Реферат Основи екології

1. Нормування якості атмосферного повітря

1) Які дві категорії ГДК встановлено з оцінки якості атмосферного повітря?

а) максимально разова

б) середньомісячна

в) середньодобова

2) Під непрямим впливом розуміються такі зміни у навколишньому середовищі, які:

а) завдають організму людини тимчасове дражливе дію, що викликає відчуття запаху, кашель, головний біль

б) не надають шкідливого впливу живі організми, погіршують звичайні умови існування: уражаються зелених насаджень, збільшують число туманних днів

в) надають на організм людини постійне безупинне негативний вплив

3) За яким нормативу оцінюють вплив речовин, котрим не встановлено ГДК?

а) ОБУВ

б) ГДК м/р

в) ОНД

4) При якому умови встановлюю ПДВ в/в для підприємства?

а) викиди шкідливі речовини від цього джерела разом із іншими джерелами створюють приземную концентрацію, перевищує ГДК поза санітарно-захисної зони

б) викиди шкідливі речовини від цього джерела разом із іншими джерелами не створюють приземную концентрацію, перевищує ГДК у межах санітарно-захисної зони

в) викиди шкідливі речовини від цього джерела разом із іншими джерелами не створюють приземную концентрацію, перевищує ГДК поза санітарно-захисної зони

5) Тимчасово узгоджений викид (ВСВ) встановлюють для підприємства…

але в період розробки й реалізації воздухо-охранных заходів, що забезпечують досягнення нормативів ПДВ

б) під час аварійних і залпових викидів шкідливі речовини

в) на період розрахунку плати й на розробки проекту 2ТП-воздух

6) Коли забруднюючі речовини вступають у атмосферу через спеціально споруджених газоходы, повітроводи труби, це –

а) організований джерело викидів

б) запланований

в) неорганізований

7) Термін дії нормативу ПДВ, зазвичай…

а) 3 року

б) 5 років

у два року

2. Нормування якості поверхневих вод

1) До поверховим водам ставляться:

а) річки, невеликі озера і болота

б) струмки, каналізації, ставки

у річки, канави, грунтових вод

2) Будь-яка сукупність кількісних показників, характеризуючих властивості досліджуваних об'єктів і що використовуються їх классифицирования чи ранжирування – це:

а) критерій кількісної оцінки

б) критерій оцінки якості

в) критерій впливу

3) Перелічити прямі чинники формування хімічного складу поверхневих вод:

а) атмосферні опади, грунту, породи, рослини, підземні води, стічні води (промислові, сільськогосподарські, господарсько-побутові)

б) надходження хімічних речовин, у різні форми: зважені, колоїдні, розчинені (іони, комплексні сполуки, недиссоциированные сполуки)

в) клімат, рельєф, рослинність, водний режим

4) Який показник визначає вплив речовини до процесів природного самоочищення вод з допомогою біохімічних і хімічних реакцій з участю природною мікрофлори?

а) Органолептический

б) Рыбохозяйственный

в) Общесанитарный

р) Санитарно-токсикологический

5) До якої категорії ставляться рибогосподарські водні об'єкти використовувані задля збереження і відтворення цінних видів риб, які мають високої чутливістю до змісту кисню?

а) до вищої категорії

б) до першої

в) до другої

р) до нижчою

6) Відповідно до яким нормативним документом питна вода мусить бути безпечна в епідемічному і радіаційному відношенні, нешкідлива за хімічним складом і має мати сприятливі органолептичні властивості?

а) Відповідно до Санитарными правилами та аналогічних норм СанПіН 2.1.4.559-96

б) Відповідно до ГОСТ 12.1.007-76

в) Відповідно до Санитарными правилами та аналогічних норм СанПіН 2.1.3.667-99

р) Відповідно до ГОСТ 17.1.1.01-77

7) Концентрація шкідливого речовини у питній воді, яка мусить шкідливого впливу популяції риб, насамперед промислових – це

а) ГДКв

б) ГДКвр

в) ГДКвп

3. Нормування якості підземних вод

1) До яких породам ставляться крупнообломочные породи, галечник, гравій, піски, трещиноватые породи?

а) водопроницаемым

б) водонепроникним

в) полупроницаемым

2) Основний спосіб освіти підземних вод?

а) випаровування

б) інфільтрація

в) ювенільність

3) Як називаються підземні води, які залягають поблизу землі і відмінні непостійністю поширення і дебіту?

а) верховодка

б) грунтові

в) напірні

4) Води, що у водоносном шарі, укладеному між водоупорными верствами, й відчувають гідростатичний тиск, обумовлена відмінністю рівнів на місці харчування і води на поверхню?

а) грунтові

б) артезіанські

в) верховодка

5) Як називаються води, які характеризуються сталістю дебіту і гарним якістю?

а) верховодка

б) грунтові

в) напірні

6) Гігієнічні вимоги до якості підземних вод диференціюються залежно від:

а) виду водокористування

б) місця розташування

в) характеру місцевості

7) Що стосується присутності воді кількох речовин 1 і 2 класу небезпеки, що характеризуються однонаправленим механізмом токсичної дії, зокрема. канцерогенним, сума відносин концентрацій кожного із них відповідної ГДК має:

а) перевищувати 0

б) перевищувати 1

в) перевищувати 0,5

4. Нормування шкідливих впливів на рибогосподарські води

1) Номер Федерального закону РФ "Про рибальстві і збереження водних біологічними ресурсами" від 20 грудня 2004 р.

а) №166-ФЗ

б) № 155-ФЗ

в) № 188-ФЗ

2) Для водоёмов рыбохозяйственого назнаения поруч із основним показником використовують решта 2 виду ЛВП:

а) санітарний і рибогосподарський

б) токсикологічний і рибогосподарський

в) гигиеничесикй м рибогосподарський

3) ЛВП – це?

а) летальний внутрішній показник

б) лимитирующий показник шкідливості

в) лимитный шкідливий показник

4) Концентрація шкідливого речовини у питній воді, яка мусить шкідливого впливу популяції риб, насамперед промислових?

а) ГДКвр

б) ГДКв

в) ГДКін

5) Інгредієнти, котрим величина загального оцінкової бала більше або дорівнює 11, виділяються як..

а) гидрохимические показники

б) індексні показники

в) лимитирующие показники забруднення (ЛПЗ)

6) Рибогосподарські води ставляться до:

а) 1 категорії

б) 2 категорії

в) 3 категорії

7) Прийняті нашій країні рибогосподарські ГДК виведені для:

а) прісноводних басейнів

б) морських вод

в) напірних вод


5. Нормування забруднень сільськогосподарських грунтів

1) ГОСТ 17.4.3.06-86 називається

а) "Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до класифікації грунтів щодо впливу ними хімічних забруднюючих речовин"

б) "Охорона природи. Грунт. Терміни та визначенням хімічного забруднення"

в) "Охорона природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин контролю забруднення"

2) Припустима концентрація речовин, у почвенном шарі (ГДКп) встановлюється з урахуванням

яке фонової концентрації

б) стійкості і токсичності

в) чи б

3) Зміст хімічних речовин, у грунті перевищує ГДК при лимитирующем транслокационном показнику шкідливості – це категорія забруднення грунтів:

а) помірковано небезпечна

б) Высоко-опасная

в) Надзвичайно небезпечна

4) Санітарне стан грунту оцінюється за такими параметрами:

а) санитарно-химическим, санитарно–эпидемиологическим

б) й у

в) санитарно-гельминтологическим, санитарно-бактериологическим, вирусологическим

5) Оцінка чистоти грунту по "Санитарному числу" забруднена:

як від 0,70 до 0,85

б) 0,98 і більше

в) 0,85 до 0,98

6) Концентрація колифага у грунті лише на рівні 10 БОЕ на р і більше свідчить про інфікуванні грунту:

а) энтерококками

б) криптоспоридиями

в) энтеорвирусами

7) Метафос, цирам, севин, гептахлор, карбитион – це

а) бактерії

б) пестициди

в) аэробные мікроорганізми

6. Нормування впливів на лісові масиви і заповідники

1) Лісовий масив – це…

а) цілісна територія лісу, куди входять лише лісові землі, має природні кордону чи яка з іншими угіддями і населеними пунктами

б) цілісна територія лісу, куди входять лісові і нелісові землі, має природні кордону чи яка з іншими угіддями і населеними пунктами

2) Основними територіальними одиницями управління у галузі використання, охорони, захисту, відтворення лісів є

а) лісопарки

б) лісництва

в) чи б

3) По цільовим призначенням лісу, розташовані на землях лісового фонду ділять:

а) захисні, експлуатаційні, резервні

б) захищені, використовувані, запасні

в) експлуатаційні, заповідники, резервні

4) Ліси, яких у впродовж двадцяти років не відбуватимуться заготівлю деревини, ставляться до:

а) захисні

б) резервні

в) заповідники

5) Природоохоронні, науково-дослідні й эколого-просветительские установи, мають метою збереження вивчення природного ходу природних процесів і явищ, генетичного фонду рослинного й тваринного світу, окремих видів тварин і співтовариств рослин та тварин, типових і унікальних екологічних систем – це

а) державний природний заповідник

б) державний заказник

в) біосферний природний заповідник

6) ФЗ РФ №33-ФЗ від 14 березня 1995 р. (ред. від 14 липня 2008 року) це закон:

а) "Лісовим кодексом Російської Федерації"

б) "Про охорону навколишнього середовища"

в) "Про особливо охоронюваних природних територіях"

7) Який заповідник офіційно вважається першим державним заповідником Росії, освічений в 1917 р.?

а) "Галичья горв"

б) Баргузинский

в) "Ильменский Минералогический"

7. Нормування впливів на тваринний і рослинний світ

1) Федеральний закон № 52 "Про тваринний світ" прийнято 24 квітня … р.

а) 1997

б) 1995

1992-го

2) Який закон вимагає, щоб за формуванні територіально-виробничих комплексів, розвитку промисловості, будівництві, реконструкції міст тощо. застосування СДН передбачалося в обов'язковому порядку?

а) Закон РФ "Про охорону навколишнього природного довкілля"

б) Закон РФ "Про особливо охоронюваних природних територіях"

до Закону РФ "Про тваринний світ"

3) З яких показниками нормується рослинність?

а) узвичаєні ГДК; б) ПДУ

в) ГДК і біотичні критерії

4) Чи визначено в ФЗ "Про тваринний світ" критерії, з урахуванням яких мають встановлюватися ліміти використання тваринного світу?

а) визначено

б) не визначено

5) Норми видобутку (відстрілу, вилову) тварин визначаються відповідність до:

які чисельністю і розрахунком збереження їхньої поголів'я

б) їх чисельністю

в) урахуванням їхньої біологічних особливостей відтворення

6) Найпростіші форми регламентації видобутку тварин – це

а) строки й технології проведення господарську діяльність

б) просторові обмеження і заборони

в) встановлення маси видобутку

7) Підставою для включення до Червоної книги тієї чи іншої виду тварин служать:

а) показники не відповідності довкілля певного виду

б) акліматизація, переселення і гібридизація тварин

у ці про зміну їхнього чисельності, умов, потребують прийняття термінових заходів


8. Нормування радіаційного впливу

1) Цей вид випромінювання легко поглинається будь-який середовищем. Захиститися від неї буквально листом папери. Надходження альфа-випромінювача всередину організму може викликати перевищення трагічних наслідків

а) гамма-випромінювання

б) бета-излучение

в) альфа-випромінювання

2) Количественная характеристика джерела випромінювання?

а) активність

б) інтенсивність

в) щільність

3) Нормативними документами встановлено три категорії облучаемых осіб. До якої категорії належить обмежена більшість населення, яка працює безпосередньо з джерелами випромінювань, але з умовам проживання чи розміщення робочих місць може зазнавати опроміненню?

а) категорія А

б) категорія Б

в) категорія У

4) Критичні органи людини, опромінення яких йде на найбільшої шкоди здоров'ю, і сягають до 1 групі чутливості?

а) гонады (статеві залози) і червоний мозок

б) щитовидна залоза, м'язи, жирова тканину, печінку, нирки

в) шкірний покрив, кісткова тканину, пензля, передпліччя

5) ПД – це

а) межа дози протягом року особам категорії Б, котрим при рівномірному опроміненні протягом 60 років у стан здоров'я нічого очікувати спостерігатися несприятливих змін

б) межа дози протягом року особам категорії Щодо яких за рівномірному опроміненні протягом 50 років у стан здоров'я нічого очікувати спостерігатися несприятливих змін

в) межа дози протягом року особам категорії Б, котрим при рівномірному опроміненні протягом 70 років у стан здоров'я нічого очікувати спостерігатися несприятливих змін

6) Під час проектування нові будинки житлового та призначення має бути передбачено, щоб середньорічна еквівалентна об'ємна активність дочірніх продуктів радону і торона повітря приміщень не перевищувала:

а) 100 Бк/м3

б) 120 Бк/м3

в) 90 БК/м3

7) Фундаментальна дозиметрична величина, обумовлена кількістю енергії, переданої випромінюванням одиниці маси речовини –це

а) Эквивалентная доза

б) Ефективна еквівалентна доза

в) Поглощенная доза

9. Нормування впливів на господарсько-побутові води

1) Відповідно до вимогами санітарних правил хозяйственно-бытовая вода має утримувати нітратів у кількості:

а) 10 мг/л

б) 5мг/л

в) 15 мг/л

2) З 10 до 20 див висоти стовпа води за прозорістю це вода вважається:

а) середньої каламутності

б) каламутній

на вельми каламутній

3) Показник якості води, обумовлений переважно присутністю у питній воді гумінових і фульфовых кислот, і навіть сполук заліза:

а) кольоровість

б) прозорість

в) присмак

4) Водородный показник (рН) у питній воді ні виходити межі:

а) 7,5-9,5

б) 5,5-6,5

в) 6,5-8,5

5) Сумарна концентрація які у воді аніонів слабких кислот і гідроксильних іонів – це

а) лужність

б) жорсткість

в) кислотність

6) У централізованих системах водопостачання якість поданого споживачам води має відповідати:

а) СанПіН 2.1.4.559-96

б) ГОСТ 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги, і контролю над якістю"

в) СанПіН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населених місць, санітарна охорона водних об'єктів. Гігієнічні вимоги до охорони поверхневих вод"

7) Вода високої реакцією рН:

а) відрізняється коррозионностью

б) стає густий

в) схильна до вспениванию


Відповіді

1. Нормування якості атмосферного повітря

1) а

2) б

3) а

4) в

5) а

6) а

7) б

2. Нормування якості поверхневих вод

1) а

2) б

3) а

4) в

5) б

6) а

7) б

3. Нормування якості підземних вод

1) а

2) б

3) а

4) б

5) в

6) а

7) б

4. Нормування шкідливих впливів на рибогосподарські води

1) а

2) б

3) б

4) а

5) в

6) б

7) а

5. Нормування забруднень сільськогосподарських грунтів

1) а

2) в

3) б

4) б

5) а

6) в

7) б

6. Нормування впливів на лісові масиви і заповідники

1) б

2) в

3) а

4) б

5) а

6) в

7) б

7. Нормування впливів на тваринний і рослинний світ

1) б

2) а

3) в

4) б

5) а

6) б

7) в

8. Нормування радіаційного впливу

1) в

2) а

3) б

4) а

5) в

6) а

7) в

9. Нормування впливів на господарсько-побутові води

1) а

2) б

3) а

4) в

5) а

6) б

7) в

Схожі реферати:

Навігація