Реферати українською » Экология » Охорона атмосферного повітря


Реферат Охорона атмосферного повітря

Страница 1 из 2 | Следующая страница

План

Запровадження

1. Поняття і знаходять способи правової охорони атмосферного повітря

2. Встановлення нормативів з охорони атмосферного повітря

3. Екологічні вимоги, встановлені для джерел забруднення атмосферного повітря

4. Оплата ж забруднення атмосферного повітря

5. Правова охорона озонового шару

>6.Ответственность порушення законодавства про охорону атмосферного повітря

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

>Атмосферний повітря є елементом довкілля, життєво значущий біологічних організмів, включаючи людей, який є захистом від космічних випромінювань, підтримує певний теплової баланс планети, визначає клімат тощо. буд. Поруч із екологічними функціями атмосферне повітря виконує найважливіші економічних функцій, оскільки виступає незамінним елементом виробничих процесів, енергетичної, транспортної та іншій діяльності людини.

Інтенсивне розвиток промисловості, зростання міст, збільшення кількості транспортних засобів, активне освоєння навколоземного простору приводять до зміни газового складу атмосфери, нагромадженню різних видів забруднень (пилового, хімічного, електромагнітного, радіаційного, шумового та інших.), руйнації озонового шару атмосфери, порушення її природного балансу.

Усе це завдає суттєвої шкоди економіці, здоров'ю людей, природної середовищі і необхідність регулювання антропогенного на атмосферне повітря.

Правове регулювання взаємин у сфері охорони атмосферного повітря здійснюєтьсяФедеральними законами «Про охорону атмосферного повітря» 1999 р., «Про санітарно-епідеміологічному добробуті населення» 1999 р., «Про радіаційній безпеці населення» 1996 р., Законом РРФСР «Про охорону навколишнього природного довкілля» 1991 р., і навіть поруч підзаконних актів - Положення про державний контроль за охороною атмосферного повітря, про державному обліку шкідливого на атмосферне повітря, про Міжвідомчої комісії з охороні озонового шару та інших. Російської Федерації є учасником кількох міжнародних угод щодо питанням охорони атмосфери, наприклад, Міжнародної Віденської конвенції про охорону озонового шару, Конвенції ООН про зміну клімату, Монреальського протоколу по речовин, що руйнує озоновий шар.

Важливі норму закону про охороні атмосферного повітря зберігають у нормативні акти, регулюючих користування та охорону земель, лісів, вод, надр інших природних ресурсів, соціальній та кримінальному, адміністративному, цивільному та інших галузях законодавства.

З огляду на своїх природних властивостей атмосферне повітря час не розглядається як об'єкта присвоєння, тому відносини власності щодо атмосферного повітря, і навіть процес його економічного використання не регулюється законодавством. Екологічний право забезпечує лише його охорону шкідливих впливів.

Об'єктом правової охорони є атмосферне повітря, тобто повітря під зовнішньої, відкритої середовищі. Охорона повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень здійснюється нормами трудового та інших галузей законодавства.


1. Поняття і знаходять способи правової охорони атмосферного повітря

Правова охорона атмосферного повітря є систему закріплених законом заходів, вкладених у збереження чистими та поліпшення стану атмосферного повітря, запобігання та подальше зниження шкідливих хімічних, фізичних, біологічних та інших впливів на атмосферу, викликають неприємних наслідків населенню, народного господарства, рослинного й тваринного світу (ст. 1 Закону РРФСР про охорону атмосферного повітря).

Своєрідність охорони атмосферного повітря у тому, що вона досягається, з одного боку, через охорону інших природних об'єктів (лісів, вод), які впливають неї, з другого боку, - за допомогою регулювання господарського на атмосферу.

Перший спосіб охорони реалізується у вигляді забезпечення правового режиму лісів і вод, встановленого відповідним законодавством*. Законом про охорону атмосферного повітря регулюються питання здійснення господарської та іншої, що надає впливом геть стан атмосфери.

Зміст правової охорони атмосферного повітря становить комплекс заходів, основними серед яких є облік, контроль, встановлення нормативів у сфері охорони атмосферного повітря, забезпечення виконання екологічних вимог джерелами шкідливого на атмосферне повітря, і навіть організація території населених пунктів, промислових зон з урахуванням і правил охорони атмосферного повітря.

Державний облік контроль у сфері охорони атмосферного повітря

Основою регулювання охорони атмосферного повітря є передбачений законом державний облік видів тварин і кількості (розмірів) шкідливого на атмосферу, і навіть об'єктів, надають такий вплив (ст. 21-22 закону про охороні атмосферного повітря).

Джерела шкідливого на атмосферне повітря поділяються на стаціонарні (підприємства,енергостанции та інші виробничі, і навіть побутові об'єкти) і пересувні (автомобілі, літаки, суду й інші рухливі кошти й установки), що зумовлює особливості правовим регулюванням охорони атмосферного повітря на процесі своєї діяльності.

За станом атмосферного повітря, змінами здійснюється спостереження за хімічними, фізичним і біологічним показниками загальнодержавної службою спостереження і за рівнем забруднення природного довкілля. Збір, зберігання, узагальнення, аналізують інформацію здійснюється з метою забезпечення нею зацікавлених організацій, і навіть складання прогнозів про рівень забруднень атмосферного повітря під впливом господарської діяльності й метеорологічних умов. Спостереження (моніторинг) здійснюється спеціально уповноваженими органами Федеральної виконавчої влади з гідрометеорології, охорони навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічному нагляду та інших. (ст. 23 закону про охороні атмосферного повітря).

Державний контролю над охороною атмосферного повітря має власної завданням забезпечення дотримання усіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами заходів щодо охорони атмосферного повітря, умов шкідливого на атмосферу, і навіть інших правил, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря (ст. 24 закону про охороні атмосферного повітря).

Він здійснюється державними органами санітарно-епідеміологічного нагляду, органами контролю над роботоюгазоочистних іпилеулавливающих установок, органами безпеки дорожнього руху, охорони навколишнього середовища проживання і ін.

2. Встановлення нормативів з охорони атмосферного повітря

Для оцінки стану атмосферного повітря передбачені стандарти його якості - нормативи гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі (ГДК) і нормативи гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних впливів на атмосферу (>ПДУ).

Нормативи гранично допустимі концентрації встановлюються для забруднюючих речовин в кожному речовини чи хімічній сполуці (окис вуглецю, двоокис азоту, пил, сірка, свинець та інших.) для 1 кубічний метр повітря, причому враховується разова і добова концентрації, а нормативи гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних впливів встановлюються на окремі види таких впливів (шум вібрація, ультразвук, інфразвук, радіація, електромагнітні поля тощо. буд. і вимірюються у різних одиницях залежно від характеру шкідливого фізичної сили*.

Зазначені нормативи затверджуються компетентні органи державного екологічного управління: Федеральної службою Росії з гідрометеорології і моніторингу довкілля, державної санітарно-епідеміологічної службою МОЗ РФ з участю інших зацікавлених відомств. Дані нормативи повинні відповідати інтересам охорони здоров'я людей, довкілля і є єдиними для країни.

А, щоб забезпечити відповідне якість атмосферного повітря з урахуванням зазначених нормативів, законодавством регулюється здійснення діяльності джерелами шкідливих впливів на атмосферне повітря. Для цього він встановлюються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферне повітря і рівнів шкідливих фізичних впливів на атмосферу кожному за джерела такого шкідливого впливу, тобто своєрідні індивідуальні нормативи, враховують особливості виробничих, технологічних та інших процесів, існуючих кожному підприємстві інших об'єктах (ст. 12 закону про охороні атмосферного повітря).

Обидві групи нормативів тісно взаємопов'язані. Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферу і гранично допустимих шкідливих фізичних впливів її у встановлюються лише на рівні, у якому викиди забруднюючих речовин і шкідливі фізичні впливу від конкретного та інших джерел у даному районі з урахуванням перспективи його розвитку приведуть до перевищення нормативів гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних впливів.

3. Екологічні вимоги, встановлені для джерел забруднення атмосферного повітря

Викид забруднюючих речовин, у атмосферу стаціонарним джерелом забруднення допускається у разі виходячи з дозволу, що його видають компетентним державним органом. У вирішенні передбачаються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, і навіть інші умови й підвищити вимоги, щоб забезпечити охорону атмосферного повітря.

Окремі види шкідливих фізичних впливів також можуть допускатися тільки підставі спеціальних дозволів. Будь-яке шкідливе фізичне вплив на атмосферне повітря допускається за умови дотримання встановлених гранично допустимих рівнів таких впливів, а випадках, коли нею видано дозволу, - дотримання також інших вимог, передбачених цим дозволом (ст. 14 закону про охороні атмосферного повітря).

При порушенні зазначених вимог діяльність підприємств, організацій, окремих цехів, установок то, можливо припинено, обмежена чи заборонена у вирішенні органу, здійснює контролю над охороною атмосферного повітря.

У разі перевищення внаслідок аварійної ситуації встановлених нормативів ПДВ керівники підприємств і закупівельних організацій зобов'язані негайно повідомити звідси органам, що забезпечує контролю над охороною атмосферного повітря, і прийняти у установленому порядку заходи до охорони атмосферного повітря та ліквідації про причини і наслідків його забруднення.

З отриманням попередження можливе підвищення концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі у зв'язку з очікуваними несприятливими метеорологічними умовами (повітряні інверсії, антициклони та інших.) підприємства міста і організації мають проводити спеціально розроблені за узгодженням із органами контролю над охороною атмосферного повітря заходи стосовно зниження викидів таких речовин, у атмосферу (ст. 19 закону про охороні атмосферного повітря).

Значну увагу до закону про охорону атмосферного повітря приділяється регулювання його охорони від забруднення мобільними джерелами.

Регулювання викидів забруднюючих речовин даними джерелами здійснюється через встановлення нормативів ПДВ кожної моделі транспортних та інших пересувних засобів і установок. Основні екологічні вимоги звернені у разі до підприємств іорганизациям-изготовителям транспортних засобів. Випуск нових автомобілів, літаків та інших транспортних засобів має здійснюватися з огляду на вимоги з охорони атмосферного повітря.

Так, ст. 17 закону про охороні атмосферного повітря передбачає, що забороняється виробництво транспортних та інших пересувних засобів і установок, в викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи.

У процесі експлуатації засобів кількість забруднюючих речовин, що викидаються ними на атмосферне повітря, теж повинна перевищувати нормативів ПДВ, інакше використання таких транспортних засобів заборонена.

Усі транспортні й інші пересувні кошти, перебувають у експлуатації, мають піддаватися контролю над виконанням нормативів ПДВ. Важливу роль його здійсненні грають органи Державної інспекції за безпеку дорожнього руху МВС РФ.

У боротьбі чистоту атмосферного повітря на час вирішальне значення має тут ступінь оснащеності підприємств і транспорту очисними пристроями і пристосуваннями.

Законодавством встановлено, що з розміщення, проектуванні, будівництві та введення в експлуатацію нові й реконструйованих підприємств, споруд й інших об'єктів, вдосконаленні технологічних процесів і устаткування повинні передбачатися уловлювання, утилізація, знешкодження шкідливі речовини і відходів чи повне виняток викидів забруднюючих речовин.

Забороняється введення в експлуатацію об'єктів, які задовольняють вимогам з охорони атмосферного повітря. Підприємства та молодіжні організації, діяльність яких чинить негативний вплив на атмосферу, необхідно обладнати спорудами і теплопостачальним обладнанням очищення викидів у повітря, і навіть засобами контролю над їх кількістю і складом (п. 7 ст. 16 закону про охороні атмосферного повітря).

Крім обов'язків підприємств та інших виробничих об'єктів з виконання розглянутих вище екологічних вимог зазначені джерела забруднення мають здійснювати організаційно-господарські, технічні й інші зниження викидів забруднюючих речовин, забезпечити безперебійну роботу та підтримка в справному стані споруд, устаткування й апаратури очищення викидів й контролю над ними, і навіть постійний облік кількості і складу забруднюючих речовин, що викидаються у повітря.

Визначення місць й молодіжні проекти будівництва підприємств та, які впливають стан атмосферного повітря, погоджуються з органами контролю над охороною атмосферного повітря.

Під час проектування підприємств та, під час створення й удосконаленні технологічних процесів і устаткування мають також передбачатися заходи, щоб забезпечити мінімально необхідне споживання атмосферного повітря для потреб.

З метою боротьби з виробничими й іншими шумами виконуються заходи для впровадженнямалошумних технологічних процесів; поліпшенню конструкцій транспортних засобів та його експлуатації, і навіть змісту допомогою залізничних і трамвайних шляхів, автошляхів, вуличних покриттів; розміщення аеродромів і аеропортів, промислових та інших споруд, що є джерелами шуму, на необхідному відстані від населених пунктів і навіть районів житловий забудови; поліпшенню планування і забудови міст та інших населених пунктів; організаційні заходи для попередження та зниження побутових шумів. Зокрема, громадянин зобов'язаний вимог, встановлених у цілях боротьби з побутовим шумом в квартирах, в обійстях житлових будинків, тут, у місцях відпочинку та інших громадських місцях.


4. Оплата ж забруднення атмосферного повітря

Забруднення атмосферного повітря шляхом здійснення викидів хімічних речовин і шкідливих фізичних впливів її у є платним.

Види і Порядок визначення плати й на її розмірів регламентуються законодавством**.

 Див. ст. 28 закону про охороні атмосферного повітря. Порядок визначення плати й на її граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, решта видів шкідливого впливу, затверджений Постановою Уряди РФ від 28 серпня 1992 № 632.

Плата передбачається за такі види шкідливого на атмосферне повітря:

- викид забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел;

- шкідливі фізичні впливу: шум, вібрацію, електромагнітне, радіаційне поєднання ін.

Плата стягується в кожному інгредієнту забруднюючої речовини чи виду шкідливого впливу з урахуванням ступеня їх на небезпеку здоров'ю покупців, безліч довкілля за «правомірне» забруднення атмосферного повітря (відповідно до нормативами ПДВ), і про перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. У разі встановлено підвищені ставки платежів, які стягуються з допомогою прибутку підприємств та інших джерел забруднень.

5. Правова охорона озонового шару

Особливі заходи передбачено законодавством охорони озонового шару Землі від екологічно небезпечних змін.

Відповідно до ст. 56 закону про охорони навколишнього природного довкілля охорона озонового шару забезпечується:

- організацією спостереження, обліку й контролю зміни стану клімату, озонового шару під впливом господарської діяльності й інших процесів;

- встановленням і нормативів гранично допустимих викидів шкідливі речовини, які впливають на стан клімату і озонового шару;

- регулюванням виробництва та використання їх у побуті хімічних речовин, що руйнують озоновий шар;

- застосуванням заходів відповідальності порушення зазначених вимог.

Відповідно до міжнародним угодою міністерства і відомства, підприємства, закладу і організації зобов'язані скоротити і надалі повністю припинити виробництво і хімічних речовин, шкідливо які впливають на озоновий шар.

Список

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація