компоненти довкілля може бути будівельні механізми і.

За виробництва будівельно-монтажні роботи можливо забруднення грунтів, підземних вод будівельними і побутовими відходами, сміттям, ПММ.

Експлуатація проектованого об'єкта пов'язане з освітою господарсько-побутових наукових і виробничих стічні води.


5. Заходи з зниження (попередження) негативного впливу проектованого об'єкта на довкілля

 

5.1 Охорона атмосферного повітря від забруднень

У процесі будівництва і експлуатації об'єкта відбувається забруднення атмосферного повітря на результаті роботи автомобільного транспорту викиди ЗІ, NOx,SO2, З nH>m, сажа.

Розрахунок викидів шкідливі речовини від автомобільних двигунів,

працівників будівельної майданчику

Автомобільні двигуни працюють для будівництва будинків та споруд в різних видах палива: бензин (4 марки) і дизельне паливо.

Таблиця 1. Основні машини та механізми

>п/п

Найменування машин Кількість машин, прим..

Вигляд

палива

Кількість

палива на

1 км., 1 годину

1 >Гусеничний кранМКГ-25БР 1 ДП
2

Екскаватородноковшовий на гусеничному ходу, 0,65 м3

1 ДП
3

Бульдозер на гусеничному ходуДЗ-28

(>Т-130)

1 ДП
4 >Автосамосвали 5 ДП
5

Автомобілі вантажні для

транспортування будівельних

матеріалів і конструкцій

2 ДП
6 Легкові автомобілі 6 АІ-95

Працюючи автомобільного транспорту починаючи з вихлопними газами в ОС викидаються забруднюючі речовини, наведені у таблиці 2

Таблиця 2

Вигляд палива >Загрязняющие речовини
Бензин >CO

>SO2

NO x

Зn H>m

-
ДП >CO

>SO2

NO x

Зn H>m

сажа
Газ >CO -

NO x

- -

Розрахунки річних викидів шкідливі речовини автомобільним транспортом необхідні державного чи муніципального обліку викидів з єдиною метою стягнення платежів за забруднення ОС і розробки заходів із їх зниження.

У основу методики розрахунку викидів шкідливі речовини автомобільним транспортом закладено середній питомий викид по автомобілям окремих груп (вантажні, автобуси, легкові). У цьому викид шкідливі речовини коригується залежно від технічного стану автомобілів, їх середнього віку, впливу природно-кліматичні умови.

Маса викинутого за розрахунковий період і – того шкідливого речовини (>Мi) в тоннах за наявності групи автомобілів з різними типами двигунів внутрішнього згоряння (бензиновими, дизельними, газовими та інших.) визначається за такою формулою:

 

>Mi =mі >rі nі Rі 10-6 (5.1)

Де:mі – питомий викид шкідливого речовини автомобілем за розрахунковий період (включає у собі викид з урахуванням випаровування палива),г/км;

>rі – пробіг автомобіля за розрахунковий період, км;

nі – коефіцієнт впливу середнього віку парку на викид шкідливого речовини автомобілем;

Rі – коефіцієнт впливу технічного стану автомобіля на викид шкідливі речовини.

>Удельние викиди шкідливі речовини (оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксиду азоту) всім груп автомобілів і коефіцієнти впливу чинників на викиди шкідливі речовини автомобілем прийнято постійними і приведені в таблиці 3

Таблиця 3. Значення питомих викидів шкідливі речовини автомобільним транспортом і коефіцієнтів впливу чинників

Групи автомобілів Питома викид шкідливі речовини,г/км Коефіцієнт впливу
оксиду вуглецю вуглеводнів оксиду азоту середнього віку парку рівня технічного стану
>Грузовие і спеціальні вантажні дизельні 15,0 6,4 8,5 1,33 1,80
Легкові службові і спеціальні 17,7 1,93 2,47 1,28 1,63

Таблиця 4. Вихідні дані для розрахунків викидів шкідливі речовини

Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння Кількість, прим. Пробіг, км.

>Грузовие

Легкові

Спеціальні вантажні

7

6

3

30

5

20

 

Розрахунок

>Рассчитать викиди шкідливі речовини автомобільним транспортом на будівельної майданчику, забезпечених нафтопродуктами за даними, наведеним у табл. 4

Рішення.

Викиди шкідливі речовини розраховуються за такою формулою (5.1) і вони становлять:

>Оксидов вуглецю

>Углеводородов

>Оксидов азоту

Загальний річний викид шкідливі речовини становить:

 

5.2 Охорона водних ресурсів під час виробництва будівельних робіт

Передбачено тверде покриття площі розміщення об'єкта із установкою бордюрних каменів за периметром, вертикальна планування забезпечує необхідний стік.Ливневие води із можливим забрудненням нафтопродуктами від працюючого автотранспорту збираються і якнайретельніше скидаються у каналізаційну систему міста.

Щоб запобігти забруднення земель і підземних вод і під час будівельно-монтажних забороняється слив техногенних вод, на території будівельного майданчики.

Проектом передбачаються такі заходи під час виробництва будівельних робіт:

> вертикальну планування ділянки виконати з урахуванням відводу поверхового стоку з ухилом убік зливової каналізації;

> організувати відвід поверхневих вод, не допускаючи витоків техногенних вод і нафтопродуктів наводопоглщающие верстви

5.3 Охорона й раціональне використання земель

Територія, призначена розміщувати проектованого об'єкта, лежить у центральній частині р. Сімферополя.

Площа ділянки 0,1826 га, площа забудови – 0,045 га.

Рельєф ділянки спокійний, з плавним зниженням на північний схід. Перепад оцінок становить 0,9 м. За умовну оцінку 0.000 прийнято рівень чистого статі 1-го поверху, що він відповідає абсолютної позначці 251.400.

Родючий шар грунту потужністю 0,20 м буде використано для благоустрою території після завершення будівництва.

Перед початком будівельних робіт на проектованої майданчику необхідно провести підготовчі роботи:

> зняття родючого шару грунтів та поховання його за час будівництва;

> демонтаж певного проектом існуючого покриття;

> демонтаж певних проектом існуючих будинків та споруд;

> вилучення грунтів під час спорудження котловану чи фундаментів і грунтів для планування будівельного майданчика;

> організація тимчасових шляхів та споруд;

> корчування певних існуючих зелених насаджень;

> вивезення будівельного сміття.

Виробництво будівельно-монтажні роботи, рух машин і немає механізмів, складування матеріалів місцях, не передбачених проектом, забороняється. Після завершення будівництва виробляється прибирання території від сміття та інші відходів. Будівельний сміття відходи вивозяться на смітник, узгоджену з землевпорядником. Для збору побутового сміття встановлюютьсямусороконтейнери.

Площа твердих покриттів біля будівництва становить 0,12 га, які комбінуються з асфальтобетонних покриттів, фігурного плитки, лотків, огороджень, з попереднім підготовкою земляного полотна. Решта вирівнюється для устрою газону заміняючи рослинного грунту потужністю 0,15 м, де будутьвисеяни трави –райграс,мятлик луговий,овсяница у межах землекористування.

Руйнування рослинного покриву навколо об'єкта буде компенсовано при благоустрої території озелененням – посадкою дерев, чагарників, організацією клумб, як у території об'єкта, і навколо неї за проектом.


6. Прогнозування зміни стану природного довкілля

Технологія будівництва й експлуатація об'єкта виключає навмисне складування відходів та викиди забруднюючих речовин у навколишнє середу.

>Образующийся у процесі сміття вивозять на узгоджену смітник.

Відпрацьовані ПММ збираються ввигреб-отстойник.

Забруднення водного басейну немає зважаючи на те, що скидання госппобутових і зливових стоків ввозяться міську чи зливну каналізацію.

Прийняті проектні рішення, і навіть комплекс природоохоронних заходів, дозволяє запобігти забруднення навколишнього природного середовища. З метою захисту навколишнього природного середовища від забруднення проектом передбачаються такі заходи:

> На території проектованого об'єкта передбачено пристрій бетонного покриття з бордюрами, що виключає пряме проникнення забруднених стічних вод мовби у сухий ґрунт.

> Вертикальна планування ділянки з урахуванням відводу поверхового стоку захистить територію будівництва від зливового підтоплення.

З виконаних розрахунків й оцінки процесу експлуатації об'єкта на атмосферне повітря, можна дійти невтішного висновку у тому, що стану природного довкілля у районі будівництва не станеться. З огляду на, що у проектованому об'єкті передбачена сучасну технологію виробництва будівельних робіт, використовуються сучасні оздоблювальних матеріалів, застосована індивідуальна систем опалювання будинку зміни довкілля не станеться.


7. Заява про екологічні наслідки

Розділ проекту «Оцінка на навколишнє середовище» виконаний у відповідно до вимог чинного законодавства.

Майданчик лежить у р. Сімферополь.

Площа ділянки - 0,1826 га.

Метою ОВНС є визначення екологічну безпеку проектованого об'єкта, розробки заходів,предотвращающих забруднення навколишнього природного середовища.

Родючий шар грунту незначний, гумусовий шар буде використано для благоустрою території об'єкта.

З виконаною оцінки проектованого об'єкта на навколишнє середовище, можна дійти невтішного висновку, що його стани у районі розташування об'єкта не станеться за умови виконання всіх природоохоронних заходів, закладених у проекті.

Замовник перебирає зобов'язання здійснювати у процесі експлуатації об'єкта всіх передбачених в ОВНС природоохоронні заходи.


СПИСОКЛИТЕРАТУРНЫХИСТОЧНИКОВ

1. Про охорону навколишнього природного довкілля. закон України.

2. Про охорону атмосферного повітря. закон України від 16.10.92 р.

3.ДБНА.2.2-1-95. Складу і змістом матеріалів оцінки на довкілля (ОВНС) під час проектування та будівництва підприємств, будинків та споруд.Госкомградостроительства, Мінекобезпеки.-Киев,1996 р.

>4.ГОСТ 17.2.3.02-78. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливі речовини промисловими підприємствами.

>5.ВБНВ.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів із тиском насичених парів не вище 93,3кПа. Укрнафтопродукт, Київ, 1994 р.

6. РД 238 УРСР 84001-106-89. Інструкція. Встановлення допустимих викидів шкідливих речовин у атмосферу підприємствами Мінтрансу УРСР. - Мінтранс УРСР, 1989 р.

7. Перелічення й коди речовин, забруднюючих атмосферне повітря. -Л.,1991г.

8. Збірник методик із розрахунку викидів у повітря забруднюючих речовин різними виробництвами.- Л.:Гидрометеоиздат, 1986 р.

9. Тимчасова інструкція про порядок проведення оцінки впливу довкілля розробки техніко-економічних обгрунтувань (розрахунків) і проектів будівництва народногосподарських об'єктів і комплексів.

10.СНиП 2.04.02-84Водоснабжение.Наружние сіті й споруди.-М.,1985г.

11.СНиП 2.04.03-84 Каналізація.Наружние сіті й споруди. - М.,986г.

>12.Линейние добові норми витрат палива для автомобільного транспорту.-Киев,1990 р.

13. Оцінка екологічного стану територій розташування АЗС в м.Симферопле й визначення зони їхнього впливу на навколишнє середовище / Автори: СапроноваЗ.Д., Тарасенко В.С., СадиковаГ.Э.Отчет НПККАПКС, м.Сімферополь, 1999 р. (за завданням УправлінняАрхитектури і містобудування Сімферопольського міськвиконкому).

14.Опекунов О.Ю. Екологічний нормування. – СПб,ВНИИОкеанология, 2001.С.154-167.

15.ДБНГазоснабжение.

16.СНиП 2.06.05 – 84.


Схожі реферати:

Навігація