Реферати українською » Экология » Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Розрахунок обсягів утворення відходів виробництва


Реферат Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Розрахунок обсягів утворення відходів виробництва

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Курсова робота

По дисципліни: «Промислова екологія»

На тему

«Розрахунок викидів забруднюючих речовин, у атмосферу.

Розрахунок обсягів освіти відходів виробництва»


Запровадження

Метою справжньої роботи є підставою інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин, у атмосферу й розробка нормативів гранично допустимих викидів для виробничих приміщень та цехів підприємства ВАТ «>Тулачермет».

Проекти нормативів ПДВ розробляються виходячи з матеріалів по інвентаризації джерел викидів шкідливих речовин у атмосферу, виконаних з урахуванням існуючих тих нормативних документів, і за вмістом відповідають структурі відомчого проектування підприємств, не які стосуються основним джерелам забруднення атмосфери.

Нормативи гранично допустимих викидів шкідливих речовин у атмосферу встановлюються лише на рівні, у яких викиди цих речовин на нинішнє становище і з урахуванням перспективи розвитку підприємства не приведуть до перевищення допустимі концентрації (ГДК) що викидаються речовин для проммайданчика і населених місць.

Розрахунки розсіювання шкідливих речовин у атмосферу виконані наIВМ РС за програмою «>УПРЗА-Эколог».


1. Коротка характеристика підприємства ВАТ «>Тулачермет»

Територія підприємства лежить у районі р. Тули. Кордонами служать: Стадіон, вул. Леніна і вул. Збройова.

Розмір площі землекористування:

-загальна площа території підприємства – 9000 м2

-Застройки - 1600 м2

- асфальтована територія - 1050 м2

- продовольчий магазин, площею 100 м2.

>Карта-схема з розташуванням цехів і вибір джерел викидів забруднюючих речовин, у атмосферу приведено на рис. 1.

Кількість працівників підприємства становить 75 людина.

Характеристика підприємства як джерела забруднення довкілля

>Цехами підприємства здійснюється виробнича діяльність, супроводжується виділеннями забруднюючих речовин, у атмосферу від стаціонарних джерел:

1. Ділянка термічної обробки матеріалів

2. Ділянка зварювання і різання металу

3.Деревообрабативающий ділянку

4. Котельня

5. Ділянка лиття


2. Визначення викидів забруднюючих речовин, у атмосферу від джерел

 

2.1 Ділянка термічної обробки

>Закалка алюмінієвих деталей з сплавівAL-2

Устаткування-Шахтная пічСШЗ- 6,6/7- М- 7, 4 прим.

Режим роботи- 8 год. на зміну, 250 р.Смен

Виробничі процеси термічної та гарячої обробки металів складаються із окремих технологічних операцій: нагрівання заготовок і деталей під кування і термообробку в ковальських горнах, нагрівальних печах, сольових ваннах, струмами високої частоти (>ТВЧ); кування металу на молотах різних типів і кувальних машинах; гарт в олійних і водяних ваннах (баках).

Мета термічної обробки - надання виробам певних хімічних, механічних і металографічних властивостей. Найпоширенішими видами термічної обробки металевих виробів є відпал, нормалізація, гарт, відпустки і цементація.

При нагріванні заготовок і деталей в ковальських горнах і нагрівальних печах, працівників твердому, рідкому і газоподібному паливі, відбувається виділення сірчистого ангідриду, оксиду вуглецю, діоксиду азоту. У відведених газах присутні пилюку і сажа.

Розрахунок викидів оксиду вуглецю в одиницю часу (т/рік,г/с) виконується за такою формулою:

МЗІ =0,001 ЗЗІ>В(1 - ) (3)

де У - витрати (т/рік,г/с,);

ЗЗІ - вихід оксиду вуглецю під час спалювання палива (>кг/т.кг/тис. м3 палива) - вираховується за формулою

ЗЗІ = 0,5                                                                                   (4)

- нижча теплота згоряння натурального паливаМДж/кг.

>q4 - втрати теплоти внаслідок механічної неповноти згоряння палива, %.

Оскільки викид ЗІ становить 12,75г/ч., то

МЗІ = 12,75**3600*250*8/3600=0,0014т/г

Разовий викид (>г/с) визначається відповідність до формулою

= 0,003г/с.

Оскільки викид аерозолю алюмінію становить 0,26г/ч, то:

Кількість аерозолю алюмінію становить (>т/ч)

= 0,26**3600*250*8/3600= 0,0005 т/ год

Разовий викид (>г/с) визначається

0,26/ 3600= 0,00007г/с.

При нагріванні деталей в електричних печах іТВЧ виділяється незначна кількість оксиду вуглецю (з допомогою згоряння забруднень в осаді), яке за розрахунках викидів до уваги береться. При куванню і навіть при загартуванню деталей в водяних баках забруднюючі речовини не виділяються.

>Нагрев деталей в соляних ваннах супроводжується незначними виділеннями аерозолю розплаву солей.

2.2 Ділянка зварювання і різання металу

1. технологічний процес –електродуговая зварювання стали

2. використовуваний зварювальний матеріал – штучні електроди

3. марка –УОНИ 13/ 65

4. маса витрачених протягом року зварювальних матеріалів – 1400 кг

5. максимальний витрата зварювального матеріалу за 20-ти хвилинний інтервал час проведення зварювальних робіт – 40 кг

За виконання зварювальних робіт атмосферне повітря забруднюється зварювальним аерозолем, у складі залежно від виду зварювання, марки електродів і флюсу перебувають різні речовини.

Валовий викидi-гo забруднюючої речовини (т/рік) приелектродуговой зварюванні

·qі - питомий показник який виділяється забруднюючої речовини,г/кг зварювального матеріалу

·Q – маса витрачених протягом року зварювальних матеріалів, 1400 кг

Для марганцю та її сполук

=1,41г/кг

>Q= 1400 кг

=1,41*1400*=0,0019 т/рік


максимально разовий викид (>г/с):

де D20 - максимальний витрата зварювального матеріалу за 20-ти хвилинний інтервал час проведення зварювальних робіт, кг. D20 = 40 кг

=1,41*40/1200=0,0047г/с;

Для сполук кремнію:

=0,8г/кг

>Q= 1400 кг

=0,8*1400*=0,0011 т/рік;

максимально разовий викид (>г/с)

де D20 - максимальний витрата зварювального матеріалу за 20-ти хвилинний інтервал час проведення зварювальних робіт, кг. D20 = 40 кг

=0,8*40/1200=0,026г/с;

Дляплохорастворимих неорганічних фторидів

=0,8г/кг

>Q= 1400 кг

=0,8*1400*=0,0011 т/рік;

максимально разовий викид (>г/с)

де D20 - максимальний витрата зварювального матеріалу за 20-ти хвилинний інтервал час проведення зварювальних робіт, кг. D20 = 40 кг

=0,8*40/1200=0,026г/с

Для фтористого водню:

=1,17г/кг

>Q= 1400 кг

=1,17*1400*=0,0016 т/рік;

максимально разовий викид (>г/с)

де D20 - максимальний витрата зварювального матеріалу за 20-ти хвилинний інтервал час проведення зварювальних робіт, кг. D20 = 40 кг

=1,17*40/1200=0,0039г/с;


2.3Деревообрабативающий ділянку

Основний виробничої діяльністю ділянки єраспиловка деревини, виготовлення обрізногопиломатериала і штучних виробів із дерева (віконних томів, навісних пилянь, дверей тощо.). Як вихідного сировини використовується переважно деревина м'яких порід у вигляді обрізних інеобрезних дощок у кількості до 1500 куб.м. на рік.

>Очистное пристрій- циклон, типЦН-11.

Режим роботи- 215 днів/ рік.

Перелік деревообробного устаткування:

Верстат фрезерномуВФК- 2 – 1 прим.

Верстат шліфувальнийСВА- 2 – 10 прим.

Механічна обробка деревини пов'язані з виділенням забруднюючих речовин (деревна пил, тирсу, стружка). У лісопильних цехах прираспиловке лісоматеріалів хвойних і листяних порід утворюється кора, обапіл, тирса.

У деревообробних цехах у процесах розкроювання пиломатеріалів на заготівлі та рейки, в цехах з виготовлення віконних і дверних блоків, дверей, дощок статі, паркету, плінтусів, заготовок меблів, товарівкультбита, тари та інших. виділяється деревна пил. Джерелами виділення деревної пилу є циркульні пилки, верстатифуговальние,рейсмусовие, свердлильні, фрезерні,строгальние,шипорезние та інших. устаткування (табл.1). За виробництва операцій утворюється пил різноїкрупности. Зміст пилу у комунальних відходах що за різних технологічними процесами обробки деревини наведено в табл. 2.

Джерелами викидів деревної пилу у повітря є трубипилеулавливающих споруд.

кількість пилу (т/рік), що надходить упилеулавливающее спорудження, визначається за такою формулою:

М>оi = Допро Тqіkіз 10-3

де Т - річний фонд робочого дня,ч/год; Т = 215дн./год=1720ч/год

Допро - коефіцієнт ефективності місцевихотсосов (Допро=0.7…0,9 [2]);

>q - питомий показникпилеобразования на одиницю устаткування (>кг/ч), за таблицею 1 (графа 3);q1=2,113кг/ч для верстата фрезерногоВФК-2 іq2= 2,028кг/ч дляшлифовального верстатаСВА-2

>kіз - коефіцієнт нестаціонарність виділення шкідливі речовини

>kіз =t/ T = ; 0,25/1720=1,453 р/ рік

>t - час технологічного устаткування, протягом якого відбувається виділення шкідливі речовини, год., визначається розрахунковим методом чи шляхом фотографування часутехпроцесса.T=15 хв

М>о1 = 0,9*1720*2,113*(0,25/1720)*10-3 = 0,0005 т/рік;1шт = 0,0005 т/рік

М>о2 = 0,9*2,028*0,25* 10-3 = 0,00048 т/рік,10шт = 0,0048 т/рік

Усього = 0,0053 т/ рік

Кількістьi-го шкідливого речовини (>г/с),отходящего від окремого джерела виділення визначається за такою формулою:

G>оi = Допро >qіkіз /3600                                                                         (2)

Якщо безупинне час технологічного устаткування, протягом якого відбувається виділення шкідливі речовини перевищує 20 хв., то формулі 2kіз =1.

G>о1 = 0,9*2,113*1,453/ 3600=0,000081г/с1шт = 0,000081г/с

G>о2 = 0,9*2,028*1,453/ 3600=0,00058г/с10шт = 0,0058г/с

Усього = 0,0059г/с

Ступінь очищеннягазопилеулавливающего устаткування рекомендують вживати за результатами вимірів не понад річної давнини.

2.4. Котельня

тип палива – Газ природний, Саратов- Москва

витрати – 3000 тис. м3/рік

>паропроизводительность, 11т/час

кошти очищення викидів – відсутні

>водоподготовка –умягчение води

параметри труби – висота 22 м, діаметр 0,5 м, швидкість 5,8 м/с

режим роботи котельної – опалювальна і технологічна котельня.

>Оксид вуглецю:

>Расчет викидів оксиду вуглецю в одиницю часу (т/рік) виконується за такою формулою

МЗІ = 0,001 ЗЗІУ (1 - )

· У – витрати 3000 тис. м3/рік

· Ззі – вихід оксиду вуглецю під час спалювання палива (>кг/т.кг/тис. м3 палива):

Ззі ==0,5*0,5*35,8=8,95кг/тис. м3

·q3 – втрати теплоти внаслідок хімічної неповноти згоряння палива (0,5%)

· R – коефіцієнт, враховує частку втрати теплоти внаслідок хімічної неповноти згоряння палива, зумовленої наявністю продукти оксиду вуглецю. Для мазуту R = 0,5

· – нижча теплота згоряння натурального палива (35,8МДж/)

·q4 – втрати теплоти внаслідок механічної неповноти згоряння палива (0%)

МЗІ = 0,001*8,95*3000*(1-0/100)=26,85 т/рік

=0,036г/с

Оксиди азоту

Кількість оксидів азоту (враховуючи NO2), що викидаються в одиницю часу (т/рік), вираховується за формулою

· B – витрата натурального палива за аналізований період (3000 тис. м3/рік)

· – теплота згоряння натурального палива (35,8МДж/)

· KNO2 – параметр, що характеризує кількість оксидів азоту, які виникають на 1ГДж тепла (0,1кг/ГДж)

· – коефіцієнт, залежить від рівня зниження викидів оксидів азоту у результаті застосування технічних рішень, кошти очищення викидів – відсутні (0)

=0,001*0,1*3000*35,8*(1- 0) =10,74 т/рік

Максимально разовий викид (>г/с)

=0.414г/с

2.5 Ділянка лиття

>Плавка чавуну у відкритихвагранках.

Продуктивність вагранки 5т/час.

Ливарні цеху беруть у свій склад плавильні агрегати,шихтовий двір, ділянки приготування формувальних і стрижневих сумішей, розливу металу і очищення лиття.

Як плавильних агрегатів переважно використовуються вагранки відкритого і закритого типу, дугові, індукційні ітигельние печі. Розрахунок викидів забруднюючих речовин (т/рік) проводиться у разі формулі:

Мві =qіQ b (1 - h) 10-3 ,                                                                 (1)

деqі - удільне виділення речовини на одиницю продукції,кг/т; визначається за таблицею.

>Q - продуктивність агрегату, т/рік;Q=10660 т/ рік

b - поправочний коефіцієнт для обліку умов плавки;b=0,67

h - ефективність коштів за зниження викидів в частках одиниці.h=0

Пил М>в1 = 20*10660*0,67*(1-0)* 10-3 = 142,844 т/рік;

>Оксид вуглецю М>в2 = 185*10660*0,67*(1-0)* 10-3 = 1321,307 т/рік;

>Сернистий ангідрид М>в3 = 1,4*10660*0,67*(1-0)* 10-3 = 9,999 т/рік;

>Углеводороди М>в4 = 2,2*10660*0,67*(1-0)* 10-3 = 15,712 т/рік;

>Диоксид азоту М>в5 = 0,013*10660*0,67*(1-0)* 10-3 = 0,093 т/рік,

Розрахунок максимально разових викидів забруднюючих речовин (>г/с) проводиться у разі формулі:

Gві =qі D b (1 - h) / 3600 (2)

де D - розрахункова продуктивність агрегату,т/ч.

Пил Gв1 = 20*5*0,67*(1-0) / 3600 = 18,611г/с;

>Оксид вуглецю Gв2 = 185*5*0,67*(1-0) / 3600 = 172,153г/с

>Сернистий ангідрид Gв3 = 1,4*5*0,67*(1-0) / 3600 = 1,303г/с

>Углеводороди Gв4 = 2,2*5*0,67*(1-0) / 3600 = 2,047г/с

>Диоксид азоту G>в5 = 0,013*5*0,67*(1-0) / 3600 = 0,0012г/с,

Заходи з зниження негативної дії на довкілля (атмосфера)

Задля чистотиотходящего повітря від пилу абразивною встановимо рукавний фільтр з ефективністю очищення 98%.

>q=18,611*0,02=0,37г/с;

=142,844*0,02=2,86 т/рік.

Щоб зменшити викиди шкідливі речовини від котельної організуємо каталітичну очищення від ЗІ, оксидів сірки й азоту і вуглеводні з ефективністю 95 %. І тут викид цих речовин становитиме


МЗІ = 1321*0,05=66 т/рік,МNO2 = 10, 74*0,05= 0,537 т/ рік

=172,153*0,05=8,6г/с,GNO2 = 0,414*0,05= 0,02 р/ з

=9,999*0,05=0,499 т/рік,МУГ = 15,712*0,05= 0,786 т/ рік

1,303*0,05=0,065г/с.GУГ = 2,047*0,05= 0,102 р/ з

Пропозиції для встановлення розміру санітарно - захисної зони

Відповідно до СанПіН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ">Санитарно-защитние зони і санітарна класифікація підприємств, споруд й інших об'єктів" розмір СЗЗ приймаємо рівним 850 м.


3. Характеристика виробничих процесів як джерела освіти відходів

3.1.1 Характеристика підприємства

Загальна площа виробничих приміщень 1600 м2.;

Площа території виробничої зони підприємства: Загальна – 9000 м2, асфальтованої території – 1050 м2.

Загальна кількість трудящих 75 чол; продовольчий магазин. площа магазину 100 м2.

3.1.2 Перелік структурних підрозділів підприємства, основних та допоміжних виробництв, ділянок

1. Ділянка термічної обробки.

2. Ділянка зварювання і різання металу.

3.Деревообрабативающий ділянку

4. . Котельня.

5. Ділянка лиття

3.1.3 Характер діяльності підприємства

Ділянка термічної обробки

Вигляд робіт – гарт алюмінієвих деталей з сплавівAL-2

Устаткування ділянки – шахтна пічСШЗ- 6,6/7-М-7, 4 прим.

Режим роботи – 8 годину. на зміну, 250 р. змін.

>Образующиесяотходи:окалина.

Ділянка зварювання і різання металу:

Технологічний процес –електродуговая зварювання стали;

Використовуваний зварювальний матеріал – штучні електроди;

Маса витрачених протягом року зварювальних матеріалів – 1400 кг;

Максимальний витрата зварювального матеріалу за 20-ти хвилинний інтервал проведення зварювальних робіт – 40 кг;

МаркаУОНИ-13/65

До відходів цьому ділянці ставляться: рештки розуму та недогарки зварювальних електродів і брухт сталевої несортоване.

>Деревообрабативающий ділянку:

Основний виробничої діяльністю ділянки єраспиловка деревини, виготовлення обрізногопиломатериала і штучних виробів із дерева (віконних томів, дверей, навісних полиць тощо.).

Як вихідного сировини використовується переважно деревина м'яких порід у вигляді обрізних інеобрезних дощок у кількості до 1500 м3/ рік.

>Очистное пристрій – циклон, типЦН – 11;

Режим роботи – 215дней/год;

Перелік деревообробного устаткування:

· Верстат фрезерномуВФК – 2 (1 прим.);

·Шлифовальние верстатиСВА-2 (10 прим.).

Відходи цьому ділянці як тирси, стружок і шматків дерева.

Котельня:

Ця котельня є опалювальної і технологічного

Тип палива – газ природний, Саратов- Москва;

Витрата пального – 3000 т/рік;

>Паропроизводительность 11т/час;

Параметри труби: H, м – 22, D, м – 0,5, V, м/с – 5,8

Кошти очищення викидів відсутні;

>Водоподготовка –умягчение води;

Відходи цьому ділянці: використаний активоване вугілля.

Ділянка лиття

Вигляд робіт – плавка чавуну

Устаткування ділянки – відкриті вагранки

Продуктивність вагранки,т/ч – 5

Ємність печі, т – 7

Витрата пального,кг/час-100

>Образующиеся відходи:металлоотходи (залишки чавуну,обрезь, шлаки, ливарний сміття, нього й залежить т.п.).


Частина 2. Розрахунок обсягів освіти відходів виробництва

 

4.1 Розрахунок нормативних обсягів освіти відходів

При розрахунку нормативної кількості освіти відходів використовувалися відомості, одержані від підприємства, довідкові і нормативні документи.Применяемий метод визначення НГО зазначений в пояснювальному тексті розрахуватися кількості освіти кожного виду відходів («по довідковим таблицям питомих НГО», «>расчетно-аналитическим методом», «по питомим галузевим НГО» тощо.).

Ділянка термічної обробки

Розрахунок окалини

На ділянці термічної обробки при виплавці чавуну в тигельної газової печі типуПГМ утворюються відходи як окалини.

>Очищается 2 рази на тиждень у ванні розміром 20*30 див. (тобто. 72 рази на рік). Щільність 1,9 р/см.в У ванній утворюється осад, рівний 10 див. Маса відходів =0,2*0,3*0,1*1,9*72=0,82 т/рік.

Ділянка зварювання і різання металу:

Розрахунок відходів від відпрацьованих електродів:

Для відходу розрахунок нормативної маси освіти проводиться у разі стандартної формулі

M =Q · Nр

>Q - маса витрачених електродів протягом року (>Q = 1400 кг/рік);

Nр- норматив одній розрахункової одиниці (недогарки зварювальних електродів): Nр = 0,125 т/рік;

М = 1400·0,125·10-3=0,175 т/рік;

Розрахунок нормативної маси освіти «шлаку зварювального»:

Для відходу розрахунок нормативної

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація