Реферати українською » Экология » Ефективність екологічного підприємництва


Реферат Ефективність екологічного підприємництва

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

Глава 1. Екологічний підприємництво

1.1 Сутність, ефективність яких і особливості екологічного підприємництва

1.2 Принципи екологічного підприємництва

1.3 Форми та напрями екологізації підприємницьких взаємин у сучасній російській економіці

1.4 Екологічний підприємництво там

1.5 Види екологічного підприємництва, екологічний ринок

Глава 2. Екологічна ситуація у Вологодської області

2.1 Характеристика екологічної обстановки

2.2 Підтримка малого середнього підприємництва області

2.3 Екологічний паспортпредприятия-природопользователя

2.4 Центр лабораторного аналізу та технічних вимірів по Вологодської області (>ЦЛАТИ по Вологодської області)

Глава 3. Ефективність екологічного підприємництва наСокольском ЦПК

3.1 Коротка історіяСокольского ЦПК і міста Соколу

3.2 МодернізаціяСокольского ЦПК в 1950-1980 роках, історія очисних споруджень за містіСоколе

3.3Сокольский ЦПК за умов соціально-економічних реформ з 1991 року й до час

3.4 РольСокольского ЦПК у соціально-економічній й екологічної ситуації у містіСоколе

3.5 Аналіз потенціалу чинників екологічної модернізаціїСокольского ЦПК

Укладання

Список літератури


Запровадження

 

Підприємництво — це ініціативна, що з господарським ризиком спрямована до пошуку найкращих способів використання ресурсів діяльність, яка з метою добування прибутку і збільшення власності.

Підприємництво – один із складників сучасної економіки. У країнах ринкової економіки підприємництво одержало стала вельми поширеною і як переважну частину серед усіх форм організацій. Упродовж останніх десяти років у Росії з'явилися мільйони підприємців та власників. У зв'язку з приватизацією за державою залишилася лише деякі з організацій та підприємств, інші ж перейшли у приватне володіння. Основну частина російського підприємництва становить малий і середнього бізнесу.

Основне завдання підприємця є управління підприємством, що містить у собі раціональне використання ресурсів, організацію процесу на інноваційної основі, і господарському ризик, і навіть відповідальність за кінцеві результати своєї діяльності.

Громадський характер підприємництва означає як діяльність що у ньому агентів, а й його присутність серед громадському господарстві певних умов дозволяють реалізувати властиві підприємництву функціональні ознаки. Сукупність таких умов становить середу підприємництва, найважливішими елементами якої є економічна воля і особиста заінтересованість.

Економічна свобода визначальний ознакою підприємницького середовища. Для підприємця наявність економічної свободи – це можливість робити те або іншим суб'єктам виглядом роботи і мати рівний доступ ресурсів і ринкам, а й морально-етичнасанкционированность підприємницької діяльності.

Особиста зацікавленість виступає рушійним мотивом підприємництва, тому забезпечення умов присвоєння отриманих результатів, вилучення й накопичення доходу визначальний умовою підприємницького середовища.

Мета цієї курсової роботи розглянути одне із видів підприємництва – екологічне. Завдання: Створити суть і стала методологічну основу екологічного підприємництва. Виявити форми та напрями російського й зарубіжного підприємництва. Проаналізувати екологічну обстановку в Вологодської області, як виробляється підтримка малого середнього підприємництва області й з прикладу підприємства оцінку екологічного підприємництва.

екологія ринок підприємництво модернізація


Глава 1. Екологічний підприємництво

 

1.1 Сутність, ефективність яких і особливості екологічного підприємництва

 

Розвитокеколого-ориентированного бізнесу можуть дозволити змінити екологічну ситуацію тощо країни, поліпшити охорони навколишнього середовища проживання і використання природних ресурсів. Не можна вирішити екологічні проблеми, виходити стійкий тип розвитку без загального поліпшення економічного становища країни, ефективної макроекономічної політики. Погіршення екологічній ситуації впливає ряд економічних та юридичних чинників, які у різних галузях, різних рівнях і з різними масштабом впливу:

- макроекономічна політика, яка веде до екстенсивному використання природних ресурсів;

- інвестиційна політика, орієнтована в розвиткуресурсоексплуатирующих секторів економіки;

- неефективна секторальна політика (паливно-енергетичний комплекс,

сільському господарстві, лісове господарство);

- недосконале законодавство;

- невизначеність прав власності на природні ресурси;

- відсутністьеколого-сбалансированной довгострокової економічної стратегії, недооцінка сталого розвитку;

- інфляція, економічна криза та нестабільність економіки перешкоджають реалізації довгострокових проектів, до яких належить більшість екологічних проектів;

- природно-ресурсний характер експорту;

- існування дієвого стимулу як отримання значної і швидкої прибуток відпереексплуатации і/або продажу природних ресурсів (нафту, газ, ліс, руди) тощо.

Зараз найважливішим є створення державою у вигляді ефективних, непрямих й немає прямих, економічних інструментів, і регуляторів сприятливого клімату у розвитокеколого-ориентированного бізнесу. Екологічна ситуація, що склалася у сучасної Росії, щонайтісніше пов'язана з складним становище у економіки та розвитку виробничої сфери. Основою сталого розвитку суспільства, країни загалом, є стабільний розвиток окремих суб'єктів — підприємств. Під стійким розвитком слід розуміти такий розвиток суспільства, у якому не руйнують його природна основа.

Усе, що людина бере від природи, має бути, у природі збережено. Політика розвитку суспільства на гармонії із довкіллям стає сьогодні вищим пріоритетом країн світу. Розвитокекологоориенитрованного бізнесу може істотно змінити екологічну ситуацію тощо у Росії, вирішити проблеми раціонального використання природних ресурсів немає і охорони навколишнього середовища. У нагромаджено багатющий досвід екологічного підприємництва, доводить як його життєву необхідність, а й економічну вигоду. Саме підприємництво, зокрема. мале, стає основним провідником у життя концепцію сталого розвитку. Важлива роль відводиться створенню й розвитку науково- виробничих, науково-впроваджувальних підприємств екологічного профілю, пропонують такі послуги, як екологічний аудит, екологічний консалтинг (з питань екологічної політики підприємств у відповідно до вимог стандартівИСО 14000, розвитку систем державної стандартизації, метрології і сертифікацію), і навіть розробку й промислове впровадження сучасних високоефективних природоохоронних технологій і устаткування реалізації. У статті 14 Федерального закон про охорони навколишнього середовища від 10.04.2002 сказано про економічні методах у сфері охорони навколишнього середовища.

Про екологічному підприємництво говоритися у статті 18 цього ж Закону: Екологічний підприємництво.

1. Відносини у сфері екологічного підприємництва будуються з урахуванням державної і введення державних гарантій екологічного підприємництва, і регулюються відповідним федеральним законом й іншими нормативними правовими актами РФ, і навіть законів і іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації.

2. Державна підтримка екологічного підприємництва здійснюється шляхом: формування ринку товарів та послуг природоохоронного призначення для державних потреб (державного замовлення виробництва товарів, проведення цих робіт, надання послуг природоохоронного призначення); й іншими заходами, встановленими законодавством РФ і законодавством суб'єктів РФ.

Однією з найефективніших інструментівекономико-екологического контролю у процес становлення ринкової економіки має стати екологічне підприємництво. Екологічна доктрина підприємництва має будуватися як як ланка загальнонаціональної стратегії довгострокового розвитку, а й як особливий - екологічний "зріз" всіх без винятку напрямів політики Росії - як внутрішньої, і зовнішньої. У цьому має існувати єдиний "екологічний стрижень" чи єдиною система критеріїв, що застосовуються оцінки стратегій, програм чи проектів рівня - як федерального, регіонального, корпоративного, і міжнародного. Оцінюючи ефективність державної політики і що у її основі стратегію розвитку, можна використовувати найрізноманітніші критерії, вибір яких справді залежить від проголошених цілей і класу поставлених завдань.

У справжні час лідером у сфері екологічного підприємництва є Японія. У Японії активно використовують плазмовий конвертор, який спалює токсичні промислові відходи. Після переробки виходить синтетичний газ, має 90% енергоємності порівняно з своїм природним аналогом, що можна також можуть використовувати для електроенергії. Як твердого залишку конвертор видає екологічно чистий камінь, за своїми властивостями схожий на обсидіан. Застосування йому знайдеться під час виробництва дорожніх робіт та будівництва.

Один із головних нових можливостей бізнесу - формуваннябистроразвивающегося світового фінансового ринку екологічно чистою продукції, який фактично охоплює всі сфери виробництва та послуг. Поки що існує загальноприйнятої міжнародної класифікації цієї нової ринку на різних країнах у це поняття входить різна продукція. За визначенням Європейської комісії, екологічні галузі це виробництво товарів та послуг для вимірювання, запобіганню, обмеження чи виправленню екологічних збитків, ліквідації відходів та зниження рівня шуму, і навіть екологічно чисті технології, застосування яких мінімізує використання сировини й забрудненню довкілля. Однак у інших країнах до цього ринку відносять також споживчі товари (холодильники і аерозолі зі зниженим вмістомхлорфторуглеродов, які містять хімічних добавок продуктів харчування, спеціальні пральні порошки), біотехнології і нетрадиційні джерела (технології використання сонячної енергії).

1. Поліпшення існуючої продукції шляхом її адаптацію новим екологічним вимогам.

2. Розробка принципово нова продукція і навіть створення цієї мети спеціалізованих компаній.

3. Залучення іноземних інвестицій.

4. Можливість надання екологічних послуг у формі інформаційної, консультаційної, експертної допомоги у вирішенні природоохоронних проблем, підготовки фахівців-екологів.

На поняття «екологічне підприємництво» у літературі зустрічаються різні погляди. Дослідження дозволили сформувати авторське визначення: екологічне підприємництво – це самостійна, здійснювана на власний страх і ризик виробнича, науково-дослідна, кредитно-фінансова й інша діяльність, спрямовану систематичне отримання прибуток від користування майном, виробництва й продажу товарів, виконання робіт і надання послуг особами, зареєстрованими у цьому у встановленому законом порядку спрямована зберегти, відновлення довкілля й її біологічного розмаїття, зниження негативної дії техногенних і природних чинників на довкілля, і навіть оцінка їхньої впливу стан довкілля й забезпечення екологічну безпеку.

З метою визначення місця екологічного підприємництва економіці звернімося схемою, запропонованої Н.В.Пахомовой,К.К. Ріхтер, у якій виділено чотири блоку.

Перший, які перебувають на вході у традиційне виробництво, освічений сукупністюприродохозяйственних галузей (галузей – господарств). Це – лісове, водне, сільське, рибне і мисливське господарства, і навіть геологорозвідка. Їх основне завдання є: облік, оцінка та охорона природних ресурсів немає і екосистем, підготовка їх задля наступного господарського використання, відтворення ресурсів чи сприяння їх природному поновленню.

Другий блок розміщений всередині виробничого сектори й представлений екологічними підрозділами (службами, цехами, відділами, лабораторіями) підприємств традиційних секторів економіки, що спрямовують свої зусилля на скорочення і нейтралізацію техногенного пресингу природу у місцях утворення відходів, і навіть надходження викидів шкідливих речовин у довкілля, бувши перший ешелон боротьби за екологічну чистоту і безпека виробництва.

Третій блок сформований спеціалізованими підприємствами, які займаються нейтралізацією стоків, утилізацією і переробкою різноманітних відходів та т.п., які від виробництв всього регіону чи окремій галузі. Це - об'єднані очисні споруди, приймаючі стічні води, минулі первинне очищення на підприємствах, у місцях, їх освіти, і навіть зливові і каналізаційні стоки; підприємства з прийому, переробки й безпечного зберігання усієї розмаїтості вторинних ресурсів немає і відходів.

Четвертий блок - >екобизнес. Він освічений виробництвами, спеціалізованими на виготовленні очисного і переробного відходи устаткування, коштів екологічного контролю та моніторингу, різноманітних вимірювальної апаратури. У його завдання також входить надання різноманітних послуг у галузі екологічної експертизи й сертифікації виробництва та продукції, екологічного аудиту, впровадження систем корпоративного екологічного управління.

Новим напрямом діяльності четвертого блоку єрециклинговая індустрія, основу якої лежить принцип конструювання і виробництва готової продукції, технічних засобів, зокрема побутової техніки від, з такою розрахунком, щоб, наприклад, якомога більше відпрацьованих деталей можна було використовувати повторно без заподіяння шкоди навколишньому середовищі. Отже, значення рециклінгу полягає у проникненні принципумалоотходности в основне виробництво, соціальній та процес споживання готової продукції.

Вирізняють напрями екологічного підприємництва:

· виробництво спеціальної екологічної техніки, приладів, пристроїв і апаратів контролю стану довкілля і очищення скидів, викидів і відходів від забруднюючих компонентів;

· розширене використання вторинних ресурсів немає і екологічне відтворення;

· створеннясредощадящих і ресурсозберігаючих техніки і технологій;

· екологічна освіта і;

· виконання спеціалізованих екологічних послуг.

Окремим напрямомекобизнеса є виробництво екологічно чистих товарів. У межах кожного з вище перерахованих напрямів діяльності виникає самостійна ринкова середовище – ідей, патентів, ресурсів, товарів, послуг, праці та капіталу.

1.2 Принципи екологічного підприємництва

 

Найважливіша напрям роботи органів екологічної служби - сприяння створенню й стимулюванню підприємств, які забезпечують оздоровлення довкілля.

Негативне вплив на довкілля можна повністю чи значною мірою не нейтралізувати шляхом:

- переробки відходів у товарну з застосуванням екологічно чистих технологій;

- підвищення рівні використання природних ресурсів; Невеликі обсяги відходів танедоиспользованних сировинних ресурсів може бути успішно освоєно малими і середніми підприємствами. Наприклад, отруйні речовини можна переробляти в чистий миш'як. Інший приклад - виробництво чистої питної води. Можна організувати би серійний випуск недорогих очисних установок. У Росії є хороші й досвідчені зразки такий техніки. У екології чимало напрямів, здатних принести дохід.

Для успішного сприяння розвитку підприємництва, орієнтованого оздоровлення екологічної обстановки необхідно створити сприятливу для підприємців середу. Крім фінансових і правових пільг, передбачених для бізнесу незалежно від характеру, їх діяльності, підприємствам, що його оздоровленню природного довкілля, потрібно надати пільгове оподаткування до повного звільнення з муніципальних податків. Тільки за такої підтримки малі і середніх підприємств, часто працюють у несприятливих виробничих умовах (низькоякісне сировину, погані транспортні зв'язку) зможуть досягти рентабельності продукції, достатньої у тому, щоб залучати потенційних підприємців. Слід створювати регіональні фонди підтримки підприємництва. Вони мають забезпечувати пільгове кредитування і беззворотнє субсидування будівництва та реконструкції таких підприємств, зокрема і завдяки надходжень у вигляді штрафних платежів за екологічні порушення, і навіть добровільних пожертв підприємств, громадських організацій, місцевих органів влади, що у екологічну чистоту довкілля.

Крім фінансових пільг, умовою залучення підприємництва до природоохоронної діяльності є створення регіоні екологічного інформаційного центру, що займає докладними даними про екологічно неблагополучних об'єктах і потенційно можливих профілях промислових підприємств, які забезпечують оздоровлення довкілля. Нині багато дисципліни намагаються замкнутися у рамках виробництва та бачать своє завдання лише у розробці замкнутих, безвідхідних та інших "екологічно чистих" технологій, дозволяють зменшити своє шкідливий вплив на довкілля. Але завдання про раціональному взаємодії провадження з природою таким шляхом не повністю вирішити, позаяк у цьому випадку одне із компонентів системи — природа —

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація